Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

O nouă variantă a proiectului de Ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA. Implicarea CECCAR

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că a adus o serie de modificări proiectului inițial de Ordonanță a Guvernului privind plata defalcată a TVA, ca urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri și organismele profesionale, inclusiv în cadrul Comisiei de dialog social. Cele mai importante modificări aduse proiectului inițial sunt sintetizate astfel:

● se amână aplicarea opțională a mecanismului de plată defalcată a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;

● se prelungește perioada de aplicare opțională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

● se amână aplicarea obligatorie a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;

● sunt acordate o serie de facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:
  • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
  • acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

● se extinde termenul în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația virării în contul de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la trei zile lucrătoare la șapte zile lucrătoare;

● instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a-și vira în contul de TVA, în maximum șapte zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;

● înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, organizat de ANAF, și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

● se instituie un termen de maximum trei zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;

● se modifică prevederile referitoare la contravenții și sancțiuni, după cum urmează:
  • stabilirea unei perioade de grație de șapte zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;
  • în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de șapte zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
  • după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.
Implicarea CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, a transmis Ministerului Finanțelor Publice (MFP) un punct de vedere cu privire la proiectul de act normativ, având în vedere impactul în mediul de afaceri și în activitatea desfășurată de experții contabili și contabilii autorizați. Documentul a fost realizat în baza feedbackului venit din partea membrilor – experți contabili și contabili autorizați, care sunt direct implicați în actul economic.

Punctul de vedere înaintat ministerului a cuprins, printre altele, referiri la o serie dintre modificările anunțate ulterior de MFP (mai sus menționate), precum și propunerea efectuării unui studiu de impact în baza căruia să se ia o decizie asupra implementării măsurilor privind obligația ca persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA să dețină și să gestioneze un cont de TVA pentru mecanismul de plată defalcată a TVA. De asemenea, potrivit documentului, este necesară includerea în prevederile Ordonanței Guvernului privind plata defalcată a TVA a unor dispoziții tranzitorii privind utilizarea sumelor din conturile de TVA, până la concurența sumei de recuperat din decontul de TVA aferent lunii anterioare implementării noului sistem, și a mecanismelor de implementare.

În urma comunicării din partea MFP prin care s-a făcut publică varianta actualizată a proiectului de act normativ, CECCAR își exprimă aprecierea pentru deschiderea pe care MFP o manifestă prin analizarea și aplicarea unor prevederi care să faciliteze conformarea și aplicarea textului normativ și prin implementarea propunerilor înaintate de toate părțile interesate.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Webinar: Noi așteptări. Ce informații nefinanciare (NFI) trebuie să prezinte IMM-urile?

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe și European Association of Cooperative Banks (EACB) vă invită la o dezbatere online despre modul în care noile dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare (NFI) pot afecta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile).

Cu sprijinul EACB, Accountancy Europe se află în procesul elaborării unui document prin intermediul căruia contabilii își pot ajuta clienții IMM-uri să se pregătească pentru aceste dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare, indiferent dacă acestea sunt rezultatul legislației, al băncilor sau al partenerilor din lanțul de aprovizionare.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Ivan Stefanec (europarlamentar, EPP/Slovakia), Kristiina Vares-Wartiovaara (ESG Specialist, OP Financial Group), Malgorzata Feluch (Policy Officer, DG FISMA European Commission) și Paul Gisby (Senior Manager, Accountancy Europe).

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și este programat în data de 18 martie, începând cu ora 11.00. Pentru a participa la webinar vă puteți înregistra accesând link-ul: Bridging expectations: what NFI from SMEs? – Accountancy Europe.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

“Gestionarea riscurilor în IMM-uri: Insolvența”, document disponibil în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Criza actuală cauzată de COVID-19 și încetinirea creșterii economice pun o presiune fără precedent asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa. Având în vedere că guvernele vor pune capăt, la un moment dat, măsurilor actuale de sprijin în contextul COVID-19, Accountancy Europe a publicat documentul Gestionarea riscurilor în IMM-uri: Insolvența pentru a veni în sprijinul IMM-urilor aflate în dificultate.

Documentul face parte din seria de proiecte Gestionarea riscurilor în IMM-uri elaborate de Accountancy Europe și evidențiază câteva dintre principalele riscuri de insolvență și provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Provocările legate de insolvență și dificultățile financiare ale IMM-urilor pot să apară pe termen mediu spre lung sau să fie rezultatul unei crize bruște neprevăzute, precum pandemia actuală de COVID-19.

Documentul oferă detalii cu privire la modurile în care contabilii pot ajuta IMM-urile în ceea ce privește riscurile de insolvență și la importanța pe care o au datele și contabilitatea fiabilă.

De asemenea, publicația pune la dispoziția cititorilor liste de verificare neexhaustive al căror scop este de a sprijini activitatea contabililor pentru prevenirea și atenuarea riscurilor de insolvență ale clienților lor IMM-uri.

Documentul tradus în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Ministerul Finanțelor propune modificarea modelului și conținutului Formularului 112

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin comun al MF, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Inițiatorii precizează, în referatul de aprobare, că „necesitatea elaborării proiectului de ordin comun se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul României și de Guvernul României, în domeniul legislației fiscale, precum și celor în domeniul asigurărilor sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și a instrucțiunilor de completare ale acestuia”.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Proiectul de act normativ vizează modificarea Formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative:  Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;  OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;  OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. De asemenea, demersul are la bază și necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending