Rețele sociale

ECONOMIE

Modificări la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor

Radio CECCAR FM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a adus, prin Ordinul nr. 616/2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 281 din 4 aprilie 2023, o serie de modificări la Procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul MAT nr. 1.314/2022. Printre altele, noul act normativ prevede că beneficiarul acordului de finanțare este obligat ca, pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului, să mențină, la locația de implementare a proiectului, minim numărul locurilor de muncă pentru care a primit finanțare și tipul pentru care a primit punctaj suplimentar al acestora. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacant/vacante, păstrând numărul minim și tipul pentru care a primit finanțare. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de menținere între șomer, absolvent începând cu anul 2019 (anterior, Ordinul stipula „absolvent după anul 2019”, n.r.), persoană defavorizată definită conform legislației sau persoană cu dizabilități. Menținerea numărului minim de locuri de muncă create prin proiect pe parcursul perioadei de valabilitate a acordului de finanțare se va verifica de către AIMMAIPE …… în cadrul procesului de monitorizare; locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanțare. În perioada de menținere a locului/locurilor de muncă, un contract de muncă nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, cu excepția situațiilor excepționale impuse prin legislație specială emisă de autoritățile competente.

De asemenea, Ordinul nr. 616/2023 prevede că, la cererea-tip de rambursare a ajutorului de minimis, se anexează documentele justificative în ordinea activităților completate în formularul de decont:  declarația pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziționat/achiziționate este/sunt nou/noi și pus/puse în funcțiune la locul implementării proiectului și că nu aplică pentru acesta/acestea amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ▪ contract/poliță de asigurare pentru bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionat/cesionată în favoarea AIMMAIPE/instituției partenere; ▪ dovada deținerii brevetului de invenție sau a certificatului de înregistrare a mărcii (anterior se făcea referire doar la certificatul de deținere a brevetului de invenție, n.r.); ▪ copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziționat, din care să rezulte categoria de folosință, după caz; ▪ pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate; ▪ dovada achiziției proprietății pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spațiului, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/ prestări servicii/comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice; ▪ pentru licențe și software – factura fiscală tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), contract din care să reiasă obiectul cheltuielii; ▪ pentru cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – factură fiscală, în original și copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire, dovadă a pregătirii antreprenoriale și/sau a dobândirii, inclusiv a cunoștințelor digitale. Exemple de documente care atestă cunoștințele antreprenoriale și/sau digitale – diplomă de licență/master/doctorat/atestat/adeverință/certificat, eliberate de Ministerul Educației, sau diploma de absolvire a unor cursuri de pregătire antreprenorială/competențe digitale acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva; ▪ pentru consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului și/sau implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanță [1]; statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanță pentru întreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original și copie certificată, proces verbal privind execuția contractului de consultanță; ▪ pentru locul/locurile de muncă nou-creat/create în cadrul proiectului – dovada creării acestuia/acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă completă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras Reges, registru salariați din Revisal și raport per salariat din Revisal și, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestuia/acestora cu documentele prevăzute de legislația în vigoare (extras Reges, registru salariați din Revisal și raport per salariat din Revisal); ▪ pentru fiecare tip de cheltuială efectuată și depusă spre rambursare, cu excepția sumei forfetare, se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plății integrale (ordine de plată/chitanță/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/dispoziții de plată interne și externe traduse autorizat în limba română, extras de cont).

ECONOMIE

CE a revizuit în jos estimările referitoare la avansul economiei românești

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană (CE) a estimat că ritmul de creștere a economiei românești a încetinit până la 1,8% în 2023, cu 0,4 puncte procentuale mai puțin decât anticipa în toamnă, după ce inflația ridicată și creșterea anemică a creditului au afectat cererea internă, iar cererea externă a fost una slabă, conform previziunilor economice de iarnă publicate joi de Executivul comunitar, relatează Agerpres.

CE a revizuit în jos și estimările referitoare la avansul economiei românești în 2024, până la 2,9%, de la 3,1%, cât preconiza în toamna anului trecut. „Deși consumul privat este așteptat să accelereze, investițiile vor rămâne principalul contributor la creșterea PIB și în acest an. Politica monetară este așteptată să rămână una restrictivă în 2024 și se va relaxa doar treptat, pe măsură ce presiunile inflaționiste se reduc. Relaxarea condițiilor financiare și monetare, însoțite de o cerere externă mai puternică, urmează să ducă la o creștere reală a PIB de 3,2% în 2025, de asemenea ușor mai puțin decât în prognozele de toamnă”, se arată în raportul Executivului comunitar.

În ceea ce privește inflația, CE estimează că în 2023 aceasta a scăzut până la 9,7%, de la 12% în 2022, în principal ca urmare a încetinirii semnificative a creșterii creditului privat și condițiilor monetare stricte, precum și prețurilor mai mici la energie și alimente. „Exceptând o scurtă perioadă la începutul lui 2024, după unele creșteri ale taxelor indirecte, prețurile ar urma să continue să scadă de-a lungul orizontului de prognoză. Inflația medie anuală este prognozată să ajungă la 5,8% în 2024, pentru a încetini la 3,6% în 2025”, estimează Comisia Europeană, care avertizează însă că există riscuri pentru un proces dezinflaționist mai gradual dacă salariile și pensiile vor continua să crească rapid.

Comisia Europeană publică în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în primăvară și în toamnă) și două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară). Previziunile intermediare cuprind valorile anuale și trimestriale ale PIB-ului și ale inflației tuturor statelor membre pentru anul în curs și pentru anul următor, precum și date agregate pentru UE și zona euro.

Continuare

ECONOMIE

Buget de 12 miliarde de lei pentru plafonul de garantare în Programul IMM Plus

Radio CECCAR FM

Programul IMM Plus ar putea deveni operațional până la începutul lunii martie și va avea un buget pentru plafonul de garantare în valoare de 12 miliarde de lei, a declarat, la evenimentul Romanian Sustainability Forum, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), citat de Agerpres.

„Ultimul raport al Băncii Europene de Investiții și al Fondului European de Investiții a clasat România, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pe primul loc în Europa în anul 2023 din punct de vedere al numărului și al volumului de garanții acordate în perioada 2020-2023. Practic, consider că cel mai sustenabil instrument financiar, atât pentru mediul de afaceri, dar mai ales pentru bugetul de stat‚ îl reprezintă aceste instrumente financiare. Din 2020 până în 2023, România a avut două scheme de garantare de ajutor de stat. Prima a fost pe cadrul COVID pentru firmele afectate ca urmare a pandemiei și a doua ediție a programului a fost pe cadrul temporar Ucraina. Chiar în aceste zile, Ministerul de Finanțe pregătește prelungirea cadrului temporar și vom veni cu o nouă schemă de garantare. Este vorba de Programul IMM Plus, care va fi prelungit până la 30 iunie. Bugetul alocat de Ministerul de Finanțe pentru plafonul de garantare este de 12 miliarde de lei și sperăm ca, până la începutul lunii martie, acest program să fie operațional (…) Noi am calculat impactul fiscal pe două categorii: impact fiscal direct și impact fiscal indirect. Am luat tot ce înseamnă coduri unice de înregistrare a celor 86.000 de IMM-uri care au beneficiat de acest program și am văzut că un leu garantat de statul român a adus la bugetul de stat 12 lei”, a afirmat Dumitru Nancu.

Acesta a adăugat că, în acest moment, tot ceea ce înseamnă scheme de garantare pe IMM Invest în total garanții acordate de statul român, prin Fondul Național de Garantare, de 54 de miliarde de lei, va genera până în anul 2030 suma de 541 de miliarde de lei ca venituri la bugetul de stat.

„Statul doar garantează banii. Tot ce înseamnă credite sunt credite acordate de sistemul financiar-bancar. Consider că e cel mai mare parteneriat public din România după 1990, în sensul că peste 70 de miliarde de lei, în această perioadă de patru ani de zile, au fost acordate de sistemul financiar-bancar. Am ajuns ca din cele 65 de miliarde de lei creștere sold credite, 83% să fie garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Am observat, în această perioadă, că insolvențele noi deschise pe parcursul anului 2020 a fost în scădere cu 7% față de nivelul anului 2019. Din punct de vedere al creșterii soldurilor, observăm că Banca Națională a României a raportat, în anul 2022, volumul cel mai mare de credite acordate sectorului IMM-urilor. Diferența dintre criza din 2008 – 2009, când, practic, creditul bancar a fost stopat către mediul de afaceri constă în această creștere a creditului bancar către IMM-uri. Practic, în 2022 am avut 72 de miliarde de lei, bani privați ai instituțiilor financiar-bancare infuzați în economia României. A fost cheia faptului că IMM-urile nu au fost afectate sau au fost afectate mai puțin față de perioada 2008 – 2009, când ne-am confruntat practic cu aceeași criză economică”, a spus oficialul FNGCIMM.

Potrivit sursei citate, companiile care au beneficiat de IMM Invest au înregistrat o creștere cu 5% a numărului de angajați, iar cele 85.000 de IMM-uri și-au crescut profitul cu 19%, în timp ce marja profitului raportat la vânzări a fost de 7,75%.

„Doar din capitalul de lucru s-au plătit 680.000 de locuri de muncă în această perioadă; tot ce înseamnă capital de lucru merge în cheltuielile curente ale întreprinderii, iar opt din zece firme care au accesat IMM Invest au raportat creșteri ale numărul de angajați”, a menționat Dumitru Nancu.

Continuare

ECONOMIE

România a început să emită primele sale obligațiuni verzi

Radio CECCAR FM

România a lansat, joi, prima sa emisiune de obligațiuni verzi, o măsură care era așteptată de mult și vizează diversificarea bazei de investitori în contextul cererii în creștere pentru obligațiunile verzi, a anunțat Reuters, preluată de Agerpres.

Obligațiunile verzi pe 12 ani au un spread de 345 puncte de bază peste mid-swaps. În paralel, România emite și obligațiuni convenționale pe șapte ani, iar ofertele pentru cele două tipuri de obligațiuni au depășit 10 miliarde de euro.

România a petrecut mai mult de un an cu pregătirea cadrului necesar pentru emiterea de obligațiuni verzi, iar șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, a declarat în luna decembrie că România are de gând să emită primele sale obligațiuni verzi în prima jumătate a lui 2024.

De asemenea, Ștefan Nanu a precizat că România intenționează să devină un emitent anual frecvent de obligațiuni verzi și că va încerca să mențină emisiunile la un volum mic.

România, țară care are deja mai multe proiecte de energie din surse regenerabile pregătite pentru a beneficia de finanțare de la UE, va utiliza cadrul pentru obligațiunile verzi pentru a finanța proiecte în domeniul transportului ecologic, îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor și reîmpăduriri, printre altele.

Oficialii care se ocupă cu administrarea datoriei statului au de gând ca în acest an să reducă emisiunile nete de eurobonduri până la 6 miliarde de euro, de la 9,5 miliarde de euro în 2023. În paralel, Guvernul de la București vrea să reducă deficitul bugetar, până la 5% din PIB, de la 5,7% din PIB anul trecut.

Finanțele au vândut în luna ianuarie semnificativ mai multe obligațiuni guvernamentale decât era programat, inclusiv eurobonduri cu maturitatea în 2029 și 2034 cu o valoare de patru miliarde de dolari, profitând de cererea solidă care există în Europa.

Continuare

Trending