Rețele sociale

ECONOMIE

Teste pentru a verifica dacă declarația SAF-T (D406) este corectă și completă

Radio CECCAR FM

Pentru a se asigura că declarațiile SAF-T (D406) depuse sunt conforme, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ care include 22 de teste de consistență pe care contribuabilii le pot aplica asupra datelor raportate prin xml aferent declarațiilor SAF-T, în vederea atingerii scopului comun care vizează depunerea de declarații corecte și complete. „Astfel, prin depunerea unor declarații corecte și complete, datele conținute în aceste declarații vor putea fi utilizate pentru scopul și rațiunea implementării acestui tip de raportare, evitându-se în acest mod inclusiv aplicarea de eventuale sancțiuni contravenționale pentru depunere incorectă sau incompletă, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”, menționează reprezentanții ANAF.

ANAF precizează că testele propuse nu sunt limitative, contribuabilii având posibilitatea să aplice și alte teste proprii care să valideze declarațiile SAF-T din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii.

De asemenea, contribuabilii care au depus declarații SAF-T, incomplete sau incorecte, au posibilitatea să rectifice aceste declarații.

În situația în care ANAF, ca urmare analizelor efectuate, va identifica declarații incorecte sau incomplete, va proceda într-o primă etapă la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declarații, urmând ca, ulterior, în cazul în care neconformarea se menține, să procedeze la aplicarea gradual de sancțiuni, conform legii.

Teste de consistență:

 1. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Adress – verificarea completării câmpurilor City și Country;
 2. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Contact verificarea completării câmpurilor First Name și Last Name;
 3. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure verificarea completării câmpului Telephone;
 4. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Bank Account verificarea completării câmpurilor IBAN Number sau Bank Account Number și Bank Account Name și Sort Code;
 5. În secțiunea Master File, subsecțiunea General Ledger Accounts verificarea completării câmpurilor: Account IDAccount descriptionAccount TypeOpening Debit/Credit BalanceClosing Debit/Credit Balance;
 6. În secțiunea Master File, subsecțiunea Customers – Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration numberNameAdress – CityCountry, cât și a: CustomerIDAccount IDOpening Debit/Credit BalanceClosing Debit/Credit Balance. Verificarea Registration number versus CustomerID, care ar trebui să fie identice;
 7. În secțiunea Master File, subsecțiunea Suppliers – Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration numberNameAdress – CityCountry, cât și a: SupplierIDAccount IDOpening Debit BalanceOpening Credit BalanceClosing Debit BalanceClosing Credit Balance. Verificarea Registration number versus SupplierID, care ar trebui să fie identice;
 8. În secțiunea Master File, subsecțiunea Tax Table – Tax Table Entry verificarea completării câmpurilor: Tax TypeDescriptionTax Code Details – Tax CodeTax percentage sau FlatTaxRate – Amount Structure (Amount, Currency Code, Currency Amount)Base RateCountry;
 9. În secțiunea Master File, subsecțiunea UOM Table verificarea completării câmpurilor : Unit of MeasureDescription;
 10. În secțiunea Master File, subsecțiunea Analysis Type Table-Analysis Type Table Entry verificarea completării câmpurilor : Analysis TypeAnalysis Type DescriptionAnalysis IDAnalysis Description;
 11. În secțiunea Master File, subsecțiunea Products – Product verificarea completării câmpurilor : Product CodeDescriptionProduct Commodity CodeUOM BaseUOM StandardUOM To UOM Base Conversion Factor;
 12. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor inițiale ale conturilor debitoare (Opening Debit Balance) și totalul soldurilor inițiale creditoare (Opening Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 13. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor finale ale conturilor debitoare (Closing Debit Balance) și totalul soldurilor finale creditoare (Closing Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 14. În secțiunea Master File verificarea soldurilor finale (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ale lunii să coincidă cu soldurile inițiale (Opening Debit Balance și Opening Credit Balance) ale lunii următoare;
 15. În secțiunea Master File se verifică soldurile finale ale conturilor lunii (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ținând cont de următoarele formule:
 • pentru conturile de Activ: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile de Pasiv: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile Bifuncționale se vor urma aceleași reguli de mai sus, în funcție de soldul inițial al contului;
 1. În secțiunea General Ledger Entries subsecțiunea Entries se verifică dacă totalul rulajelor debitoare (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) este egal cu totalul rulajelor creditoare (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries);
 2. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, se verifică ipoteza ca Amount să fie egal cu Currency Amount doar în situația în care Currency code este RON;
 3. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure se verifică ipoteza ca Amount să fie diferit de Currency Amount în situația în care Currency code este diferit de RON;
 4. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, tranzacțiile în monedă străină trebuie raportate corespunzător prin indicarea Currency Code relevant, astfel încât la Amount să se completeze valoarea denominate în RON a tranzacției, iar la CurrencyAmount să se completeze valoarea în moneda străină a tranzacției;
 5. În secțiunea GeneralLedgerEntriesTax percentage aferent Tax code de TVA aplicat asupra bazei (Debit Amount/Credit Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă la nivelul DebitAmount/Credit Amount în structura TaxInformation la nivelul liniei respective din tranzacție;
 6. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – Tax Amount;
 7. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – Tax Amount.

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 871/28.09.2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 150/21.085/2023 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrul cercetării, inovării și digitalizării privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Actul normativ se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”. Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile. Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro. Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare. Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității. Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator. Odată parcursă procedura, contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura aferentă sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP. Odată parcursă procedura, utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar de peste 83 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 83,11 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, a anunțat APIA, citată de Agerpres. Fondurile totale autorizate la plată se acordă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat.

Astfel, din suma totală autorizată la plată, peste 20,73 milioane de lei vor fi alocate în sesiunea II pentru un număr de 3.867 beneficiari, iar cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap vacă adultă. De asemenea, o tranșă suplimentară sesiunea I + II se acordă pentru un număr de 16.246 beneficiari și este în valoare totală de 62,37 milioane lei, respectiv 37 euro/cap vacă adultă.

Potrivit APIA, valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2023.

Sumele primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe Secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 56, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene, se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/beneficiar.

Continuare

ECONOMIE

Guvernul intenționează să prelungească până la finalul anului plafonarea prețurilor polițelor RCA

Radio CECCAR FM

Executivul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie. Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin HG nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

Continuare

Trending