Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR București: Seminar cu reprezentanți ai ONPCSB despre prevenirea și sancționarea spălării banilor și combaterea terorismului

CECCAR FM

Publicat

pe

Membri ai Filialei CECCAR București au participat marți, 15 noiembrie a.c., la seminarul cu tema Prevenirea și sancționarea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare. Potrivit legislației în vigoare, profesioniștii contabili sunt entități raportoare prevăzute la art. 10 lit. e) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Discuțiile, moderate de Andrei Aurel, vicepreședinte al Filialei CECCAR București, au abordat aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, tipologii de spălare a banilor/finanțare a terorismului, implementarea regimului sancțiunilor internaționale.

Reprezentanți ai ONPCSB au adus în atenția participanților și au dezbătut cu aceștia:
  • Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și controlMihaela Drăgoiu, șef serviciu, Direcția Supraveghere și Control;
  • Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului – Emilia Dimache, șeful Serviciului Juridic;
  • Aplicarea regimului sancțiunilor internaționale – Georgeta Ana Petre, analist financiar, Compartimentul Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului – Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale.

Pornind de la cadrul general al fenomenului de spălare a banilor, reprezentanții ONPCSB au prezentat membrilor obligațiile pe care le au în calitate de entități raportoare, principala fiind raportarea eventualelor tranzacții suspecte pe care le depistează în situațiile societăților pe care le gestionează, profesioniștii contabili fiind, așa cum i-au numit reprezentanții Oficiului, „persoanele cu cel mai mare acces la datele unei societăți”. S-a amintit, de asemenea, că atât fenomenul de spălare a banilor, cât și cel de finanțare a terorismului pot fi combătute pornind chiar de la cunoașterea clientului final – este absolut necesar ca expertul contabil/contabilul autorizat să își cunoască de fiecare dată clientul final, să știe pentru cine prestează serviciile.

Pe parcursul întâlnirii, membrii au obținut informații utile care, puse în practică, pot duce la diminuarea fenomenelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, amenințări vizate a fi înlăturate prin activitatea ONPCSB.

La întâlnirea cu membrii au luat parte și președintele Filialei CECCAR București, lect. univ. dr. Florentin Caloian, și directorul executiv, ec. Elena Boban.

Membrii filialei au manifestat interes față de informațiile prezentate de reprezentanții Oficiului, afirmând că vor lua măsurile necesare pentru a susține diminuarea fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

PROFESIA CONTABILĂ

MMPS propune noi modele ale unor documente prevăzute în Codul muncii

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53¹ alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin acest proiect, inițiatorii propun modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53¹ alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a tradus în limba română revizuirile aduse Codului etic

CECCAR FM

Publicat

pe

Pentru a ține la curent membrii și părțile interesate cu noile reglementări de la nivel internațional, CECCAR pune la dispoziție versiunea în limba română a Reglementării Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), Revizuiri la Cod care tratează obiectivitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii și a altor revizori adecvați, emisă în ianuarie 2021.

Documentul este strâns legat de publicarea de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a noilor Standarde Internaționale privind Managementul Calității (ISQM), sprijinind aplicarea ISQM 2 prin tratarea eligibilității profesioniștilor de a-și asuma revizuirea calității unei misiuni, în special din perspectiva obiectivității acestora.

Reglementarea IESBA este disponibilă gratuit pe site-ul Cod etic – Standarde internaționale. Cele două standarde privind managementul calității, ISQM 1 – Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare, ori alte misiuni de asigurare și servicii conexe și ISQM 2 – Revizuirea calității misiunilor, vor fi publicate, de asemenea, în scurt timp în limba română.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Webinar: Noi așteptări. Ce informații nefinanciare (NFI) trebuie să prezinte IMM-urile?

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe și European Association of Cooperative Banks (EACB) vă invită la o dezbatere online despre modul în care noile dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare (NFI) pot afecta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile).

Cu sprijinul EACB, Accountancy Europe se află în procesul elaborării unui document prin intermediul căruia contabilii își pot ajuta clienții IMM-uri să se pregătească pentru aceste dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare, indiferent dacă acestea sunt rezultatul legislației, al băncilor sau al partenerilor din lanțul de aprovizionare.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Ivan Stefanec (europarlamentar, EPP/Slovakia), Kristiina Vares-Wartiovaara (ESG Specialist, OP Financial Group), Malgorzata Feluch (Policy Officer, DG FISMA European Commission) și Paul Gisby (Senior Manager, Accountancy Europe).

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și este programat în data de 18 martie, începând cu ora 11.00. Pentru a participa la webinar vă puteți înregistra accesând link-ul: Bridging expectations: what NFI from SMEs? – Accountancy Europe.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending