Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 4 aprilie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Directiva de implementare pentru Pilonul II: o nouă încercare de compromis, pe 5 aprilie

Marți, 5 aprilie, președinția franceză a Consiliului UE va încerca din nou să ajungă la un acord între statele membre cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II în timpul unei ședințe a miniștrilor de finanțe UE. Un nou text de compromis din 28 martie prevede că statele membre în care sunt localizate maximum 12 societăți-mamă ale grupurilor vizate pot alege să nu aplice Norma de includere a veniturilor (IIR) și Norma profitului insuficient impozitat (UTPR) pentru șase ani fiscali consecutivi. Textul menține și prorogarea aplicării noilor norme de la 1 ianuarie 2023 la 31 decembrie 2023. Miercuri, 30 martie, Polonia și Estonia încă se opuneau textului, potrivit raportărilor. Președinția franceză crede că s-ar putea ajunge totuși la un acord pe 5 aprilie, dar consideră că principalul impediment îl reprezintă solicitarea Poloniei de a adăuga măsuri de protecție în text care să conecteze implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) cu implementarea Pilonului II al acordului OCDE privind impozitarea.

Joe Biden propune înlocuirea BEAT cu norma UTPR

Administrația americană a lansat luni, 28 martie, un pachet de propuneri fiscale, ca parte a planului său de buget pentru anul fiscal 2023. Acestea includ înlocuirea Bazei de erodare și a impozitului antifraudă (BEAT) cu Norma profitului insuficient impozitat (UTPR) a Pilonului II OCDE pentru anii fiscali începând cu 2024. Un impozit național minim suplimentar la nivelul SUA (la o rată de 15%) va face parte din normele de protecție a veniturilor SUA contra impunerii UTPR de către alte state. UTPR nu s-ar aplica veniturilor care fac obiectului regimului SUA privind impozitarea redusă a veniturilor aferente imobilizărilor necorporale (GILTI) obținute de societățile străine controlate (CFC). De asemenea, Joe Biden a propus un nou impozit minim care vizează persoanele bogate, un așa-numit „impozit al miliardarilor”, care ar impune un impozit minim de 20% asupra veniturilor totale pentru contribuabilii cu o avere mai mare de 100 de milioane de dolari. 

Subcomisia FISC a PE: Discuții privind combaterea schemelor agresive de impozitare și rolul consultanților fiscali din Țările de Jos 

Luni, 28 martie, eurodeputații din subcomisia pe probleme fiscale a Parlamentului European (FISC) au discutat cu experții reformele fiscale naționale implementate în Țările de Jos pentru a combate schemele agresive de impozitare. Printre recomandările acestora, experții au sugerat reglementarea profesiei fiscale olandeze. Jan van de Streek, profesor de drept fiscal la University of Leiden, a afirmat că reglementarea ar putea, de exemplu, să fie realizată printr-un jurământ sau prin norme de etică. Anna Gunn, partener la Gunn Tax Communication, a făcut, de asemenea, apel la reglementarea la nivel național a profesiei fiscale, deși aceasta a remarcat o nouă dimensiune etică la noua generație de consultanți fiscali. Eurodeputatul Paul Tang, președinte al subcomisiei FISC, a explicat că există diferențe stringente la nivelul UE, oferind ca exemplu Germania și Austria, care au reglementări clare pentru consultanții fiscali și unde profesioniștii din domeniul fiscal reușesc să mențină echilibrul corect între interesele private și cele publice. 

Comisia Europeană ia în calcul relaxarea normelor de impozitare a energiei

Comisarul european pentru impozitare, Paolo Gentiloni, a sugerat luni, 28 martie, că s-ar putea realiza derogări de la normele UE privind impozitarea energiei în contextul impactului asupra economiei UE generat de războiul din Ucraina. Statele UE au investit deja în medie 0,5% din PIB-ul lor în măsuri de reducere a presiunilor inflaționiste asupra consumatorilor și întreprinderilor. „Trebuie să continuăm să acționăm în mod coordonat. Voi veni în următoarele săptămâni cu îndrumări suplimentare cu privire la ce tip de derogări de la normele în vigoare privind impozitarea energiei ar putea fi permise temporar în această situație dificilă”, a declarat acesta în timpul unei conferințe de presă, la București. 

Comisia Europeană solicită statelor membre să retragă pașapoartele de aur acordate persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE legate de războiul din Ucraina  

Într-o recomandare emisă luni, 28 martie, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să retragă de îndată sau să refuze reînnoirea cetățeniilor sau a permiselor de reședință acordate în cadrul unei scheme de acordare a reședinței pentru investitori (așa-numitele pașapoarte sau vize de aur), deținute de persoanele de naționalitate rusă sau belarusă care fac obiectul sancțiunilor UE legate de războiul din Ucraina. În termeni generali, Comisia a transmis, de asemenea, că orice stat membru care încă desfășoară scheme de acordare a cetățeniei pentru investitori trebuie să le pună capăt de îndată, amintind că astfel de scheme nu sunt compatibile cu principiul cooperării oneste și conceptul de cetățenie UE consacrat în tratatele UE. „Schemele de acordare a reședinței pentru investitori generează riscuri inerente de securitate, spălare a banilor, evaziune fiscală și corupție pentru statele membre și pentru UE per ansamblu. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a subliniat încă o dată aceste riscuri”, a afirmat CE.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM