Rețele sociale

ECONOMIE

UE a ajuns la un acord pentru a înceta să mai transfere deșeuri către țările care nu le pot procesa

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a salutat vineri acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la transferurile de deșeuri, care va asigura faptul că UE își asumă o mai mare responsabilitate pentru deșeurile sale și nu exportă provocările legate de mediu către țări terțe, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Exportul de deșeuri de plastic din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE va fi interzis. Numai în cazul în care sunt îndeplinite condiții stricte de mediu, fiecare țară poate primi astfel de deșeuri la cinci ani de la intrarea în vigoare a noilor norme. Având în vedere problemele globale legate de creșterea cantităților de deșeuri de plastic și provocările legate de gestionarea durabilă a acestora, prin această măsură legiuitorii UE vizează prevenirea degradării mediului și a poluării în țările terțe cauzate de deșeurile de plastic generate în UE.

Alte deșeuri adecvate pentru reciclare vor fi exportate din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE numai atunci când acestea se asigură că le pot gestiona în mod durabil. În același timp, va fi mai ușor să transporte deșeurile în vederea reciclării în UE datorită procedurilor digitalizate moderne. De asemenea, se va consolida aplicarea legii și cooperarea în combaterea traficului de deșeuri. Noua lege va completa noua Directivă privind infracțiunile împotriva mediului, pentru care s-a ajuns, de asemenea, la un acord politic.

„Odată intrate în vigoare, noile norme vor garanta că deșeurile sunt transferate pentru a fi utilizate ca resursă, sporind securitatea aprovizionării cu materii prime pentru industrie. Întreprinderile și autoritățile naționale vor beneficia de proceduri mai eficiente și digitalizate. De asemenea, vom intensifica răspunsul UE împotriva traficului de deșeuri, combătând una dintre cele mai dăunătoare infracțiuni împotriva mediului”, a declarat comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Măsurile adoptate privind exportul de deșeuri vor stabili standardul în ceea ce privește prevenirea problemelor de mediu și de sănătate publică din țările terțe cauzate de gestionarea nesustenabilă a deșeurilor, care au fost generate în altă parte. Acest nou regulament va permite exportul de deșeuri către țări care nu sunt membre ale OCDE numai dacă aceste țări informează Comisia că sunt dispuse să importe deșeurile și că au capacitatea de a le gestiona într-un mod durabil. În ceea ce privește deșeurile de plastic, nu va fi permis niciun export către țări care nu sunt membre ale OCDE la 2,5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi, cu excepția cazului în care țara poate îndeplini condiții stricte – în acest caz, importurile ar fi permise, dar numai la cinci ani de la intrarea în vigoare a noilor norme.

De asemenea, Comisia va monitoriza exporturile de deșeuri către țările OCDE și va lua măsuri în cazul în care astfel de exporturi creează probleme de mediu în țara de destinație. În plus, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în afara UE vor trebui să se asigure că instalațiile care le primesc fac obiectul unui audit independent care să arate că gestionează aceste deșeuri într-un mod rațional din punct de vedere ecologic.

UE va moderniza procedurile actuale de expediere a deșeurilor, făcându-le mai digitale. Procedurile accelerate pentru anumite instalații eligibile desemnate de statele membre vor fi, de asemenea, simplificate și mai eficiente. Acest lucru va facilita reintrarea deșeurilor în economia circulară în întreaga UE, fără a reduce nivelul necesar de control pentru astfel de transporturi.

Pentru a intensifica răspunsul UE împotriva traficului de deșeuri, va exista o cooperare mai strânsă între statele membre ale UE și sancțiuni mai disuasive împotriva infractorilor implicați în comerțul ilicit cu deșeuri. Comisia va fi în măsură să acționeze pe teren pentru a sprijini investigațiile statelor membre cu privire la infracțiunile transnaționale legate de traficul de deșeuri, cu implicarea directă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la aceste aspecte.

Traficul de deșeuri este una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva mediului din prezent, afectând mediul, dar și întreprinderile legitime. În plus, există o legătură clară între traficul de deșeuri și criminalitatea organizată. Se consideră că până la o treime din totalul expedierilor de deșeuri sunt ilegale, generând anual un profit ilicit substanțial.

Parlamentul European și Consiliul UE vor trebui acum să adopte în mod oficial regulamentul, în conformitate cu acordul politic la care s-a ajuns. Odată adoptat în mod oficial, regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending