Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 30 mai 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

Comisia și-a prezentat planul de a ajuta țările să confiște activele înghețate ale oligarhilor ruși

Miercuri, 25 mai, Comisia Europeană a propus adăugarea încălcării măsurilor restrictive impuse de UE la lista infracțiunilor la nivel european. De asemenea, Comisia a propus noi norme consolidate pentru recuperarea și confiscarea activelor, ceea ce va contribui și la implementarea măsurilor restrictive ale UE împotriva oligarhilor ruși. Totuși, propunerea nu se limitează la oligarhii ruși, extinzându-se la toate grupurile infracționale. Aceasta modernizează normele UE privind recuperarea activelor, printre altele, prin extinderea mandatului oficiilor de gestionare a activelor pentru a urmări și a identifica rapid activele persoanelor și ale entităților care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Aceste prevederi se vor aplica și activelor obținute din activități infracționale, inclusiv prin înghețarea de urgență a proprietăților atunci când există riscul ca acestea să dispară. Inițiativa propune înființarea unor oficii de gestionare a activelor în toate statele membre UE pentru a asigura că proprietățile înghețate nu își pierd valoarea, permițând vânzarea activelor înghețate care s-ar putea deprecia ușor sau a căror întreținere este costisitoare.

Franța este optimistă cu privire la încheierea, la 17 iunie, a unui acord privind Pilonul II

În ședința ce a avut loc marți, 24 mai, miniștrii de finanțe ai UE urmau să dezbată Directiva de implementare pentru Pilonul II. Președinția franceză a Consiliului UE a decis însă să elimine subiectul de pe agendă, din cauza dezacordului Poloniei cu privire la această măsură. Cu prilejul conferinței de presă susținute la finalul ședinței Ecofin, ministrul de finanțe al Franței, Bruno Le Maire, a declarat că este optimist cu privire la posibilitatea încheierii unui acord la următoarea ședință Ecofin, din 17 iunie, ultima care se va desfășura sub președinția franceză. El a declarat că, în prezent, Consiliul UE lucrează la o conexiune obligatorie din punct de vedere politic între Pilonul I și Pilonul II al acordului OCDE, în schimbul unei conexiuni legale, așa cum a solicitat inițial Polonia. Speranțele pentru încheierea unui acord sunt alimentate și de faptul că administrația de la Bruxelles este pe cale să aprobe planul de redresare a Poloniei. La 19 mai, Parlamentul European a adoptat opinia sa cu privire la Directivă și a solicitat Consiliului UE să încheie un acord. La 23 mai, eurodeputații din Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană au transmis o solicitare scrisă Comisiei Europene, propunând ca, în eventualitatea unui dezacord în ședința din 24 mai, să reprogrameze propunerea cu majoritate calificată, utilizând articolul 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Implementarea Pilonului I al OCDE, preconizată pentru 2024


În discursul susținut cu prilejul Forumului Economic Mondial din Davos, marți, 24 mai, Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, a declarat că, potrivit estimărilor, convenția multilaterală de implementare a Pilonului I al acordului OCDE privind impozitarea va fi finalizată mai târziu decât s-a planificat și va intra în vigoare cel mai devreme în 2024. Acordul negociat în octombrie 2021 era stabilit inițial pentru implementare în 2023. Pentru a încheia convenția multilaterală, toți semnatarii ar trebui să ajungă la un consens și să fie dispuși să-și schimbe codurile fiscale naționale. Mathias Cormann a recunoscut că lipsa consensului înseamnă că textul complet al acordului va fi gata cel mai probabil la sfârșitul  acestui an. „Am stabilit în mod intenționat un calendar foarte optimist pentru implementare, iar acest lucru a favorizat eforturile în acest sens. Dar cred că cel mai probabil vom ajunge la o implementare practică începând cu anul 2024”, a declarat acesta.

Consultare OCDE privind aspectele legate de securitatea fiscală ale măsurii „Amount A” a Pilonului I

Vineri, 27 mai, OCDE a deschis o consultare publică cu privire la propunerea sa pentru un cadru general privind securitatea fiscală pentru măsura „Amount A” în baza Pilonului I, care va garanta securitatea pentru grupurile din domeniul de aplicare referitor la toate aspectele noilor norme, inclusiv eliminarea dublei impozitări. Potrivit OCDE, cadrul general ar elimina riscul unei activități necoordonate de asigurare a conformității în orice jurisdicție în care un grup înregistrează venituri, precum și un proces complex și îndelungat de eliminare a dublei impozitări rezultate. Cadrul include:

–   o revizuire a securității domeniului de aplicare, pentru a furniza unui grup din afara domeniului de aplicare certitudinea că nu intră sub incidența normelor aferente măsurii „Amount A” pentru o perioadă, eliminând riscul unor acțiuni unilaterale pentru asigurarea conformității;

–   o revizuire avansată a securității, pentru a furniza certitudine cu privire la metodologia unui grup de aplicare a anumitor aspecte ale noilor norme care sunt specifice măsurii „Amount A”, care se vor aplica pentru un număr de perioade viitoare;

–   o revizuire comprehensivă a securității pentru a furniza unui grup din domeniul de aplicare securitatea multilaterală obligatorie în ceea ce privește aplicarea tuturor aspectelor noilor norme pentru o perioadă care s-a încheiat, bazându-se pe rezultatele oricărei securități prealabile aplicabile pentru perioada respectivă.

Mai mult, grupurile din domeniul de aplicare vor beneficia de mecanisme de prevenire și soluționare a disputelor pentru a evita dubla impozitare datorată aspectelor cauzate de măsura „Amount A”, într-o manieră obligatorie. Părțile interesate sunt invitate să transmită comentarii scrise până la 10 iunie 2022.

Colocviu belgiano-german pe tema reformei fiscale globale

Ministerul federal de finanțe al Germaniei, Serviciul federal public de finanțare al Belgiei și Ambasada Germaniei la Bruxelles au organizat luni, 23 mai, la Bruxelles, un colocviu belgiano-german pe tema soluției OCDE/G20 pe doi piloni. Cu această ocazie, experți din Germania și Belgia au discutat ce provocări și obstacole trebuie să depășească proiectul și care sunt următorii pași. Cu privire la Pilonul I, Achim Pross, directorul diviziei pentru cooperare internațională și administrare fiscală din cadrul Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, a subliniat importanța securității fiscale. Acesta a explicat că OCDE analizează posibilitatea creării unui cadru general de securitate fiscală și lucrează, de asemenea, la colectarea unei mase critice suficiente în sistem înainte de a fi lansat. În ceea ce privește Pilonul II, Uwe Ihli, un expert de la nivel înalt din cadrul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene, a declarat că, în prezent, textul este stabilit la nivelul Consiliului UE, activitatea tehnică s-a încheiat, iar singurul lucru care mai lipsește este o decizie politică. Herald Pierard, de la Serviciul federal public de finanțare al Belgiei, a declarat că Belgia va transpune și va implementa aceste noi norme conform angajamentului asumat la OCDE, chiar dacă Directiva de implementare a Pilonului II nu este aprobată. De asemenea, el a adăugat că Belgia nu intenționează să coboare pragul pentru a intra în domeniul de aplicare atunci când transpune directiva și va face uz de opțiunea de a avea un impozit suplimentar național limitat. Miniștrii de finanțe ai Belgiei și Germaniei, Vincent Van Peteghem și Christian Lindner, au încheiat evenimentul prin sublinierea importanței politice a noilor norme.

Eurodeputații doresc să consolideze Directiva AML

Eurodeputații Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos) și Luděk Niedermayer (Partidul Popular European, Cehia) și-au publicat proiectul de raport referitor la propunerea pentru o a șasea Directivă AML. Printre principalele schimbări aduse propunerii Comisiei, raportorii propun ca beneficiarii reali ai proprietăților imobiliare și ai activelor cu valoare mai mare de un milion de euro să fie incluși în registre naționale, iar aceste registre să fie digitalizate. Aceștia sprijină propunerea Comisiei pentru o supraveghere publică a organismelor autoreglementate, care sunt responsabile pentru supravegherea unor entități obligate specifice din sectorul nefinanciar, precum și alte dispoziții privind furnizarea de detalii suplimentare. De asemenea, eurodeputații doresc să sporească rolul viitoarei autorități AML, în special acordându-i acesteia autoritatea de a elabora și publica îndrumări cu privire la elementele care trebuie luate în considerare de autoritățile de supraveghere atunci când evaluează caracterul adecvat al conducerii și al beneficiarilor reali ai anumitor entități obligate, precum și cu privire la circumstanțele în care pot apărea conflicte de interese în rândul personalului Unităților de Informații Financiare. Cei doi raportori își vor prezenta raportul într-o sesiune comună a comisiilor LIBE și ECON din Parlamentul European ce va avea loc la 2 iunie. Data-limită pentru depunerea amendamentelor este după o săptămână de la prezentarea raportului, iar votul în cele două comisii va fi stabilit după vacanța de vară.

PE a început să lucreze la Directiva UNSHELL

Parlamentul European a început să lucreze la Directiva pentru prevenirea utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale (UNSHELL), cu publicarea recentă a proiectului de opinie elaborat de eurodeputatul Lidia Pereira (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Portugalia). Raportorul dorește să „garanteze un cadru legal proporțional care să protejeze situația întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) ce utilizează structuri legale pentru a promova investițiile, a se conforma legislației naționale sau pentru a activa pe diferite piețe naționale, legiferând în același timp, în mod concret, cu privire la utilizarea abuzivă a entităților fictive pentru evitarea impozitării”. De asemenea, aceasta dorește să obțină mai multă claritate cu privire la obligațiile întreprinderilor raportoare și mai multă claritate juridică referitor la fondul minim în scopuri fiscale. Printre altele, Lidia Pereira sugerează reducerea penalității la 2,5%, în loc de 5%, din cifra de afaceri a întreprinderii pentru neconformitatea cu directiva, precum și aplicarea noilor norme începând cu 2025, un an mai târziu decât ce a fost prevăzut de Comisie.

Impozitarea forței de muncă s-a relansat în majoritatea statelor OCDE în 2021

Ratele efective de impozitare a forței de muncă au înregistrat o relansare în 2021 pe măsură ce economia globală s-a redresat și multe state au început să retragă sau să reducă măsurile implementate ca răspuns la pandemia de COVID-19, potrivit unui nou raport OCDE publicat marți, 24 mai. Acest lucru marchează o schimbare începând cu 2020, când pandemia a generat scăderi semnificative ale sarcinii fiscale asupra forței de muncă – definită ca totalul impozitelor pe forța de muncă plătite atât de angajați, cât și de angajatori, minus prestațiile familiale, ca procent din costul forței de muncă pentru angajator. Între 2020 și 2021, sarcina fiscală pentru lucrătorul individual a crescut în 24 dintre 38 de state OCDE, a scăzut în 12 state și a rămas neschimbată în 2 state, conform raportului. Creșterile au depășit 1% în Israel, Statele Unite și Finlanda, în timp ce scăderile au depășit 1% în Australia, Letonia, Grecia și Cehia.

Comisia Europeană salută implementarea cu succes a normelor UE privind TVA pentru comerțul electronic

Într-o declarație de presă publicată luni, 23 mai, Comisia Europeană a transmis că o evaluare ex-post a primelor luni de aplicare a noilor norme aferente taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul online, care au intrat în vigoare la 1 iulie anul trecut, indică o implementare reușită a acestora. În primele șase luni de funcționare, statele membre au colectat venituri din TVA în valoare de 6,8 miliarde de euro prin intermediul portalurilor extinse „One Stop Shop” (OSS). Pe lângă aceste 6,8 miliarde de euro, au fost colectate venituri din TVA de peste 2 miliarde de euro aferente importurilor de mărfuri cu valoare mică ce nu depășește 150 euro. Mai mult de jumătate din veniturile aferente mărfurilor cu valoare scăzută, aproximativ 1,1 miliarde de euro, au fost colectate prin intermediul ghișeului import OSS (Import One Stop Shop – OSS). Separat, venituri suplimentare din TVA de 270 de milioane de euro au fost colectate ca rezultat direct al capacității ghișeului import OSS de a combate frauda și pierderile din TVA cauzate de subevaluare, a transmis Comisia.

Eurodeputații din subcomisia FISC, în vizită la Washington DC

Eurodeputații din subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) a Parlamentului European au efectuat o vizită la Washington DC, între 23 și 25 mai, pentru a se întâlni cu legiuitori, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor internaționale. Delegația, condusă de președintele subcomisiei FISC, eurodeputatul Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos), s-a întâlnit cu reprezentanți ai Congresului. De asemenea, delegația a avut întâlniri cu reprezentanții Amazon, Meta și Google, experți în domeniul fiscal, precum și părți interesate din sectorul privat și societatea civilă. Discuțiile s-au concentrat pe aspectele și provocările actuale în materie de fiscalitate la nivel internațional, cum ar fi investigația „Pandora Papers” și implementarea reformei fiscale pe doi piloni convenită de Cadrul incluziv al G20/OCDE. „Delegația a precizat că, dacă Pilonul I iese din discuție, impozitarea serviciilor digitale revine pe agendă. Întâlnirile noastre cu marile companii din domeniul tehnologiei au arătat cât de îngrozitor este acest scenariu pentru ele”, a declarat Paul Tang.

PROFESIA CONTABILĂ

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE

Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul summitului din Bali au făcut apel la Cadrul inclusiv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) pentru a finaliza Pilonul I, inclusiv aspectele rămase și prin semnarea Convenției multilaterale în prima jumătate a anului 2023, și pentru a încheia negocierile punerii în aplicare a normei fiscale (STTR) în baza Pilonului 2 care ar permite elaborarea Instrumentului multilateral pentru implementarea acestuia.

OCDE publică comentariile primite la raportul de progres privind Pilonul I

Miercuri, 16 noiembrie, OCDE a publicat aproape 350 de pagini de comentarii primite de la 34 de contributori la consultarea publică referitoare la un al doilea raport de progres privind aspectele ce țin de administrarea și certitudinea fiscală a Pilonului I. Raportul de progres, publicat în octombrie, detaliază normele privind administrarea noului drept de impozitare în baza Pilonului I și dispozițiile legate de certitudinea fiscală. Acesta a fost emis ca urmare a publicării unui prim raport de progres în luna iulie. Cadrul incluziv încă are în vedere finalizarea unei noi Convenții multilaterale pentru punerea în aplicare a Pilonului I până la jumătatea anului 2023, pentru intrarea în vigoare în 2024.

Eurodeputații și parlamentarii cehi discută viitoarele inițiative fiscale

Luni 14 noiembrie, eurodeputații și parlamentarii din parlamentul Republicii Cehe au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerile fiscale existente și viitoare la nivelul UE. Aceștia au primit informații de la reprezentanții Comisiei Europene, Benjamin Angel și Maria Elena Scoppio, referitoare la numeroase propuneri privind aspecte fiscale care urmează să fie adoptate. În special, aceștia au discutat revizuirea directivei privind tutunul, pachetul TVA în era digitală, cea de-a opta revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC 8), o rambursare mai rapidă și mai sigură a excedentului de taxă (FASTER) și propunerea BEFIT. În timpul dezbaterii, mai mulți parlamentari cehi și-au exprimat temerile cu privire la riscul supraîncărcării structurilor administrative datorată acestor viitoare legiferări fiscale la nivel european. Totodată, eurodeputații și parlamentarii au fost informați cu privire la stadiul discuțiilor referitoare la directiva UNSHELL, precum și la legislația de transpunere a acordului OCDE privind o rată minimă de impozitare globală a întreprinderilor.

Ministrul de finanțe al Insulelor Cayman audiat în Parlamentul European

Luni, 14 noiembrie, eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European l-au audiat pe André Ebanks, ministrul pentru servicii financiare și comerț al Insulelor Cayman, cu privire la angajamentele țării în ceea ce privește o transparență fiscală sporită și aderarea la standardele fiscale ale UE și OCDE. În timpul audierii, Ebanks a argumentat că țara sa a respectat toate regulile, are un sistem transparent și a colectat informații cu privire la beneficiarii reali. Printre altele, eurodeputații i-au solicitat lui Ebanks să evalueze acordul fiscal internațional al OCDE și să explice modul în care preconizează că va afecta Insulele Cayman. Totodată, aceștia au solicitat reacții cu privire la lista europeană a paradisurilor fiscale și procesul de stabilire a acesteia. Această audiere va contribui la activitățile curente referitoare la raportul din proprie inițiativă privind „Lecțiile învățate în urma Pandora Papers și alte dezvăluiri”a transmis Parlamentul European.

Propunerea Observatorului fiscal UE pentru un impozit alternativ pe profitul excedentar

Observatorul fiscal UE a publicat luni, 14 noiembrie, o notă de prezentare a unei noi modalități de impozitare a profiturilor excedentare. Autorii propun impozitarea creșterii capitalizării de piață a companiilor din energie care au sediul sau care desfășoară activități de vânzare în Uniunea Europeană. Potrivit acestora, acestea ar fi mai simplu de implementat decât contribuția de solidaritate convenită de statele membre, care ar impozita profiturile realizate în UE. Totodată, autorii argumentează că impozitul alternativ ar genera aproximativ de trei ori mai multe venituri decât contribuția de solidaritate. Ei estimează că un impozit de 33% pe câștigurile obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022 de firmele din energie ar genera venituri de aproximativ 65 de milioane de euro pentru UE. Dacă fondurile obținute ar fi redistribuite în totalitate și în mod egal tuturor gospodăriilor UE, acest impozit punctual ar putea finanța un transfer de 145 de euro de persoană, explică autorii.

Lista vorbitorilor pentru Conferința „TVA devine digitală–perspectiva practicianului în domeniu”, organizată de ETAF la 7 decembrie

Comisia Europeană va prezenta la 7 decembrie 2022 un pachet de propuneri pentru modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, actualizarea regulilor TVA pentru economia platformelor și introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivelul UE. ETAF vă invită să discutați despre aceste subiecte alături de reprezentanți ai Comisiei și profesioniști din domeniul fiscal.

14:00 – Primirea participanților

14:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

14:35 – Discursul de deschidere susținut de Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană

14:50 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

  • Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • Dr. Stefanie Becker, consilier fiscal, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei
  • Olivier Hody, consilier fiscal ITAA, Deloitte Global Tax Center Europe, Assistant Professor la ULB

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Interpretare simultană în limbile engleză, franceză și germană.

Conferința va fi transmisă în direct prin canalele social media ale ETAF.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2.

Fundamentat pe Raportul privind etapa 1, publicat în februarie 2020, raportul documentează efectele tehnologiilor disruptive și transformaționale asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează analize și detalii extinse privind dimensiunea etică a acestor evoluții. Totodată, raportul discută relevanța și importanța principiilor generale și prevederilor specifice din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea protecțiilor de ordin etic pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia se confruntă cu oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și centralizează rezultatele activității de identificare a faptelor desfășurate de grupa de lucru referitor la implicațiile de natură etică ale tehnologiilor inovative, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Acesta explorează, din perspectivă etică, diferite aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și încrederea acordată experților sau utilizarea acestora, furnizând, totodată, detalii despre aceste aspecte și întrebările pe care acestea le generează.

Raportul include zece recomandări pe care IESBA va continua să le dezvolte, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor la Cod legate de tehnologie. Raportul a fost elaborat cu ajutorul informațiilor furnizate de Grupul de experți în tehnologie al IESBA și al contribuțiilor unui grup divers de părți interesate compus din investitori, organisme de reglementare, persoane responsabile cu guvernanța, firme, normalizatori naționali de standarde, organizații profesionale contabile, organizații din sectorul public și reprezentanți ai mediului academic.

Părțile interesate, inclusiv International Federation of Accountants (IFAC) (și organizațiile sale membre), normalizatorii naționali de standarde, reprezentanții mediului academic și alții, sunt încurajate să studieze și să valorifice constatările cuprinzătoare ale raportului pe măsură ce analizează cele mai bune moduri de a consolida încrederea publică în activitatea profesioniștilor contabili angajați și practicieni în era digitalizării.

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2 poate fi consultat pe site-ul IFAC în limba engleză.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM