Rețele sociale

ECONOMIE

Noi reglementări privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Radio CECCAR FM

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1097/2023OPANAF nr. 1945/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în vederea creșterii eficienței activității de administrare a contribuabililor, a  îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, cât și pentru întărirea relației de parteneriat cu contribuabilii, a fost necesară reorganizarea activității de administrare a acestora.

Una dintre acțiunile de aducere la îndeplinire a măsurii de îmbunătățire a colectării o constituie administrarea și monitorizarea distinctă a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selecție, respectiv contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii. În prezent, contribuabilii mari sunt administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit prevederilor  OPANAF nr. 1721/2021, iar contribuabilii mijlocii sunt administrați la nivelul Administrațiilor finanțelor publice județene și de Administrația finanțelor publice a contribuabililor mijlocii constituită la nivelul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, potrivit prevederilor OPANAF nr. 3610/2016.          

„Administrarea fiscală specializată a acestor contribuabili reprezintă o măsură foarte importantă pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru creșterea conformării voluntare a unui eșantion semnificativ de contribuabili de la care se colectează un procent semnificativ, măsură utilizată de aproape toate statele membre ale OECD”, se menționează în Referatul de aprobare.

În cadrul ANAF s-au realizat o serie de analize privind activitatea fiscală a contribuabililor mari și mijlocii efectuate de Direcția generală de monitorizare venituri și sinteză, din perspectiva identificării cât mai corecte a eșantionului  agenților economici cu cea mai mare importanță fiscală. Astfel, în selectarea contribuabililor mari și mijlocii au fost avute în vedere criterii care au drept scop creșterea eficienței în colectarea veniturilor bugetare, oferind spre administrare specializată organelor fiscale centrale competente contribuabilii cei mai relevanți pentru bugetul general consolidat, viabili din punct de vedere economic și bugetar.

Astfel, au fost menținute criteriile de selecție a contribuabililor mari și mijlocii, cu excepția criteriului de continuitate, în privința căruia s-a considerat că menținerea aplicării lui în selecția/actualizarea contribuabililor mari și mijlocii ar fi condus la menținerea nejustificată în administrarea specializată a organelor fiscale centrale a unor contribuabili care nu obțin cele mai bune rezultate economice, însă declară obligații fiscale importante cantitativ. Acest fapt ar fi împiedicat accesul de a fi administrați ca mari contribuabili a unor contribuabili care sunt performanți din punct de vedere economic și fiscal.

De asemenea, s-a renunțat la criteriul investițional drept criteriu de selecție/actualizare a marilor contribuabili. În acest sens, ANAF precizează că, începând cu anul 2017 și până în prezent, nu a mai fost preluat în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili nici un alt contribuabil în baza acestui criteriu. Totodată reprezentanții administrației fiscale menționează că, din cei patru contribuabili selectați în baza criteriului investițional și administrați de direcția anteprecizată începând cu 1 ianuarie 2017, numai doi vor rămâne în administrarea acestei direcții din 1 ianuarie 2024 ca urmare a îndeplinirii criteriului de bază, iar doi contribuabili vor fi administrați de alte organe fiscale.

În acest context, noul act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere următoarele:

a) În ceea ce privește administrarea marilor contribuabili renunțarea la criteriul de continuitate; ▪ renunțarea la criteriul investițional; ▪ excluderea din rândul marilor contribuabili a contribuabililor care au fost selectați anterior în baza criteriului de continuitate; ▪ prevederi care să reglementeze excluderea din rândul contribuabililor mari a contribuabililor care, până la data de 31 decembrie 2023, se află într-una din următoarele stări: insolvență, insolvabilitate, inactivitate fiscală conform prevederilor art.92 din Codul de procedură fiscală, sau ca urmare a suspendării activității la Registrul Comerțului.

b) În ceea ce privește contribuabilii mijlocii▪ renunțarea la criteriul de continuitate, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili în totalul veniturilor bugetare colectate; ▪ completarea OPANAF nr. 5610/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin similitudine cu criteriile de eligibilitate ale marilor contribuabili, cu prevederi care să reglementeze excluderea din rândul contribuabililor mijlocii a contribuabililor care, până la data de 31 decembrie 2023, se află într-una din următoarele stări: insolvență, insolvabilitate, inactivitate fiscală conform prevederilor art.92 din Codul de procedură fiscală, sau ca urmare a suspendării activității la Registrul Comerțului.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending