Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – prezentări și dezbateri în interesul mediului economic

CECCAR FM

Publicat

pe

În continuarea seriei evenimentelor organizate de CECCAR toamna aceasta, Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a desfășurat, în perioada 14-15 octombrie, cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce” de la Moneasa.

prof. univ. dr. Dorel Mateș - președintele CECCAR AradEvenimentul a reunit anul acesta peste 130 de specialiști din domeniul financiar-contabil, reprezentanți ai instituțiilor și cadre universitare atât din Arad, cât și din Bihor, București, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș. De asemenea, au fost prezenți parlamentari și un vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Simpozionul, deschis de președintele CECCAR Arad, prof. univ. dr. Dorel Mateș, a avut ca temă Profesia contabilă din România, la a 95-a aniversare. Standarde, directive și reglementări naționale. Vorbitorul a mulțumit invitaților și colegilor pentru susținerea acordată.

prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova - președintele CECCARPrezent la simpozion, președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și-a exprimat convingerea că lucrările sunt în măsură să aducă valoare adăugată profesiei contabile nu numai la nivelul județului Arad, ci și la nivel național. Totodată, a făcut referiri la provocările cărora trebuie să le facă față profesia contabilă în zilele noastre, provocări care determinate de condițiile economice naționale, regionale și globale și de dezvoltarea tehnologiei.

Daniel Manațe, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)Daniel Manațe, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), a declarat că îl onorează invitația de a participa la eveniment, subliniind totodată că „profesia contabilă este foarte utilă entităților economice și economiei românești în ansamblu”. În continuare a dat asigurări că ANEVAR va fi întotdeauna alături de CECCAR pentru că aceste profesii se întrepătrund.

Marius Drăgănescu, șef administrație în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) AradMarius Drăgănescu, șef administrație în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Arad, a prezentat mesajul instituției, declarând: „(…) acest Simpozion, organizat an de an, prezintă interes – lumea contabililor dorește să fie la curent cu orice noutate din domeniul financiar-contabil. Este bine că Ministerul de Finanțe și CECCAR sunt parteneri. Suntem (AJFP – n.red.) printre principalii beneficiari, alături de companii, ai muncii dumneavoastră și trebuie să vă fim alături”.

prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”De asemenea, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Ramona Lile, a declarat că este onorată să participe la eveniment, asigurând totodată că universitatea se va preocupa, în continuare, de buna pregătire a studenților, astfel încât absolvenții să fie capabili să îmbrățișeze într-o manieră performantă profesia contabilă.

Participanții au dezbătut, pe parcursul a două zile, următoarele teme, structurate în patru paneluri:
  • Panel 1 – Tendințe și provocări pentru profesia contabilă din România la a 95-a aniversare;
  • Panel 2 – Contabilitatea românească contemporană – de la principii generale de raportare, la proceduri și cazuri particulare;
  • Panel 3 – Deconectarea contabilității de fiscalitate – de la necesitate la o nouă cultură în profesia contabilă;
  • Panel 4 – Profesia contabilă și fiscalitatea în era digitală.

Subtemele fiecărui panel, precum și speakerii se găsesc aici.

PHP Warning: Maximum number of allowable file uploads has been exceededÎn încheierea Simpozionului, directorul general al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre, a mulțumit participanților și organizatorilor, declarând că „membrii CECCAR, prin unitate, dau forța organismului profesional, contribuie la realizarea interesului public, precum și la dezvoltarea și stabilitatea economiei românești”.

Ca în fiecare an, anterior evenimentului a fost publicată cartea Simpozionului „Pavel Ciuce”, începută prin cuvântul adresat de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și de președintele Consiliului filialei Arad, prof. univ. dr. Dorel Mateș. Redăm, în continuare, câteva dintre ideile transmise participanților: „Realitatea zilelor noastre demonstrează că dezvoltarea economică la nivel micro, macro, mezo sau mondoeconomic este puternic influențată de resursele limitate ale planetei. În aceste condiții, valorificarea creativității și inteligenței umane este decisivă pentru progresul omenirii. Deciziile economice la nivel internațional se fundamentează, în cea mai mare parte, pe informațiile furnizate de contabilitate, care este considerată, pe bună dreptate, știința socială cea mai importantă în gestionarea afacerilor, deoarece oferă informații relevante, exacte, verificabile, inteligibile și comparabile privind: activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare obținute de persoanele juridice și fizice ca urmare a activităților desfășurate în cadrul unei perioade determinate.

Calitatea acestor informații este strâns legată de competențele celor care le procesează și le prezintă utilizatorilor, respectiv profesioniștii contabili, reprezentați prin experți contabili, economiști, contabili autorizați sau contabili, reuniți în cadrul organismelor profesionale naționale, europene și internaționale”.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM