Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 30 mai 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Comisia și-a prezentat planul de a ajuta țările să confiște activele înghețate ale oligarhilor ruși

Miercuri, 25 mai, Comisia Europeană a propus adăugarea încălcării măsurilor restrictive impuse de UE la lista infracțiunilor la nivel european. De asemenea, Comisia a propus noi norme consolidate pentru recuperarea și confiscarea activelor, ceea ce va contribui și la implementarea măsurilor restrictive ale UE împotriva oligarhilor ruși. Totuși, propunerea nu se limitează la oligarhii ruși, extinzându-se la toate grupurile infracționale. Aceasta modernizează normele UE privind recuperarea activelor, printre altele, prin extinderea mandatului oficiilor de gestionare a activelor pentru a urmări și a identifica rapid activele persoanelor și ale entităților care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Aceste prevederi se vor aplica și activelor obținute din activități infracționale, inclusiv prin înghețarea de urgență a proprietăților atunci când există riscul ca acestea să dispară. Inițiativa propune înființarea unor oficii de gestionare a activelor în toate statele membre UE pentru a asigura că proprietățile înghețate nu își pierd valoarea, permițând vânzarea activelor înghețate care s-ar putea deprecia ușor sau a căror întreținere este costisitoare.

Franța este optimistă cu privire la încheierea, la 17 iunie, a unui acord privind Pilonul II

În ședința ce a avut loc marți, 24 mai, miniștrii de finanțe ai UE urmau să dezbată Directiva de implementare pentru Pilonul II. Președinția franceză a Consiliului UE a decis însă să elimine subiectul de pe agendă, din cauza dezacordului Poloniei cu privire la această măsură. Cu prilejul conferinței de presă susținute la finalul ședinței Ecofin, ministrul de finanțe al Franței, Bruno Le Maire, a declarat că este optimist cu privire la posibilitatea încheierii unui acord la următoarea ședință Ecofin, din 17 iunie, ultima care se va desfășura sub președinția franceză. El a declarat că, în prezent, Consiliul UE lucrează la o conexiune obligatorie din punct de vedere politic între Pilonul I și Pilonul II al acordului OCDE, în schimbul unei conexiuni legale, așa cum a solicitat inițial Polonia. Speranțele pentru încheierea unui acord sunt alimentate și de faptul că administrația de la Bruxelles este pe cale să aprobe planul de redresare a Poloniei. La 19 mai, Parlamentul European a adoptat opinia sa cu privire la Directivă și a solicitat Consiliului UE să încheie un acord. La 23 mai, eurodeputații din Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană au transmis o solicitare scrisă Comisiei Europene, propunând ca, în eventualitatea unui dezacord în ședința din 24 mai, să reprogrameze propunerea cu majoritate calificată, utilizând articolul 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Implementarea Pilonului I al OCDE, preconizată pentru 2024


În discursul susținut cu prilejul Forumului Economic Mondial din Davos, marți, 24 mai, Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, a declarat că, potrivit estimărilor, convenția multilaterală de implementare a Pilonului I al acordului OCDE privind impozitarea va fi finalizată mai târziu decât s-a planificat și va intra în vigoare cel mai devreme în 2024. Acordul negociat în octombrie 2021 era stabilit inițial pentru implementare în 2023. Pentru a încheia convenția multilaterală, toți semnatarii ar trebui să ajungă la un consens și să fie dispuși să-și schimbe codurile fiscale naționale. Mathias Cormann a recunoscut că lipsa consensului înseamnă că textul complet al acordului va fi gata cel mai probabil la sfârșitul  acestui an. „Am stabilit în mod intenționat un calendar foarte optimist pentru implementare, iar acest lucru a favorizat eforturile în acest sens. Dar cred că cel mai probabil vom ajunge la o implementare practică începând cu anul 2024”, a declarat acesta.

Consultare OCDE privind aspectele legate de securitatea fiscală ale măsurii „Amount A” a Pilonului I

Vineri, 27 mai, OCDE a deschis o consultare publică cu privire la propunerea sa pentru un cadru general privind securitatea fiscală pentru măsura „Amount A” în baza Pilonului I, care va garanta securitatea pentru grupurile din domeniul de aplicare referitor la toate aspectele noilor norme, inclusiv eliminarea dublei impozitări. Potrivit OCDE, cadrul general ar elimina riscul unei activități necoordonate de asigurare a conformității în orice jurisdicție în care un grup înregistrează venituri, precum și un proces complex și îndelungat de eliminare a dublei impozitări rezultate. Cadrul include:

–   o revizuire a securității domeniului de aplicare, pentru a furniza unui grup din afara domeniului de aplicare certitudinea că nu intră sub incidența normelor aferente măsurii „Amount A” pentru o perioadă, eliminând riscul unor acțiuni unilaterale pentru asigurarea conformității;

–   o revizuire avansată a securității, pentru a furniza certitudine cu privire la metodologia unui grup de aplicare a anumitor aspecte ale noilor norme care sunt specifice măsurii „Amount A”, care se vor aplica pentru un număr de perioade viitoare;

–   o revizuire comprehensivă a securității pentru a furniza unui grup din domeniul de aplicare securitatea multilaterală obligatorie în ceea ce privește aplicarea tuturor aspectelor noilor norme pentru o perioadă care s-a încheiat, bazându-se pe rezultatele oricărei securități prealabile aplicabile pentru perioada respectivă.

Mai mult, grupurile din domeniul de aplicare vor beneficia de mecanisme de prevenire și soluționare a disputelor pentru a evita dubla impozitare datorată aspectelor cauzate de măsura „Amount A”, într-o manieră obligatorie. Părțile interesate sunt invitate să transmită comentarii scrise până la 10 iunie 2022.

Colocviu belgiano-german pe tema reformei fiscale globale

Ministerul federal de finanțe al Germaniei, Serviciul federal public de finanțare al Belgiei și Ambasada Germaniei la Bruxelles au organizat luni, 23 mai, la Bruxelles, un colocviu belgiano-german pe tema soluției OCDE/G20 pe doi piloni. Cu această ocazie, experți din Germania și Belgia au discutat ce provocări și obstacole trebuie să depășească proiectul și care sunt următorii pași. Cu privire la Pilonul I, Achim Pross, directorul diviziei pentru cooperare internațională și administrare fiscală din cadrul Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, a subliniat importanța securității fiscale. Acesta a explicat că OCDE analizează posibilitatea creării unui cadru general de securitate fiscală și lucrează, de asemenea, la colectarea unei mase critice suficiente în sistem înainte de a fi lansat. În ceea ce privește Pilonul II, Uwe Ihli, un expert de la nivel înalt din cadrul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene, a declarat că, în prezent, textul este stabilit la nivelul Consiliului UE, activitatea tehnică s-a încheiat, iar singurul lucru care mai lipsește este o decizie politică. Herald Pierard, de la Serviciul federal public de finanțare al Belgiei, a declarat că Belgia va transpune și va implementa aceste noi norme conform angajamentului asumat la OCDE, chiar dacă Directiva de implementare a Pilonului II nu este aprobată. De asemenea, el a adăugat că Belgia nu intenționează să coboare pragul pentru a intra în domeniul de aplicare atunci când transpune directiva și va face uz de opțiunea de a avea un impozit suplimentar național limitat. Miniștrii de finanțe ai Belgiei și Germaniei, Vincent Van Peteghem și Christian Lindner, au încheiat evenimentul prin sublinierea importanței politice a noilor norme.

Eurodeputații doresc să consolideze Directiva AML

Eurodeputații Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos) și Luděk Niedermayer (Partidul Popular European, Cehia) și-au publicat proiectul de raport referitor la propunerea pentru o a șasea Directivă AML. Printre principalele schimbări aduse propunerii Comisiei, raportorii propun ca beneficiarii reali ai proprietăților imobiliare și ai activelor cu valoare mai mare de un milion de euro să fie incluși în registre naționale, iar aceste registre să fie digitalizate. Aceștia sprijină propunerea Comisiei pentru o supraveghere publică a organismelor autoreglementate, care sunt responsabile pentru supravegherea unor entități obligate specifice din sectorul nefinanciar, precum și alte dispoziții privind furnizarea de detalii suplimentare. De asemenea, eurodeputații doresc să sporească rolul viitoarei autorități AML, în special acordându-i acesteia autoritatea de a elabora și publica îndrumări cu privire la elementele care trebuie luate în considerare de autoritățile de supraveghere atunci când evaluează caracterul adecvat al conducerii și al beneficiarilor reali ai anumitor entități obligate, precum și cu privire la circumstanțele în care pot apărea conflicte de interese în rândul personalului Unităților de Informații Financiare. Cei doi raportori își vor prezenta raportul într-o sesiune comună a comisiilor LIBE și ECON din Parlamentul European ce va avea loc la 2 iunie. Data-limită pentru depunerea amendamentelor este după o săptămână de la prezentarea raportului, iar votul în cele două comisii va fi stabilit după vacanța de vară.

PE a început să lucreze la Directiva UNSHELL

Parlamentul European a început să lucreze la Directiva pentru prevenirea utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale (UNSHELL), cu publicarea recentă a proiectului de opinie elaborat de eurodeputatul Lidia Pereira (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Portugalia). Raportorul dorește să „garanteze un cadru legal proporțional care să protejeze situația întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) ce utilizează structuri legale pentru a promova investițiile, a se conforma legislației naționale sau pentru a activa pe diferite piețe naționale, legiferând în același timp, în mod concret, cu privire la utilizarea abuzivă a entităților fictive pentru evitarea impozitării”. De asemenea, aceasta dorește să obțină mai multă claritate cu privire la obligațiile întreprinderilor raportoare și mai multă claritate juridică referitor la fondul minim în scopuri fiscale. Printre altele, Lidia Pereira sugerează reducerea penalității la 2,5%, în loc de 5%, din cifra de afaceri a întreprinderii pentru neconformitatea cu directiva, precum și aplicarea noilor norme începând cu 2025, un an mai târziu decât ce a fost prevăzut de Comisie.

Impozitarea forței de muncă s-a relansat în majoritatea statelor OCDE în 2021

Ratele efective de impozitare a forței de muncă au înregistrat o relansare în 2021 pe măsură ce economia globală s-a redresat și multe state au început să retragă sau să reducă măsurile implementate ca răspuns la pandemia de COVID-19, potrivit unui nou raport OCDE publicat marți, 24 mai. Acest lucru marchează o schimbare începând cu 2020, când pandemia a generat scăderi semnificative ale sarcinii fiscale asupra forței de muncă – definită ca totalul impozitelor pe forța de muncă plătite atât de angajați, cât și de angajatori, minus prestațiile familiale, ca procent din costul forței de muncă pentru angajator. Între 2020 și 2021, sarcina fiscală pentru lucrătorul individual a crescut în 24 dintre 38 de state OCDE, a scăzut în 12 state și a rămas neschimbată în 2 state, conform raportului. Creșterile au depășit 1% în Israel, Statele Unite și Finlanda, în timp ce scăderile au depășit 1% în Australia, Letonia, Grecia și Cehia.

Comisia Europeană salută implementarea cu succes a normelor UE privind TVA pentru comerțul electronic

Într-o declarație de presă publicată luni, 23 mai, Comisia Europeană a transmis că o evaluare ex-post a primelor luni de aplicare a noilor norme aferente taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul online, care au intrat în vigoare la 1 iulie anul trecut, indică o implementare reușită a acestora. În primele șase luni de funcționare, statele membre au colectat venituri din TVA în valoare de 6,8 miliarde de euro prin intermediul portalurilor extinse „One Stop Shop” (OSS). Pe lângă aceste 6,8 miliarde de euro, au fost colectate venituri din TVA de peste 2 miliarde de euro aferente importurilor de mărfuri cu valoare mică ce nu depășește 150 euro. Mai mult de jumătate din veniturile aferente mărfurilor cu valoare scăzută, aproximativ 1,1 miliarde de euro, au fost colectate prin intermediul ghișeului import OSS (Import One Stop Shop – OSS). Separat, venituri suplimentare din TVA de 270 de milioane de euro au fost colectate ca rezultat direct al capacității ghișeului import OSS de a combate frauda și pierderile din TVA cauzate de subevaluare, a transmis Comisia.

Eurodeputații din subcomisia FISC, în vizită la Washington DC

Eurodeputații din subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) a Parlamentului European au efectuat o vizită la Washington DC, între 23 și 25 mai, pentru a se întâlni cu legiuitori, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor internaționale. Delegația, condusă de președintele subcomisiei FISC, eurodeputatul Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos), s-a întâlnit cu reprezentanți ai Congresului. De asemenea, delegația a avut întâlniri cu reprezentanții Amazon, Meta și Google, experți în domeniul fiscal, precum și părți interesate din sectorul privat și societatea civilă. Discuțiile s-au concentrat pe aspectele și provocările actuale în materie de fiscalitate la nivel internațional, cum ar fi investigația „Pandora Papers” și implementarea reformei fiscale pe doi piloni convenită de Cadrul incluziv al G20/OCDE. „Delegația a precizat că, dacă Pilonul I iese din discuție, impozitarea serviciilor digitale revine pe agendă. Întâlnirile noastre cu marile companii din domeniul tehnologiei au arătat cât de îngrozitor este acest scenariu pentru ele”, a declarat Paul Tang.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM