Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – prezentări și dezbateri în interesul mediului economic

CECCAR FM

Publicat

pe

În continuarea seriei evenimentelor organizate de CECCAR toamna aceasta, Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a desfășurat, în perioada 14-15 octombrie, cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce” de la Moneasa.

prof. univ. dr. Dorel Mateș - președintele CECCAR AradEvenimentul a reunit anul acesta peste 130 de specialiști din domeniul financiar-contabil, reprezentanți ai instituțiilor și cadre universitare atât din Arad, cât și din Bihor, București, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș. De asemenea, au fost prezenți parlamentari și un vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Simpozionul, deschis de președintele CECCAR Arad, prof. univ. dr. Dorel Mateș, a avut ca temă Profesia contabilă din România, la a 95-a aniversare. Standarde, directive și reglementări naționale. Vorbitorul a mulțumit invitaților și colegilor pentru susținerea acordată.

prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova - președintele CECCARPrezent la simpozion, președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și-a exprimat convingerea că lucrările sunt în măsură să aducă valoare adăugată profesiei contabile nu numai la nivelul județului Arad, ci și la nivel național. Totodată, a făcut referiri la provocările cărora trebuie să le facă față profesia contabilă în zilele noastre, provocări care determinate de condițiile economice naționale, regionale și globale și de dezvoltarea tehnologiei.

Daniel Manațe, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)Daniel Manațe, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), a declarat că îl onorează invitația de a participa la eveniment, subliniind totodată că „profesia contabilă este foarte utilă entităților economice și economiei românești în ansamblu”. În continuare a dat asigurări că ANEVAR va fi întotdeauna alături de CECCAR pentru că aceste profesii se întrepătrund.

Marius Drăgănescu, șef administrație în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) AradMarius Drăgănescu, șef administrație în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Arad, a prezentat mesajul instituției, declarând: „(…) acest Simpozion, organizat an de an, prezintă interes – lumea contabililor dorește să fie la curent cu orice noutate din domeniul financiar-contabil. Este bine că Ministerul de Finanțe și CECCAR sunt parteneri. Suntem (AJFP – n.red.) printre principalii beneficiari, alături de companii, ai muncii dumneavoastră și trebuie să vă fim alături”.

prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”De asemenea, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Ramona Lile, a declarat că este onorată să participe la eveniment, asigurând totodată că universitatea se va preocupa, în continuare, de buna pregătire a studenților, astfel încât absolvenții să fie capabili să îmbrățișeze într-o manieră performantă profesia contabilă.

Participanții au dezbătut, pe parcursul a două zile, următoarele teme, structurate în patru paneluri:
  • Panel 1 – Tendințe și provocări pentru profesia contabilă din România la a 95-a aniversare;
  • Panel 2 – Contabilitatea românească contemporană – de la principii generale de raportare, la proceduri și cazuri particulare;
  • Panel 3 – Deconectarea contabilității de fiscalitate – de la necesitate la o nouă cultură în profesia contabilă;
  • Panel 4 – Profesia contabilă și fiscalitatea în era digitală.

Subtemele fiecărui panel, precum și speakerii se găsesc aici.

PHP Warning: Maximum number of allowable file uploads has been exceededÎn încheierea Simpozionului, directorul general al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre, a mulțumit participanților și organizatorilor, declarând că „membrii CECCAR, prin unitate, dau forța organismului profesional, contribuie la realizarea interesului public, precum și la dezvoltarea și stabilitatea economiei românești”.

Ca în fiecare an, anterior evenimentului a fost publicată cartea Simpozionului „Pavel Ciuce”, începută prin cuvântul adresat de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și de președintele Consiliului filialei Arad, prof. univ. dr. Dorel Mateș. Redăm, în continuare, câteva dintre ideile transmise participanților: „Realitatea zilelor noastre demonstrează că dezvoltarea economică la nivel micro, macro, mezo sau mondoeconomic este puternic influențată de resursele limitate ale planetei. În aceste condiții, valorificarea creativității și inteligenței umane este decisivă pentru progresul omenirii. Deciziile economice la nivel internațional se fundamentează, în cea mai mare parte, pe informațiile furnizate de contabilitate, care este considerată, pe bună dreptate, știința socială cea mai importantă în gestionarea afacerilor, deoarece oferă informații relevante, exacte, verificabile, inteligibile și comparabile privind: activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare obținute de persoanele juridice și fizice ca urmare a activităților desfășurate în cadrul unei perioade determinate.

Calitatea acestor informații este strâns legată de competențele celor care le procesează și le prezintă utilizatorilor, respectiv profesioniștii contabili, reprezentați prin experți contabili, economiști, contabili autorizați sau contabili, reuniți în cadrul organismelor profesionale naționale, europene și internaționale”.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. La mulți ani!

1921-2021 – 100 de ani de la înființarea CECCAR, un secol de la reglementarea profesiei contabile în România.

CECCAR FM

Publicat

pe

Marcăm centenarul profesiei contabile printr-o serie de materiale care vin să contureze istoria profesiei contabile, din 1921 până în prezent.

Să începem spunându-vă cum am pornit la drum.

Primii pași în direcția organizării unei asociații de experți contabili au loc în 1888, la aproape un deceniu de la obținerea independenței României, pe fondul unei societăți aflate într-o fază accelerată de modernizare în toate domeniile de activitate. Un grup de absolvenți ai școlilor comerciale, în majoritate funcționari superiori ai Băncii Naționale a României, înființează atunci Cercul Absolvenților Școalelor Comerciale și Financiare, transformat, un an mai târziu, în Asociația Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț. În anul 1906, la 29 octombrie, este organizat Congresul Asociației Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț unde, ca prim punct din program, figura „necesitatea legiferării profesiei de contabil”.

După o vremelnică sciziune, în aprilie 1910, organizațiile absolvenților se unesc, sub denumirea de Corpul Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, și, ca urmare a izbucnirii Primului Război Mondial, organizația va căpăta personalitate juridică abia în 1916.  În vara anului 1921, la trei ani distanță de la realizarea idealului național – unirea tuturor românilor într-o singură formațiune statală –, România făcea un nou pas înainte în drumul spre modernizarea societății și a instituțiilor sale, fiind reglementată profesia de contabil. După mai bine de 40 de ani de muncă și inițiative de pionierat pentru dezvoltarea profesiei, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I, „Întregitorul de țară”, aproba, prin Decretul Regal nr. 3.063, Legea pentru organizarea „Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili”, textul actului normativ fiind contrasemnat de Grigore Trancu-Iași, în calitate de ministru al muncii și ocrotirilor sociale, lege care a fost publicată apoi în Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921.

România s-a alăturat, astfel, în acele vremuri, marilor puteri economice – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Regatul Italiei, Republica de la Weimar (Germania de astăzi) și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia contabilă era legiferată.

Acum, după o prezentare succintă a începuturilor noastre, vă dăm întâlnire luna viitoare.

Pe curând!

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19

CECCAR FM

Publicat

pe

Din cauza presiunilor și a incertitudinii semnificative asociate cu pandemia, entitățile explorează căi prin care să-și continue activitatea, să-și mențină stabilitatea operațională și să susțină dezvoltarea durabilă și creșterea pe termen lung. Acele căi ar putea crea oportunități pentru activități ilegale și frauduloase.

Publicația Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19 are ca scop evidențierea rolului profesioniștilor contabili în sprijinirea interesului public prin contribuția pe care aceștia o au în minimizarea incidenței fraudei și în identificarea cazurilor de fraudă sau fraudă suspectată, bazându-se pe un Cod etic robust și pe principiile de etică profesională.

Documentul, publicat pe site-ul IFAC, a fost elaborat de personalul South African Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) sub auspiciile unui Grup de lucru format din International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) și normalizatorii naționali de standarde (NSS) de etică din Australia, Canada, China, Africa de Sud, Regatul Unit și SUA și tradus în limba română de CECCAR.

Pentru a consulta publicația în limba română vă invităm să accesați secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noi reglementări în domeniul contabilității instituțiilor publice

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2021 au fost publicate două acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice:

 Ordinul nr. 27/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005. Actul normativ intră în vigoare începând cu exercițiul financiar 2021;

 Ordinul nr. 28/2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending