Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF va administra unitar marile grupuri de firme din România, chiar dacă aparţin de organe fiscale diferite

Radio CECCAR FM

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va permite firmelor cu legături strânse între ele din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric să fie tratate drept grupuri fiscale unice pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA), chiar dacă aparţin de organe fiscale diferite, în urma modificării legislaţiei, conform News.ro.

Astfel, direcţia din ANAF care administrează reprezentantul grupului fiscal unic devine competent sã administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului, a precizat Fiscul.

Noua soluţie de administrare fiscală este posibilă după ce Guvernul a eliminat, prin Hotărârea 1/2016, de aprobare a normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Codul fiscal, condiţia ca din grupul fiscal unic sã facã parte doar contribuabili administraţi de către acelaşi organ fiscal.

Pentru a intra în vigoare, este nevoie de legislaţia secundară corespunzătoare, mai precis de un ordin al preşedintelui ANAF.

„În acest context, procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic (…) trebuie actualizatã, astfel cã s-a întocmit Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare”, a precizat ANAF.

Proiectul vine după ce experţii FMI au făcut mai multe propuneri privind activitatea direcţiei pentru mari contribuabili, legate inclusiv de administrarea unitară a marilor grupuri.

”Raportul de asistenţă tehnică privind Îmbunătăţirea Administrării Riscului de Conformare pe care îl prezintă Marii Contribuabili”, întocmit în urma vizitei experţilor Fondului Monetar Internaţional în România, din 7-21 aprilie 2016, arată, între altele, că Fiscul trebuie să poată negocia înţelegeri cu contribuabilii, pentru că „instanţele nu sunt cel mai bun loc de rezolvare a diferenţelor”.

Experţii instituţiei internaţionale au detectat mai multe probleme care reduc puternic eficienţa Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Astfel, DGAMC nu poate administra unitar cele mai multe grupuri economice, deoarece societăţile afiliate marilor contribuabili nu sunt incluse în baza de date disponibilă.

În plus, metodologia actuală de evaluare a riscurilor de la DGAMC este deficitară.

„Aceasta este metodologie de selecţie depăşită, ce este improbabil să constituie cea mai bună reflectare a cuantumului ajustărilor potenţiale”, arată raportul.

Ca urmare, experţii FMI recomandă ANAF să extindă gama de informaţii utilizate pentru evaluarea riscurilor fiscale, să dezvolte capacităţile de analiză de risc, să lărgească şi să îmbunătăţească instrumentarul de administrare a conformării de care dispune DGAMC şi ca inspecţiile ar trebui să acopere doar perioadele ce prezintă cele mai mari riscuri.

Raportul constată şi faptul că inspectorii direcţiei pentru mari contribuiabili nu lucrează cu structurile ANAF din teritoriu şi nu folosesc dotările acestora.

ECONOMIE

România, cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE în luna ianuarie

Radio CECCAR FM

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut în luna ianuarie până la 3,1%, de la 3,4% în decembrie, însă în România rata anuală a inflației a fost de două ori mai mare decât media din blocul comunitar și în creștere față de luna decembrie a anului trecut, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres.

În prima lună a acestui an, țările membre ale UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (7,3%), Estonia (5%) și Croația (4,8%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Danemarca și Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania și Finlanda (toate cu o inflație de 1,1%).

Comparativ cu luna decembrie 2023, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 11 state, inclusiv în România de la 7%, până la 7,3%.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut de la 2,9% în luna decembrie, până la 2,8% în luna ianuarie. De asemenea, Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 3,6%, de la 3,9% în decembrie. Un alt indicator care, pe lângă prețurile la energie și alimente, exclude și prețurile la țigări și alcool, a crescut până la 3,3%, de la 3,4% în luna decembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de către BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Continuare

ECONOMIE

O nouă schemă de ajutor de stat pentru susținerea producției de cartofi

Radio CECCAR FM

Executivul a aprobat schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăți agricole și producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Verificările în teren se realizează de către DAJ și APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanților ajutorului de minimis.

Continuare

ECONOMIE

Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor

Radio CECCAR FM

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571.180 lei.

În urma actului aprobat de Executiv, speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine vor beneficia de 120,7 milioane lei, iar pentru speciile ovine și caprine va fi prevăzută suma de 269 milioane de lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Fondurile vor fi asigurate de la bugetul MADR, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

Continuare

Trending