Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind persoanele fizice cu averi mari (PFAM), în contextul demersurilor de identifice a noi vectori de creștere și de eficientizare a activității. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în anul 2009, o misiune de Administrare a Veniturilor din partea Departamentului Afacerilor Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional a formulat o recomandare în sensul concentrării pe contribuabilii persoane fizice cu averi mari, precum și o recomandare de a se avea în vedere metode de control indirect pentru completarea tehnicilor de control folosite la acea vreme, în scopul identificării veniturilor nedeclarate și contracarării tehnicilor utilizate de contribuabili pentru a ascunde veniturile. De asemenea, recomandările OECD referitoare la bunele practici privind abordarea aspectelor fiscale specifice persoanelor fizice cu averi mari prevăd înființarea unei structuri dedicate acestui segment, în scopul concentrării resurselor într-un mod mult mai eficient.

În acest context, ANAF a inițiat procesul de creare a premiselor legislative și organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari și a metodelor indirecte de control, „ca o expresie normală de integrare a României în tendințele globale de abordare a fiscalității”.

Astfel, din punct de vedere al dreptului material fiscal, prin OUG nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost introdus un articol nou în Codul fiscal, prin care sunt definite veniturile a căror sursă nu a fost identificată de către organul fiscal și modalitatea de impozitare a acestora. Acest articol se regăsește în continuare, în aceeași formă, și în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere al dreptului procedural fiscal, prin aceeași ordonanță de urgență a fost introdus un nou capitol în Codul de procedura fiscală, capitolul III „Dispoziții speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”. Prin HG nr. 248/2011 a fost aprobată procedura de aplicare a metodelor indirecte de control. Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, capitolul care reglementează controlul prin metode indirecte (verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice), a fost reglementat la un nivel mai detaliat, iar procedura-propriu zisă de utilizare a metodelor indirecte de control a fost reglementată prin ordin emis de președintele ANAF. În prezent, în vigoare este OPANAF 675/2018.

Prin HG nr. 564/2011, a fost înființată o nouă structură în cadrul ANAF, denumită Direcția Verificări Fiscale. Această structură a fost reorganizată etapizat. În prezent, are denumirea Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice. Prin ordinul emis de președintele ANAF, s-au stabilit structura/structurile competente din cadrul agenției, care să exercite verificarea situației fiscale personale și activitățile preliminare acesteia. În prezent, această competență este stabilită prin OPANAF nr. 2778/2020.

Referitor la programul de creștere a conformării voluntare a persoanelor fizice cu averi mari, abordarea ANAF a fost prezentată în Strategia de conformare fiscală a PFAM pe baza managementului riscurilor, adoptată în anul 2012. În anul 2017, Strategia de conformare fiscală a PFAM a fost actualizată, în consecința adoptării Strategiei Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2017-2020, aprobată prin OPANAF 945/2017 și ținându-se seama de noile evoluții și tendințe identificate pe plan internațional în domeniul conformării fiscale pe acest segment de contribuabili.

Conform acestei ultime strategii de conformare adoptate, prin PFAM se înțelege persoana fizică rezidentă română care deține o avere mai mare de 25 de milioane de euro, atât în România, cât și în străinătate, conform surselor de informații interne și externe disponibile ANAF, DGCVPF fiind mandatată cu punerea în aplicare a programului de conformare fiscală a PFAM.

Estimările cu privire la averea deținută de persoanele fizice sunt realizate pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF, cu privire la următoarele elemente: ● bunuri imobile – deținerile de proprietăți imobiliare, rezultate din declarațiile informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, a informațiilor din declarații de avere sau obținute în baza protocoalelor de schimb de informații încheiate de ANAF cu unitățile deținătoare; ● bunuri mobile; ● active financiare.

„Este necesar ca, pe lângă tratamentul fiscal coercitiv reprezentat de control, ANAF să aplice tratamente alternative în scopul creșterii conformării fiscale voluntare”, subliniază reprezentanții ANAF, în Referatul de aprobare a actului normativ.

În acest context și ținând cont de viziunea ANAF (prezentată în Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, aprobată prin OPANAF 682/2021), de obiectivele strategice ale ANAF, rezultate din Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, de recomandările misiunilor de asistență tehnică ale FMI, dedicate programului de creștere a conformării fiscale a PFAM (rezultate din bunele practici în materie de conformare fiscală, identificate la agenții fiscale cu experiență în domeniul persoanelor fizice cu averi mari), de recomandările formulate de auditorii Curții de Conturi și cei din cadrul Direcției de Audit Public intern, ANAF a elaborat acest nou proiect de Ordin, care urmează să  reglementeze: ♦ Definiția persoanelor fizice cu averi mari; ♦ Modalitatea de stabilire/estimare a averii; ♦ Definirea grupurilor PFAM, PFAM extins; ♦ Desemnarea structurii competentă să deruleze programul de creștere a conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari ca fiind DGCVPF.

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 871/28.09.2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 150/21.085/2023 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrul cercetării, inovării și digitalizării privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Actul normativ se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”. Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile. Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro. Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare. Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității. Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator. Odată parcursă procedura, contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura aferentă sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP. Odată parcursă procedura, utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar de peste 83 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 83,11 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, a anunțat APIA, citată de Agerpres. Fondurile totale autorizate la plată se acordă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat.

Astfel, din suma totală autorizată la plată, peste 20,73 milioane de lei vor fi alocate în sesiunea II pentru un număr de 3.867 beneficiari, iar cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap vacă adultă. De asemenea, o tranșă suplimentară sesiunea I + II se acordă pentru un număr de 16.246 beneficiari și este în valoare totală de 62,37 milioane lei, respectiv 37 euro/cap vacă adultă.

Potrivit APIA, valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2023.

Sumele primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe Secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 56, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene, se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/beneficiar.

Continuare

ECONOMIE

Guvernul intenționează să prelungească până la finalul anului plafonarea prețurilor polițelor RCA

Radio CECCAR FM

Executivul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie. Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin HG nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

Continuare

Trending