Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Profesia contabilă – prezent și viitor

CECCAR FM

Publicat

pe

Joi, 21 septembrie, în întreaga țară au avut loc manifestările organizate de CECCAR dedicate celei de-a XIII-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român, un prilej de prezentare a unor instructive bilanțuri și de proiecții spre viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat privind evoluția profesiei contabile în țara noastră, într-un larg context internațional.

La București, manifestarea s-a desfășurat sub egida dezbaterii intitulate Profesia contabilă – prezent și viitor. Cuvântul de deschidere a fost rostit de președintele CECCAR Filiala București, Andrei Aurel, care a adresat tradiționalul La mulți ani! tuturor membrilor, adăugând: „În această zi în care lăsăm totul deoparte și ne strângem pentru a sărbători profesia noastră, dorim să vorbim despre tema pe care am ales-o pentru aceste manifestări, subiect care consider că include tot ceea ce înseamnă profesia noastră. Prezența dumneavoastră în număr foarte mare astăzi confirmă interesul foarte mare față de ceea ce se întâmplă în profesia noastră și, de asemenea, față de activitatea filialei București (…)”.

În continuare, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului Superior al CECCAR, a adresat participanților calde urări și felicitări cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Contabilului Român, adăugând: „(…) Se spune că istoria este scrisă de învingători. Împreună am depășit dificultățile și am dezvoltat profesia. Putem revendica împreună, zic eu, niște rânduri din istoria acestei profesii. Acestea sunt despre respectul față de lucrul bine făcut, despre parteneriat și pasiune. (…) De prea puține ori s-a vorbit despre munca intensă, despre loialitate, despre respect. În calitate de președinte al Consiliului Superior, în acești trei ani am învățat, alături de dumneavoastră, ce înseamnă să știi să asculți, să știi să înțelegi interesele tuturor, să te zbați pentru adevăr. Pentru toate aceste lucruri le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în dezvoltarea acestei profesii”.

De asemenea, domnia sa a prezentat mesajul Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (textul integral al mesajului este publicat în acest număr al CECCAR Business Magazine)

În continuare, participanții au ascultat mesajele de salut adresate de: George Constantin Păunescu, președintele UGIR, Alexandra Lazăr, din partea Ministerului Finanțelor Publice, Dantes Bratu, inspector general de stat la Inspecția Muncii, Marius Vorniceanu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Gabriel Radu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), Adela Șova, reprezentanta ACCA, Tatiana Soroiu, din partea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Vorbitorii au transmis participanților, conducerii CECCAR și tuturor membrilor sincere și emoționante urări,  referindu-se, totodată, la relațiile de colaborare consolidate de-a lungul timpului cu organismul reprezentativ al comunității contabile din țara noastră și au reafirmat dorința de a dezvolta și aprofunda această colaborare în interes reciproc. De asemenea, mesajele invitaților au evidențiat sentimentele de apreciere și respect față de comunitatea profesională a contabililor români membri ai CECCAR, a cărei menire fundamentală – verificată și reconfirmată în timp – constă în slujirea interesului public, cu o puternică determinare civică, prin competență și responsabilitate.

La manifestările dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român, în Capitală și în toate celelalte filiale ale CECCAR, caracterul festiv s-a îmbinat organic, armonios cu o atmosferă de lucru, cu aplecarea spre exercitarea profesiei, spre exigențele acesteia, spre modalitățile de a performa, de a oferi clienților servicii de calitate, membrii contribuind, astfel, la progresul micro și macroeconomic al României.La manifestarea de la Bucureștiau avut loc dezbateri moderate de președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, la care au participat, alături de lect. univ. dr. Florin Dobre, președintele executiv al CECCAR, și Andrei Aurel, președintele CECCAR Filiala București, și o parte dintre invitații care au prezentat mesaje: Alexandra Lazăr – Ministerul Finanțelor Publice, Dantes Bratu – Inspecția Muncii, Tatiana Soroiu – ONRC, Adela Șova – ACCA, Gabriel Radu – CAFR.

Programul a mai inclus prezentarea Topului local al membrilor CECCAR Filiala București și a poveștilor lor de succes și ceremonia de acordare a distincțiilor de merit și a unor premii speciale.

Informațiile primite din toate filialele CECCAR atestă că este întru totul îndreptățit să vorbim despre un sentiment național de mândrie pentru ceea ce a reprezentat și reprezintă calitatea de membru al celei mai puternice organizații profesionale din țara noastră, de implicare mai activă în procesul realizării obiectivelor pe care și le propune Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (T.B., Al.R.)

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Al doilea document din seria IFAC privind asigurarea raportării integrate

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliile de administrație trebuie să supravegheze numeroase activități de asigurare internă la nivelul organizațiilor în baza responsabilităților acestora referitoare la integritatea raportării integrate. Documentul Îndeplinirea responsabilității de guvernanță privind raportarea integrată a Consiliului este cea de-a doua publicație din seria IFAC privind asigurarea raportării integrate, elaborată alături de Institute of Internal Auditors, cu aportul Value Reporting Foundation.

Primul document din serie, Accelerarea evoluției asigurărilor pentru raportarea integrată, în interesul public, a subliniat importanța misiunilor de asigurare externă independentă a raportării integrate pentru investitori și companii și modul în care acestea pot fi furnizate cu scopul de a îmbunătăți credibilitatea rapoartelor integrate.

Al doilea document, tradus de CECCAR în limba română, analizează modul în care activitățile de asigurare internă pot fi organizate în sprijinul îndeplinirii de către consilii a responsabilității acestora pentru raportarea integrată și procesul de raportare aferent. Răspunderea consiliului de administrație cu privire la rapoartele integrate și implementarea unei abordări interne coezive și coordonate în ceea ce privește asigurarea raportării integrate furnizează baza pentru îmbunătățirea calității rapoartelor integrate corporative și o mai bună pregătire a organizațiilor pentru asigurarea externă.

Conceptele prezentate în acest document pot fi utilizate pentru a sprijini consiliile cu privire la orice formă de raportare corporativă care necesită o descriere de bază a afacerii, precum formele de prezentare a comentariilor conducerii reglementate în multe părți ale lumii, inclusiv discuții și analize de management, raport strategic, raport de gestiune, analiză operațională și financiară sau Grupul operativ pentru prezentarea informațiilor financiare aferente schimbărilor climatice.

Documentul în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Raportare Integrată de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Promovarea unei gândiri integrate pentru a facilita crearea de valoare sustenabilă

CECCAR FM

Publicat

pe

Pentru a furniza informați utile pentru procesul decizional, precum și pentru o raportare corporativă cuprinzătoare și care să ofere încredere, întreprinderile pot elimina barierele funcționale și informaționale cu ajutorul unei gândiri integrate, adunând laolaltă informații provenite de la funcțiile interne și de la surse externe referitoare la efectele, oportunitățile și riscurile în materie de sustenabilitate care sunt relevante pentru procesul de creare de valoare.

Pentru a contribui la acest demers, competențele profesioniștilor contabili pot fi valorificate pentru a încuraja o gândire integrată care realizează conexiunea dintre date, procese și analize în materie de sustenabilitate.

Documentul Promovarea unei gândiri integrate pentru a facilita crearea de valoare sustenabilă publicat de IFAC face apel la întreprinderi să integreze informațiile financiare și pe cele în materie de sustenabilitate alături de o gândire integrată pentru a adopta decizii mai bine informate care susțin crearea de valoare pe termen lung atât pentru investitori, cât și pentru clienți, angajați, furnizori și societate.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații–Organisme internaționale–Raportare Integrată de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Document Accountancy Europe: Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția profesioniștilor contabili și a părților interesate traducerea în limba română a publicației Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative, elaborată de Accountancy Europe. Documentul tratează întrebările din cadrul consultării Comisiei Europene cu privire la sistemele de gestionare a riscurilor și controalele interne ale companiilor cotate la bursă.

Guvernanța corporativă solidă, care presupune controale interne mai puternice, ar putea îmbunătăți în mod semnificativ calitatea raportării financiare. Pentru a reuși acest lucru, diferite părți din cadrul ecosistemului trebuie să acționeze: legiuitorii europeni și naționali, autoritățile de supraveghere și normalizatorii de standarde în materie de raportare financiară și audit.

Prin această publicație, Accountancy Europe prezintă o serie de puncte de vedere și propune o cale de urmat cu privire la controalele interne. Una dintre propunerile Accountancy Europe este o declarație publică obligatorie pentru întreprinderi cu privire la eficacitatea controalelor interne asupra raportării financiare, care va contribui la asigurarea faptului că responsabilitățile conducerii și ale consiliului sunt îndeplinite.

Acțiunile propuse de organismul european se concentrează asupra companiilor care se încadrează în cele trei categorii de entități de interes public (PIE) stabilite la nivelul Uniunii Europene (UE): companiile cotate la bursă, instituțiile de creditare și întreprinderile de asigurare.

Documentul este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­ – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM