Rețele sociale

ECONOMIE

UE a ajuns la un acord pentru a înceta să mai transfere deșeuri către țările care nu le pot procesa

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a salutat vineri acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la transferurile de deșeuri, care va asigura faptul că UE își asumă o mai mare responsabilitate pentru deșeurile sale și nu exportă provocările legate de mediu către țări terțe, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Exportul de deșeuri de plastic din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE va fi interzis. Numai în cazul în care sunt îndeplinite condiții stricte de mediu, fiecare țară poate primi astfel de deșeuri la cinci ani de la intrarea în vigoare a noilor norme. Având în vedere problemele globale legate de creșterea cantităților de deșeuri de plastic și provocările legate de gestionarea durabilă a acestora, prin această măsură legiuitorii UE vizează prevenirea degradării mediului și a poluării în țările terțe cauzate de deșeurile de plastic generate în UE.

Alte deșeuri adecvate pentru reciclare vor fi exportate din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE numai atunci când acestea se asigură că le pot gestiona în mod durabil. În același timp, va fi mai ușor să transporte deșeurile în vederea reciclării în UE datorită procedurilor digitalizate moderne. De asemenea, se va consolida aplicarea legii și cooperarea în combaterea traficului de deșeuri. Noua lege va completa noua Directivă privind infracțiunile împotriva mediului, pentru care s-a ajuns, de asemenea, la un acord politic.

„Odată intrate în vigoare, noile norme vor garanta că deșeurile sunt transferate pentru a fi utilizate ca resursă, sporind securitatea aprovizionării cu materii prime pentru industrie. Întreprinderile și autoritățile naționale vor beneficia de proceduri mai eficiente și digitalizate. De asemenea, vom intensifica răspunsul UE împotriva traficului de deșeuri, combătând una dintre cele mai dăunătoare infracțiuni împotriva mediului”, a declarat comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Măsurile adoptate privind exportul de deșeuri vor stabili standardul în ceea ce privește prevenirea problemelor de mediu și de sănătate publică din țările terțe cauzate de gestionarea nesustenabilă a deșeurilor, care au fost generate în altă parte. Acest nou regulament va permite exportul de deșeuri către țări care nu sunt membre ale OCDE numai dacă aceste țări informează Comisia că sunt dispuse să importe deșeurile și că au capacitatea de a le gestiona într-un mod durabil. În ceea ce privește deșeurile de plastic, nu va fi permis niciun export către țări care nu sunt membre ale OCDE la 2,5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi, cu excepția cazului în care țara poate îndeplini condiții stricte – în acest caz, importurile ar fi permise, dar numai la cinci ani de la intrarea în vigoare a noilor norme.

De asemenea, Comisia va monitoriza exporturile de deșeuri către țările OCDE și va lua măsuri în cazul în care astfel de exporturi creează probleme de mediu în țara de destinație. În plus, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în afara UE vor trebui să se asigure că instalațiile care le primesc fac obiectul unui audit independent care să arate că gestionează aceste deșeuri într-un mod rațional din punct de vedere ecologic.

UE va moderniza procedurile actuale de expediere a deșeurilor, făcându-le mai digitale. Procedurile accelerate pentru anumite instalații eligibile desemnate de statele membre vor fi, de asemenea, simplificate și mai eficiente. Acest lucru va facilita reintrarea deșeurilor în economia circulară în întreaga UE, fără a reduce nivelul necesar de control pentru astfel de transporturi.

Pentru a intensifica răspunsul UE împotriva traficului de deșeuri, va exista o cooperare mai strânsă între statele membre ale UE și sancțiuni mai disuasive împotriva infractorilor implicați în comerțul ilicit cu deșeuri. Comisia va fi în măsură să acționeze pe teren pentru a sprijini investigațiile statelor membre cu privire la infracțiunile transnaționale legate de traficul de deșeuri, cu implicarea directă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la aceste aspecte.

Traficul de deșeuri este una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva mediului din prezent, afectând mediul, dar și întreprinderile legitime. În plus, există o legătură clară între traficul de deșeuri și criminalitatea organizată. Se consideră că până la o treime din totalul expedierilor de deșeuri sunt ilegale, generând anual un profit ilicit substanțial.

Parlamentul European și Consiliul UE vor trebui acum să adopte în mod oficial regulamentul, în conformitate cu acordul politic la care s-a ajuns. Odată adoptat în mod oficial, regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending