Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Seminarul Internațional CILEA, ediția a XXXVII-a – Fiscalitatea și contabilitatea în era digitală

Radio CECCAR FM

Congresul profesiei contabile a fost prefațat de Seminarul Internațional CILEA, ediția a XXXVII-a, cu tema „Fiscalitatea și contabilitatea în era digitală”. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului.

După cum este cunoscut, Comité de Integraciόn Latino Europa-América (CILEA) pentru profesiile economice și contabile este o asociație fondată în 1997, cu sediul la Roma (Italia), care reunește în prezent 19 organisme profesionale din 16 țări europene și americane de sorginte latină, care reprezintă peste un milion de profesioniști. Misiunea CILEA este de a facilita o comunicare fluidă între țările latine pentru a stabili căi comune în procesul de armonizare a profesiei economice și contabile în contextul globalizării economice, încercând să creeze și să promoveze poziții convergente care să reprezinte punctele de vedere ale lumii latine pe temele specifice profesiei.

Lucrările Simpozionului au fost deschise de mesajul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, și al lui Gustavo Gil Gil, președintele CILEA.

În continuare, lucrările s-au desfășurat pe două Paneluri.

Panelul I – „Compararea sistemului fiscal: Europa vs. America Latină” – a fost moderat de Teofilia Vasilache, membru al grupului tehnic de lucru CILEA Cadrul de raportare pentru IMM-uri. Tema a fost abordată de  Hector Jaime Correa Pinzon, Vicepreședinte CILEA pentru Columbia, și José-María Casado-Raigon, Consilier CILEA și Director General Relații Internaționale GCE Spania.

În centrul atenției s-au situat analizele comparative privind politicile fiscale promovate în numeroase țări din America Latină și din Europa. A rezultat că, în prezent, funcționează o multitudine de sisteme fiscale care aplică cote de impozitare foarte diferite nu numai între cele două continente, ci și între statele de pe același continent. Se înregistrează, deopotrivă, supraimpozitări și fenomene specifice paradiselor fiscale, astfel încât, odată cu păstrarea unor tradiții, a unor cutume, să se promoveze soluții specifice fiecărui stat cu accent pe instituirea unei rețele de taxe menite să încurajeze o serie de procese și fenomene, în special cele legate de volumul și calitatea investițiilor străine. Numărul și ponderea diferitelor taxe în ansamblul sistemelor fiscale naționale prezintă, la rândul lor, o mare diversitate. Aproape în toate statele europene și latino-americane au fost concepute și aplicate numeroase reforme care urmăresc, în principal, introducerea unor simplificări și accentuarea caracterului stimulativ al fiscalității. În acest context, au fost apreciate pozitiv preocupările instituțiilor de reglementare din România, preocupări subsumate îndeplinirii ambelor obiective. De asemenea, s-a apreciat, în mod deosebit, contribuția CECCAR la perfecționarea sistemelor de taxare din România, precum și, pe un plan mai larg, participarea activă a organizației contabililor români la acțiunile inițiate de organizațiile profesionale regionale, continentale și mondiale în vederea adaptării sistemelor fiscale la procesele și fenomenele globalizării și digitalizării.

Panelul II – „Impactul digitalizării asupra profesiei” – a fost moderat de Ezequiel Paniagua Banegas, Președinte CAUB Bolivia, iar speakeri au fost Philippe Arraou, prim-vicepreședinte CILEA și președinte de onoare CSOEC Franța, și João Ferreira da Silva, care a susținut prezentarea vicepreședintelui CILEA pentru Portugalia, Paula Franco, care deține și funcția de președinte OCC.

