Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind persoanele fizice cu averi mari (PFAM), în contextul demersurilor de identifice a noi vectori de creștere și de eficientizare a activității. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în anul 2009, o misiune de Administrare a Veniturilor din partea Departamentului Afacerilor Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional a formulat o recomandare în sensul concentrării pe contribuabilii persoane fizice cu averi mari, precum și o recomandare de a se avea în vedere metode de control indirect pentru completarea tehnicilor de control folosite la acea vreme, în scopul identificării veniturilor nedeclarate și contracarării tehnicilor utilizate de contribuabili pentru a ascunde veniturile. De asemenea, recomandările OECD referitoare la bunele practici privind abordarea aspectelor fiscale specifice persoanelor fizice cu averi mari prevăd înființarea unei structuri dedicate acestui segment, în scopul concentrării resurselor într-un mod mult mai eficient.

În acest context, ANAF a inițiat procesul de creare a premiselor legislative și organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari și a metodelor indirecte de control, „ca o expresie normală de integrare a României în tendințele globale de abordare a fiscalității”.

Astfel, din punct de vedere al dreptului material fiscal, prin OUG nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost introdus un articol nou în Codul fiscal, prin care sunt definite veniturile a căror sursă nu a fost identificată de către organul fiscal și modalitatea de impozitare a acestora. Acest articol se regăsește în continuare, în aceeași formă, și în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere al dreptului procedural fiscal, prin aceeași ordonanță de urgență a fost introdus un nou capitol în Codul de procedura fiscală, capitolul III „Dispoziții speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”. Prin HG nr. 248/2011 a fost aprobată procedura de aplicare a metodelor indirecte de control. Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, capitolul care reglementează controlul prin metode indirecte (verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice), a fost reglementat la un nivel mai detaliat, iar procedura-propriu zisă de utilizare a metodelor indirecte de control a fost reglementată prin ordin emis de președintele ANAF. În prezent, în vigoare este OPANAF 675/2018.

Prin HG nr. 564/2011, a fost înființată o nouă structură în cadrul ANAF, denumită Direcția Verificări Fiscale. Această structură a fost reorganizată etapizat. În prezent, are denumirea Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice. Prin ordinul emis de președintele ANAF, s-au stabilit structura/structurile competente din cadrul agenției, care să exercite verificarea situației fiscale personale și activitățile preliminare acesteia. În prezent, această competență este stabilită prin OPANAF nr. 2778/2020.

Referitor la programul de creștere a conformării voluntare a persoanelor fizice cu averi mari, abordarea ANAF a fost prezentată în Strategia de conformare fiscală a PFAM pe baza managementului riscurilor, adoptată în anul 2012. În anul 2017, Strategia de conformare fiscală a PFAM a fost actualizată, în consecința adoptării Strategiei Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2017-2020, aprobată prin OPANAF 945/2017 și ținându-se seama de noile evoluții și tendințe identificate pe plan internațional în domeniul conformării fiscale pe acest segment de contribuabili.

Conform acestei ultime strategii de conformare adoptate, prin PFAM se înțelege persoana fizică rezidentă română care deține o avere mai mare de 25 de milioane de euro, atât în România, cât și în străinătate, conform surselor de informații interne și externe disponibile ANAF, DGCVPF fiind mandatată cu punerea în aplicare a programului de conformare fiscală a PFAM.

Estimările cu privire la averea deținută de persoanele fizice sunt realizate pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF, cu privire la următoarele elemente: ● bunuri imobile – deținerile de proprietăți imobiliare, rezultate din declarațiile informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, a informațiilor din declarații de avere sau obținute în baza protocoalelor de schimb de informații încheiate de ANAF cu unitățile deținătoare; ● bunuri mobile; ● active financiare.

„Este necesar ca, pe lângă tratamentul fiscal coercitiv reprezentat de control, ANAF să aplice tratamente alternative în scopul creșterii conformării fiscale voluntare”, subliniază reprezentanții ANAF, în Referatul de aprobare a actului normativ.

În acest context și ținând cont de viziunea ANAF (prezentată în Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, aprobată prin OPANAF 682/2021), de obiectivele strategice ale ANAF, rezultate din Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, de recomandările misiunilor de asistență tehnică ale FMI, dedicate programului de creștere a conformării fiscale a PFAM (rezultate din bunele practici în materie de conformare fiscală, identificate la agenții fiscale cu experiență în domeniul persoanelor fizice cu averi mari), de recomandările formulate de auditorii Curții de Conturi și cei din cadrul Direcției de Audit Public intern, ANAF a elaborat acest nou proiect de Ordin, care urmează să  reglementeze: ♦ Definiția persoanelor fizice cu averi mari; ♦ Modalitatea de stabilire/estimare a averii; ♦ Definirea grupurilor PFAM, PFAM extins; ♦ Desemnarea structurii competentă să deruleze programul de creștere a conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari ca fiind DGCVPF.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending