Rețele sociale

ECONOMIE

Granturi pentru capital de lucru: Termen prelungit pentru depunerea raportului final

Radio CECCAR FM

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit, până la 28 februarie 2023, termenul pentru depunerea raportului final privind utilizarea granturilor pentru capital de lucru și a restrâns numărul beneficiarilor care au obligația transmiterii acestuia. În acest sens, ministerul a emis o nouă instrucțiune, nr. 61/20.01.2023, ce abrogă prevederile anterioare referitoare la depunerea raportului final de către toți beneficiarii Măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru. Potrivit noilor prevederi, „beneficiarii prevăzuți în Anexa 2 la prezenta instrucțiune (…) vor depune raportul final detaliat privind utilizarea fondurilor primite”.

Instrucțiunea nr. 61/20.01.2023 menține cerințele anterioare referitoare la faptul că beneficiarii selectați vor ține cont de observațiile și/sau solicitările de clarificări sau de recuperare totală/parțială a finanțării, transmise de instituțiile competente în urma verificării raportului de progres depus de beneficiar în platforma IMM Recover – Granturi IMM.

Se păstrează, totodată, și cerințele privind documentele care trebuie anexate raportului final: extrasul de cont al contului special de grant prin care s-au derulat operațiunile de încasări și plăți aferente contractului de finanțare; orice documente (facturi, declarații la bugetul statului, alte documente justificative relevante) pe care beneficiarul a omis să le anexeze raportului de progres; anunțul/comunicatul de începere, respectiv cel de finalizare a proiectului.

Potrivit noii instrucțiuni, beneficiarii de granturi pentru capital de lucru care nu se regăsesc în lista publicată de MIPE au obligația de a furniza informații și documente privind utilizarea fondurilor primite, la solicitarea MIPE, prin Direcția Generală Creștere Inteligentă, Digitalizare, sau  a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, ori de câte ori este necesar în vederea reconcilierii conturilor.

„Ca răspuns la multiplele solicitări primite, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, prelungește până la data de 28 februarie a.c. termenul de depunere în platforma IMM RECOVER a raportului final privind utilizarea grantului pentru capital de lucru, prin Instrucțiunea nr. 61/20.01.2023.

Beneficiarii vor avea obligația de a depune rapoartele finale pe măsură ce vor primi aceste solicitări prin modulul Comunicare de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului/ Agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a expertului, pe măsură ce vor fi efectuate verificări eșantionate privind reconcilierea conturilor. În primul eșantion intră beneficiarii care fac parte din Anexa 2”, precizează ministerul, într-un comunicat.

Instrucțiunea nr. 61/20.01.2023 poate fi consultată pe site-ul MIPE, împreună cu formatul editabil al raportului și un model completat pentru un caz real.

ECONOMIE

România, cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE în luna ianuarie

Radio CECCAR FM

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut în luna ianuarie până la 3,1%, de la 3,4% în decembrie, însă în România rata anuală a inflației a fost de două ori mai mare decât media din blocul comunitar și în creștere față de luna decembrie a anului trecut, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres.

În prima lună a acestui an, țările membre ale UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (7,3%), Estonia (5%) și Croația (4,8%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Danemarca și Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania și Finlanda (toate cu o inflație de 1,1%).

Comparativ cu luna decembrie 2023, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 11 state, inclusiv în România de la 7%, până la 7,3%.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut de la 2,9% în luna decembrie, până la 2,8% în luna ianuarie. De asemenea, Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 3,6%, de la 3,9% în decembrie. Un alt indicator care, pe lângă prețurile la energie și alimente, exclude și prețurile la țigări și alcool, a crescut până la 3,3%, de la 3,4% în luna decembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de către BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Continuare

ECONOMIE

O nouă schemă de ajutor de stat pentru susținerea producției de cartofi

Radio CECCAR FM

Executivul a aprobat schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăți agricole și producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Verificările în teren se realizează de către DAJ și APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanților ajutorului de minimis.

Continuare

ECONOMIE

Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor

Radio CECCAR FM

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571.180 lei.

În urma actului aprobat de Executiv, speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine vor beneficia de 120,7 milioane lei, iar pentru speciile ovine și caprine va fi prevăzută suma de 269 milioane de lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Fondurile vor fi asigurate de la bugetul MADR, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

Continuare

Trending