Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 25 martie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Rezultatele reuniunii Consiliului European din perioada 21-22 martie

Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles joi și vineri, 21-22 martie. În prima zi a summitului, liderii UE au adoptat concluzii privind războiul din Ucraina, securitatea și apărarea, situația din Orientul Mijlociu, extinderea și reformele, migrația, pregătirea și reacția la situații de criză și semestrul european.  Concluziile reiterează hotărârea UE de a continua să ofere Ucrainei și poporului său tot sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic necesar atât timp cât este necesar. Concluziile subliniază, de asemenea, că UE și statele sale membre ar trebui să accelereze și să intensifice furnizarea întregii asistențe militare necesare, inclusiv aprovizionarea Ucrainei cu muniție. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, liderii UE și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Gaza. Ei au cerut o pauză umanitară imediată care să conducă la o încetare a focului durabilă, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și furnizarea de asistență umanitară și au cerut guvernului israelian să nu demareze operațiunea terestră la Rafah, unde peste un milion de palestinieni se refugiază. În cele din urmă, ei au dat undă verde deschiderii negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina. În a doua zi, liderii au discutat despre relațiile externe și agricultură.

Comisia Europeană discută despre votul în unanimitate în materie de impozitare în comunicarea privind extinderea

Comisia Europeană a discutat despre posibilitatea de a trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată (VMC) privind impozitele și alte aspecte, ca parte a unei comunicări privind reformele preliminare extinderii și revizuirile politicilor publicate miercuri, 20 martie. Având în vedere că Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina dețin statutul de candidate la UE, comunicarea analizează implicațiile unei Uniuni Europene mai mari în patru domenii principale: valori, politici, buget și guvernanță. „Întrebările privind capacitatea UE de a acționa există deja într-o Uniune de 27 de state membre. Acest lucru se referă în special la regulile privind votul în unanimitate în cadrul Consiliului. Dacă majoritatea deciziilor sunt luate acum cu majoritate calificată în Consiliu, în unele domenii, deciziile trebuie luate în unanimitate în Consiliu, așa cum este cazul impozitelor, al politicii externe și al anumitor aspecte sociale. Într-o Uniune mai mare, unanimitatea va fi și mai dificil de atins, cu riscuri sporite de blocare a deciziilor de către un singur stat membru”, a scris Comisia Europeană. Comunicarea reamintește că tratatele UE prevăd deja așa-numitele „clauze pasarelă” care permit trecerea de la votul în unanimitate, la votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului în domenii-cheie, care pot fi activate printr-o decizie unanimă fie din partea Consiliului Uniunii Europene, fie a Consiliului European. Recunoscând rezistența unor state membre care se tem de izolare în aspecte de interes național strategic esențial, Comisia Europeană a declarat că o posibilă cale de urmat ar putea fi combinarea activării „clauzelor pasarelă” cu măsuri de protecție adecvate, de exemplu, concluziile Consiliului European care prevăd posibilitatea ca unul sau mai multe state membre să invoce motive excepționale de interes național pentru a continua discuțiile cu scopul de a ajunge la o soluție satisfăcătoare sau să sesizeze Consiliul European pentru a delibera pe această temă. Comisia a declarat că va efectua revizuirile politicii de preaderare la începutul anului 2025 și va face propuneri de reformă substanțiale în sectoare individuale.

Comisia Europeană publică un raport economic privind impozitarea favorabilă creșterii economice într-un mediu cu inflație ridicată

Direcția generală de afaceri economice și monetare a Comisiei Europene a publicat miercuri, 20 martie, un raport economic care se concentrează pe provocările și posibilele soluții legate impozitarea recurentă a bunurilor imobile și a muncii în perioadele cu inflație ridicată. Autorii susțin că impozitele recurente pe proprietate sunt printre impozitele cel mai puțin dăunătoare creșterii. Dacă acestea se bazează pe valori ale proprietății, atunci sunt necesare actualizări periodice ale bazei fiscale pentru a păstra potențialul de venituri și eficiența economică, precum și tratamentul egal al contribuabililor. În același timp, actualizarea valorilor proprietăților ar putea duce la creșteri bruște și mari ale datoriilor privind impozitul când inflația este ridicată, ceea ce ar putea spori rezistența la reformele care vizează transferul impozitării către bunuri imobile. În opinia autorilor, practicile care vizează creșterea frecvenței și reducerea costului actualizării valorilor proprietăților și a scutirilor temporare de taxe pe proprietate pot contribui la depășirea acestei rezistențe crescute. Rezistența poate fi legată și de aspectele de lichiditate pentru numărul deloc mic de contribuabili care dețin proprietăți, dar au venituri relativ scăzute. Rezistența în aceste cazuri ar putea fi tratată prin posibilitatea amânării impozitelor sau prin măsuri de reducere a impozitelor specifice și testate pentru gospodăriile cu venituri mici, potrivit documentului. „Ideea de impozitare a muncii pentru persoanele cu venituri mici este, de asemenea, importantă pentru a sprijini creșterea favorabilă incluziunii, deoarece angajații cu venituri mici reacționează mai sensibil la stimulentele de muncă în marja de participare (adică decizia de a lucra sau nu)”, au constatat autorii.

Pascal Saint-Amans recomandă ca noile resurse pentru bugetul UE să fie mai extinse în ceea ce privește taxele la frontierele externe

Într-un raport privind politicile publicat joi, 21 martie, Pascal Saint-Amans, fost director al Centrului pentru politică și administrare fiscală (CTPA) din cadrul OCDE și membru nerezident al grupului de experți Bruegel, a examinat pachetul revizuit de noi propuneri de resurse proprii pentru bugetul UE în 2023 și a propus noi idei, inclusiv explorarea ideii de taxe la frontierele externe. „Dacă nu avansăm, punem în pericol capacitatea UE de a continua să-și finanțeze proiectele existente, în special într-un moment în care creșterea ratei dobânzii va îngreuna rambursarea atât a capitalului, cât și a dobânzii”, a scris Saint-Amans. În opinia sa, pachetul revizuit pentru 2023 este „pragmatic și avansează în direcția potrivită, dar nu merge suficient de departe”. Pascal Saint-Amans a salutat în special decizia Comisiei de a nu reveni la ideea unei taxe europene pentru serviciile digitale (DST) ca substitut al acordului OCDE. Dincolo de necesitatea urgentă de a conveni asupra acestui pachet, dezbaterea privind resursele proprii ar trebui să se concentreze, în opinia sa, pe întrebarea dacă UE va fi capabilă să-și construiască resurse proprii veritabile bazate pe politici fiscale comune. În acest sens, impozitul minim global de 15% ar fi putut oferi o oportunitate de a împărți în mod egal unele resurse la nivelul UE ca o resursă proprie veritabilă, a spus acesta. Dacă perspectiva unor noi resurse proprii provenite din impozite armonizate rămâne puțin probabilă din cauza cerinței de unanimitate în ceea ce privește deciziile privind aspectele fiscale, el a recomandat explorarea modului în care alte frontiere fiscale externe ale UE ar putea fi o modalitate de a trece la noi resurse proprii veritabile. De exemplu, în domeniul impozitului pe venitul persoanelor fizice, stabilirea unei taxe comune de ieșire pentru rezidenții țărilor UE care se mută în străinătate pentru a evita plata impozitelor pe câștigurile de capital ar putea servi scopului de a proteja bazele de impozitare ale țărilor UE și de a dezvolta o nouă resursă proprie, a spus el. Acest lucru ar putea fi luat în considerare și în domeniul impozitării averii sau al taxelor de succesiune. În loc să armonizeze taxele, ceea ce se dovedește dificil, concentrarea pe protejarea veniturilor membrilor UE prin frontiere comune ar putea dezlănțui o parte din potențial, a concluzionat Pascal Saint-Amans.

Un nou document de lucru al OCDE privind elaborarea regimurilor fiscale simplificate în anumite țări

Marți, 19 martie, OCDE a publicat un nou document de lucru care compilează informații privind regimurile fiscale simplificate existente într-un grup de țări OCDE și non-OCDE (Argentina, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Franța, Ungaria, Italia, Mexic, Africa de Sud, Tunisia, Uruguay). Regimurile fiscale simplificate vizează încurajarea respectării obligațiilor fiscale și formalizării întreprinderilor prin reducerea costurilor de conformitate fiscală și prin perceperea unor rate de impozitare mai mici în comparație cu sistemul fiscal standard. Aceste regimuri vizează, de obicei, microîntreprinderile și întreprinderile mici și percep impozite pe o bază fiscală presupusă care încearcă să aproximeze veniturile impozabile prin mijloace indirecte. Ele pot fi deosebit de relevante în cazul în care venitul impozabil real este dificil sau costisitor de evaluat cu exactitate. Documentul identifică practicile comune adoptate în țările examinate și oferă mai multe exemple de bune practici observate în aceste regimuri. Documentul evidențiază, de asemenea, principalele provocări observate în general în regimurile fiscale simplificate studiate, care ar putea submina rolul acestor regimuri în stimularea formalizării întreprinderilor și în consolidarea respectării obligațiilor fiscale în timp. Potrivit autorilor, elaborarea și administrarea optime ale unui regim fiscal simplificat necesită o evaluare periodică și bazată pe dovezi pentru a verifica coerența regimului și dacă obiectivele acestuia au fost îndeplinite. „Regimurile fiscale simplificate necesită o atenție suplimentară din partea decidenților în materie de politică fiscală și a administrațiilor fiscale”, concluzionează OCDE.

David Bradbury va demisiona din funcția de director adjunct al CTPA de la OCDE

Directorul adjunct al Centrului OCDE pentru politică și administrare fiscală (CTPA), David Bradbury, a anunțat luni, 18 martie, într-o postare pe LinkedIn, că își părăsește poziția după aproape 10 de ani în cadrul organizației din motive personale și se întoarce în Australia. Bradbury a fost numit director adjunct al CTPA în aprilie 2023, când Manal Corwin a devenit director al CTPA. Dl Bradbury a jucat un rol esențial în realizarea proiectului BEPS al OCDE/G20 în 2015, a raportului interimar din 2018 al Grupului operativ privind economia digitală și a acordului fiscal internațional de referință din 2021, care a fost convenit de mai mult de 140 de jurisdicții și a dus la crearea impozitului minim global care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. „Următoarele trei luni, îmi respect angajamentul față de OCDE și îmi continui activitatea . Dincolo de asta, sunt încântat de perspectiva de a face față unor noi provocări și fac următorii pași în carieră cu o minte deschisă și o dorință continuă de a aduce o contribuție”, a scris David Bradbury.

Raportul anual al ETAF pentru 2023

Luni, 18 martie, European Tax Adviser Federation (ETAF) și-a publicat raportul anual în cadrul căruia își prezintă principalele activități desfășurate în 2023. „În această ediție, am pus accentul pe activitatea noastră privind pachetul de măsuri pentru combaterea spălării banilor, raționalizarea dispozițiilor de raportare fiscală ale UE, pachetul TVA-ul în era digitală, DAC8, propunerea pentru un sistem fiscal bazat pe sediul social (HOT) pentru IMM-uri, întreprinderile din Europa: Propunerea privind cadrul general pentru impozitare (BEFIT), noul cadru general propus pentru propunerea de „reducere mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă” (FASTER) și propunerea Directivei privind prețurile de transfer. 2023 a fost, de asemenea, un an plin de evenimente, cu două conferințe ETAF, participarea noastră la Simpozionul fiscal al UE și la conferințele anuale ale Observatorului fiscal al UE, congresele membrilor noștri, precum și alte întâlniri cu oficiali din domeniul fiscal și părți interesate.”, menționează ETAF.  „Privind în perspectivă anul 2024, un an crucial marcat de alegerile europene, ETAF își menține angajamentul de a promova norme fiscale echilibrate și juste, de a sprijini modernizarea sistemului fiscal internațional și de a promova profesii fiscale puternice, independente și reglementate în întreaga Europă”, a declarat președintele ETAF, Philippe Arraou.

Conferința ETAF din 17 aprilie 2024Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

Pentru a vă înregistra la eveniment, accesați acest link.

14:00-17:00

@ Sofitel Brussels Europe, place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE. Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană. Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Program:

13:30 – Discurs introductiv și prezentarea manifestului ETAF de către președintele ETAF, Philippe Arraou

13:45 – Primul panel de discuții: Ce politici fiscale vor fi aplicate în cadrul următoarei Comisii Europene?

  • Benjamin Angel, director Impozitare directă, coordonare fiscală, analiză economică și evaluare, DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
  • Panayiotis Nicolaides, director de cercetare, Observatorul fiscal al UE;
  • Bart Van Coile, președinte, Institutului belgian pentru consilieri fiscali și contabili (ITAA).

Moderator: Elodie Lamer, jurnalist fiscal, Tax Notes

14:55 – Al doilea panel de discuții: Perspective viitoare pentru consilierii fiscali din UE

  • Pascal Saint-Amans, fost director CTPA, OCDE, cercetător nerezident la Bruegel, partener la Brunswick;
  • Sean Bray, director de politici europene, Tax Foundation Europe;
  • Florin Toma, expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Moderator: Jacomien van den Hurk, Director EU Public and Regulatory Affairs la PwC

15:55 – Observații finale prezentate de Philippe Arraou, președintele ETAF

Mai mulți vorbitori vor fi anunțați în curând! Conferința va fi, transmisă în direct și va beneficia de interpretare simultană în limbile română, engleză și germană.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 9 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Se conturează componența finală a Parlamentului European

Componența finală a viitorului hemiciclu începe să prindă formă. Grupurile politice din Parlamentul European și-au dat termen până joi, 4 iulie, să se formeze, înainte de a începe negocierile privind repartizarea posturilor în comisiile parlamentare în funcție de mărimea acestora. Conform ultimelor proiecții ale Parlamentului European, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a crescut la 84 de locuri, iar partidul polonez PiS a decis în cele din urmă să rămână în grup, prin urmare, confirmând, pentru moment, locul al treilea în spatele grupului Partidului Popular European (PPE) (188 de locuri) și al grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) (136 de locuri). Cu toate acestea, un nou grup de extremă dreapta numit „Patriots for Europe”, anunțat recent de premierul maghiar Viktor Orbán, austriacul Herbert Kickl și fostul prim-ministru ceh Andrej Babiš, ar încerca să se formeze și ar putea avea până la 95 de eurodeputați. Acest nou grup ar urma să înlocuiască grupul Identitate și Democrație (ID) și să atragă gruparea franceză Rassemblement National și pe cea germană AfD, care ar renunța astfel la proiectul lor de a crea grupul „The Sovereignists” (Suveraniștii). Decizia oficială urmează să fie luată luni, 8 iulie, când grupul Patriots for Europe ar trebui să organizeze întâlnirea sa constitutivă.

DG TAXUD 2024, Raport anual privind impozitarea

Direcția Generală pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene a publicat miercuri, 3 iulie, Raportul anual pe 2024 privind impozitarea, care prezintă informațiile și analiza situației actuale a sistemelor de impozitare și fiscale din statele membre. Raportul analizează atât reformele recente din sistemele fiscale, cât și modificările principalilor indicatori utilizați de Comisie pentru evaluarea politicilor fiscale în statele membre ale UE și la nivelul UE. Analiza conține un studiu al diferitelor baze de impozitare și tipuri de impozite, precum și al rolului acestora în combinația de impozite, cu accent pe diferențele dintre țări și în timp. Ediția din acest an include un accent pus pe rolul impozitării pentru a sprijini o economie competitivă a UE. Raportul constată că modificările aduse combinației de impozite și poverii fiscale au fost mici, cu unele evoluții eterogene în statele membre ale UE. Povara fiscală generală a crescut de la 39,8% la 40,2% din PIB în ultimii zece ani. În plus, raportul menționează că pierderile de venituri cauzate de evitarea obligațiilor fiscale și de evaziune continuă să fie o problemă pentru toate tipurile de impozite. În special, se estimează că pierderile de venituri cauzate de transferul profiturilor întreprinderilor sunt în valoare de până la 20% din totalul veniturilor CIT colectate în 2022 în UE, ceea ce s-ar ridica la aproximativ 100 miliarde EUR în termeni nominali. Raportul concluzionează că reducerea incertitudinii fiscale prin norme fiscale simple și previzibile, împreună cu utilizarea eficientă a veniturilor pentru creșterea cheltuielilor publice, ar contribui la un mediu favorabil creșterii economice. În paralel, asigurarea unei conformități sporite din partea tuturor contribuabililor din UE, inclusiv prin combaterea planificării fiscale agresive, ar contribui la promovarea unei economii prospere prin valorificarea întregului potențial de venituri al bazelor și ratelor de impozitare actuale. Raportul a fost prezentat și dezbătut în cadrul unui eveniment organizat de Comisia Europeană joi, 4 iulie. Acesta va alimenta reflecția privind viitoarea combinație de impozite, inclusiv în vederea viitorului Simpozion anual al UE, programat pentru 6 noiembrie 2024.

OCDE are așteptări optimiste cu privire la Pilonul 1 după termenul-limită ratat din iunie

OCDE își menține optimismul cu privire la încheierea reformei fiscale din Pilonul 1 după ce termenul-limită de finalizare a negocierilor a fost ratat la 30 iunie. Într-o declarație dată luni, 1 iulie, directorului Centrului OCDE pentru politici fiscale și Administrație, Manal Corwin, ar fi declarat despre cadrul general incluziv OCDE că face progrese semnificative în ceea ce privește scăderea decalajelor dintre membri cu privire la diverse aspecte, în special cu privire la convenția multilaterală în sine, precum și cu privire la arhitectura sumei B. Un prim proiect al Convenției multilaterale (MLC) care prevede realocarea drepturilor de impozitare în jurisdicțiile de piață asupra unora dintre profiturile celor mai mari întreprinderi multinaționale, indiferent de prezența lor fizică (așa-numita sumă A din Pilonul 1) a fost publicată în octombrie 2023. Cu toate acestea, au rămas mai multe obiecții cu privire la aspectele tehnice. La 30 mai, copreședinții Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS, Marlene Nembhard-Parker (Jamaica) și Tim Power (Regatul Unit), au asigurat într-o declarație despre Cadrul general incluziv că „se apropie de finalizarea” negocierilor privind un pachet final referitor la primul pilon, menținându-și obiectivul de a ajunge la un acord final în timp util pentru a deschide MLC spre semnare până la sfârșitul lunii iunie.

Curtea de Conturi Europeană evaluează performanța recunoașterii calificărilor profesionale în UE

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat luni, 1 iulie, un raport special privind modul în care Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale este efectiv pusă în aplicare în UE. Auditul a acoperit perioada 2013-2023 și s-a axat pe patru profesii: asistentă medicală responsabilă cu îngrijirea generală, profesor de școală generală, tâmplar/montator și inginer civil, cu vizite în patru state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă și Luxemburg). Principala constatare a CCE este că numărul profesiilor reglementate din UE rămâne ridicat, în timp ce sistemele UE de recunoaștere a calificărilor profesionale sunt rar utilizate (numai în aproximativ 6% dintre cazurile de mobilitate din UE). Curtea a constatat, de asemenea, unele deficiențe în aplicarea directivei de către statele membre, cum ar fi lipsa procedurilor electronice, taxele de utilizare a procedurii de recunoaștere fiind stabilite arbitrar și diferind considerabil între statele membre, autoritățile care solicită mai multe documente decât cele prevăzute în directivă și în codul de conduită, impunerea unor controale prealabile excesive și măsuri compensatorii și proceduri mai lungi decât cele prevăzute. Curtea recomandă în special clarificarea, prin propunerea de modificări ale legislației sau prin emiterea de recomandări ale Comisiei, a importanței Comisiei și/sau a unui organism independent de a revizui testele de proporționalitate efectuate de statele membre. În răspunsul său la raport, Comisia Europeană reamintește că a inclus inițial acest lucru în propunerea sa de directivă privind testul de proporționalitate, dar că actul juridic final, astfel cum a fost adoptat de cei care l-au legiferat, nu include această dispoziție. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a evidenția beneficiile implicării unui organism independent în testele de proporționalitate, pentru a oferi orientări concrete statelor membre și pentru a facilita schimbul de bune practici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 1 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE aprobă agenda strategică 2024-2029

Liderii UE au adoptat, de asemenea, în cursul reuniunii de joi, 27 iunie, Agenda strategică 2024-2029, care stabilește prioritățile politice care trebuie urmărite și care vor permite UE să facă față provocărilor cu care se va confrunta în viitor. Se bazează pe trei piloni: – o Europă liberă și democratică; – o Europă puternică și sigură; și – o Europă prosperă și competitivă. Textul stabilește, în special, o direcție de pregătire pentru o Uniune mai mare și mai puternică. Acesta susține că Uniunea Europeană va elabora reformele interne necesare pentru a se asigura că politicile UE sunt adecvate pentru viitor și finanțate într-o manieră durabilă și că instituțiile UE continuă să funcționeze și să acționeze eficient. Charles Michel, președintele Consiliului European, a condus procesul colaborând îndeaproape cu liderii de la reuniunea informală a Consiliului European de la Granada din 6 octombrie 2023. În noiembrie 2023 și aprilie 2024, Charles Michel a organizat noi runde de consultare cu liderii, care au condus la textul adoptat în prezent.

Gabriel Zucman prezintă planul său pentru un impozit internațional minim pentru miliardari

Marți, 25 iunie, directorul Observatorului fiscal al UE, economistul Gabriel Zucman, a publicat planul său pentru un standard coordonat privind impozitarea minimă efectivă pentru persoanele fizice cu averi deosebit de mari, comandat de Președinția braziliană a G20.În propunerea de bază, persoanele cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar trebui să plătească un impozit anual minim egal cu 2% din averea lor. În raport se arată că acest standard ar putea fi implementat flexibil de țările participante prin numeroase instrumente interne, inclusiv un impozit pe venit simplificat, un impozit pe venit bazat pe o accepțiune largă a venitului sau un impozit pe avere. Zucman estimează că un impozit minim pentru miliardari egal cu 2% din averea lor ar colecta 200-250 de miliarde de dolari pe an la nivel global de la aproximativ 3.000 de contribuabili; extinderea acestui impozit la persoanele fizice cu averi de peste 100 de milioane de dolari ar adăuga 100-140 de miliarde de dolari. Potrivit autorului, un astfel de standard ar putea fi aplicat cu succes chiar dacă nu ar fi adoptat de toate țările, prin consolidarea actualelor taxe de ieșire și prin implementarea mecanismelor de „colector de taxe de ultimă instanță”, ca și în cazul impozitului minim coordonat asupra companiilor multinaționale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

ECONOMIE

Document de poziție: e-TVA și extinderea obligativității facturării electronice și a raportării tranzacțiilor în timp cvasireal în scop de TVA

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda preocupare față de recentele modificări ale legislației fiscale care vizează eTVA și extinderea obligativității utilizării facturării electronice și a raportării facturilor în scop fiscal pentru TVA. Aceste măsuri, dacă nu respectă principiul proporționalității, riscă să pună o presiune suplimentară semnificativă pe umerii firmelor mici și mijlocii, precum și pe profesioniștii contabili care au sarcina sprijinirii companiilor pentru conformare voluntară, care sunt deja suprasolicitate de cerințele birocratice existente.

Profesia contabilă, reprezentată de CECCAR, este la curent și susține pachetul de legislație „Norme în materie de TVA pentru era digitală” care, printre altele, are ca obiectiv modernizarea obligațiilor de raportare în materie de TVA, prin introducerea unor cerințe de raportare digitală, care vor standardiza informațiile ce se impun a fi transmise autorităților fiscale de către persoanele impozabile cu privire la fiecare tranzacție în format electronic. În același timp, va impune utilizarea facturării electronice pentru tranzacțiile transfrontaliere. Această abordare promite să sporească eficiența, să reducă birocrația și să combată evaziunea fiscală. Se va realiza, astfel, cadrul privind cerințele de raportare digitală (CRD) la nivelul UE, care să conducă la convergența sistemelor naționale de raportare digitală în interiorul UE.

Această reformă la nivel european este în primul rând despre sprijinirea antreprenorilor în sensul: eliminării birocrației, a sarcinilor administrative inutile ținând cont de principiul proporționalității, creșterii competitivității, a eficientei și impulsionării inovării prin transformarea digitală. Aceasta introduce un nou mecanism de raportare care să-l înlocuiască pe cel existent bazat pe declarații recapitulative, neadaptat la realitățile economiei digitale, fiind, totodată, un mecanism care să combată mai eficient evaziunea fiscală în materie de TVA.

La 8 decembrie 2022, după etapa în care s-au realizat evaluări ex-post, consultări cu părțile interesate și evaluări de impact, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a moderniza și pentru a face ca sistemul UE de taxă pe valoarea adăugată (TVA) să funcționeze mai bine pentru întreprinderi și să fie mai rezistent la fraudă, prin adoptarea și promovarea digitalizării. Printre acestea s-a aflat și propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0701

Cerințele de raportare digitală au reprezentat unul dintre pilonii vizați de aceste măsuri, scopul fiind implementarea unui model de raportare tranzacție cu tranzacție, în timp real/cvasireal, bazat pe standardul european, care să înlocuiască sistemul existent bazat pe declarații recapitulative. Facturarea electronică (e-invoicing) ar deveni metoda implicită de facturare, iar conținutul standardizat al informațiilor care trebuie raportate ar avea ca scop realizarea interoperabilității sistemelor. Pentru fundamentarea propunerii de directivă s-au luat în calcul mai multe scenarii. În ceea ce privește raportarea TVA, opțiunile au variat de la o simplă recomandare de a introduce o CRD la nivelul UE și de a solicita date într-un format specific, până la introducerea CRD atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Conform propunerii de directivă, analiza științifică a arătat că „cel mai bun echilibru în ceea ce privește opțiunile de politică în materie de eficacitate, proporționalitate și subsidiaritate ar fi atins prin îmbinarea introducerii CRD la nivelul UE, a unei dispoziții privind „furnizorul presupus” pentru sectorul serviciilor de închiriere de locuințe pe termen scurt și pentru sectorul transportului de persoane și asocierea dintre extinderea mai largă a OSS, taxarea inversă și IOSS obligatoriu pentru platforme.” Această concluzie nu împiedică însă statele membre să introducă CRD și la nivel național. În aceste condiții, însă, responsabilitatea statului membru care decide să introducă CRD la nivel național este și mai mare. Acesta trebuie să identifice o soluție care să nu se afecteze semnificativ raportul win-win dintre obiectivele antreprenorilor și cele ale autorităților fiscale. De asemenea, termenele de implementare au fost stabilite la cinci ani, de la momentul lansării propunerii de directivă și până la operaționalizarea efectivă, oferind astfel timp suficient pentru adaptare atât autorităților statului, cât și mediului de afaceri și profesioniștilor contabili.

Se preconizează că eliminarea declarațiilor recapitulative ca urmare a CRD va aduce un beneficiu net societăților implicate în tranzacții transfrontaliere. Cu toate acestea, întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD.

Raportându-ne la acest cadru european de reformă, considerăm că prevederile ordonanțelor de urgență adoptate și publicate vineri, 21 iunie a.c., în Monitorul Oficial trebuie reevaluate. Considerăm că prevederile actelor normative invocate nu sunt conforme cu principiul proporționalității și depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor fiscale în materie de TVA.

CECCAR a fost invitat, în data de 26 iunie, la discuții de către ministrul finanțelor, Marcel Boloș. La aceste discuții au participat și funcționari din executivul ministerului. Propunerile CECCAR prezentate în cadrul întâlnirii au vizat:

1. Analiza oportunității de a extinde obligația utilizării e-factura și raportării acesteia și pentru tranzacțiile B2C cu termen de implementare 1 ianuarie 2025, în condițiile în care CRD la nivel european, conform propunerii de directivă, vizează extinderea acestei obligații de e-facturare DOAR la tranzacțiile intracomunitare B2B și doar pentru anumite tranzacții B2C, termenul de implementare propus fiind 1 ianuarie 2028, respectiv 5 ani de la data lansării propunerii de directivă, decembrie 2022. Mai mult decât atât, trebuie analizată redundanța raportării de date către autoritățile fiscale, având în vedere faptul că la nivel național există deja legislația care va obliga firmele, de la 1 ianuarie 2025, să realizeze raportarea SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile fiabile de la organizații către autoritatea fiscală națională. Toate acestea în condițiile în care declarațiile recapitulative în scop de TVA existente rămân în vigoare.

PROPUNEM SĂ SE PROROGE ACEST TERMEN (1 IULIE 2025) PENTRU A SE VERIFICA DACĂ DATELE OBȚINUTE DIN RAPORTAREA SAF-T NU AR FI SUFICIENTE PENTRU ANALIZELE EFECTUATE DE MINISTER. ABIA DUPĂ ACEASTĂ ANALIZĂ EX-POST SĂ SE DECIDĂ DACĂ ESTE NECESARĂ EXTINDEREA LA TRANZACȚIILE B2C.

2. Introducerea instrumentului de precompletare a declarației de TVA și impunerea obligației justificării de către contribuabil, sub sancțiunea amenzii, a diferențelor dintre decontul precompletat și decontul depus, dacă acestea depășesc un anumit cuantum. Astfel, un instrument identificat de către Comisie prin propunerea de directiva să vină în sprijinul contribuabilului pentru acoperirea costurilor impuse de implementarea CRD – „întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD. Aceste costuri ar putea fi parțial reduse prin introducerea unor servicii suplimentare la nivel național, cum ar fi precompletarea declarațiilor privind TVA” – este deturnat în legislația română, transformându-se într-o sarcină administrativă birocratică care induce costuri suplimentare prin obligarea contribuabilului la noi sarcini consumatoare de resurse.

PROPUNEM SĂ SE ABROGE ARTICOLUL PRIN CARE SE STABILEȘTE SĂ CADĂ ÎN SARCINA CONTRIBUABILULUI, SUB SANCȚIUNEA AMENZII, ÎNTOCMIREA UNEI NOTE JUSTIFICATIVE ȘI RAPORTAREA NECONCORDANȚELOR DINTRE DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA ȘI CEL DEPUS. DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA SĂ RĂMÂNĂ UN INSTRUMENT DE SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABIL. OBLIGAȚIA DE A JUSTIFICA NECONCORDANȚELE SĂ FIE SOLICITATĂ DOAR DUPĂ CE ACURATEȚEA DATELOR DIN DECONTUL PRECOMPLETAT ESTE SUFICIENT DE BUNĂ ȘI ÎN URMA UNEI ANALIZE DE RISC. ACEASTĂ PROCEDURĂ SĂ SE APLICE DUPĂ DATA DE 1 IULIE 2025. ASTFEL, AUTORITATEA FISCALĂ VA PUTEA UTILIZA ÎN ANALIZA DE RISC DATELE DIN RAPORTAREA SAF-T.

3. Termenul de raportare în sistemul e-Factura să fie stabilit conform amendamentului propus de Parlamentul European la propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală, (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0327_EN.html) respectiv termenul de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemele de contabilitate, respectând-se celelalte termene fiscale. Această propunere are logică, având în vedere că, în realitate, firmele mici nu au resursa umană specializată pentru această activitate. În multe cazuri, această activitate este realizată de persoana care se ocupă și de ținerea contabilității: fie este angajat cu timp parțial, fie este externalizată către un prestator, iar evidența contabilă se ține lunar, nu zilnic.

4. Diminuarea amenzilor, disproporționat stabilite. Stabilirea unui prag de semnificativitate al erorilor de la care să se aplice amenzi.

O abordare precipitată riscă să submineze beneficiile teoretice ale e-facturării, transformând ceea ce ar trebui să fie un instrument de simplificare, într-o povară suplimentară. Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabile în fața acestor schimbări abrupte, având resurse limitate pentru a face față cerințelor adesea complexe și costisitoare. În acest sens, considerăm că este momentul coagulării competențelor tuturor părților interesate pentru a asigura un real succes al reformei raportării în scop de TVA. Specialiștii CECCAR își exprimă disponibilitatea de a răspunde pozitiv la orice solicitare de implicare și dialog venită din partea autorității competente în vederea elaborării proiectelor de reglementări.

Continuare

Trending