Rețele sociale

ECONOMIE

Impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Radio CECCAR FM

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ privind impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cei interesați pot găsi, în acest document, detalii despre:

♦ Impozitarea și declararea veniturilor din activități agricole

Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:  cultivarea produselor agricole vegetale;  exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; ▪ creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Produsele în stare naturală sunt: ▪ produse agricole vegetale obținute după recoltare, ▪ produse de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu și carcasă, miere și alte produse apicole definite potrivit legislației în materie, precum și altele asemenea. Preparatele din lapte și din carne sunt asimilate produselor de origine animală obținute în stare naturală.

Documentul include, între altele, informații despre:  veniturile neimpozabile; ‣ veniturile impozitate pe baza normelor de venit; ‣ veniturile impozitate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; ‣ explicații privind grupele de produse vegetale; ‣ veniturile neimpozabile din creșterea și exploatarea animalelor; ‣ explicații privind grupele de animale; ‣ reguli specifice despre impozitarea la normă de venit a veniturilor din activități agricole; ‣ situații în care normele de venit pot fi reduse; ‣ publicarea anuală a normelor de venit (normele de venit, precum și normele unitare de venit și metodologia de utilizare a acestora se stabilesc de către direcțiile pentru agricultură județene și se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit); ‣ calculul impozitului pe veniturile agricole; ‣ obligațiile declarative [veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit și impozitul aferent se declară în anul în curs (anul obținerii veniturilor) în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (DU – formular 212) – Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuții sociale datorate pentru anul…” -Secțiunea II.1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România/Subsecțiunea II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit care se depune la organul fiscal de domiciliu până la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a venitului; veniturile din activități agricole aferente suprafețelor/capetelor de animale în limitele neimpozabile NU se declară în DU];

♦ Impozitarea și declararea veniturilor din silvicultură și piscicultură

Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă: ▪ veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase; ▪ veniturile obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Veniturile neimpozabile din silvicultură și piscicultură sunt: ▪ produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; ▪ produse capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial

În materialul informativ se regăsesc, printre altele, informații despre: ‣ impozitarea veniturilor din silvicultură și piscicultură și a altor venituri din activități agricole, neimpozitate la norma de venit; ‣ obligațiile declarative (venitul net anual impozabil și impozitul aferent se declară în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – DU – formular 212).

♦ Contribuții sociale obligatorii datorate de cei care obțin venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

În document se precizează că nu se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS). Se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): OBLIGATORIU, dacă persoana realizează, din venituri din activități agricole (norma de venit, în cazul veniturilor impuse la normă de venit, sau venitul net anual, în cazul veniturilor impuse în sistem real) cumulate, după caz, cu alte venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură și alte surse, cel puțin egale cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

Materialul informativ referitor la impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură poate fi consultat pe site-ul DGRFP Brașov, aici.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending