Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 decembrie 2020

Radio CECCAR FM

Comisia impune Italiei și Portugaliei să pună capăt măsurilor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat

La 4 decembrie a.c., Comisia Europeană a solicitat Italiei și Portugaliei să pună capăt regimurilor lor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat. În Italia, autoritățile portuare sunt scutite complet de plata impozitului pe profit. În ianuarie 2019, Comisia Europeană a propus Italiei să-și modifice legislația națională pentru a asigura faptul că impozitul pe profit se va aplica porturilor, la fel cum se aplică celorlalte companii din Italia, în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat. În noiembrie 2019, Comisia Europeană a demarat o anchetă aprofundată pentru a determina măsura în care sunt sau nu confirmate îngrijorările sale privind compatibilitatea scutirilor de impozite aplicate porturilor din Italia cu normele UE privind ajutorul de stat. Ca urmare a acestei, Italiei i-a fost solicitat să elimine scutirile de impozit aplicate porturilor sale. În ceea ce privește Portugalia, Comisia Europeană a stabilit că schema de ajutor regional pentru zona liberă Madeira nu este în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat. Această schema de ajutor avea rolul de a contribui la dezvoltarea economică a celor mai periferice regiuni din Madeira, oferind reduceri fiscale companiilor care creau locuri de muncă în Madeira. Cu toate acestea, ancheta Comisiei a scos la iveală faptul că reducerile fiscale erau aplicate unor companii care a nu aveau nicio contribuție reală la dezvoltarea regiunii respective, încălcând astfel normele UE privind ajutorul de stat. Portugalia trebui să recupereze ajutorul incompatibil cu normele UE privind ajutorul de stat, plus dobânzi, din partea companiilor care nu îndeplinesc condițiile.

Europarlementarii solicită modificarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal

La 10 decembrie a.c., europarlamentarii din cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) a Parlamentului European au adoptat o rezoluție care propune modificarea sistemului pe baza căruia se întocmește lista UE a paradisurilor fiscale. Rezoluția a fost întocmită de către subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) și adoptată de Comisia ECON cu 43 de voturi în favoare, 6 împotrivă și 5 abțineri. Aceasta propune o serie de modificări care ar face procesul de includere sau retragere a unei țări de pe listă mai transparent, consecvent și imparțial. De asemenea, se propune introducerea unor criterii suplimentare pentru a extinde caracteristicile necesare pentru a desemna o țară drept paradis fiscal și pentru a asigura faptul că nu se vor lua decizii pripite în privința retragerii unei țări de pe listă. Nu în ultimul rând, rezoluția propune și un proces de examinare a statelor membre pentru a stabili dacă acestea prezintă caracteristicile unui paradis fiscal, cele care încalcă normele fiscale urmând a fi, la rândul lor, considerate paradisuri fiscale. Președintele subcomisiei FISC, Paul Tang (Partidului Popular European, Țările de Jos) a declarat că „Parlamentul European spune lucrurilor pe nume atunci când afirmă că lista UE a paradisurilor fiscale «creează confuzii și este ineficientă». Deși această listă poate fi un instrument util, aceasta nu include un element esențial: paradisurile fiscale”.

Avocatul general solicită CJEU revizuirea deciziei privind schema de ajutoare de stat privind scutirea aplicabilă profitului excedentar

La 3 decembrie a.c., avocatul general, Juliane Kokott, a propus Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) revocarea unei decizii a Tribunalului UE privind legalitatea schemei de ajutoare de stat privind scutirea aplicabilă profitului excedentar. Conform Avocatului General, Comisia Europeană a considerat pe bună dreptate practica belgiană de ajustare descendentă a profiturilor întreprinderilor care fac parte din grupuri multinaționale drept o schemă de ajutor de stat. Controversa vizează o reducere a bazei de impozitare a întreprinderilor din grupurile de multinaționale din Belgia pentru a explica profiturile excedentare rezultate din apartenența întreprinderii la un grup multinațional. Autoritatea fiscală din Belgia a convenit asupra acestui beneficiu fiscal într-o decizie fiscală. În 2016, Comisia Europeană a decis că schema respectivă constituie un ajutor de stat ilegal, dar în urma unei controverse juridice, în 2019 Tribunalul UE a anulat decizia Comisiei. Conform concluziei Tribunalului, Comisia Europeană nu a demonstrat faptul că autoritățile fiscale au utilizat o abordare sistematică în toate deciziile fiscale adoptate deoarece CE a revizuit doar un eșantion din acestea. Avocatul General a declarat că „Comisia poate utiliza doar un eșantion cu scopul de a demonstra o practică administrativă consecventă” și a propus trimiterea cauzei, spre rejudecare, Tribunalului UE, care va trebui să analizeze măsura în care deciziile fiscale legate de ajustarea descendentă a profiturilor constituie ajutor de stat și măsura în care recuperarea respectivului ajutor încalcă principiile legalității și al încrederii legitime.

Comisia Europeană salută decizia privind scutirea temporară de TVA a vaccinurilor și kiturilor de testare

La 7 decembrie a.c., Comisia Europeană a salutat adoptarea noilor măsuri care vor permite statelor membre să aplice o scutire temporară de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare achiziționate de spitalele și personalul medical din UE. Aceste măsuri vor permite statelor membre UE să aplice o scutire temporară de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare vândute spitalelor și personalului medical, precum și bunurilor și serviciilor strâns legate de activitatea acestora. Statele membre vor putea aplica fie o cotă zero sau cote reduse de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare. Aceste norme se vor aplica până la finele anului 2022 sau până când se va ajunge la un acord în privința propunerii Comisiei legate de noile norme cu privire la cotele TVA, dacă acest lucru va avea loc mai devreme.

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 30 mai 2023

Radio CECCAR FM

etaf

ETAF a participat la conferința anuală a Observatorului fiscal al UE

Marți, 30 mai, Michael Schick, Head of Office, ETAF, a participat la conferința Observatorului fiscal al UE în Bruxelles. Intitulată „Investiții în viitorul Europei: Construirea resurselor proprii ale UE”, conferința cuprinde trei sesiuni. Sesiunea de dimineață a abordat noi forme de impozitare în UE, inclusiv Pilonul I al OCDE, BEFIT și impozitele aferente serviciilor digitale. Reprezentantul ETAF a participat la cea de-a doua sesiune a conferinței, care s-a concentrat pe modul eficient de tratare a evitării obligațiilor fiscale. În cadrul panelului amintit, reprezentantul ETAF, eurodeputatul Kira Peter-Hansen, vicepreședintele subcomisiei FISC, Giulia Aliprandi, cercetător al Observatorului fiscal al UE, și Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes, moderator, au discutat preocupările curente privind utilizarea companiilor fictive și rolul facilitatorilor evitării obligațiilor fiscale atât de către companii, cât și de către indivizi. A treia sesiune a conferinței, programată să se desfășoare în a doua parte a zilei, se va axa pe potențialul și limitările impozitării averilor indivizilor.

Eurodeputații au demarat discuțiile privind pachetul ViDA

Joi, 25 mai, membrii comisiei ECON a Parlamentului European s-au reunit pentru a discuta propunerile pachetului TVA în era digitală (ViDA). Eurodeputații au recunoscut necesitatea de a elimina lacunele și de a trata frauda în materie de TVA. Totuși, dezbaterea a relevat unele opinii divergente cu privire la termenele-limită propuse de Comisie pentru facturarea electronică. În timpul ședinței, raportorul, eurodeputatul Olivier Chastel (Partidul Renew Europe, Belgia), a făcut apel la amânarea cu un an a termenului-limită de intrare în vigoare, pentru a le acorda companiilor și autorităților timp pentru a se adapta. Totodată, acesta a afirmat că termenul-limită pentru facturarea electronică ar trebui extins la 10 zile lucrătoare în loc de 2 zile lucrătoare, așa cum propusese Comisia. Noile dispoziții privind data și IBAN-ul ar trebui fie eliminate, fie adaptate, a adăugat acesta. Alte aspecte discutate au inclus rolul EPPO, modurile de gestionare a economiei platformelor, respectarea confidențialității. Termenul-limită pentru depunerea amendamentelor de către grupurile politice este 14 iunie, iar votul în comisia ECON este programat în octombrie 2023.

Subcomisia FISC a Parlamentului European discută modul de controlare a inflației prin impozitare

Marți, 23 mai, subcomisia FISC a Parlamentului European a găzduit o audiere publică privind „rolul politicii fiscale în controlarea inflației și promovarea creșterii sustenabile în contextul redresării economice”. Eurodeputații și experții în domeniu au discutat modul în care politica fiscală poate ajuta la controlul inflației și la promovarea creșterii sustenabile în contextul redresării economice în UE și au analizat posibilitățile pentru noi norme privind ratele de TVA, ajustări ale categoriilor de impozitare în concordanță cu inflația și alte măsuri fiscale, cum ar fi stimulentele fiscale pentru energia regenerabilă și impozitele aferente activităților care dăunează mediului. În general, vorbitorii au explicat că impozitarea nu este cel mai bun instrument de tratare a inflației, însă poate fi utilizată pentru atenuarea efectelor negative ale acesteia. Între timp, pe subiectul promovării sustenabilității, participanții au fost de acord că politica fiscală are un rol în schimbarea comportamentelor. În special, Ricardo Martner, comisar la Comisia independentă de reformă a impozitării companiilor la nivel internațional (ICRICT), a explicat că la nivel global pot fi luate trei măsuri pentru gestionarea impozitării în contexte de îndatorare crescută și creștere scăzută: impozitarea profiturilor excepționale, impozitarea digitală și impozitarea averilor.

Eurodeputații analizează reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor

Eurodeputatul Isabel Benjumea (Partidul Popular European, Spania) și-a publicat recent proiectul de raport de inițiativă privind reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor. În document, aceasta argumentează că sarcina de reglementare atribuită întreprinderilor europene ar trebui simplificată imediat prin aplicarea unui moratoriu de reglementare și evaluarea impactului acțiunilor anterioare asupra impozitării întreprinderilor înainte de a sugera noi legi. Totodată, aceasta face apel la Comisia Europeană să desfășoare „verificări ale competitivității” pentru identificarea unor noi propuneri legislative în domeniul fiscal. Isabel Benjumea este de părere că trecerea la un regim fiscal simplificat este cheia pentru diminuarea sarcinii fiscale asupra întreprinderilor europene. În acest scop, aceasta face apel la Comisie să îndrume statele membre către o simplificare a procedurilor de rambursare, a deducerilor și a litigiilor. Cu toate că este de acord cu propunerea BEFIT a Comisiei, în contextul în care companiile își mută atenția către implementarea normelor Pilonului II al OCDE, raportorul face apel la Comisie să etapizeze implementarea acestor pachete de reglementare pentru a le oferi întreprinderilor europene spațiul necesar, pentru a „respira”, și timpul necesar pentru a se pregăti pentru mediul de reglementare aflat în schimbare. În final, raportorul își exprimă regretul cu privire la decizia Consiliului de a suspenda examinarea propunerii DEBRA și face apel la instituție să relanseze negocierile. Votul pentru acest proiect de raport în comisia ECON este programat în luna septembrie a acestui an.

IASB a emis amendamente finale la IAS 12 care introduc o excepție temporară de la contabilizarea impozitelor amânate

International Accounting Standards Board (IASB) a emis marți, 23 mai, amendamentele finale la IAS 12 Impozitul pe profit, ca urmare a preocupărilor părților interesate referitoare la potențialele implicații ale normelor standard ale Pilonului II pentru contabilizarea impozitului pe profit în situațiile financiare. Amendamentele vor introduce o excepție temporară de la contabilizarea impozitelor amânate generate de implementarea la nivelul jurisdicțiilor a normelor fiscale globale și dispoziții de prezentare a informațiilor țintite pentru companiile afectate, pentru a ajuta utilizatorii situațiilor financiare să înțeleagă mai bine expunerea unei companii la impozitele de profit aferente Pilonului II generate de acea legislație, în special înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Potrivit IASB, amendamentele vor asigura faptul că întreprinderile afectate aplică IAS 12 în mod consecvent și că investitorii primesc informații mai bune înainte și după intrarea în vigoare a oricărei legislații jurisdicționale aferente Pilonului II. Companiile pot beneficia imediat de o excepție temporară, dar trebuie să furnizeze prezentările de informații investitorilor pentru perioadele de raportare anuale începând cu 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date, a declarat IASB. Un nou proiect de mentenanță a fost adăugat pe agendă, în care excepția temporară și prezentările de informații conexe vor fi reexaminate, a adăugat IASB.

OCDE a publicat module de instruire privind soluția pe doi piloni

OCDE a publicat recent o serie de webinare înregistrate și videoclipuri care tratează diferite aspecte fundamentale ale soluției pe doi piloni, care are ca scop reformarea normelor internaționale de impozitare și asigurarea faptului că întreprinderile multinaționale plătesc un procent just de impozite oriunde își desfășoară activitatea. Referitor la Pilonul I, modulele de instruire tratează, printre altele, aspectele esențiale ale proiectului privind normele standard pentru nexus și alocarea drepturilor de impozitare, eliminarea dublei impozitări, aspecte privind administrarea și certitudinea fiscală. OCDE a publicat și o serie de webinare referitoare la cei cinci pași pentru aplicarea principalelor prevederi ale normelor GloBE. Lista completă a videoclipurilor se regăsește aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Capital: România și SUA își unesc forțele pentru a transforma lumea contabilă. Interviu cu Robert-Aurelian Șova, purtător de cuvânt al CECCAR, vicepreședinte al Consiliului superior

Radio CECCAR FM

Robert-Aurelian Șova, vicepreședinte al Consiliului superior al CECCAR și purtător de cuvânt, a oferit un interviu publicației Capital în care a vorbit despre parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii (SUA), cel care are puterea de a transforma lumea contabilă.

Capital: Recent, profesia contabilă din România a încheiat un parteneriat cu organismul profesional reprezentativ din SUA. Ce presupune acest parteneriat?

Robert-Aurelian Șova: Această colaborare cu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), împreună reprezentând Association of International Certified Professional Accountants, a început încă de anul trecut. Cunoscute fiind bunele practici din SUA în ceea ce privește contabilitatea criminalistică, am considerat oportun schimbul de bune practici și transferul de know-how în acest domeniu.

De altfel, așa a început colaborarea dintre CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și organismul profesional din Statele Unite. Cu sprijinul lor, CECCAR va lansa în curând standardul profesional și programul de specializare în contabilitatea criminalistică.

Am trecut deja la nivelul următor și am semnat un acord de colaborare ce susține dezvoltarea profesională continuă și performanța în afaceri, o cooperare win-win ce poate transforma lumea contabilă într-un loc mai inteligent și mai eficient, favorabil unei economii reziliente.

Acest parteneriat a venit, de altfel, pe fondul creșterii cererii de profesioniști în domeniul financiar-contabil ce dețin un set extins de competențe, inclusiv gândire strategică și abilități digitale.

Interviul integral este disponibil pe site-ul Capital.ro.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a solicitat ANAF prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale

Radio CECCAR FM

Având în vedere disfuncționalitățile sistemului informatic al  Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din ultima perioadă, ce conduc la imposibilitatea respectării termenelor de depunere a declarațiilor fiscale și a situațiilor financiare anuale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a solicitat autorității fiscale prorogarea termenelor de 25, respectiv 30 mai 2023 pentru depunerea acestora.

De asemenea, CECCAR, ca reprezentant al celor peste 35.000 de liber-profesioniști contabili, a solicitat să nu li se aplice contribuabililor sancțiunile prevăzute de lege pentru depășirea termenelor legale de depunere a declarațiilor corespunzătoare.

Având în vedere faptul că nerespectarea termenelor amintite are la bază motive independente de voința profesioniștilor contabili, a contribuabililor, ne exprimăm încrederea că ANAF va identifica și implementa soluția legală potrivită, în interes public. Considerăm că această situație se încadrează în prevederile art. 78 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending