Rețele sociale

ECONOMIE

Acţiunile scad la nivel mondial, influenţate de incertitudini

Radio CECCAR FM

Neîncrederea tot mai mare a investitorilor în capacitatea preşedintelui american Donald Trump de a-şi respecta promisiunea de reducere a taxelor a dus miercuri la scăderea acţiunilor la nivel mondial şi la creşterea cererii pentru obligaţiuni guvernamentale, aur şi yeni, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Dolarul a atins cel mai redus nivel faţă de yen, a cărui apreciere a împins acţiunile japoneze la minimul ultimelor trei săptămâni, în timp ce euro se menţine aproape de cel mai ridicat nivel atins de la începutul lunii februarie, de aproximativ 1,08 dolari pe unitate.

Interesul investitorilor pentru plasamentele sigure a dus la scăderea randamentelor titlurilor de Trezorerie ale Statelor Unite, dar diferenţa între costurile de împrumut pe 10 ani ale SUA şi Germania au atins cel mai redus nivel după noiembrie 2016.

Acţiunile europene au deschis în scădere, după ce acţiunile asiatice au consemnat cea mai mare scădere zilnică de la jumătatea lunii decembrie, în timp ce în SUA indicele S&P 500 a scăzut marţi cu peste 1%, pentru prima oară după 11 octombrie.

Apetitul scăzut pentru risc a afectat şi piaţa mărfurilor. Cotaţia petrolului Brent a scăzut cu 20 de cenţi, la 50,76 dolari pe baril, în timp ce cuprul a coborât cu 0,5%, la 5,747 dolari tona.

Principalul factor din spatele vânzărilor de active riscante este neîncrederea că Trump va putea să îşi respecte în curând programul de creştere economică, inclusiv reducerea taxelor şi relaxarea reglementărilor.

Trump încearcă să obţină sprijinul parlamentarilor republicani pentru planul de a desfiinţa programul de asigurări medicale Obamacare, iar investitorii sunt îngrijoraţi că eşecul ar putea pune în pericol reducerile de taxe promise şi modificarea reglementărilor.

Un alt motiv de îngrijorare pentru investitori este o investigaţie a FBI referitoare la posibilele legături între stafful de campanie al lui Trump şi Rusia, a arătat un analist al Societe Generale din Londra, Alvin Tan.

În Europa, indicele pan-european Stoxx 600 este în declin cu 0,77%, tras în jos de componenta bancară şi cea minieră.

Indicele londondez FTSE 10 scade cu 0,83%.

Indicele MSCI al acţiunilor din regiunea Asia-Pacific, excluzând Japonia, a coborât la un moment dat cu 1,4%, cel mai mare declin consemnat în timpul tranzacţiilor după 15 decembrie. În sesiunea de marţi, MSCI a atins cel mai ridicat nivel după iunie 2015.

Acţiunile japoneze au scăzut cu 2%, cele australiene cu 1,6%, iar cele din China cu 0,5%.

Dolarul este în stagnare faţă de un coş de valute, dar a scăzut cu 0,3% în raport cu yenul, după un minim al ultimelor patru luni, de 111,25 yeni, pe unitate consemnat pe parcursul tranzaţiilor.

Euro a coborât cu 0,2%, la 1,0790 dolari pe unitate pe piaţa europeană, sub un maxim de 1,0818 dolari pe unitate.

ECONOMIE

Noi modificări în Codul de procedură civilă: numirea experților judiciari, digitalizată

Radio CECCAR FM

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 139/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, care modifică articolul 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, digitalizând procesul de numire a experților pentru efectuarea de expertize judiciare.

Potrivit noii legi, dacă părțile implicate într-un proces nu reușesc să ajungă la un acord privind numirea experților, aceștia vor fi desemnați de instanță printr-un sistem informatizat aleatoriu. Acest sistem va selecta experții dintre persoanele înscrise în evidența biroului local de expertiză și autorizate legal să efectueze expertize judiciare. Modificările intră în vigoare la un an de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

Normele metodologice care vor reglementa funcționarea acestui sistem, având în vedere încărcătura experților în ceea ce privește numărul de expertize judiciare alocate, se aprobă în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Opinia CECCAR

Această schimbare legislativă reprezintă un pas semnificativ către digitalizarea și eficientizarea sistemului judiciar din România. Prin utilizarea unui sistem informatizat pentru numirea experților judiciari se asigură o distribuție echitabilă a cazurilor între experți.

Mai mult, această măsură poate contribui la creșterea transparenței și a încrederii publicului în procesul judiciar, oferind un cadru mai clar și mai predictibil pentru părțile implicate în procese civile.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, a fost publicat OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifică OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, a fost eliminată scutirea de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, efectuate către unități spitalicești din rețeaua de stat, rămânând în vigoare doar scutirea de TVA prin restituire către entitățile nonprofit.

În acest context, prin noul act normativ au fost eliminate din formularul (300) următoarele rânduri:

 rândul 14.1 ”Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal”;

▪ rândul 14.2 ”Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal”.

Continuare

ECONOMIE

ANAF: Modificări în cuprinsul unor formulare de declarații de impunere

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin OPANAF nr. 779/2024, publicat în  Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024, o serie de acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

ANAF reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 s-a înființat, la nivelul instituției, Evidența operativă a veniturilor din digitalizare, care are drept scop evidențierea/urmărirea/ monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național (SIISN) și a modulelor de valorificare, precum și ca urmare a utilizării profilelor de risc.

Notificările de conformare cuprind riscurile fiscale identificate și se transmit de organele cu atribuții de control, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale.

În vederea identificării declarațiilor rectificative depuse de contribuabili ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, ANAF a stabilit, prin noul Ordin, ca, în cuprinsul formularelor de declarații de impunere, pentru care este prevăzută și posibilitatea de rectificare a datelor declarate inițial, să fie cuprinsă o căsuță distinctă pentru această situație.

Formularele de declarații fiscale vizate de această modificare sunt:

 formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;

▪ formularul 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;

▪ formularul (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

▪ formularul 710 „Declarație rectificativă”.

Tot ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Pentru a identifica această sursă de venituri, ANAF a modificat OPANAF nr.3604/2015, prin:  aprobarea unui nou formular, „Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată„, în care contribuabilul să poată menționa că solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare; ▪ completarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, astfel încât în formularul ”Decizie de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată” să se înscrie o mențiune referitoare la faptul că solicitarea de corectare a fost formulată ca urmare a unei notificări de conformare.

Continuare

Trending