Expunerile au vizat modul în care au evoluat, atât în țările dezvoltate, cât și la nivelul unor structuri continentale, precum Uniunea Europeană, și al unor structuri internaționale asemenea OCDE, G7 și G20, procesele de creare și perfecționare a tehnologiilor caracteristice erei digitale. Aceste tehnologii influențează tot mai puternic întreaga sferă a activităților economico-sociale și în viața cotidiană. În aceste circumstanțe, speakerii au atras atenția mai ales asupra implicațiilor acestui proces în domeniul contabilității. Elementele de ordin istoric au fost îmbinate cu menționarea unor exemple concrete de situații, de tehnici, de metode prin care se conturează principalele tendințe pe termen scurt, mediu și lung, în special transformările radicale în exercitarea diferitelor profesii, inclusiv a celei contabile. Preluarea unui număr tot mai mare de operațiuni repetitive de noile instrumente ale tehnicii digitale, în special prin expansiunea inteligenței artificiale și a utilizării roboților, reprezintă realități ale zilelor noastre care vor deveni dominante în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. S-a subliniat că, în pofida acestor transformări, nu există motive de îngrijorare privind viitorul profesiei contabile, atât timp cât se acționează pentru adaptarea rapidă la schimbări, pentru acumularea de cunoștințe adecvate cerințelor erei digitale, ceea ce presupune ca procesele de formare a specialiștilor să anticipeze, într-o manieră corespunzătoare, schimbările care vor avea loc în modalitățile de exercitare a profesiei contabile. În acest fel, s-a făcut și legătura cu tematica principală a Congresului profesiei contabile din România, respectiv rolul gândirii integrate, al globalizării și tehnologiei în modul în care va arăta viitorul profesiei.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Simpozion „Antreprenor pentru viitor”

Radio CECCAR FM

Marți, 28 noiembrie, CECCAR Ialomița va găzdui cea de-a VII-a ediție a Simpozionului cu tema „Antreprenor pentru viitor”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Liceul Alexandru Ioan Cuza, Consiliul Județean Ialomița și Primăria Slobozia, sub umbrela parteneriatului intitulat „Formal, Nonformal și Informal în Educația Economică a Elevilor”.

Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei sesiuni distincte, reunind elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor locale. Prefectul județului Ialomița și alți oficiali de la nivel local vor participa la acest eveniment de importanță educațională și economică.

Tema „Antreprenor pentru viitor” propune o abordare comprehensivă a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate influența viitorul economic al elevilor. Discuțiile vor acoperi aspecte legate de educație formală, nonformală și informală, evidențiind conexiunile esențiale dintre teorie și practică.

Simpozionul reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevi să interacționeze cu profesioniști din domeniul economic și să dezvolte perspective antreprenoriale, contribuind astfel la formarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor viitoare ale lumii afacerilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Mehedinți: Seminar cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în parteneriat cu AJFP

Radio CECCAR FM

Luni, 27 noiembrie, CECCAR Mehedinți a organizat, la sediul filialei, o masă rotundă cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Alături de experți contabili și contabili autorizați, au participat la eveniment Elena Stuparu, vicepreședintele Consiliului filialei, Simona Firulescu, coordonatorul filialei, Mirela Benedicta Filip, auditorul de calitate al filialei, iar AJFP Mehedinți a fost reprezentantă prin Bogdan Doandeș și Cenuse Eugen, din cadrul Serviciului de metodologie. În cadrul seminarului au fost abordate ultimele modificări legislative și bugetare esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Din punct de vedere legislativ, seminarul a examinat modificările aduse Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), inclusiv instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 de milioane de euro. De asemenea, s-a discutat despre introducerea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit și ajustările aduse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Seminarul a evidențiat schimbările semnificative în ceea ce privește impozitul pe venitul din salarii, contribuțiile sociale și TVA. În plus, au fost prezentate detaliile referitoare la noul impozit special pe bunurile imobile și mobile cu valoare mare, cu o implementare prevăzută începând cu 1 ianuarie 2024.

Un punct de interes major a fost consolidarea disciplinei financiare, cu introducerea Sistemului Național RO e-Sigiliu pentru trasabilitatea transporturilor rutiere și reglementări privind amenzile și raportările obligatorii ale UAT-urilor. În partea de final a evenimentului s-a discutat despre adoptarea obligatorie a sistemului e-Factura pentru relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

  • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

  • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
  • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
  • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
  • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

  • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
  • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

  • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

Trending