Rețele sociale

ECONOMIE

MF: Actualizarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Noul proiect de Ordin are în vedere, între altele, actualizarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, a listelor de verificare pentru unele operațiuni cuprinse în cadrul general, precum și a listei actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general, în conformitate cu modificările recente ale legislației aplicabile, respectiv: a) modificarea denumirii operațiunilor de la litera B, numărul curent 2 și numărul curent 23 din Cadrul general, respectiv din „Contract/Decizie/Ordin de finanțare” în „Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare” și „Act adițional la contractul/decizia/ordinul de finanțare” în „Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare”. Potrivit Referatului de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, modificarea denumirii celor două proiecte de operațiuni a derivat din numărul mare și variat de tipuri de angajamente legale pentru diferite finanțări, prevăzute în reglementările legale. „Plecând de la această premisă, actualul proiect de operațiune aferent angajamentului legal de finanțare cuprinde toate tipurile de angajamente legale de finanțare, inclusiv angajamentele legale încheiate în temeiul prevederilor OUG nr. 124/2021 și OUG nr. 133/2021, urmând ca la nivelul entităților publice să fie dezvoltate și particularizate potrivit operațiunilor efectiv derulate la nivelul acestora, conform specificului fiecărei entități publice”; b) modificarea și completarea conținutului coloanei nr. 2 „Cadrul legal” cu actele normative recente și eliminarea actelor normative abrogate; c) modificări și completări aduse coloanei nr. 3 „Documente justificative”, prin: adăugarea unor documente justificative; actualizarea denumirii unora dintre documentele justificative, în funcție de modificările intervenite în cadrul normativ legal și/sau procedural; d) modificarea și completarea listelor de verificare specifice unor proiecte/operațiuni în privința documentelor justificative aferente acestora potrivit modificărilor legislative; e) modificarea și completarea listelor de verificare cu codurile B.2, D.1 și D.2 în privința îndeplinirii condițiilor de legalitate și regularitate specifice operațiunilor respective, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021, OUG nr. 133/2021 și a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; f) actualizarea Listei actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv de la litera G a Anexei nr. 1.1 la OMFP nr. 923/2014, prin eliminarea actelor normative abrogate și introducerea actelor normative în vigoare.

De asemenea, proiectul de act normativ vizează actualizarea Anexei nr.1.8. la normele metodologice, Raport privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul…anul … , în concordanță cu modificările incluse. În prezentul proiect de ordin au fost incluse propunerile transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ca răspuns la solicitarea Ministerului Finanțelor.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending