Rețele sociale

ECONOMIE

Valoarea tranzacțiilor BVB crește cu 42% în primele 11 luni

Lichiditatea, măsurată prin prisma valorii medii zilnice de tranzacționare, a crescut cu peste 42% la nivelul cumulat al tuturor tipurilor de instrumente financiare și a depășit 62 milioane lei (12,86 milioane euro) pe ansamblul primelor 11 luni ale anului, anunță Bursa de Valori.

Radio CECCAR FM

Valoarea totală a tranzacțiilor, incluzând ofertele, cu toate tipurile de instrumente financiare tranzacționate la Bursă s-a apropiat de pragul de 3 miliarde de euro, sau 14,3 miliarde în echivalent lei, un avans de 42,3% în moneda națională față de primele 11 luni ale anului anterior.

„Rundele de finanțare derulate în acest an prin piață de capital au totalizat 1,1 miliarde de euro, ceea ce este un succes ținând cont de contextul generat de pandemie. Situația actuală a scos în evidență importantă companiilor din domeniul tehnologiei informaționale. Ecosistemul românesc în zona de tehnologie este cel mai dezvoltat din regiune, după Polonia, și ne propunem să avem o reprezentare mai bună a acestui sector la cota bursei. Avem în plan să discutăm cu o serie de actori reprezentativi pentru a identifica acele companii românești din IT&C care au nevoie de bursă pentru a se putea dezvolta. Cea mai importantă lecție pe care o învățăm din această pandemie, în plus față de accelerarea digitalizării cât mai multor procese, este că ajungem să depindem tot mai mult de cei de lângă noi în condiții de criză. Acest aspect reliefează importanța strategică a dezvoltării business-urilor locale: nu putem avea o Românie puternică fără companii românești puternice. Orice strategie serioasă privind finanțarea și dezvoltarea economică are cel puțin o componentă legată de bursă, iar exemplele recente atât din zona publică, cât și din zona privată nu fac decât să confirme că piață de capital este o sursă esențială de finanțare”, spune Radu Hanga, Președinte BVB.


„Avem o piață tot mai activă, volatilitatea a adus mai mulți investitori la bursă și vedem că din ce în ce mai multe companii mici și mijlocii accesează piață de capital, în special prin emisiuni de obligațiuni. Sunt bani în piața de capital și orice proiect, odată ce este promovat într-un mod coerent și transparent, are șanse de succes pentru a fi finanțat. În același timp, eforturile noastre sunt direcționate și către investitori pentru că o comunitate de investitori mult mai puternică și diversă este o condiție absolut necesară pentru a avea mai multe companii listate și o piață de capital eficientă. Am recuperat 98% din pierderea generată de pandemia de coronavirus pe bursa locală, dacă luăm în calcul nivelul de la finalul lunii noiembrie al indicelui BET-TR, care include și dividendele, comparativ cu finalul anului 2019. Ar trebui să avem mai multă încredere în companiile românești și în capacitatea de redresare a acestora, iar bursa este cel mai bun exemplu care arată că acest lucru este posibil”, adaugă Adrian Tănase, CEO BVB.

Activitatea investițională s-a intensificat pe piața de capital locală pe fondul unor rulaje în creștere puternică în rândul tuturor tipurilor de instrumente financiare. Astfel, valoarea medie zilnică de tranzacționare la nivelul cumulat al tuturor instrumentelor financiare tranzacționate la Bursă de Valori București (BVB) a ajuns la 62,2 milioane de lei, echivalentul a 12,86 milioane euro. Lichiditatea, măsurată prin prisma acestui indicator, a consemnat o creștere de peste 42% pe ansamblul primelor 11 luni ale acestui anul comparativ cu intervalul similar al anului trecut. Defalcat, cea mai mare pondere a avut-o segmentul de acțiuni, unde media zilnică de tranzacționare a fost de 48,6 milioane lei (10 milioane euro), iar cea mai mare creștere a fost înregistrată de segmentul produselor structurate: +357% la finalul primelor 11 luni. Valoarea cumulată a tranzacțiilor, incluzând ofertele, aferentă tuturor tipurilor de instrumente financiare (acțiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unități de fond, ETF) tranzacționate la BVB în perioada ianuarie-noiembrie a ajuns la 14,3 miliarde lei, echivalentul a 2,96 miliarde euro, în creștere cu 42,3% în moneda națională față de aceeași perioada a anului anterior.

Luna noiembrie s-a remarcat printr-un avans puternic al pieței locale, cu o creștere de peste 9%, la nivelul indicelui BET sau BET-TR, care include și dividendele. Indicele BET, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate 17 companii, a încheiat luna noiembrie la un nivel de 9.286 puncte, în creștere cu 9,1% față de luna precedentă. Indicele BET-TR a avut un avans similar și a încheiat luna trecută la 15.622 puncte, fiind cu 2,2% sau cu 347 de puncte sub nivelul de la finalul anului trecut, în condițiile în care piață locală se află sub puternicul impact generat de pandemia de coronavirus.

Valoarea de piață a companiilor românești listate la BVB a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, echivalentul a 20 de miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie. Piață de capital din România a fost promovată în septembrie la statutul de Piață Emergența de către furnizorul global de indici FTSE Russell, transmite Mediafax.

ECONOMIE

MF: În proiect, noi reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.3 lit.b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr.5 la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, document prin care sunt propuse o serie de reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a avut în vedere transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. În acest sens, a fost completat Codul de procedură fiscală la Titlul X ”Aspecte internaționale” Capitolul I ”Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” cu art. 291^5 care lărgește sfera de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații prin includerea Operatorilor de platforme.

Acestora le revine obligația de a colecta informații despre vânzătorii care se înscriu pe platformele administrate de ei și, complementar, obligația de a le raporta, alături de date privind activitățile derulate și contraprestațiile cumulate, către autoritatea competentă din România. Astfel, art.291^5 alin.(1) statuează că operatorii de platformă cărora le revine obligația de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5.

De asemenea, alineatul (2) al art. 291^5 dispune că, în temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul prevăzut la alin. (5), autorității competente a statului membru de rezidență al Vânzătorului raportabil (determinat în temeiul subsecțiunii D din secțiunea II a anexei nr. 5) sau, după caz, autorității competente a statului membru în care sunt situate bunurile imobile în situația Vânzătorului raportabil care prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, anumite informații referitoare la fiecare vânzător raportabil.

În vederea colectării și realizării schimbului automat de informații menționat anterior, Operatorii de platformă care au obligația de raportare către autoritatea competentă din România trebuie să aplice procedura de diligență prevăzută la Secțiunea a II-a din cadrul anexei V la Codul de procedură fiscală. Potrivit subsecțiunii B punctul 1 din cadrul secțiunii menționate, Operatorul de platformă care are obligația de raportare colectează toate informațiile următoare pentru fiecare vânzător care este o persoană fizică și care nu este Vânzător Exclus: a) prenumele și numele; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, și, în absența unui NIF, locul nașterii vânzătorului respectiv; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) data nașterii.

De asemenea, potrivit punctului 2 din cadrul aceleiași subsecțiuni, pentru fiecare vânzător care este o entitate și care nu este vânzător exclus, Operatorul de platformă care are obligația de raportare trebuie să colecteze următoarele informații: a) denumirea juridică; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului; f) existența oricărui sediu permanent prin care se realizează activități relevante în România sau în oricare alt stat membru, dacă informația este disponibilă, indicând fiecare stat membru în care este situat un astfel de sediu permanent.

În același timp, la subsecțiunea E din secțiunea a II-a din cadrul anexei 5 la Codul de procedură fiscală, sunt prevăzute reguli privind colectarea de către Operatorul de platformă care are obligația de raportare a informațiilor privind bunurile imobile închiriate.

Totodată, potrivit subsecțiunii C din cadrul secțiunii a II-a, Operatorii de platformă care au obligația de raportare au și obligația verificării informațiilor despre vânzător. Astfel, în cazurile în care Operatorul de platformă care are obligația de raportare are motive să considere că oricare dintre informațiile descrise la subsecțiunile B sau E pot fi inexacte în temeiul informațiilor furnizate de către autoritatea competentă din România sau de către autoritatea competentă a unui stat membru într-o cerere privind un anumit vânzător, Operatorul de platformă care are obligația de raportare solicită vânzătorului să corecteze informațiile despre care s-a constatat că sunt incorecte și să furnizeze documente justificative, date sau informații, provenite dintr-o sursă independentă, cum ar fi un document de identificare valabil, emis de o autoritate publică din România sau din alt stat membru sau un certificat de rezidență fiscală, aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor.

Având în vedere faptul că, în prezent, solicitarea și eliberarea certificatului de rezidență fiscală se realizează în condițiile OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să se reglementeze faptul că formularistica respectivă poate fi utilizată și în scopul punerii în aplicare a pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr.5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

ANAF propune modificarea formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, prin care propune modificarea formularului Invitație.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OUG nr. 188/2022, au fost completate prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin introducerea unui nou alineat (5), cu următorul cuprins:

„(5) Audierea contribuabilului/plătitorului se efectuează potrivit art. 9 alin. (1) și (3) – (5). Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal”.

În acest context, în vederea aplicării prevederilor art. 149 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost promovat acest nou proiect de Ordin al președintelui ANAF, care urmează să modifice Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020, în vederea completării și modificării formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară, cu respectarea prevederilor legale menționate.

Astfel, pentru aducerea la cunoștința contribuabilului a termenului legal pentru formularea punctului de vedere față de constatările organului fiscal, prin prezentul proiect de ordin se modifică formularul Invitație cu aceste precizări. Modificările din conținutul proiectului vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară.

Continuare

ECONOMIE

Nivelul redus al creditării afectează perspectivele economice ale zonei euro

Radio CECCAR FM

Creșterea creditării bancare în zona euro a încetinit semnificativ în aprilie, reflectând efectele majorării dobânzilor și ale perspectivelor economice sumbre, arată datele unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite DPA, preluată de Agerpres.

Creditarea către rezidenții din zona euro a crescut în ritm anual cu 1,5% în aprilie, iar cea pentru administrațiile publice a scăzut cu 0,9%. De asemenea, împrumuturile acordate sectorului privat au urcat cu doar 3,3% în aprilie, după un avans de 3,9% luna precedentă. Creditele acordate gospodăriilor au crescut cu doar 2,5% în aprilie, după o expansiune de 2,9% luna precedentă.

„Datele monetare slabe din aprilie se adaugă perspectivelor economice sumbre pentru restul acestui an și ar putea încetini ritmul majorării dobânzilor de către Banca Centrală Europeană”, a apreciat Bert Colijn, economist la ING.

Studiul BCE sugerează că în trimestrul doi băncile intenționează să înăsprească accesul la împrumuturi și se așteaptă la o scădere a cererii pentru credite din partea firmelor și a gospodăriilor.

Creșterea masei monetare M3, considerată drept un indicator al activității economice, a încetinit la 1,9% în aprilie, de la 2,5% luna precedentă, sub estimările analiștilor, care mizau pe o creștere de 2,1%. Este cel mai slab ritm de creștere din iunie 2014.

Cele mai recente date indică faptul că scăderea depozitelor bancare din ultimele luni este mai degrabă provocată de majorarea dobânzilor și nu de temerile privind stabilitatea băncilor, susține Jack Allen-Reynolds, economist la Capital Economics. Acesta se așteaptă la un nivel redus al creditării în contextul continuării majorării dobânzilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending