Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Prahova: Dezbateri cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Radio CECCAR FM

Filiala Prahova a organizat, recent, o întâlnire a experților contabili judiciari cu principalii beneficiari ai expertizelor contabile întocmite de aceștia. Reuniunea a vizat dezbaterea unor aspecte întâlnite în practică și semnalate de experții contabili judiciari, transmise anterior de filială invitaților la eveniment.

Au participat membri ai filialei, judecător Ioana Cârstea, președintele Tribunalului Prahova, procuror Ancuța Vasile – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, subcomisar Monica Grigore – Inspectoratul Județean de Poliție, Iulia Roșu, șeful Biroului local de expertize tehnice judiciare, Nicolae Balalia, directorul Camerei de Conturi Prahova, inspectori de la Serviciul Inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești. Cornel Nițu, președintele CECCAR Prahova, Ion Iancu, directorul executiv al filialei, și Gheorghe Mârzea, auditor de calitate, au fost prezenți, de asemenea, la dezbateri.

Stabilirea obiectivelor, obiecțiile la raportul de expertiză, temenele pentru depunerea rapoartelor și modul de repartizare a expertizelor în specialitatea contabilitate-fiscalitate au fost temele discutate de experții contabili cu reprezentanții instituțiilor amintite, aducându-se sugestii pentru îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară și întărirea colaborării cu beneficiarii lucrărilor de expertiză.

Cu acest prilej, președintele Tribunalului Prahova, Ioana Cârstea, a clarificat cu membrii filialei unele aspecte referitoare la utilizarea unor termeni economici în formularea obiectivelor, menționând, totodată, că expertul contabil nu are competență în stabilirea prejudiciului, dar poate să-și exprime opinia, în calitate de specialist, cu privire la modul de stabilire a acestuia.

Referitor la cele de mai sus, președintele Tribunalului a venit cu o precizare, explicând că, în situația în care obiectivele formulate de instanțe conțin aspecte ce depășesc prerogativele experților contabili, expertul nu se va pronunța cu privire la acestea.

Insuficiența probelor a fost un alt subiect dezbătut de membrii filialei cu invitații la eveniment, amintindu-se, în acest sens, că expertul contabil poate întocmi, în acest caz, un raport de imposibilitate a exprimării opiniei.

Dezbaterile au abordat și teme precum modalitățile de obținere a documentelor referitoare la persoanele juridice în cazul în care expertul nu le are la dispoziție, onorariile, convocările transmise de experții contabili membrilor Camerei de Conturi Prahova, propuneri și sugestii pentru bunul mers al actului de justiție.

La finalul întâlnirii, reprezentantul Tribunalului Prahova a precizat că subiectele discutate vor fi analizate și la nivelul instituției, într-un cadru mai larg, unde vor fi invitați și reprezentanți ai filialei. Participanții au evidențiat, totodată, buna colaborare dintre experții contabili judiciari și instanțele de judecată, ceea ce duce la soluționarea cu celeritate a dosarelor aflate pe rolul instanțelor.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Simpozion „Antreprenor pentru viitor”

Radio CECCAR FM

Marți, 28 noiembrie, CECCAR Ialomița va găzdui cea de-a VII-a ediție a Simpozionului cu tema „Antreprenor pentru viitor”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Liceul Alexandru Ioan Cuza, Consiliul Județean Ialomița și Primăria Slobozia, sub umbrela parteneriatului intitulat „Formal, Nonformal și Informal în Educația Economică a Elevilor”.

Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei sesiuni distincte, reunind elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor locale. Prefectul județului Ialomița și alți oficiali de la nivel local vor participa la acest eveniment de importanță educațională și economică.

Tema „Antreprenor pentru viitor” propune o abordare comprehensivă a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate influența viitorul economic al elevilor. Discuțiile vor acoperi aspecte legate de educație formală, nonformală și informală, evidențiind conexiunile esențiale dintre teorie și practică.

Simpozionul reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevi să interacționeze cu profesioniști din domeniul economic și să dezvolte perspective antreprenoriale, contribuind astfel la formarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor viitoare ale lumii afacerilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Mehedinți: Seminar cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în parteneriat cu AJFP

Radio CECCAR FM

Luni, 27 noiembrie, CECCAR Mehedinți a organizat, la sediul filialei, o masă rotundă cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Alături de experți contabili și contabili autorizați, au participat la eveniment Elena Stuparu, vicepreședintele Consiliului filialei, Simona Firulescu, coordonatorul filialei, Mirela Benedicta Filip, auditorul de calitate al filialei, iar AJFP Mehedinți a fost reprezentantă prin Bogdan Doandeș și Cenuse Eugen, din cadrul Serviciului de metodologie. În cadrul seminarului au fost abordate ultimele modificări legislative și bugetare esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Din punct de vedere legislativ, seminarul a examinat modificările aduse Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), inclusiv instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 de milioane de euro. De asemenea, s-a discutat despre introducerea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit și ajustările aduse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Seminarul a evidențiat schimbările semnificative în ceea ce privește impozitul pe venitul din salarii, contribuțiile sociale și TVA. În plus, au fost prezentate detaliile referitoare la noul impozit special pe bunurile imobile și mobile cu valoare mare, cu o implementare prevăzută începând cu 1 ianuarie 2024.

Un punct de interes major a fost consolidarea disciplinei financiare, cu introducerea Sistemului Național RO e-Sigiliu pentru trasabilitatea transporturilor rutiere și reglementări privind amenzile și raportările obligatorii ale UAT-urilor. În partea de final a evenimentului s-a discutat despre adoptarea obligatorie a sistemului e-Factura pentru relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

  • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

  • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
  • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
  • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
  • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

  • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
  • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

  • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

Trending