Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 decembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Viitoarea Președinție belgiană își publică prioritățile și programul

Președinția belgiană a Consiliului UE, ce își va desfășura mandatul în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024, a publicat vineri, 8 decembrie, prioritățile sale și programul. Cea de-a treisprezecea Președinție belgiană va fi structurată în jurul a șase priorități:

– apărarea statului de drept, a democrației și a unității;

– consolidarea competitivității noastre;

– urmărirea unei tranziții verzi și juste;

– consolidarea agendei noastre sociale și de sănătate;

– protejarea persoanelor și a frontierelor;

– promovarea unei Europe globale. Președinția declară, în special, că va lucra pentru restrângerea decalajului încasărilor de TVA și pentru revizuirea legislației referitoare la codul vamal, precum și a normelor de impozitare pentru munca la distanță la nivel transfrontalier. Având în vedere că Președinția belgiană va încheia o legislatură parlamentară europeană și va începe o alta, aceasta va depune eforturi pentru a finaliza dosare importante nerezolvate, stimulând în același timp discuțiile privind starea economică a Uniunii și viitorul acesteia.

Rezultatele ședinței ECOFIN din 8 decembrie

Vineri, 8 decembrie, miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta, printre multe alte subiecte, reforma Pactului de stabilitate și de creștere, pachetul ajustat pentru următoarea generație de resurse proprii prezentat în iunie 2023 și euro digital. În domeniul fiscalității, Consiliul ECOFIN a aprobat raportul obișnuit către Consiliul European privind aspectele fiscale, care evidențiază progresele realizate de Președinția spaniolă în ultimele șase luni. De asemenea, Comisia a luat act de un raport de progres cu privire la pachetul TVA în era digitală (Vida). În final, miniștrii de finanțe ai UE au aprobat, de asemenea, concluziile cu privire la progresul obținut de Grupul pentru Codul de conduită sub Președinția spaniolă.

Acord privind statutul actualizat al Curții Europene de Justiție

Joi, 7 decembrie, eurodeputații Comisiei pentru afaceri juridice și statele membre ale UE au ajuns la un acord privind reforma Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a îmbunătăți eficacitatea gestionării volumului de muncă. Având în vedere numărul tot mai mare de cereri pentru o hotărâre preliminară aduse în fața Curții de Justiție și de recursuri împotriva deciziilor Tribunalului, Curtea de Justiție a prezentat, în decembrie 2022, o cerere de modificare a Protocolului nr. 3 privind statutul său. În conformitate cu acordul provizoriu, cererile pentru hotărâri preliminare în domenii specifice, cum ar fi sistemul comun de TVA, accizele, codul vamal, compensațiile acordate pasagerilor pentru serviciile de transport întârziate sau anulate sau pentru schema de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ar trebui să fie transferate de la Curtea de Justiție la Tribunal. Acest lucru ar trebui să ușureze o parte din volumul de muncă al Curții de Justiție, întrucât cererile din aceste domenii reprezintă în medie 20% din totalul cererilor, conform co-legiuitorilor. Cele mai sensibile și complexe cauze privind interpretarea dreptului primar vor continua să fie audiate de către Curtea de Justiție. Propunerea de reformă permite, de asemenea, extinderea mecanismului prin care se stabilește dacă este permisă introducerea unei căi de atac. Mai mult, se va asigura un acces public mai larg la unele dintre documentele deținute de Curtea de Justiție, cum ar fi observațiile scrise ale părților în cauză. În final, în cazul unei noi cereri pentru o hotărâre preliminară, Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală Europeană vor avea, de acum înainte, dreptul de a prezenta Curții declarații sau observații scrise. După ce va fi aprobat în mod oficial de întregul Parlament European în plen și de statele membre, statutul actualizat va intra în vigoare în luna următoare publicării în Jurnalul Oficial.

CJUE afirmă că hotărârile fiscale acordate de Luxemburg companiei Engie sunt conforme cu legislația UE

Într-o hotărâre emisă marți, 5 decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis anularea Hotărârii Tribunalului din mai 2021, decizia Comisiei Europene din 2018, care a confirmat faptul că hotărârile fiscale anticipate acordate de Luxemburg companiei Engie în 2008 și 2014 erau ajutoare de stat incompatibile cu piața internă. În decizia sa, CJUE consideră că examinarea Comisiei a fost contrară dreptului european și că s-a comis o eroare în stabilirea sistemului de referință care constituie punctul de plecare pentru examinarea comparativă care trebuie efectuată pentru a evalua selectivitatea acestor măsuri fiscale și, prin urmare, clasificarea lor ca ajutor de stat interzis. Aceasta consideră, de asemenea, că Tribunalul a acceptat în mod eronat concluzia Comisiei cu privire la existența unei astfel de legături condiționate între cele două tratamente fiscale în cauză. CJUE afirmă că, în mod similar, Tribunalul de Primă Instanță a săvârșit o eroare atunci când a considerat că CE nu era obligată să țină seama de practica administrativă a autorităților fiscale luxemburgheze în ceea ce privește o prevedere națională privind abuzul de drepturi. „Aceste erori au afectat întreaga analiză a selectivității”, a concluzionat CJUE. Din acest motiv, a decis să urmeze recomandarea formulată în mai de avocatul general Juliane Kokott de a anula decizia Comisiei.

Un nou studiu al Parlamentului European privind rolul de semnalare al datelor ISD în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale

La solicitarea subcomisiei pentru chestiuni fiscale (FISC), Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții al Parlamentului European a publicat recent un raport intitulat Bune practici fiscale în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale: Rolul de semnalare al datelor ISD. Raportul examinează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale. Deoarece ISD și filialele străine ale firmelor multinaționale din jurisdicțiile cu fiscalitate redusă ar putea oferi acestor firme oportunități de a-și reduce sarcina fiscală, ISD și evitarea fiscală internațională a corporațiilor sunt strâns legate. Statisticile privind stocurile ISD arată măsura în care statele membre au modele ISD normale sau anormale. Anomaliile reprezintă un punct de plecare pentru o analiză suplimentară a eventualelor regimuri fiscale preferențiale sau chiar dăunătoare din aceste țări, se mai arată în raport. Potrivit raportului, ponderea investițiilor străine directe în PIB a crescut de la 36% la 45% între 2009 și 2017, sugerând o creștere a globalizării, dar ar putea, de asemenea, să ofere mai multe oportunități de evitare a obligațiilor fiscale internaționale. Centrele financiare Hong Kong, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Singapore și Elveția sunt responsabile pentru aproximativ 90% din stocurile ISD din toate paradisurile fiscale. Raportul analizează, de asemenea, posibile noi politici europene care ar putea reduce funcția de canal a paradisurilor fiscale europene. Se menționează în special beneficiile propunerilor UNSHELL și BEFIT. Potrivit cercetătorilor, posibilitatea unor rate minime de reținere la sursă pentru fluxurile de dividende, dobânzi și redevențe la frontiera externă a UE ar reduce, de asemenea, utilizarea strategiilor de cumpărare a tratatelor fiscale de către multinaționale și ar reduce funcția de canal a paradisurilor fiscale din UE.

Propunerea Socialiștilor și a Democraților europeni pentru o taxă pe piața unică

Un studiucomandat de Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, publicat marți, 5 decembrie, face o propunere pentru o taxă pe piața unică a UE (SML) pentru grupurile multinaționale pentru finanțarea bugetului UE. În opinia autorilor, domeniul de aplicare al SML ar trebui să fie consecvent cu legislația anterioară a UE, și anume schimbul automat obligatoriu de rapoarte pentru fiecare țară în parte din Directiva privind cooperarea administrativă și din Directiva privind un nivel minim de impozitare efectivă din cadrul celui de-al doilea pilon. SML ar trebui să vizeze grupuri multinaționale care își desfășoară activitatea în statele membre ale UE și care beneficiază astfel de piața internă cu venituri de cel puțin 750 milioane euro în cel puțin doi din cei patru ani fiscali imediat anteriori anului fiscal, afirmă aceștia.  SML ar trebui să fie conceput ca o suprataxă asupra bazei impozabile armonizate la nivelul UE. Cu alte cuvinte, Uniunea ar percepe o suprataxă în zonele în care Uniunea și-a exercitat deja competența de a armoniza baza de impozitare, potrivit explicațiilor studiului. Conform raportului, o astfel de taxă ar putea strânge între 4 și 10 miliarde de euro pe an.

A fost lansat un nou grup operativ privind impozitarea internațională pentru dezvoltare și climă

Cu ocazia COP28, Antigua și Barbuda, Barbados, Spania, Franța, Kenya, Comisia Uniunii Africane și Comisia Europeană, în calitate de observator, au lansat vineri, 1 decembrie, potrivit surselor, un nou grup operativ privind impozitarea internațională. Susținut de Fundația Europeană pentru climă, grupul va examina noi surse de venituri care ar putea debloca fonduri suplimentare pentru acțiuni în favoarea dezvoltării, naturii și climei, în special prin mecanisme fiscale inovatoare. Scopul său va fi de a identifica cele mai promițătoare căi și de a prezenta propuneri concrete la COP30. Grupul operativ se va întâlni pentru prima dată la începutul anului 2024, pentru a desemna experți de sprijin și pentru a-și defini planul de lucru. 

Au fost publicate statisticile OCDE privind veniturile pentru anul 2023

Prețurile ridicate la energie, declanșate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, au determinat guvernele să reducă accizele în 2022, ceea ce a dus la scăderea nivelurilor de impozitare în multe țări, potrivit unei noi analize OCDE publicată miercuri, 6 decembrie. Raportul arată că rata medie a impozitului în PIB din OCDE a scăzut cu 0,15 puncte procentuale (p.p) în 2022, la 34,0%. „Acesta a fost doar a treia scădere de acest fel de la criza financiară globală din 2008-2009”, a declarat OCDE. Veniturile din accize au scăzut ca pondere în PIB în 2022 în 34 din cele 36 de țări pentru care sunt disponibile date preliminare, scăzând în termeni absoluți în 21 dintre acestea. În unele țări, în special în Europa, aceste scăderi au fost legate de reducerea impozitelor pe energie, precum și cererea în scădere pentru produsele energetice. Veniturile din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au scăzut, de asemenea, ca pondere în PIB în 19 țări, în parte din cauza politicilor de protecție a consumatorilor împotriva prețurilor ridicate la energie și alimente. Scăderea veniturilor din accize în 2022 a fost parțial compensată de creșterea veniturilor din impozitele pe profit (CIT), care a crescut ca pondere în PIB în mai mult de trei sferturi din țările OCDE, pe fondul profiturilor întreprinderilor mai mari, în special în sectorul energetic și agricol. Veniturile fiscale totale au scăzut ca pondere în PIB în 21 din cele 36 țări în 2022, au crescut în 14 țări și au rămas la același nivel într-una singură, constată OCDE.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 9 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Se conturează componența finală a Parlamentului European

Componența finală a viitorului hemiciclu începe să prindă formă. Grupurile politice din Parlamentul European și-au dat termen până joi, 4 iulie, să se formeze, înainte de a începe negocierile privind repartizarea posturilor în comisiile parlamentare în funcție de mărimea acestora. Conform ultimelor proiecții ale Parlamentului European, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a crescut la 84 de locuri, iar partidul polonez PiS a decis în cele din urmă să rămână în grup, prin urmare, confirmând, pentru moment, locul al treilea în spatele grupului Partidului Popular European (PPE) (188 de locuri) și al grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) (136 de locuri). Cu toate acestea, un nou grup de extremă dreapta numit „Patriots for Europe”, anunțat recent de premierul maghiar Viktor Orbán, austriacul Herbert Kickl și fostul prim-ministru ceh Andrej Babiš, ar încerca să se formeze și ar putea avea până la 95 de eurodeputați. Acest nou grup ar urma să înlocuiască grupul Identitate și Democrație (ID) și să atragă gruparea franceză Rassemblement National și pe cea germană AfD, care ar renunța astfel la proiectul lor de a crea grupul „The Sovereignists” (Suveraniștii). Decizia oficială urmează să fie luată luni, 8 iulie, când grupul Patriots for Europe ar trebui să organizeze întâlnirea sa constitutivă.

DG TAXUD 2024, Raport anual privind impozitarea

Direcția Generală pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene a publicat miercuri, 3 iulie, Raportul anual pe 2024 privind impozitarea, care prezintă informațiile și analiza situației actuale a sistemelor de impozitare și fiscale din statele membre. Raportul analizează atât reformele recente din sistemele fiscale, cât și modificările principalilor indicatori utilizați de Comisie pentru evaluarea politicilor fiscale în statele membre ale UE și la nivelul UE. Analiza conține un studiu al diferitelor baze de impozitare și tipuri de impozite, precum și al rolului acestora în combinația de impozite, cu accent pe diferențele dintre țări și în timp. Ediția din acest an include un accent pus pe rolul impozitării pentru a sprijini o economie competitivă a UE. Raportul constată că modificările aduse combinației de impozite și poverii fiscale au fost mici, cu unele evoluții eterogene în statele membre ale UE. Povara fiscală generală a crescut de la 39,8% la 40,2% din PIB în ultimii zece ani. În plus, raportul menționează că pierderile de venituri cauzate de evitarea obligațiilor fiscale și de evaziune continuă să fie o problemă pentru toate tipurile de impozite. În special, se estimează că pierderile de venituri cauzate de transferul profiturilor întreprinderilor sunt în valoare de până la 20% din totalul veniturilor CIT colectate în 2022 în UE, ceea ce s-ar ridica la aproximativ 100 miliarde EUR în termeni nominali. Raportul concluzionează că reducerea incertitudinii fiscale prin norme fiscale simple și previzibile, împreună cu utilizarea eficientă a veniturilor pentru creșterea cheltuielilor publice, ar contribui la un mediu favorabil creșterii economice. În paralel, asigurarea unei conformități sporite din partea tuturor contribuabililor din UE, inclusiv prin combaterea planificării fiscale agresive, ar contribui la promovarea unei economii prospere prin valorificarea întregului potențial de venituri al bazelor și ratelor de impozitare actuale. Raportul a fost prezentat și dezbătut în cadrul unui eveniment organizat de Comisia Europeană joi, 4 iulie. Acesta va alimenta reflecția privind viitoarea combinație de impozite, inclusiv în vederea viitorului Simpozion anual al UE, programat pentru 6 noiembrie 2024.

OCDE are așteptări optimiste cu privire la Pilonul 1 după termenul-limită ratat din iunie

OCDE își menține optimismul cu privire la încheierea reformei fiscale din Pilonul 1 după ce termenul-limită de finalizare a negocierilor a fost ratat la 30 iunie. Într-o declarație dată luni, 1 iulie, directorului Centrului OCDE pentru politici fiscale și Administrație, Manal Corwin, ar fi declarat despre cadrul general incluziv OCDE că face progrese semnificative în ceea ce privește scăderea decalajelor dintre membri cu privire la diverse aspecte, în special cu privire la convenția multilaterală în sine, precum și cu privire la arhitectura sumei B. Un prim proiect al Convenției multilaterale (MLC) care prevede realocarea drepturilor de impozitare în jurisdicțiile de piață asupra unora dintre profiturile celor mai mari întreprinderi multinaționale, indiferent de prezența lor fizică (așa-numita sumă A din Pilonul 1) a fost publicată în octombrie 2023. Cu toate acestea, au rămas mai multe obiecții cu privire la aspectele tehnice. La 30 mai, copreședinții Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS, Marlene Nembhard-Parker (Jamaica) și Tim Power (Regatul Unit), au asigurat într-o declarație despre Cadrul general incluziv că „se apropie de finalizarea” negocierilor privind un pachet final referitor la primul pilon, menținându-și obiectivul de a ajunge la un acord final în timp util pentru a deschide MLC spre semnare până la sfârșitul lunii iunie.

Curtea de Conturi Europeană evaluează performanța recunoașterii calificărilor profesionale în UE

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat luni, 1 iulie, un raport special privind modul în care Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale este efectiv pusă în aplicare în UE. Auditul a acoperit perioada 2013-2023 și s-a axat pe patru profesii: asistentă medicală responsabilă cu îngrijirea generală, profesor de școală generală, tâmplar/montator și inginer civil, cu vizite în patru state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă și Luxemburg). Principala constatare a CCE este că numărul profesiilor reglementate din UE rămâne ridicat, în timp ce sistemele UE de recunoaștere a calificărilor profesionale sunt rar utilizate (numai în aproximativ 6% dintre cazurile de mobilitate din UE). Curtea a constatat, de asemenea, unele deficiențe în aplicarea directivei de către statele membre, cum ar fi lipsa procedurilor electronice, taxele de utilizare a procedurii de recunoaștere fiind stabilite arbitrar și diferind considerabil între statele membre, autoritățile care solicită mai multe documente decât cele prevăzute în directivă și în codul de conduită, impunerea unor controale prealabile excesive și măsuri compensatorii și proceduri mai lungi decât cele prevăzute. Curtea recomandă în special clarificarea, prin propunerea de modificări ale legislației sau prin emiterea de recomandări ale Comisiei, a importanței Comisiei și/sau a unui organism independent de a revizui testele de proporționalitate efectuate de statele membre. În răspunsul său la raport, Comisia Europeană reamintește că a inclus inițial acest lucru în propunerea sa de directivă privind testul de proporționalitate, dar că actul juridic final, astfel cum a fost adoptat de cei care l-au legiferat, nu include această dispoziție. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a evidenția beneficiile implicării unui organism independent în testele de proporționalitate, pentru a oferi orientări concrete statelor membre și pentru a facilita schimbul de bune practici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 1 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE aprobă agenda strategică 2024-2029

Liderii UE au adoptat, de asemenea, în cursul reuniunii de joi, 27 iunie, Agenda strategică 2024-2029, care stabilește prioritățile politice care trebuie urmărite și care vor permite UE să facă față provocărilor cu care se va confrunta în viitor. Se bazează pe trei piloni: – o Europă liberă și democratică; – o Europă puternică și sigură; și – o Europă prosperă și competitivă. Textul stabilește, în special, o direcție de pregătire pentru o Uniune mai mare și mai puternică. Acesta susține că Uniunea Europeană va elabora reformele interne necesare pentru a se asigura că politicile UE sunt adecvate pentru viitor și finanțate într-o manieră durabilă și că instituțiile UE continuă să funcționeze și să acționeze eficient. Charles Michel, președintele Consiliului European, a condus procesul colaborând îndeaproape cu liderii de la reuniunea informală a Consiliului European de la Granada din 6 octombrie 2023. În noiembrie 2023 și aprilie 2024, Charles Michel a organizat noi runde de consultare cu liderii, care au condus la textul adoptat în prezent.

Gabriel Zucman prezintă planul său pentru un impozit internațional minim pentru miliardari

Marți, 25 iunie, directorul Observatorului fiscal al UE, economistul Gabriel Zucman, a publicat planul său pentru un standard coordonat privind impozitarea minimă efectivă pentru persoanele fizice cu averi deosebit de mari, comandat de Președinția braziliană a G20.În propunerea de bază, persoanele cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar trebui să plătească un impozit anual minim egal cu 2% din averea lor. În raport se arată că acest standard ar putea fi implementat flexibil de țările participante prin numeroase instrumente interne, inclusiv un impozit pe venit simplificat, un impozit pe venit bazat pe o accepțiune largă a venitului sau un impozit pe avere. Zucman estimează că un impozit minim pentru miliardari egal cu 2% din averea lor ar colecta 200-250 de miliarde de dolari pe an la nivel global de la aproximativ 3.000 de contribuabili; extinderea acestui impozit la persoanele fizice cu averi de peste 100 de milioane de dolari ar adăuga 100-140 de miliarde de dolari. Potrivit autorului, un astfel de standard ar putea fi aplicat cu succes chiar dacă nu ar fi adoptat de toate țările, prin consolidarea actualelor taxe de ieșire și prin implementarea mecanismelor de „colector de taxe de ultimă instanță”, ca și în cazul impozitului minim coordonat asupra companiilor multinaționale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

ECONOMIE

Document de poziție: e-TVA și extinderea obligativității facturării electronice și a raportării tranzacțiilor în timp cvasireal în scop de TVA

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda preocupare față de recentele modificări ale legislației fiscale care vizează eTVA și extinderea obligativității utilizării facturării electronice și a raportării facturilor în scop fiscal pentru TVA. Aceste măsuri, dacă nu respectă principiul proporționalității, riscă să pună o presiune suplimentară semnificativă pe umerii firmelor mici și mijlocii, precum și pe profesioniștii contabili care au sarcina sprijinirii companiilor pentru conformare voluntară, care sunt deja suprasolicitate de cerințele birocratice existente.

Profesia contabilă, reprezentată de CECCAR, este la curent și susține pachetul de legislație „Norme în materie de TVA pentru era digitală” care, printre altele, are ca obiectiv modernizarea obligațiilor de raportare în materie de TVA, prin introducerea unor cerințe de raportare digitală, care vor standardiza informațiile ce se impun a fi transmise autorităților fiscale de către persoanele impozabile cu privire la fiecare tranzacție în format electronic. În același timp, va impune utilizarea facturării electronice pentru tranzacțiile transfrontaliere. Această abordare promite să sporească eficiența, să reducă birocrația și să combată evaziunea fiscală. Se va realiza, astfel, cadrul privind cerințele de raportare digitală (CRD) la nivelul UE, care să conducă la convergența sistemelor naționale de raportare digitală în interiorul UE.

Această reformă la nivel european este în primul rând despre sprijinirea antreprenorilor în sensul: eliminării birocrației, a sarcinilor administrative inutile ținând cont de principiul proporționalității, creșterii competitivității, a eficientei și impulsionării inovării prin transformarea digitală. Aceasta introduce un nou mecanism de raportare care să-l înlocuiască pe cel existent bazat pe declarații recapitulative, neadaptat la realitățile economiei digitale, fiind, totodată, un mecanism care să combată mai eficient evaziunea fiscală în materie de TVA.

La 8 decembrie 2022, după etapa în care s-au realizat evaluări ex-post, consultări cu părțile interesate și evaluări de impact, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a moderniza și pentru a face ca sistemul UE de taxă pe valoarea adăugată (TVA) să funcționeze mai bine pentru întreprinderi și să fie mai rezistent la fraudă, prin adoptarea și promovarea digitalizării. Printre acestea s-a aflat și propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0701

Cerințele de raportare digitală au reprezentat unul dintre pilonii vizați de aceste măsuri, scopul fiind implementarea unui model de raportare tranzacție cu tranzacție, în timp real/cvasireal, bazat pe standardul european, care să înlocuiască sistemul existent bazat pe declarații recapitulative. Facturarea electronică (e-invoicing) ar deveni metoda implicită de facturare, iar conținutul standardizat al informațiilor care trebuie raportate ar avea ca scop realizarea interoperabilității sistemelor. Pentru fundamentarea propunerii de directivă s-au luat în calcul mai multe scenarii. În ceea ce privește raportarea TVA, opțiunile au variat de la o simplă recomandare de a introduce o CRD la nivelul UE și de a solicita date într-un format specific, până la introducerea CRD atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Conform propunerii de directivă, analiza științifică a arătat că „cel mai bun echilibru în ceea ce privește opțiunile de politică în materie de eficacitate, proporționalitate și subsidiaritate ar fi atins prin îmbinarea introducerii CRD la nivelul UE, a unei dispoziții privind „furnizorul presupus” pentru sectorul serviciilor de închiriere de locuințe pe termen scurt și pentru sectorul transportului de persoane și asocierea dintre extinderea mai largă a OSS, taxarea inversă și IOSS obligatoriu pentru platforme.” Această concluzie nu împiedică însă statele membre să introducă CRD și la nivel național. În aceste condiții, însă, responsabilitatea statului membru care decide să introducă CRD la nivel național este și mai mare. Acesta trebuie să identifice o soluție care să nu se afecteze semnificativ raportul win-win dintre obiectivele antreprenorilor și cele ale autorităților fiscale. De asemenea, termenele de implementare au fost stabilite la cinci ani, de la momentul lansării propunerii de directivă și până la operaționalizarea efectivă, oferind astfel timp suficient pentru adaptare atât autorităților statului, cât și mediului de afaceri și profesioniștilor contabili.

Se preconizează că eliminarea declarațiilor recapitulative ca urmare a CRD va aduce un beneficiu net societăților implicate în tranzacții transfrontaliere. Cu toate acestea, întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD.

Raportându-ne la acest cadru european de reformă, considerăm că prevederile ordonanțelor de urgență adoptate și publicate vineri, 21 iunie a.c., în Monitorul Oficial trebuie reevaluate. Considerăm că prevederile actelor normative invocate nu sunt conforme cu principiul proporționalității și depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor fiscale în materie de TVA.

CECCAR a fost invitat, în data de 26 iunie, la discuții de către ministrul finanțelor, Marcel Boloș. La aceste discuții au participat și funcționari din executivul ministerului. Propunerile CECCAR prezentate în cadrul întâlnirii au vizat:

1. Analiza oportunității de a extinde obligația utilizării e-factura și raportării acesteia și pentru tranzacțiile B2C cu termen de implementare 1 ianuarie 2025, în condițiile în care CRD la nivel european, conform propunerii de directivă, vizează extinderea acestei obligații de e-facturare DOAR la tranzacțiile intracomunitare B2B și doar pentru anumite tranzacții B2C, termenul de implementare propus fiind 1 ianuarie 2028, respectiv 5 ani de la data lansării propunerii de directivă, decembrie 2022. Mai mult decât atât, trebuie analizată redundanța raportării de date către autoritățile fiscale, având în vedere faptul că la nivel național există deja legislația care va obliga firmele, de la 1 ianuarie 2025, să realizeze raportarea SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile fiabile de la organizații către autoritatea fiscală națională. Toate acestea în condițiile în care declarațiile recapitulative în scop de TVA existente rămân în vigoare.

PROPUNEM SĂ SE PROROGE ACEST TERMEN (1 IULIE 2025) PENTRU A SE VERIFICA DACĂ DATELE OBȚINUTE DIN RAPORTAREA SAF-T NU AR FI SUFICIENTE PENTRU ANALIZELE EFECTUATE DE MINISTER. ABIA DUPĂ ACEASTĂ ANALIZĂ EX-POST SĂ SE DECIDĂ DACĂ ESTE NECESARĂ EXTINDEREA LA TRANZACȚIILE B2C.

2. Introducerea instrumentului de precompletare a declarației de TVA și impunerea obligației justificării de către contribuabil, sub sancțiunea amenzii, a diferențelor dintre decontul precompletat și decontul depus, dacă acestea depășesc un anumit cuantum. Astfel, un instrument identificat de către Comisie prin propunerea de directiva să vină în sprijinul contribuabilului pentru acoperirea costurilor impuse de implementarea CRD – „întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD. Aceste costuri ar putea fi parțial reduse prin introducerea unor servicii suplimentare la nivel național, cum ar fi precompletarea declarațiilor privind TVA” – este deturnat în legislația română, transformându-se într-o sarcină administrativă birocratică care induce costuri suplimentare prin obligarea contribuabilului la noi sarcini consumatoare de resurse.

PROPUNEM SĂ SE ABROGE ARTICOLUL PRIN CARE SE STABILEȘTE SĂ CADĂ ÎN SARCINA CONTRIBUABILULUI, SUB SANCȚIUNEA AMENZII, ÎNTOCMIREA UNEI NOTE JUSTIFICATIVE ȘI RAPORTAREA NECONCORDANȚELOR DINTRE DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA ȘI CEL DEPUS. DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA SĂ RĂMÂNĂ UN INSTRUMENT DE SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABIL. OBLIGAȚIA DE A JUSTIFICA NECONCORDANȚELE SĂ FIE SOLICITATĂ DOAR DUPĂ CE ACURATEȚEA DATELOR DIN DECONTUL PRECOMPLETAT ESTE SUFICIENT DE BUNĂ ȘI ÎN URMA UNEI ANALIZE DE RISC. ACEASTĂ PROCEDURĂ SĂ SE APLICE DUPĂ DATA DE 1 IULIE 2025. ASTFEL, AUTORITATEA FISCALĂ VA PUTEA UTILIZA ÎN ANALIZA DE RISC DATELE DIN RAPORTAREA SAF-T.

3. Termenul de raportare în sistemul e-Factura să fie stabilit conform amendamentului propus de Parlamentul European la propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală, (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0327_EN.html) respectiv termenul de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemele de contabilitate, respectând-se celelalte termene fiscale. Această propunere are logică, având în vedere că, în realitate, firmele mici nu au resursa umană specializată pentru această activitate. În multe cazuri, această activitate este realizată de persoana care se ocupă și de ținerea contabilității: fie este angajat cu timp parțial, fie este externalizată către un prestator, iar evidența contabilă se ține lunar, nu zilnic.

4. Diminuarea amenzilor, disproporționat stabilite. Stabilirea unui prag de semnificativitate al erorilor de la care să se aplice amenzi.

O abordare precipitată riscă să submineze beneficiile teoretice ale e-facturării, transformând ceea ce ar trebui să fie un instrument de simplificare, într-o povară suplimentară. Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabile în fața acestor schimbări abrupte, având resurse limitate pentru a face față cerințelor adesea complexe și costisitoare. În acest sens, considerăm că este momentul coagulării competențelor tuturor părților interesate pentru a asigura un real succes al reformei raportării în scop de TVA. Specialiștii CECCAR își exprimă disponibilitatea de a răspunde pozitiv la orice solicitare de implicare și dialog venită din partea autorității competente în vederea elaborării proiectelor de reglementări.

Continuare

Trending