Rețele sociale

ECONOMIE

CE propune îmbunătățirea comitetelor europene de întreprindere pentru a consolida dialogul social transnațional

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană (CE) a propus revizuirea directivei privind comitetul european de întreprindere (CEI) pentru a îmbunătăți dialogul social în UE. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, „comitetele europene de întreprindere sunt organisme de informare și consultare care asigură implicarea angajaților în deciziile legate de chestiuni transnaționale. Acestea se referă la întreprinderi cu peste 1000 de angajați care își desfășoară activitatea în cel puțin două țări din UE sau din Spațiul Economic European (SEE)”.

Informarea și consultarea semnificativă a angajaților cu privire la deciziile-cheie ale întreprinderii pot contribui la anticiparea și gestionarea schimbărilor, cum ar fi cele legate de tranziția verde și cea digitală, implicând abordarea deficitului de forță de muncă sau introducerea de noi tehnologii. În contexte transnaționale, comitetele europene de întreprindere pot juca un rol esențial în aceste privințe.

Directiva actuală prezintă procesele de creare a comitetelor europene de întreprindere și de informare și consultare a acestora cu privire la chestiuni transnaționale. Revizuirea propusă urmărește să consolideze rolul CEI prin facilitarea creării lor, prin promovarea unor activități de informare și de consultare mai semnificative și prin asigurarea faptului că acestea dispun de capacitatea necesară pentru a-și desfășura activitatea. Revizuirea urmărește, de asemenea, consolidarea echilibrului de gen în cadrul comitetelor europene de întreprindere.

În 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție legislativă din proprie inițiativă prin care invită Comisia să consolideze rolul și capacitatea CEI.

Principalele modificări propuse de CE includ:

▪ acordarea de drepturi egale lucrătorilor din companiile multinaționale care își desfășoară activitatea în UE/SEE să solicite crearea unui nou CEI: derogările de la actuala directivă vor fi eliminate, permițând unui număr de 5,4 milioane de lucrători din 320 de întreprinderi multinaționale cu acorduri preexistente să solicite înființarea unui comitet european de întreprindere;

▪ clarificarea definiției aspectelor transnaționale: asigurarea faptului că comitetele europene de întreprindere completează activitatea organismelor naționale de informare și consultare și că activitățile lor nu se suprapun. O definiție clară este esențială pentru a stabili când trebuie consultate și informate comitetele europene de întreprindere;

▪ asigurarea faptului că lucrătorii din întreprinderile multinaționale sunt consultați în timp util și în mod semnificativ cu privire la aspectele care îi privesc: membrii CEI ar trebui să primească un răspuns motivat la avizul lor înainte ca conducerea întreprinderii să adopte o decizie cu privire la chestiuni transnaționale; conducerea întreprinderii trebuie să furnizeze justificări ori de câte ori va fi invocată confidențialitatea ca motiv pentru restricționarea schimbului ulterior de informații sau pentru nedivulgarea de informații cu privire la aspecte transnaționale;

▪ asigurarea faptului că CEI dispun de capacitatea necesară pentru a-și desfășura activitatea: acordurile privind comitetul european de întreprindere trebuie să specifice resursele financiare și materiale alocate, de exemplu în ceea ce privește experții, costurile juridice și formarea;

▪ consolidarea echilibrului de gen: ori de câte ori un acord privind comitetul european de întreprindere este (re)negociat, vor trebui instituite dispoziții pentru a se ajunge, pe cât posibil, la o componență echilibrată din punctul de vedere al genului. Aceasta include cerința de a urmări în mod activ echilibrul de gen în cadrul organismelor speciale de negociere, care sunt grupuri temporare de reprezentanți ai angajaților care negociază un acord privind comitetul european de întreprindere cu întreprinderea;

▪ îmbunătățirea accesului la căi de atac: statele membre trebuie să informeze CE cu privire la modul în care comitetele europene de întreprindere pot iniția proceduri judiciare și – după caz – administrative. Statele membre sunt, de asemenea, obligate să instituie sancțiuni eficace, disuasive și proporționale pentru a pune în aplicare directiva.

Propunerea CE de modificare a Directivei privind comitetul european de întreprindere va fi discutată de Parlamentul European și de statele membre. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție un an să transpună directiva în dreptul național. Noile norme vor începe apoi să se aplice doi ani mai târziu.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending