Rețele sociale

ECONOMIE

Noi norme menite să stimuleze securitatea cibernetică a instituțiilor UE

Radio CECCAR FM

A intrat în vigoare noul Regulament privind securitatea cibernetică de stabilire a unor măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, a anunțat Comisia Europeană (CE), într-un comunicat.

Regulamentul stabilește măsuri pentru instituirea unui cadru intern de gestionare, guvernanță și control al riscurilor în materie de securitate cibernetică pentru fiecare entitate a Uniunii și instituie un nou Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică (IICB) pentru a monitoriza și a sprijini punerea sa în aplicare de către entitățile Uniunii. Acesta prevede un mandat extins al Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (CERT-UE), în calitate de platformă de informații operative privind amenințările, de schimb de informații și de coordonare a răspunsului la incidente, de organism consultativ central și de furnizor de servicii. În conformitate cu mandatul său, CERT-UE este redenumit Serviciul de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, dar păstrează denumirea prescurtată „CERT-UE”.

„Pe măsură ce amenințările cibernetice devin din ce în ce mai răspândite, iar atacatorii cibernetici sunt mai sofisticați, atingerea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică în toate entitățile Uniunii este esențială pentru a asigura o administrație publică a UE deschisă, eficientă, sigură și reziliență. Regulamentul consolidează securitatea cibernetică a entităților Uniunii și aliniază administrația UE la standardele impuse statelor membre, cum ar fi Directiva privind nivelurile comune ridicate de securitate cibernetică în întreaga Uniune, cunoscută și sub denumirea de NIS 2. Adoptarea rapidă a regulamentului dovedește angajamentul UE față de aceste obiective”, a declarat comisar pentru buget și administrație, Johannes Hahn.

„Respectând calendarul definit în regulament, entitățile Uniunii vor institui procese interne de guvernanță în materie de securitate cibernetică și vor institui treptat măsuri specifice de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică prevăzute de regulament. IICB va fi înființată și va deveni operațională cât mai curând posibil, cu obiectivul de a asigura orientarea strategică către CERT-UE în cadrul mandatului său extins, de a oferi orientări și sprijin entităților Uniunii și de a monitoriza punerea în aplicare a regulamentului”, se menționează în comunicat. 

În rezoluția din martie 2021, Consiliul UE a subliniat importanța unui cadru de securitate solid și coerent pentru protejarea întregului personal, a datelor, a rețelelor de comunicații, a sistemelor informatice și a proceselor decizionale ale UE. În acest context, Comisia a anunțat propunerea de regulament privind securitatea cibernetică în martie 2022, iar în iunie 2023 Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic. Prezentul regulament se aliniază la obiectivele de politică ale Comisiei, astfel cum sunt stabilite în Strategia UE privind o uniune a securității și în Strategia de securitate cibernetică a UE, și asigură coerența cu alte inițiative legislative în acest domeniu:  Directiva privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune („NIS 2”), la care această legislație este aliniată în ceea ce privește principiile și nivelul de ambiție, respectând totodată particularitățile entităților Uniunii; ▪ Regulamentul privind securitatea cibernetică▪ Recomandarea Comisiei privind răspunsul coordonat la incidentele și crizele de securitate cibernetică de mare amploare.

Regulamentul privind securitatea cibernetică a fost prezentat împreună cu o propunere de regulament privind securitatea informațiilor, care stabilește norme și standarde minime de securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE. Prezenta propunere vizează un schimb securizat de informații între instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE și cu statele membre, pe baza unor practici și măsuri standardizate de protejare a fluxurilor de informații. Negocierile dintre colegiuitori cu privire la această propunere nu au început încă.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending