Rețele sociale

ECONOMIE

Profitul net al Bursei de Valori Bucureşti a crescut anul trecut cu 19%, la 7,9 milioane lei

Radio CECCAR FM

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat anul trecut un profit net de 7,87 milioane lei, în creştere cu 19% faţă de 2015, pe fondul majorării marjelor, arată rezultatele financiare consolidate preliminare transmise marţi de companie.

Veniturile operaţionale ale grupului au crescut cu 3,6% faţă de 2015, până la 31,93 milioane lei.

”Segmentul de tranzacţionare al grupului a generat 85% din profitul net al anului 2016”, arată raportul citat de News.ro.

Activitatea de tranzacţionare cu acţiuni pe pieţele BVB a crescut cu 10% în trimestrul al patrulea faţă de perioada similară a anului anterior, până la 2,96 miliarde lei, în timp ce de la începutul anului valoarea tranzacţiilor s-a situat la 9,46 miliarde lei, cu 6% peste valoarea tranzacţiilor din anul 2015.

La sfârşitul anului 2016, activele totale ale Grupului BVB erau de 173,08 milioane lei, în scădere faţă de începutul anului.

”Reflectarea în cadrul activelor curente ale Grupului BVB şi a sumelor încasate de la societăţile cu care Depozitarul Central are contract încheiat pentru plata dividendelor a condus la creşterea majoră a numerarului şi echivalentelor de numerar în totalul activelor. Astfel, sumele destinate plăţii dividendelor reprezentau la finele lunii decembrie 85% din numerar şi echivalente de numerar”, se menţionează în raport.

Capitalurile proprii s-au situat la 108,15 milioane lei, uşor mai scăzut faţă de începutul anului, ca efect cumulat al distribuirii dividendelor aferente anului 2015 cuvenite acţionarilor BVB şi ai Depozitarului Central şi al reducerii interesului minoritar alocat acţionarilor minoritari ai Casei de Compensare Bucureşti, prin diminuarea capitalului social al filialei.

De asemenea, trimestrul al patrulea al anului trecut a fost marcat de realizarea celui mai mare IPO a unei companii private la Bursa de Valori Bucureşti.

Acţiunile celui mai mare operator de servicii medicale private din Romania, MedLife, (simbol bursier M), au început tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în urma unei oferte publice iniţiale (IPO) de 230 de milioane de lei, echivalentul a 50,5 milioane euro, pentru un pachet de 44% din acţiunile companiei.

Bursa de Valori Bucureşti are un acţionariat divers şi are o valoare de piaţă de 228,7 milioane lei (50,8 milioane euro), la ultimul preţ de închidere, de 29,80 lei/acţiune.

ECONOMIE

Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că a publicat, pe site-ul instituției (www.afir.ro), versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Potrivit unui comunicat al instituției, în baza ghidului și a anexelor aferente, beneficiarii eligibili (Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, înființate în conformitate cu legislația în vigoare) pot demara întocmirea proiectului prin care se va solicita finanțare în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare. Perioada în care se va derula sesiunea va fi comunicată la o dată ulterioară.

Valoarea maximă a finanțării care se poate obține pentru modernizarea sistemelor de irigații prin intermediul DR-25 este de 1,5 milioane euro/ beneficiar, iar sprijinul public este de 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, precum și montarea sistemelor de contorizare a apei. Sunt eligibile și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/ 741 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și legislația națională în domeniu.

De asemenea, prin proiect se poate obține decontarea cheltuielilor privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului„, precizează AFIR. Pentru elaborarea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și anexele aferente intervenției DR-25 (Detalii și Anexe DR 25 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online).

Continuare

ECONOMIE

Sprijin pentru firmele care angajează tineri

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) derulează, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), o serie de măsuri de sprijin pentru angajatorii care încadrează tineri, în contextul în care creșterea gradului de ocupare a forței de muncă reprezintă un obiectiv prioritar pentru instituție. Potrivit unui comunicat al MMSS, aceste măsuri sunt următoarele:

 Subvenții

Acestea se acordă angajatorilor care angajează:

 tineri absolvenți de învățământ – 2.250lei/lună, timp de 12 luni;

▪ tineri NEET – 2.250lei/lună, timp de 12 luni („tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, n.r.);

▪ tineri cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate – 2.392 de lei (4xISR/Indicatorul Social de Referință; ISR este, în momentul de față, 598 de lei. Potrivit legii, valoarea indicatorului se actualizează din oficiu la data de 1 martie a fiecărui an cu rata medie anuală a inflației din anul precedent). Sprijinul se acordă pentru minimum 1 an și maximum 3 ani.

♦ Ucenicia la locul de muncă

Suma acordată angajatorilor este 2.250 lei/lună. Banii se acordă pe durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare.

♦ Stagiile profesionale

Se acordă 2.250 lei/lună pe durata contractului de stagiu de 6 luni pentru absolvenții de învățământ superior. De asemenea, se acordă sprijin pentru angajatori și pentru stimularea încadrării elevilor și studenților pe perioada vacanțelor. Subvenția este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru maximum 60 de zile.

„În următorii cinci ani, numărul de locuri disponibile pentru învățământul dual ar putea crește de cinci ori, ajungând la 50.000. Educația și formarea pot oferi tinerilor competențele adecvate pentru a-i pregăti pentru câmpul muncii. Programele de ucenicie, de exemplu, au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Studiile arată că aceste programe sunt unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene”, a declarat ministrul de resort Simona Bucura-Oprescu.

Continuare

ECONOMIE

Rata creditelor neperformante a coborât la 2,33%, în decembrie 2023

Radio CECCAR FM

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, față de 2,61% în septembrie 2023 și 2,65% în decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR), citate de Agerpres.

În decembrie 2023, în România erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 803,4 miliarde lei, cu 102,4 miliarde lei mai mari comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,3% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 65,6%.

De asemenea, indicatorul de solvabilitate era, în decembrie 2023, de 22,51%, față de 23,4% la finele lunii decembrie 2022.

Continuare

Trending