Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 25 aprilie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Directiva de implementare pentru Pilonul II: eurodeputații vor respecta acordul OCDE privind impozitarea

Grupurile politice din Parlamentul European au convenit să respecte cât mai mult posibil acordul OCDE privind impozitarea în cadrul opiniei lor referitoare la Directiva de implementare pentru Pilonul II cu scopul de a nu periclita negocierile deja complicate de la Consiliul Ecofin, a declarat principalul negociator Aurore Lalucq (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Franța) miercuri, 20 aprilie, în timpul unei ședințe a Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). În proiectul său de raport, Aurore Lalucq a propus o rată minimă efectivă de impozitare de 21%, în loc de 15%, și consideră că statele membre care sunt dispuse să aplice noile norme în cazul entităților mai mici ar trebui să dispună de flexibilitate. Inițiativa a fost sprijinită de Grupul Stângii și Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, dar nu și de Partidul Popular European și Partidul Renew Europe, care au preferat să nu schimbe textul original. În final, rata și pragul de impozitare vor rămâne neschimbate. De asemenea, textul final va face apel la o transpunere rapidă a noilor norme și propune unele amendamente la legile anti-abuz, extinderea schimbului de informații, o clauză de revizuire la 5 ani și utilizarea actului delegat în cazul în care va fi necesară o modificare. Opinia ar trebui supusă la vot în comisia ECON la 28 aprilie.

Bilanțul activității EPPO în 2021

Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Kövesi, a prezentat miercuri, 20 aprilie, primul raport al activității EPPO pentru anul 2021 în fața eurodeputaților din cadrul comisiilor relevante ale Parlamentului European. În 2021, investigațiile desfășurate de EPPO au rezultat în confiscarea de active în valoare de 147 de milioane de euro. Daunele din cele 515 investigații active sunt estimate la 5,4 miliarde de euro, iar Laura Kövesi a declarat că jumătate dintre cazuri au presupus fraude complexe legate de TVA, implicând mai multe state membre și câteva zeci de suspecți. Întrebată de eurodeputați ce ar putea fi îmbunătățit, Laura Kövesi a afirmat că detectarea fraudei este insuficientă în unele state membre. În 2021, cele 2.832 de notificări primite de EPPO au venit din partea autorităților naționale, instituțiilor ori agențiilor europene, cum ar fi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), sau din partea societății civile. Totuși, în multe state membre, autoritățile naționale nu raportează nicio suspiciune de fraudă vamală sau legată de TVA, a explicat procurorul-șef.

ICRICT face apel la G20 pentru înființarea unui registru global al activelor

Marți, 19 aprilie, Comisia independentă de reformă a impozitării companiilor la nivel internațional (ICRICT) le-a solicitat liderilor G20, într-o scrisoare deschisă, să înființeze un registru global al activelor pentru a aborda problema averilor ascunse. „Războiul din Ucraina ne arată că acum este momentul să abordăm direct problema paradisurilor fiscale, prin implementarea în regim de urgență a măsurilor de transparență. Este vorba despre țintirea tuturor formelor de avere ascunse de autoritățile fiscale și de opinia publică în general în jurisdicții cu niveluri ridicate de opacitate financiară”, se arată în documentul citat. Într-un raport, se detaliază „calea practică” pentru înființarea unui astfel de registru: – în primul rând, introducerea unor dispoziții privind beneficiarii reali pentru companii și trusturi; – conectarea registrelor de clase individuale de active de la nivel național cu registrele existente privind beneficiarii reali; – extinderea înregistrării beneficiarilor reali la toate tipurile de mijloace legale disponibile și clase de active; – inițierea centralizării datelor naționale privind beneficiarii reali în cadrul unei surse unice. Informațiile existente la nivel național ar putea fi colectate la nivel regional, de exemplu, prin crearea unui Grup operativ privind proprietatea asupra activelor, sugerează ICRICT.

Acord al FATF privind prioritățile pentru 2022-2024

Joi, 21 aprilie, în cadrul unei ședințe ce a avut loc la Washington D.C., miniștrii statelor membre ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) s-au angajat să ia măsuri rapide și decisive pentru îmbunătățirea eficacității măsurilor de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării. Acest demers include implementarea promptă a normelor globale FATF privind beneficiarii reali, care au fost consolidate la începutul acestui an, pentru a opri infractorii să-și ascundă activitățile ilicite și banii murdari în spatele unor companii-paravan anonime și al altor structuri corporative. De asemenea, membrii s-au angajat să remedieze deficiențele tehnice semnificative rămase legate de conformitate și au convenit asupra priorităților strategice pentru 2022-2024 pentru a îmbunătăți implementarea eficace a Standardelor FATF la nivel mondial. Miniștrii statelor membre FATF se vor reuni din nou în 2024.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM