Rețele sociale

ECONOMIE

Plăți compensatorii pentru beneficiarii care respectă angajamentele de silvo-mediu și climă

Radio CECCAR FM

Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice și juridice, dar și asociațiile vor putea primi plăți compensatorii pentru acoperirea pierderilor de venit pentru angajamentele de silvo-mediu printr-o schemă de ajutor de stat care va fi implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), informează Agerpres.

„Valoarea totală a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei din alocarea financiară prevăzută în PS 2023 – 2027, angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 84.826.166 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie a anului intrării în vigoare a ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de aprobare a prezentei scheme, respectiv 422.061.071,55 lei, din care contribuția FEADR 72.006.991 euro, respectiv 358.277.984,42 lei, iar contribuția națională 12.819.175 euro, respectiv 63.783.087,13 lei”, se arată într-un proiect de Ordin al ministrului Agriculturii pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”.

Din suma totală, peste 8,976 milioane euro reprezintă valoarea finanțării acordate în cadrul schemei pentru angajamentele asumate de beneficiari în baza schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (…), aferentă cererii de plată din anul 2025.

Ajutoarele pentru angajamentele de silvo-mediu și climă acordate prin schemă se acordă în cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 al României, ca ajutoare cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu intervenția de dezvoltare rurală DR-07 – Silvo-mediu și climă care stă la baza acestora.

Angajamentele voluntare asumate de beneficiari în cadrul schemei de ajutor de stat contribuie la atingerea obiectivelor specifice menționate în Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, respectiv: atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile; promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul; stoparea și inversarea pierderii biodiversității.

Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.

Sprijinul constă în acordarea de plăți compensatorii care acoperă pierderile de venit și costurile suplimentare rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau de dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei, aferente a două pachete, respectiv: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște și Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha și pe an.

Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele: 38 euro pe an și pe hectar pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1 și 137 euro pe an și pe hectar pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafața cuprinsă între 100 și 500 ha se va acorda 100% din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează: pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha și 1.000 ha se va acorda 85% din valoarea plății/plăților compensatorii; pentru suprafața cuprinsă între 1.000,01 ha și 5.000 ha se va acorda 65% din valoarea plății/plăților compensatorii; pentru suprafața mai mare de 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plății/plăților compensatorii.

Potrivit proiectului, sprijinul se acordă anual pe o perioadă de 5 ani ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard menționate și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și costurile tranzacționale suportate de deținătorii de terenuri forestiere.

Schema este implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția generală dezvoltare rurală – Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR) în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2029.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending