Rețele sociale

ECONOMIE

MF propune noi modificări la Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, proiect al cărui scop principal este, potrivit ministrului de resort Marcel Boloș, să asigure că „că investițiile în Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, se vor desfășura fără probleme” din punct de vedere al regimului fiscal aplicabil.

„Pentru că exista riscul să apară dificultăți de aplicare a TVA și a accizelor, cu consecințe negative asupra activităților de exploatare, am publicat o propunere de act normativ prin care să ne asigurăm că se va aplica un tratament unitar, atât din punct de vedere vamal cât și fiscal. Așadar, Neptun Deep va avea certitudine din punct de vedere al regimului fiscal aplicabil și nu se va lovi de obstacole birocratice. OMV Petrom și Romgaz vor investi aici aproximativ 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare a proiectului, care va genera o producție de circa 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Producția ar trebui să înceapă din 2027. Rezervele din perimetrul Neptun Deep sunt estimate la circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze – cât tot consumul României pentru o perioadă de aproximativ 8-9 ani”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, documentul lansat în consultare publică de Ministerul Finanțelor a fost elaborat, între altele, avându-se în vedere necesitatea clarificării teritoriului fiscal din perspectiva taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, în contextul aplicării unui tratament unitar, din punct de vedere vamal și fiscal, operațiunilor legate de activitățile de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din zona contiguă sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. „Lipsa acestor clarificări ar conduce la dificultăți de aplicare și la posibile interpretări diferite, cu consecințe negative asupra activităților de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din zona contiguă sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră”, menționează inițiatorii proiectului. De asemenea, prin promovarea noului proiect se mai au în vedere stabilirea cu celeritate a regimului TVA aplicabil ambalajelor nereutilizabile ce fac obiectul sistemului de garanție-returnare, precum și necesitatea eliminării prevederilor referitoare la neefectuarea ajustării taxei pe valoarea adăugată deductibile în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, pentru asigurarea unor condiții echitabile tuturor operatorilor economici.

Prin proiect se propune, pentru eliminarea oricăror neclarități sau confuzii cu privire la teritoriul României în sensul art. 267 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, și în contextul eliminării prevederilor pct. 2 alin. (3) din norme cu privire la exercitarea de către România a jurisdicției fiscale pentru operațiunile legate de explorare și exploatare efectuate în zona contiguă și zona economică exclusivă ale României, se propune introducerea unui nou alineat, alineatul (11), prin care să se clarifice că teritoriul României reprezintă teritoriul delimitat de frontiera de stat a României, în conformitate cu prevederile OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se propune reglementarea regimului aplicabil din punct de vedere al TVA pentru ambalajele nereutilizabile ce fac obiectul sistemului de garanție-returnare, în cadrul unui articol distinct, care include prevederi referitoare la regimul TVA aplicabil garanției pe lanțul de comercializare și diferenței între valoarea garanțiilor primite și valoarea garanțiilor returnate de administratorul sistemului de garantare-returnare. Astfel, se propune clarificarea faptului că garanția aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători, distribuitori și comercianți în cadrul sistemului SGR nu reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri/prestări de servicii în sfera taxei pe valoarea adăugată.

În ceea ce privește garanțiile aferente ambalajelor SGR nereturnate la finalul unui an calendaristic se reglementează faptul că acestea sunt considerate contravaloarea unei livrări de bunuri efectuate de administratorul SGR pentru care acesta are obligația colectării TVA în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv.

În situația în care diferența dintre valoarea garanțiilor primite și valoarea garanțiilor returnate de administratorul SGR într-un an calendaristic este negativă, acesta își va diminua suma taxei colectate cu valoarea TVA aferentă acestei diferențe în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending