Connect with us

ECONOMIE

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor COVID-19

Prin actul normativ se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0).

CECCAR FM

Publicat

pe

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie 2020. 

Norma menționată instituie, în baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

În cadrul schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în schemă. 

Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza schemei sunt fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor în condițiile legii și administrate de EximBank NCS. Bugetul schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro), care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Conform normei citate, în baza schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021. Acordarea de garanții în cadrul acestei scheme se face în limita bugetului alocat pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înțelege încadrarea în disponibilul de buget. 

Pot accesa garanții de stat în baza acestei scheme beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:

a)  industria jocurilor de noroc și pariurilor;

b)  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

c)  activități de investigare și protecție;

d)  tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

e)  intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa la normă.

Nu sunt eligibili în cadrul schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la normă, indiferent de activitatea finanțată. 

În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)   se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei în anul 2019 (conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară – n. red.) sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

c)   nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;

d)   nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e)   nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;

f)    nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante se poate accepta:

(i)   ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau

(ii)  achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit.

g)   nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

h)  prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

i)    nu se află în litigiu cu EximBank;

j)    nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor (MF), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MF/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

Referitor la condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul schemei, norma prevede că garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:

a) credite noi;

b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.

Garanția acoperă:

a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;

b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare. 

Hotărârea nr. 365/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 31 decembrie 2020.

ECONOMIE

Schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

CECCAR FM

Publicat

pe

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se instituie o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură. Valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2025 este de 3 milioane lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Astfel, potrivit unui comunicat al MADR, se va aplica o rată redusă de impozitare a motorinei utilizată la efectuarea lucrărilor în acvacultură, precum transportul materialui piscicol, a puietului în diferite stadii de dezvoltare, a reproducătorilor, a peștelui de consum, a materiilor prime și alte materiale în interiorul fermei, pentru realizarea de lucrări agricole în ferme de acvacultură pe cuvetele heleșteielor, pomparea apei cu motopompe, destufizare etc.

Beneficiarii schemei sunt întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoane juridice.

„Prin intermediul acestui act normativ se asigură condițiile pentru diminuarea efectivă a costurilor de producție, ceea ce stimulează desfășurarea activității de acvacultură în condițiile concurențiale de pe piața produselor de pește din Uniunea Europeană”, precizează MADR.

Continuare

ECONOMIE

Plafoanele financiare alocate măsurilor de sprijin pentru sectorul vegetal, aprobate

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat astăzi Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin noul act normativ se aprobă plafonul financiar în limita sumei de 452.384.082 lei, echivalentul a 91.409.190 euro, precum și a plafoanelor alocate fiecărei măsuri de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022, astfel:

a) 33.892.000 euro pentru soia;

b) 17.215.000 euro pentru lucernă;

c) 450.000 euro pentru leguminoase boabe destinate industrializării /procesării: mazăre și fasole boabe;

d)  90.000 euro pentru cânepă pentru ulei și/sau fibră;

e)  4.953.000 euro pentru orez;

f)   844.200 euro pentru sămânță de cartof;

g)  132.980 euro pentru hamei;

h)  18.898.500 euro pentru sfeclă de zahăr;

i)  1.150.274 euro pentru tomate destinate industrializării cultivate în câmp;

j)  54.490 euro pentru castraveți pentru industrializare cultivați în câmp;

k) 8.788.873 euro pentru legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă;

l)  517.500 euro pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre;

m)  4.422.373 euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare.

Cuantumul pe hectar pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor aprobate prin prezentul act normativ la suprafețele eligibile pentru anul 2022.

„Suma totală de 452.384.082 lei, prevăzută în bugetul MADR pentru anul 2023 va impacta 46.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate”, menționează reprezentanții ministerului de resort.

Continuare

ECONOMIE

Salariile din administrația publică cresc, de la 1 iunie

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a aprobat astăzi o Ordonanță de urgență care completează Articolul I din OUG nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Noul act normativ prevede că, începând cu data de 1 iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la Anexa nr. VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „ADMINISTRAȚIE” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.

„Având în vedere constrângerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat într-o primă fază pentru stabilirea salariilor de bază prevăzute de lege la nivelul anului 2022 pentru personalul încadrat conform Anexei nr.VIII la Legea-cadru, deoarece categoriile de personal prevăzute în această anexă se regăsesc în toate domeniile de activitate bugetară, de exemplu TESA din sănătate și personalul nedidactic din învățământ. Prin urmare, de prevederile acestei ordonanțe de urgență a Guvernului beneficiază și celelalte domenii de activitate bugetară, având în vedere că personalul încadrat pe funcții comune, cât și pe cele din alte unități de subordonare centrală și locală, au salarizarea reglementată în această anexă. Măsura era necesară pentru evitarea apariției unor noi dezechilibre în sectorul bugetar, în contextul elaborării unei noi legi a salarizării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, act normativ care vizează eliminarea inechităților și instituirea unui sistem de stimulare a performanței”, precizează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), într-un comunicat. 

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM