Suntem și pe

PROFESIA CONTABILĂ

Seminar DG TAXUD: Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări

Deși cele mai recente studii cu privire la deficitul de TVA arată o îmbunătățire a colectării, există în continuare pierderi mari de venituri din acest impozit în Uniunea Europeană, o parte semnificativă fiind cauzată de frauda transfrontalieră.

CECCAR FM

Publicat

pe

Deși cele mai recente studii cu privire la deficitul de TVA arată o îmbunătățire a colectării, există în continuare pierderi mari de venituri din acest impozit în Uniunea Europeană, o parte semnificativă fiind cauzată de frauda transfrontalieră. Deși Comisia Europeană a propus o reformă generală a sistemului de TVA pentru taxarea operațiunilor cu bunuri între statele membre în scopul reducerii fraudei, trebuie avute în vedere, de asemenea, și măsuri de creștere a colectării acestei taxe. Printre măsurile adoptate în ultimii ani de statele membre pentru îmbunătățirea colectării se află și raportarea bazată pe tranzacții, menită să ofere mai rapid autorităților informații mai detaliate despre operațiunile derulate de plătitorii de TVA, contribuind astfel la reacția mai rapidă la apariția fraudelor și reprezentând o măsură preventivă. În contextul evoluției tehnologiei, aceasta poate reprezenta o modalitate de automatizare a raportării în materie de TVA. Nu trebuie să pierdem din vedere însă faptul că această obligație de raportare poate reprezenta o povară suplimentară pentru persoanele impozabile care trebuie să transmită informații către autorități. Mai mult decât atât, fiecare stat membru a implementat un format diferit al sistemului de raportare, creând dificultăți suplimentare pentru companiile ce derulează tranzacții transfrontaliere, care au, dintr-odată, multiple obligații de raportare.

În acest context, în perioada 23-25 septembrie 2020, Direcția Generală de Impozitare și Uniune Vamală (Directorate-General for Taxation and the Customs Union – DG TAXUD) din cadrul Comisiei Europene a organizat un seminar cu tema Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări (Transaction based VAT reporting and e-invoicing: Opportunities and challenges), la care a participat și reprezentantul CECCAR în grupul de TVA Expert, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Scopul acestui eveniment a fost de a facilita schimbul de experiență între statele membre și de a analiza diversele modalități de raportare bazată pe tranzacții (transactions based reporting – TBR), văzută ca o opțiune de îmbunătățire a colectării de TVA, atât în cazul operațiunilor interne, cât și al celor intracomunitare. Dezbaterile au avut în vedere sistemele TBR actuale implementate în mai multe state membre, după cum se reflectă în raportul Raportările în materie de TVA – implementarea în statele membre UE, elaborat de Grupul de proiect Fiscalis 0741, și sistemul definitiv de TVA.

În cele trei zile de dezbateri au avut loc prezentări în plen cu privire la modelele existente de raportare a tranzacțiilor în diferite state membre și discuții referitoare la experiența reprezentanților mediului de afaceri în ceea ce privește această obligativitate de transmitere a informațiilor. Au avut loc, de asemenea, și discuții în grupuri restrânse având la bază întrebări comune referitoare la modalități de elaborare a informațiilor și efectele lor în scopul identificării celor mai fezabile scenarii de utilizare a raportării bazate pe tranzacții în sistemul de TVA, pe baza opiniilor autorităților statelor membre, dar și a mediului de afaceri.

Reprezentanți ai unor state membre au prezentat propriile mecanisme adoptate la nivel național de colectare a informațiilor în materie de TVA și de validare a acestora, precum Italia (E-invoicing system, Sistema di Interscambio), Spania (SII – The immediate supply of information system), Portugalia (E-Fatura System), Ungaria (Online invoicing system) sau Estonia (VAT listings).

Au fost avute în vedere atât avantajele, cât și dezavantajele implementării acestei modalități electronice de raportare. În ciuda dezavantajelor identificate – eforturile de implementare; costurile crescute pentru administrațiile fiscale, dar și pentru afaceri; riscul ca reducerea poverii birocratice să întârzie să apară; lipsa utilizării unei facturări electronice structurate sau securitatea datelor –, discuțiile au arătat că există factori ce determină o raportare mai detaliată și mai frecventă, printre care se numără reducerea fraudei, diminuarea poverii administrative, modernizarea administrării TVA, construirea unui sistem de TVA pregătit pentru viitor și efectele reglementărilor și cerințelor naționale. În condițiile în care modelele de afaceri și tehnologia se dezvoltă, mai putem vorbi oare în continuare de pix și hârtie? Sistemele noastre naționale de raportare pot face față schimbărilor în modelele de afaceri și în sistemul de TVA? Acestea trebuie create și adaptate pentru trecut, prezent și viitor. Acestea au fost câteva dintre subiectele dezbătute în cadrul seminarului.

Opinia generală a participanților la evenimentul amintit a fost că armonizarea este necesară în scopul construirii unui sistem de TVA eficient. Lipsa de coordonare a inițiativelor subminează dezvoltarea actuală a sistemului comun de TVA.

Utilizarea tehnologiei TBR are și avantajul de a oferi plătitorului de TVA dovada transportului în relația cu autoritățile fiscale și, de asemenea, acesta poate beneficia de o rambursare mai rapidă a taxei. De asemenea, acest sistem de raportare ar putea ajuta întreprinderile să corecteze posibilele greșeli comise în declarația de TVA, dacă administrațiile fiscale le pun la dispoziție datele furnizate de alte persoane impozabile.

Referitor la securitatea datelor, participanții au convenit că acestea trebuie oferite la cerere, iar pentru o comunicare integrată și inteligibilă în cadrul statelor membre datele raportate ar trebui să fie comune. În același timp, raportarea în timp real este văzută ca fiind benefică atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru afaceri, deoarece elimină dublarea cerințelor de raportare și informațiile inutile, reduce acțiunile de control fiscal, oferă mai multă certitudine fiscală cu privire la contribuabili și facilitează o analiză rapidă de risc. Raportarea în timp real poate permite autorităților fiscale să își utilizeze eficient resursele în identificarea contribuabililor evazioniști. Prin urmare, aceasta devine un instrument care crește rezistența la fraudă a sistemului actual de TVA, fără să implice o povară excesivă pentru persoanele impozabile. Mai mult, acest mod de raportare este văzut și ca un instrument ce ar putea fi utilizat și în sistemul definitiv de TVA, ceea ce ar demonta unele preocupări referitoare la faptul că acesta ar concentra răspunderea asupra comercianților care nu sunt stabiliți în statul membru de impozitare.

Potrivit lui Kristian Koktvedgaard (Business Europe), „armonizarea cere să ne respectăm și să ne înțelegem unii pe ceilalți și mediile din care provenim, dar și să învățăm unii de la alții, să înțelegem impactul în alte domenii, de exemplu, să fim deschiși la minte și să încercăm să ne punem în locul celorlalți”.

PROFESIA CONTABILĂ

Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19

Documentul „Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19”, disponibil în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați traducerea în limba română a documentului Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19, elaborat de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Publicația are scopul de a oferi îndrumări profesioniștilor contabili, atât angajați (PAIB), cât și practicieni (PAPP), care să îi ajute să determine momentul în care ar putea fi nevoie de utilizarea serviciilor unui specialist care să ofere suport în efectuarea unor sarcini specifice și a altor activități profesionale în cadrul organizațiilor lor angajatoare, precum și în a răspunde cerințelor clienților lor în circumstanțele create de COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a generat provocări fără precedent pentru companii și alte organizații la nivel mondial, inclusiv pentru profesia contabilă. Modificările mediului pot avea ca rezultat solicitări pentru profesioniștii contabili de a desfășura activități și servicii diferite de cele cu care au fost obișnuiți anterior. În acest context, documentul oferă îndrumări cu privire la modalitățile de soluționare a dilemelor etice care ar putea să apară în circumstanțele pandemiei și de conformare cu principiile fundamentale descrise în Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența).

Documentul în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional

Conferința online „Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional”: strategii privind libera circulație a serviciilor și rolul profesioniștilor în perioade de criză

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Federală a Consilierilor Fiscali din Germania (Bundessteuerberaterkammer KdöR) și Asociația Germană a Consilierilor Fiscali (Deutscher Steuerberaterverband) organizează joi, 29 octombrie 2020, începând cu ora 14.30, evenimentul online Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional.

Conferința virtuală va dura o oră și va aborda subiecte precum modalitățile prin care poate fi consolidată piața internă fără a neglija protecția consumatorilor, lupta împotriva evaziunii fiscale, strategiile privind libera circulație a serviciilor care să contribuie la buna funcționare a unei piețe interne reziliente și rolul consilierilor fiscali în perioada de criză.

Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă în Europa face parte din stilul de viață european și reprezintă o condiție prealabilă pentru buna funcționare a pieței interne. Restricțiile privind libertatea de furnizare a serviciilor și libertatea de mișcare, ca urmare a măsurilor de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2, au fost un șoc pentru mulți europeni și au reprezentat un impas economic pentru mulți prestatori de servicii transfrontaliere. Consilierii fiscali se numără printre cele mai importante persoane de contact ale clienților lor, deoarece asigură conformitatea fiscală și furnizează servicii relevante pentru menținerea stabilității economice în perioade de criză. Conferința pune în discuție toate aceste aspecte, în contextul crizei economice determinate de pandemia de COVID-19.

Evenimentul va fi deschis de europarlamentarul Marion Walsmann și prof. dr. Hartmut Schwab, consilier fiscal și președintele Camerei Federale a Consilierilor Fiscali din Germania, care vor vorbi despre libertatea de furnizare a serviciilor pe o piață internă puternică. Va lua cuvântul și europarlamentarul Anna Cavazzini, care va aborda, împreună cu Harald Elster, consilier fiscal, auditor și președintele Asociației Germane a Consilierilor Fiscali, rolul consilierilor fiscali în criza economică.

Conferința se va desfășura în limba germană, participanții având posibilitatea de a accesa interpretare simultană în limba engleză.

Pentru a participa la eveniment accesați acest link. Linkul pentru live stream va fi furnizat în timp util.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Simpozionul „Pavel Ciuce” din Arad, la a XVIII-a ediție

Profesionistul contabil – creator de valoare adăugată și partener consecvent al mediului de afaceri

CECCAR FM

Publicat

pe

A XVIII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce” din Arad a avut loc, la începutul lunii octombrie, într-un cadru inedit, adaptat la situația impusă de pandemia de COVID-19. Evenimentul organizat de Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România s-a desfășurat online și a avut ca temă Profesionistul contabil – creator de valoare adăugată și partener consecvent al mediului de afaceri.

Conectați virtual, profesioniștii contabili au analizat diverse aspecte legate de activitatea financiar-contabilă în noile condiții determinate de pandemie, prin intermediul lucrărilor prezentate în cele două secțiuni ale evenimentului, lucrări reunite în volumul dedicat Simpozionului, lansat cu prilejul fiecărei ediții. 

În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, a mulțumit membrilor Corpului pentru eforturile depuse în sprijinul clienților afectați de restricțiile impuse în contextul pandemiei și a subliniat că profesioniștii contabili au avut și au ocazia, în această perioadă, să-și dovedească, încă o dată, importanța pentru dezvoltarea economiei: „(…) Cu toții am putut constata că în această perioadă am încercat să suplinim părțile negative ale condițiilor și restricțiilor impuse de pandemie, încercând să fim cât mai aproape de colegii noștri cu informări, cu sfaturi, cu resurse de cunoștințe și bune practici care să ne ajute pe toți să fim mai buni în această perioadă și, de ce nu, să fim mai utili clienților noștri antreprenori. Nu a fost ușor, nu este ușor. Știm și suntem conștienți că și profesia contabilă, ca multe alte sectoare din economie, se confruntă cu dificultăți”. 

Totodată, președintele Consiliului superior al Corpului a menționat că s-au făcut demersuri pentru ca profesia contabilă să beneficieze de măsurile de sprijin inițiate de autorități în această perioadă de criză. „Am făcut demersuri ca profesia contabilă să fie și ea sprijinită, mai ales că, am considerat noi, am fost o profesie care a contribuit major la trecerea peste această perioadă de criză, criză care va continua și ale cărei efecte probabil mai dificile le vom vedea în perioada următoare. Aș vrea să-i felicit pe toți colegii pentru curajul și dăruirea pe care le-au arătat în această perioadă. Știm că sunt probleme, știm că automat problemele antreprenorilor se transferă către noi, în mod direct, dar cu toate acestea sper să putem să impunem și acele reglementări care să ne sprijine și pe noi, așa cum sunt sprijinite alte sectoare, și să ne dovedim, poate acum mai mult decât oricând, utilitatea în societatea românească, utilitatea în dezvoltarea economiei din România și, de ce nu, utilitatea în asigurarea unei stabilități economice și financiare la nivelul României”, a menționat prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova. 

În intervenția sa, președintele Consiliului superior al CECCAR a mai precizat următoarele: „Cu siguranță, această transformare impusă de restricțiile generate de pandemie a creat niște disfuncționalități, niște perturbări în modul clasic în care ne desfășuram activitatea. Poate mai mult decât oricând am descoperit avantajele tehnologiei, poate încă nu le-am descoperit pe toate, este evident că viitorul aparține proceselor digitalizate și în special proceselor care au loc, ca flux de documente, între client și profesionistul contabil”. 

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova a încheiat mulțumind echipei Filialei CECCAR Arad, precum și membrilor acesteia pentru tenacitatea de a continua o tradiție de 18 ani în organizarea acestui eveniment, care „a fost ocazia în care noi, colegii, să ne vedem și să dezbatem probleme actuale la momentul fiecărei întâlniri și să plecăm de la acele întâlniri cu noi idei, noi cunoștințe care să ne ajute în profesia noastră”. 

Evenimentul a continuat cu prezentarea unor lucrări de specialitate precum Educația contabilă – între digitalizare și criza generată de COVID-19 (autori prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa); Tranzacții cu părțile afiliate – câteva considerente de actualitate (conf. univ. dr. Mirela Păunescu; conf. univ. dr. Radu Ciobanu și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa); Impactul COVID-19 asupra politicii fiscale în Uniunea Europeană (conf. univ. dr. Radu Ciobanu și conf. univ. dr. Mirela Păunescu); Mecanismul impozitării veniturilor obținute din activitatea de consultanță în tehnologia informației (subiect prezentat de prof. univ. dr. Lucian Cernușca); Abordări financiar-contabile privind decizia de finanțare a entităților economice în perioada pandemiei de COVID-19 (conf. univ. dr. Delia David). 

Nu în ultimul rând, lect. univ. dr. Bogdan Gomoi a prezentat un Studiu privind bugetarea cash-flow-ului unei entități economice în contextul sistemului contabil de angajamente, iar ec. Bogdan Doru Popovici a vorbit despre Reducerea bazei de impozitare privind TVA în cazul refuzurilor totale sau parțiale după data efectuării operațiunii. 

Evenimentul online a inclus și sesiuni de Q&A, la finalul fiecărui panel, în care participanții au avut ocazia să-și clarifice nelămuriri legate de subiectele prezentate. 

În încheierea celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului „Pavel Ciuce”, prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Consiliului Filialei CECCAR Arad, a mulțumit autorilor ale căror lucrări au fost incluse în volumul dedicat simpozionului și celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment, precum și participanților la această ediție.

Președintele filialei a subliniat, de asemenea, și importanța unității în condițiile perioadei de criză în care ne aflăm: „Participarea dumneavoastră la acest eveniment îmi întărește convingerea și cred că oamenii, oricât ar fi de vulnerabili, sunt mai puternici împreună”.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending