Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 decembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Viitoarea Președinție belgiană își publică prioritățile și programul

Președinția belgiană a Consiliului UE, ce își va desfășura mandatul în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024, a publicat vineri, 8 decembrie, prioritățile sale și programul. Cea de-a treisprezecea Președinție belgiană va fi structurată în jurul a șase priorități:

– apărarea statului de drept, a democrației și a unității;

– consolidarea competitivității noastre;

– urmărirea unei tranziții verzi și juste;

– consolidarea agendei noastre sociale și de sănătate;

– protejarea persoanelor și a frontierelor;

– promovarea unei Europe globale. Președinția declară, în special, că va lucra pentru restrângerea decalajului încasărilor de TVA și pentru revizuirea legislației referitoare la codul vamal, precum și a normelor de impozitare pentru munca la distanță la nivel transfrontalier. Având în vedere că Președinția belgiană va încheia o legislatură parlamentară europeană și va începe o alta, aceasta va depune eforturi pentru a finaliza dosare importante nerezolvate, stimulând în același timp discuțiile privind starea economică a Uniunii și viitorul acesteia.

Rezultatele ședinței ECOFIN din 8 decembrie

Vineri, 8 decembrie, miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta, printre multe alte subiecte, reforma Pactului de stabilitate și de creștere, pachetul ajustat pentru următoarea generație de resurse proprii prezentat în iunie 2023 și euro digital. În domeniul fiscalității, Consiliul ECOFIN a aprobat raportul obișnuit către Consiliul European privind aspectele fiscale, care evidențiază progresele realizate de Președinția spaniolă în ultimele șase luni. De asemenea, Comisia a luat act de un raport de progres cu privire la pachetul TVA în era digitală (Vida). În final, miniștrii de finanțe ai UE au aprobat, de asemenea, concluziile cu privire la progresul obținut de Grupul pentru Codul de conduită sub Președinția spaniolă.

Acord privind statutul actualizat al Curții Europene de Justiție

Joi, 7 decembrie, eurodeputații Comisiei pentru afaceri juridice și statele membre ale UE au ajuns la un acord privind reforma Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a îmbunătăți eficacitatea gestionării volumului de muncă. Având în vedere numărul tot mai mare de cereri pentru o hotărâre preliminară aduse în fața Curții de Justiție și de recursuri împotriva deciziilor Tribunalului, Curtea de Justiție a prezentat, în decembrie 2022, o cerere de modificare a Protocolului nr. 3 privind statutul său. În conformitate cu acordul provizoriu, cererile pentru hotărâri preliminare în domenii specifice, cum ar fi sistemul comun de TVA, accizele, codul vamal, compensațiile acordate pasagerilor pentru serviciile de transport întârziate sau anulate sau pentru schema de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ar trebui să fie transferate de la Curtea de Justiție la Tribunal. Acest lucru ar trebui să ușureze o parte din volumul de muncă al Curții de Justiție, întrucât cererile din aceste domenii reprezintă în medie 20% din totalul cererilor, conform co-legiuitorilor. Cele mai sensibile și complexe cauze privind interpretarea dreptului primar vor continua să fie audiate de către Curtea de Justiție. Propunerea de reformă permite, de asemenea, extinderea mecanismului prin care se stabilește dacă este permisă introducerea unei căi de atac. Mai mult, se va asigura un acces public mai larg la unele dintre documentele deținute de Curtea de Justiție, cum ar fi observațiile scrise ale părților în cauză. În final, în cazul unei noi cereri pentru o hotărâre preliminară, Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală Europeană vor avea, de acum înainte, dreptul de a prezenta Curții declarații sau observații scrise. După ce va fi aprobat în mod oficial de întregul Parlament European în plen și de statele membre, statutul actualizat va intra în vigoare în luna următoare publicării în Jurnalul Oficial.

CJUE afirmă că hotărârile fiscale acordate de Luxemburg companiei Engie sunt conforme cu legislația UE

Într-o hotărâre emisă marți, 5 decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis anularea Hotărârii Tribunalului din mai 2021, decizia Comisiei Europene din 2018, care a confirmat faptul că hotărârile fiscale anticipate acordate de Luxemburg companiei Engie în 2008 și 2014 erau ajutoare de stat incompatibile cu piața internă. În decizia sa, CJUE consideră că examinarea Comisiei a fost contrară dreptului european și că s-a comis o eroare în stabilirea sistemului de referință care constituie punctul de plecare pentru examinarea comparativă care trebuie efectuată pentru a evalua selectivitatea acestor măsuri fiscale și, prin urmare, clasificarea lor ca ajutor de stat interzis. Aceasta consideră, de asemenea, că Tribunalul a acceptat în mod eronat concluzia Comisiei cu privire la existența unei astfel de legături condiționate între cele două tratamente fiscale în cauză. CJUE afirmă că, în mod similar, Tribunalul de Primă Instanță a săvârșit o eroare atunci când a considerat că CE nu era obligată să țină seama de practica administrativă a autorităților fiscale luxemburgheze în ceea ce privește o prevedere națională privind abuzul de drepturi. „Aceste erori au afectat întreaga analiză a selectivității”, a concluzionat CJUE. Din acest motiv, a decis să urmeze recomandarea formulată în mai de avocatul general Juliane Kokott de a anula decizia Comisiei.

Un nou studiu al Parlamentului European privind rolul de semnalare al datelor ISD în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale

La solicitarea subcomisiei pentru chestiuni fiscale (FISC), Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții al Parlamentului European a publicat recent un raport intitulat Bune practici fiscale în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale: Rolul de semnalare al datelor ISD. Raportul examinează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale. Deoarece ISD și filialele străine ale firmelor multinaționale din jurisdicțiile cu fiscalitate redusă ar putea oferi acestor firme oportunități de a-și reduce sarcina fiscală, ISD și evitarea fiscală internațională a corporațiilor sunt strâns legate. Statisticile privind stocurile ISD arată măsura în care statele membre au modele ISD normale sau anormale. Anomaliile reprezintă un punct de plecare pentru o analiză suplimentară a eventualelor regimuri fiscale preferențiale sau chiar dăunătoare din aceste țări, se mai arată în raport. Potrivit raportului, ponderea investițiilor străine directe în PIB a crescut de la 36% la 45% între 2009 și 2017, sugerând o creștere a globalizării, dar ar putea, de asemenea, să ofere mai multe oportunități de evitare a obligațiilor fiscale internaționale. Centrele financiare Hong Kong, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Singapore și Elveția sunt responsabile pentru aproximativ 90% din stocurile ISD din toate paradisurile fiscale. Raportul analizează, de asemenea, posibile noi politici europene care ar putea reduce funcția de canal a paradisurilor fiscale europene. Se menționează în special beneficiile propunerilor UNSHELL și BEFIT. Potrivit cercetătorilor, posibilitatea unor rate minime de reținere la sursă pentru fluxurile de dividende, dobânzi și redevențe la frontiera externă a UE ar reduce, de asemenea, utilizarea strategiilor de cumpărare a tratatelor fiscale de către multinaționale și ar reduce funcția de canal a paradisurilor fiscale din UE.

Propunerea Socialiștilor și a Democraților europeni pentru o taxă pe piața unică

Un studiucomandat de Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, publicat marți, 5 decembrie, face o propunere pentru o taxă pe piața unică a UE (SML) pentru grupurile multinaționale pentru finanțarea bugetului UE. În opinia autorilor, domeniul de aplicare al SML ar trebui să fie consecvent cu legislația anterioară a UE, și anume schimbul automat obligatoriu de rapoarte pentru fiecare țară în parte din Directiva privind cooperarea administrativă și din Directiva privind un nivel minim de impozitare efectivă din cadrul celui de-al doilea pilon. SML ar trebui să vizeze grupuri multinaționale care își desfășoară activitatea în statele membre ale UE și care beneficiază astfel de piața internă cu venituri de cel puțin 750 milioane euro în cel puțin doi din cei patru ani fiscali imediat anteriori anului fiscal, afirmă aceștia.  SML ar trebui să fie conceput ca o suprataxă asupra bazei impozabile armonizate la nivelul UE. Cu alte cuvinte, Uniunea ar percepe o suprataxă în zonele în care Uniunea și-a exercitat deja competența de a armoniza baza de impozitare, potrivit explicațiilor studiului. Conform raportului, o astfel de taxă ar putea strânge între 4 și 10 miliarde de euro pe an.

A fost lansat un nou grup operativ privind impozitarea internațională pentru dezvoltare și climă

Cu ocazia COP28, Antigua și Barbuda, Barbados, Spania, Franța, Kenya, Comisia Uniunii Africane și Comisia Europeană, în calitate de observator, au lansat vineri, 1 decembrie, potrivit surselor, un nou grup operativ privind impozitarea internațională. Susținut de Fundația Europeană pentru climă, grupul va examina noi surse de venituri care ar putea debloca fonduri suplimentare pentru acțiuni în favoarea dezvoltării, naturii și climei, în special prin mecanisme fiscale inovatoare. Scopul său va fi de a identifica cele mai promițătoare căi și de a prezenta propuneri concrete la COP30. Grupul operativ se va întâlni pentru prima dată la începutul anului 2024, pentru a desemna experți de sprijin și pentru a-și defini planul de lucru. 

Au fost publicate statisticile OCDE privind veniturile pentru anul 2023

Prețurile ridicate la energie, declanșate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, au determinat guvernele să reducă accizele în 2022, ceea ce a dus la scăderea nivelurilor de impozitare în multe țări, potrivit unei noi analize OCDE publicată miercuri, 6 decembrie. Raportul arată că rata medie a impozitului în PIB din OCDE a scăzut cu 0,15 puncte procentuale (p.p) în 2022, la 34,0%. „Acesta a fost doar a treia scădere de acest fel de la criza financiară globală din 2008-2009”, a declarat OCDE. Veniturile din accize au scăzut ca pondere în PIB în 2022 în 34 din cele 36 de țări pentru care sunt disponibile date preliminare, scăzând în termeni absoluți în 21 dintre acestea. În unele țări, în special în Europa, aceste scăderi au fost legate de reducerea impozitelor pe energie, precum și cererea în scădere pentru produsele energetice. Veniturile din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au scăzut, de asemenea, ca pondere în PIB în 19 țări, în parte din cauza politicilor de protecție a consumatorilor împotriva prețurilor ridicate la energie și alimente. Scăderea veniturilor din accize în 2022 a fost parțial compensată de creșterea veniturilor din impozitele pe profit (CIT), care a crescut ca pondere în PIB în mai mult de trei sferturi din țările OCDE, pe fondul profiturilor întreprinderilor mai mari, în special în sectorul energetic și agricol. Veniturile fiscale totale au scăzut ca pondere în PIB în 21 din cele 36 țări în 2022, au crescut în 14 țări și au rămas la același nivel într-una singură, constată OCDE.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

eTAX, un nou serviciu pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Radio CECCAR FM

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024.

Serviciul eTAX:

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii utilizează serviciul «eTAX – comunicare AFM online» (eTAX), existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligatiile la Fondul de mediu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată.

Actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Prin intermediul eTAX se pot comunica de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații, altele decât cele prevăzute mai sus, în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezentul ordin.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii.

De reținut! Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX:

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” se poate realiza de către următoarele persoane autorizate:

a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu;

e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;

f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciul „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către Serviciul „eTAX – comunicare AFM online” și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 12 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare continuă, declară OCDE

Jurisdicțiile continuă să facă progrese în tratarea practicilor fiscale dăunătoare prin implementarea standardului internațional în cadrul acțiunii 5 a BEPS, a declarat OCDE marți, 6 februarie. OCDE a examinat 322 de regimuri fiscale preferențiale și a constatat că peste 40% dintre acestea au fost sau sunt în curs de a fi eliminate. În special, OCDE a constatat că rata de impozitare preferențială pentru birourile familiale din Hong Kong și zonele de liber schimb din Emiratele Arabe Unite nu mai este dăunătoare. OCDE a remarcat, de asemenea, că regimurile fiscale preferențiale din Albania și Armenia au fost eliminate. Aceste patru jurisdicții se află în prezent pe lista gri europeană a țărilor terțe cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Se preconizează că următoarea actualizare a listelor europene negre și gri ar urma să fie adoptată la 20 februarie 2024.

Comisia Europeană acordă Canadei echivalența pentru DAC7

Luni, 5 februarie, Comisia Europeană ar fi confirmat că informațiile care urmează să fie schimbate automat între Canada și cele 17 state membre semnatare ale Acordului multilateral al autorității componente al OCDE privind schimbul automat de informații cu privire la veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale sunt echivalente cu informațiile solicitate în temeiul celui de-al șaptelea amendament la Directiva privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC7). Prin această decizie, platformele canadiene care au obligații de raportare în temeiul DAC7 vor raporta informațiile către Canada, care va face apoi schimb de informații cu țările UE relevante, cu condiția ca legislația canadiană să intre în vigoare și ca relațiile de schimb dintre Canada și statele membre ale UE să fie activate. Cele 17 state membre care au semnat acordul multilateral sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Echivalența la DAC7 pentru Canada se va aplica începând cu anul 2024.

Comisia Europeană face apel la Germania să respecte normele europene în materie de TVA în ceea ce privește serviciile de învățământ privat

Miercuri, 7 februarie, Comisia Europeană a emis un aviz motivat Germaniei pentru neaplicarea corectă a normelor UE privind scutirea de TVA pentru serviciile de învățământ privat, astfel cum sunt prevăzute în Directiva TVA și clarificate de Curtea Europeană de Justiție. Această Directivă impune statelor membre să scutească de TVA taxele de școlarizare private care acoperă învățământul școlar sau universitar. Statele membre pot stabili condiții suplimentare numai pentru a asigura aplicarea corectă și directă a acestei derogări și pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală și abuzul. Statele membre trebuie să exercite această discreție astfel încât să se asigure că contribuabilul care are dreptul la scutirea de TVA poate beneficia în mod real de aceasta. În Germania, profesorii privați trebuie să prezinte un certificat pentru a beneficia de scutirea de TVA. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă a unui „Land” german și să ateste că serviciile didactice se pregătesc pentru exercitarea unei profesii sau pentru o examinare în fața unei persoane juridice de drept public. Potrivit Comisiei, această prevedere nu este conformă cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană de Justiție. Din acest motiv, se consideră că Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei TVA. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și a lua măsurile necesare. În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

Grecia a cerut să renunțe la scutirea de accize pentru magazinele duty-free de la frontierele terestre cu țările din afara UE

Comisia Europeană a decis miercuri, 7 februarie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori oficiale de notificare Greciei pentru nerespectarea normelor UE privind regimul general al accizelor. Grecia scutește de la plata accizelor bunurile furnizate de magazinele duty-free situate la granițele sale terestre cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Până în ianuarie 2017, Directiva a permis statelor membre care dețineau magazine duty-free situate în afara unui aeroport sau a unui port la 1 iulie 2008 să utilizeze o astfel de derogare. În ciuda faptului că acest lucru nu mai este permis în temeiul legislației UE, Grecia continuă să utilizeze această derogare. Prin urmare, Comisia trimite Greciei o scrisoare oficială de notificare, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Audiere FISC cu privire la obstacolele fiscale de pe piața unică

Subcomisia FISC a Parlamentului European va organiza marți, 13 februarie, o audiere publică pe tema Combaterea obstacolelor fiscale în cadrul pieței interne și rolul politicilor fiscale în promovarea creșterii economice. Experții își vor prezenta punctele de vedere și vor discuta cu membrii FISC cu privire la modul în care pot fi tratate obstacolele și distorsiunile fiscale rămase în cadrul pieței unice. Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, mandatat de Consiliul UE să pregătească un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE și să îl prezinte la summitul european din 20-21 martie 2024, va participa la audiere pentru a comenta aspectele fiscale ale activității sale cu privire la acest raport. Totodată, în aceeași zi, Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții va găzdui un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta un studiu cu tema Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în  semnalarea datelor. Pr. Arjan Lejour va prezenta raportul, care analizează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 5 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE au convenit asupra unei prelungiri a bugetului UE pentru 2021-2027

Ca urmare a ședinței lor din decembrie, liderii UE au discutat, joi, 1 februarie, în cadrul unui summit extraordinar, revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. În acest context, liderii au convenit să acorde fonduri suplimentare pentru un număr limitat de domenii prioritare printr-o combinație de fonduri noi și existente. Fondurile suplimentare acoperă sprijinul pentru Ucraina, migrația și dimensiunea externă, platforma Tehnologii strategice pentru Europa (STEP), plățile dobânzilor Next Generation EU, instrumentele speciale, noile resurse proprii și elementele care reduc impactul asupra bugetelor naționale. Din suma totală, 33 de miliarde de euro reprezintă împrumuturi, iar 10,6 miliarde de euro reprezintă realocări din finanțarea existentă. Fondurile suplimentare ar trebui să fie distribuite după cum urmează:  50 miliarde de euro pentru Facilitatea pentru Ucraina (17 miliarde de euro sub formă de granturi și 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi); 2 miliarde de euro pentru migrație și gestionarea frontierelor; 7,6 miliarde de euro pentru vecinătate și pentru lume; 1,5 miliarde de euro pentru Fondul european de apărare în cadrul noului instrument STEP; 2 miliarde de euro pentru instrumentul de flexibilitate; 1,5 miliarde de euro pentru rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență. În continuare, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să adopte revizuirea la jumătatea perioadei. În plus, în contextul cererilor fermierilor, care au protestat în aceeași zi la Bruxelles, liderii UE au discutat provocările din sectorul agricol și au decis să lanseze un proiect de simplificare a normelor Politicii Agricole Comune (PAC).

Parlamentul European și Consiliul organizează o audiere publică cu privire la viitorul sediu AMLA

Marți, 30 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul UE au organizat o audiere publică cu privire la selectarea viitorului sediu al Agenției de combatere a spălării banilor (AMLA). Cei nouă candidați (Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Madrid, Paris, Riga, Roma, Viena și Vilnius) pentru a găzdui viitorul AMLA și-au prezentat ofertele și au răspuns la întrebările eurodeputaților și reprezentanților Consiliului. A fost pentru prima dată când audierile publice fac parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții UE, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE care a acordat Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor-gazdă ale viitoarelor agenții. În continuare, decizia finală privind locația sediului AMLA va fi luată de co-legiuitori în cadrul unui vot comun la 22 februarie. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului legislativ. Parlamentul și Consiliul au ajuns la acorduri de prevedere cu privire la alte părți ale pachetului de măsuri împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Înainte ca pachetul să poată intra în vigoare, co-legiuitorii trebuie să adopte în mod oficial legile, pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile UE din iunie 2024.

Președinția belgiană propune un nou text de compromis privind propunerea FASTER

Președinția belgiană a Consiliului UE ar fi propus să excepteze doar piețele bursiere mici cu sisteme cuprinzătoare de reținere a impozitului la sursă de la prevederile conexe ale propunerii pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția belgiană pare să urmărească ideea de a scuti statele membre care au deja un sistem cuprinzător de reținere la sursă bazat pe Capitolul III din Directiva propusă. Se presupune că Președinția belgiană introduce un criteriu de eligibilitate cantitativ pe lângă cele patru criterii calitative sugerate de fosta Președinție spaniolă a Consiliului UE. În conformitate cu propunerea belgiană, care a fost prezentată statelor membre la 25 ianuarie, țările UE cu sisteme cuprinzătoare de reținere la sursă care au, în ultimii doi ani consecutivi, un raport de capitalizare a pieței egal cu sau mai mare de 1%, vor aplica în mod irevocabil Capitolul III. Președinția a definit rata de capitalizare a pieței ca fiind „raportul exprimat ca procent din capitalizarea de piață a unui stat membru la (31 decembrie) întreaga capitalizare a pieței Uniunii Europene” în aceeași zi. Conform propunerii, țările care nu dispun de un sistem cuprinzător de reținere la sursă ar trebui, de asemenea, să aplice Capitolul III, indiferent dacă capitalizarea lor de piață este sub, egală sau peste pragul de 1 la sută. Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord cu privire la propunerea FASTER în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, conform unui calendar orientativ.

Eurodeputații susțin un schimb mai bun de date și mai puțină birocrație pentru companii

Eurodeputații din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din Parlamentul European au adoptat luni, 29 ianuarie, poziția lor cu privire la propunerea Comisiei de modificare a mai multor reglementări financiare ale UE în ceea ce privește anumite dispoziții de raportare în domeniul serviciilor financiare și al sprijinului pentru investiții, publicată în octombrie 2023. Eurodeputații au subliniat că cererea tot mai mare de date face necesară colectarea acestora într-un mod consecvent și standardizat în toate jurisdicțiile. Aceștia propun extinderea domeniului de aplicare al propunerii inițiale a Comisiei și au decis că nu numai toate autoritățile europene de supraveghere (AES) responsabile cu supravegherea în sectorul financiar din UE, ci și Comitetul unic de rezoluție (SRB) responsabil cu soluționarea băncilor aflate în dificultate și Autoritatea europeană de combatere a spălării banilor (AMLA) ar fi obligate să respecte noile norme. Eurodeputații doresc ca aceste autorități să revizuiască în mod regulat dispozițiile de prezentare a informațiilor pentru a le elimina pe cele care sunt învechite, disproporționate sau duplicative. Acestea ar trebui, de asemenea, să ofere opinii cu privire la modul de abordare a inconsecvențelor, a redundanței și a posibilelor lacune în ceea ce privește solicitarea de raportare incluse în legislația din sectorul financiar, atât în vigoare, cât și în procedurile legislative în curs. Eurodeputații își doresc, de asemenea, ca autoritățile să depună eforturi pentru principiul „raportează o singură dată”, astfel încât informațiile de la instituțiile financiare sau alte entități raportoare să fie raportate o singură dată unei singure autorități. Autoritățile ar trebui să partajeze și să reutilizeze aceste informații, protejând în același timp protecția datelor, secretul profesional și proprietatea intelectuală, afirmă aceștia. Textul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și nicio abținere.

Markus Pieper a fost numit reprezentant al UE pentru IMM-uri

Miercuri, 31 ianuarie, Comisia Europeană l-a numit pe Markus Pieper în calitate de reprezentat al UE pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a oferi îndrumări și consiliere cu privire la aspectele legate de IMM-uri. Markus Pieper este membru al Parlamentului European din 2004, a făcut parte din Comisia pentru industrie, cercetare și energie și a fost raportor pe probleme cruciale legate de IMM-uri. Înainte de rolul său în Parlamentul European, Markus Pieper a fost director general al unei Camere de Comerț regionale din Germania. Markus Pieper va prelua funcția în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW). El va raporta direct președintelui Ursula von der Leyen și comisarului pentru Piața Internă cu privire la toate activitățile legate de IMM-uri. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va prezida, de asemenea, rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor. El va lucra în special în direcția reducerii sarcinilor birocratice pentru întreprinderi, filtrând viitoarea legislație a UE referitoare la IMM-uri și semnalând Comisiei pe cele care merită o atenție deosebită din perspectiva IMM-urilor. Data intrării în vigoare a numirii sale va fi stabilită ulterior, a declarat Comisia.

Comisia Europeană raportează probleme tehnice legate de sistemul registrului tranzitoriu CBAM

Luni, 29 ianuarie, Comisia Europeană a raportat probleme tehnice care au determinat unele întreprinderi să nu poată prezenta date și rapoarte referitoare la mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și la Sistemul de Control al importurilor (ICS2). Acest lucru se datorează unui incident care implică o componentă tehnică care afectează mai multe sisteme vamale ale UE, inclusiv ICS2, și funcționarea registrului CBAM, a declarat Comisia. Pentru a facilita raportarea, declaranții care s-au confruntat cu dificultăți în raportare și care nu și-au prezentat încă raportul trimestrial CBAM începând cu 1 februarie, a fost pusă la dispoziție o nouă funcționalitate privind registrul tranzitoriu, permițându-le să „solicite depunerea cu întârziere”, acordându-le 30 de zile suplimentare pentru a-și prezenta raportul CBAM. Nu se vor impune sancțiuni declaranților care au întâmpinat dificultăți în depunerea primului lor raport CBAM. Prezentarea întârziată a unui raport CBAM din cauza erorilor de sistem ar fi, prin definiție, considerată justificată atâta timp cât transmiterea are loc imediat după depășirea erorilor tehnice, a clarificat Comisia. Declaranții care nu se confruntă cu nicio problemă tehnică majoră sunt în continuare încurajați să își prezinte raportul CBAM până la sfârșitul perioadei de raportare.

CJUE afirmă că un angajat care utilizează detaliile angajatorului pentru a emite facturi false este răspunzător pentru valoarea impozitului implicat

Marți, 30 ianuarie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre ca răspuns la o cerere de hotărâre preliminară formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din partea Curții Supreme Administrative din Polonia privind facturile false emise de un angajat care utilizează datele angajatorului său fără știrea acestuia. Ca răspuns la întrebarea adresată de Curtea Supremă de Justiție cu privire la întrebarea care dintre compania ale cărei date au fost folosite în mod ilegal pe factură și angajatul care a emis factura este răspunzător pentru TVA, s-a hotărât că un angajat al unei companii care emite facturi false și folosește datele angajatorului său înregistrat în scopuri de TVA este răspunzător pentru valoarea impozitului înscris pe acestea. Acest lucru se poate întâmpla numai cu condiția ca angajatorul, care este supus TVA-ului, să fi exercitat diligența necesară în mod rezonabil pentru a controla comportamentul angajatului său, adaugă CJUE. CJUE consideră că TVA-ul nu poate fi datorat de către emitentul aparent al unei facturi false atunci când acționează cu bună-credință, iar autoritățile fiscale sunt conștiente de existența unei facturi false. O interpretare diferită ar fi contrară scopului Directivei TVA, care este de a preveni frauda și de a împiedica persoanele să se bazeze în mod fraudulos pe normele dreptului Uniunii Europene. Pentru a se considera că a acționat cu bună-credință, angajatorul trebuie să dovedească faptul că a exercitat grija necesară în mod rezonabil pentru a controla baza de impozitare, a concluzionat CJUE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending