Rețele sociale

ECONOMIE

Ajutor de stat și de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

Radio CECCAR FM

Prin Ordinul 6.504/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene (publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024) a fost stabilită schema de ajutor de stat și de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes. Reglementarea instituie o măsură de sprijin transparentă, constând în acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis, după caz, în scopul îmbunătățirii accesului la finanțare al întreprinderilor mari pentru sprijinirea, deblocarea și accelerarea de noi activități de investiții care să sprijine redresarea economică și tranziția ecologică și digitală.

Obiectivul măsurii de ajutor constă în facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare prin utilizarea instrumentului de garanție plafonată de portofoliu, care generează o diferență între dobânda de referință la nivelul pieței și dobânda percepută întreprinderii ca urmare a reducerii primei de risc și a costului de capital pentru împrumuturile acordate, diferență care se constituie într-un avantaj economic oferit întreprinderii, sub forma unui ajutor de stat sau ajutor de minimis.

Rata de garantare este stabilită la 80% din valoarea împrumutului de rambursat și până la nivelul maxim de acoperire a riscului portofoliului garantat, care nu poate depăși 20% din valoarea portofoliului de împrumuturi. Valoarea sumei garantată pentru portofoliul eligibil la nivelul intermediarului financiar nu depășește 16% din dimensiunea portofoliului. Riscul de credit este acoperit de intermediarii financiari în proporție de cel puțin 20% pentru fiecare împrumut.

Intermediarii financiari selectați în vederea implementării prezentei măsuri nu trebuie să beneficieze de ajutoare prin implementarea măsurii. Astfel, intermediarii financiari trebuie să transfere integral orice avantaj beneficiarilor finali. Mecanismul de transfer este inclus în procesul de selecție a intermediarilor financiari și este o condiție competitivă în funcție de care se face selecția intermediarilor de către Banca Europeană de Investiții (BEI). Transferul avantajului financiar se realizează prin reducerea dobânzii aferente împrumuturilor acordate cu cel puțin 80% din costurile de capital și de risc aferente. Ajutorul de stat / de minimis se acordă beneficiarilor eligibili sub formă de împrumut cu dobândă subvenționată.

Durata garanției de portofoliu va fi de până la 15 ani. Împrumuturile către beneficiarii finali cu o scadență mai mare decât durata garanției pot fi incluse în portofoliu, cu condiția ca acoperirea garanției să fie limitată la durata garanției. Garanția de portofoliu nu este remunerată, prin urmare se poate considera că valoarea primei pentru riscul de credit aferent părții garantate a împrumutului, este zero. Garanția de portofoliu se acordă pentru împrumuturi noi, cu excepția împrumuturilor prin care se acordă ajutor de minimis, care pot fi incluse în portofoliul garantat dacă sunt semnate cu cel mult 6 luni înainte de semnarea acordului operațional dintre intermediarul financiar și BEI.

Garanția de portofoliu nu se acordă pentru refinanțarea împrumuturilor.

Prezenta măsură de sprijin se aplică pe tot teritoriul României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare, în funcție de cererea de finanțare a întreprinderilor.

Prezenta măsură de sprijin vizează activități de investiții legate de climă pentru cel puțin 33% din resursele alocate Fondului de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, precum și activități de investiții legate de digitalizare pentru cel puțin 16% din resursele alocate Fondului de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes.

Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să respecte condițiile privind caracterul transparent și efectul stimulativ.

Se consideră că ajutorul de stat / de minimis sub formă de credite cu dobândă subvenționată este transparent atunci când echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza ratei de referință actualizate periodic de Comisia Europeană, în vigoare la data semnării contractului de finanțare rambursabilă, iar beneficiarul întrunește condițiile de eligibilitate prevăzute în actul normativ, în special în ceea ce privește neîncadrarea în situația de dificultate financiară.

Se consideră că ajutorul de stat acordat are un efect stimulativ dacă beneficiarul a formulat, în condițiile art. 6 din Reg. nr. 651/2014, o cerere de finanțare către intermediarul financiar, înainte de demararea investiției. Cererea de finanțare conține cel puțin următoarele informații:  denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; ▪ descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; ▪ locul de desfășurare a proiectului; ▪ lista costurilor proiectului; ▪ tipul de ajutor și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending