Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Argeș, partener al conferinței Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor

Radio CECCAR FM

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, prin Facultatea de Finanțe-Contabilitate și Centrul de Cercetări Financiar-Contabile, a organizat, la 17 martie a.c., cea de-a doua ediție a Conferinței Științifice Internaționale Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor. Filiala Argeș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost partener al manifestării.

Peste 100 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi, reprezentanți ai organizațiilor profesionale, practicieni din domeniu, studenți și masteranzi din cadrul a 18 universități au participat la eveniment. Daniel Matei, președintele Filialei CECCAR Argeș, a fost prezent, de asemenea, la lucrările conferinței.

În deschiderea manifestării, vorbitorii au evidențiat importanța colaborării instituționale pentru dezvoltarea economică și socială pe plan local.

Au adresat mesaje de salut conf. univ. dr. Sebastian Ene, prorector al Universității „Constantin Brâncoveanu”, care a condus lucrările ceremoniei de deschidere a evenimentului și a transmis, totodată, mesajul prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul universității; conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative – Universitatea „Petru Maior” din Târgoviște; dr. Mihail Dimitriu, cercetător științific, șeful Departamentului Microeconomie financiară, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” – Academia Română; Radu Prodan – Camera Auditorilor Financiari din România.

În intervenția sa, Daniel Matei, președintele filialei Argeș, a exprimat deschiderea organismului profesional CECCAR către colaborarea cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu”.

Manifestarea științifică a reprezentat un spațiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domenii precum contabilitate, finanțe, informatică economică, management, marketing, de mare interes atât pentru mediul academic, cât și pentru practicieni, și a dezvoltat o platformă de dezbatere a problemelor și provocărilor acestor domenii. Au fost discutate teme precum modelarea sistemelor informatice pentru afaceri, problemele actuale ale contabilității și auditului financiar, rolul și funcțiile finanțelor publice și private, inovarea ca element primordial în performanța economică.

Totodată, conferința a contribuit la consolidarea relațiilor dintre mediul universitar și mediul de afaceri, prin prezentarea unor studii și cercetări aplicate, ce răspund cerințelor actuale ale economiei și necesității creării și dezvoltării unor modele de afaceri sustenabile și performante.

Nu în ultimul rând, evenimentul a reprezentat un prilej pentru crearea premiselor dezvoltării unor noi relații de colaborare între CECCAR Argeș și instituțiile participante la manifestare, precum și o oportunitate de cunoaștere și dezvoltare, pe baza cercetărilor și exemplelor de bună practică prezentate.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Simpozion „Antreprenor pentru viitor”

Radio CECCAR FM

Marți, 28 noiembrie, CECCAR Ialomița va găzdui cea de-a VII-a ediție a Simpozionului cu tema „Antreprenor pentru viitor”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Liceul Alexandru Ioan Cuza, Consiliul Județean Ialomița și Primăria Slobozia, sub umbrela parteneriatului intitulat „Formal, Nonformal și Informal în Educația Economică a Elevilor”.

Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei sesiuni distincte, reunind elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor locale. Prefectul județului Ialomița și alți oficiali de la nivel local vor participa la acest eveniment de importanță educațională și economică.

Tema „Antreprenor pentru viitor” propune o abordare comprehensivă a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate influența viitorul economic al elevilor. Discuțiile vor acoperi aspecte legate de educație formală, nonformală și informală, evidențiind conexiunile esențiale dintre teorie și practică.

Simpozionul reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevi să interacționeze cu profesioniști din domeniul economic și să dezvolte perspective antreprenoriale, contribuind astfel la formarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor viitoare ale lumii afacerilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Mehedinți: Seminar cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în parteneriat cu AJFP

Radio CECCAR FM

Luni, 27 noiembrie, CECCAR Mehedinți a organizat, la sediul filialei, o masă rotundă cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Alături de experți contabili și contabili autorizați, au participat la eveniment Elena Stuparu, vicepreședintele Consiliului filialei, Simona Firulescu, coordonatorul filialei, Mirela Benedicta Filip, auditorul de calitate al filialei, iar AJFP Mehedinți a fost reprezentantă prin Bogdan Doandeș și Cenuse Eugen, din cadrul Serviciului de metodologie. În cadrul seminarului au fost abordate ultimele modificări legislative și bugetare esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Din punct de vedere legislativ, seminarul a examinat modificările aduse Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), inclusiv instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 de milioane de euro. De asemenea, s-a discutat despre introducerea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit și ajustările aduse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Seminarul a evidențiat schimbările semnificative în ceea ce privește impozitul pe venitul din salarii, contribuțiile sociale și TVA. În plus, au fost prezentate detaliile referitoare la noul impozit special pe bunurile imobile și mobile cu valoare mare, cu o implementare prevăzută începând cu 1 ianuarie 2024.

Un punct de interes major a fost consolidarea disciplinei financiare, cu introducerea Sistemului Național RO e-Sigiliu pentru trasabilitatea transporturilor rutiere și reglementări privind amenzile și raportările obligatorii ale UAT-urilor. În partea de final a evenimentului s-a discutat despre adoptarea obligatorie a sistemului e-Factura pentru relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

  • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

  • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
  • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
  • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
  • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

  • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
  • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

  • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

Trending