Rețele sociale

ECONOMIE

Exporturile de produse agroalimentare româneşti în Italia au scăzut cu 25% în 2016

Radio CECCAR FM

Valoarea exporturilor de produse agroalimentare româneşti către Italia, Bulgaria şi Olanda au scăzut în primele 11 luni din 2016 cu 25%, 3,6%, respectiv 1,5%, faţă de aceeași perioadă din 2015, deşi România a exportat în perioada ianuarie-noiembrie 2016 aceleaşi cantităţi de produse agroalimentare ca în primele 11 luni din 2015, arată datele transmise de Institutul Naţional de Statistică (INS), la solicitarea News.ro.

România a exportat în primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare în valoare de 5,6 miliarde de euro, cele mai mari exporturi fiind către Italia, Bulgaria şi Olanda.

Astfel, România a exportat în primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare în valoare de 746 milioane euro către Italia, în scădere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă din 2015.

Tot în primele 11 luni din 2016, din România au plecat către Bulgaria produse agroalimentare în valoare de 339 milioane de euro, în scădere cu 3,6% faţă de acelaşi interval din 2015.

Exporturile către Olanda ai coborât uşor, la 314 milioane de euro, de la 319 milioane de euro în 2015.

Valoarea exporturilor a fost afectată în principal de scăderea încasărilor din livrările porumb (-259,5 milioane euro) şi ţigări (-166,4 milioane euro), arată datele trimise anterior de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

În ceea ce priveşte volumul, cantităţile livrate au fost similare cu cele din 2015.

Cele mai mari cantităţi de produse agroalimentare exportate de România în primele 11 luni din 2016 au ajuns în Egipt (1,3 milioane tone), Spania (1,1 milioane tone) şi Vietnam ( 943.000 tone), mai arată datele INS.

Grâul domină structura exporturilor, cu încasări de peste 1 miliard euro şi un volum de 6,2 milioane tone.

În cazul importurilor, România a importat în primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare în valoare de 888 milioane euro din Ungaria, în scădere cu 1,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2015.

În acelaşi timp, valoarea importurile din Germania au crescut în primele 11 luni din 2016 cu 15% faţă de acelaşi interval din 2015, iar importurile din Polonia au urcat cu 21%.

Cantitățile de produse agroalimentare importate au fost mai mici în cazul produselor provenite din Ungaria ( -2 milioane tone), Bulgaria ( -1 milion tone) şi Polonia( -484.000 tone).

Potrivit MADR, comparativ cu perioada similară din 2015, importurile au avansat la majoritatea grupelor de produse agroalimentare şi, în principal, la: grâu (+108,5 milioane euro), produse de brutărie, patiserie şi biscuiţi (+40,9 milioane euro), ciocolată (+36,1 milioane euro), brânzeturi (+34,8 milioane euro), preparate alimentare (+32,7 milioane euro), cafea (+23,7 milioane euro), citrice (+21 milioane euro), banane (+19,4 milioane euro), carne de pasăre (+15 milioane euro), lapte şi smântâna (+12,2 milioane euro).

ECONOMIE

Noi modificări în Codul de procedură civilă: numirea experților judiciari, digitalizată

Radio CECCAR FM

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 139/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, care modifică articolul 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, digitalizând procesul de numire a experților pentru efectuarea de expertize judiciare.

Potrivit noii legi, dacă părțile implicate într-un proces nu reușesc să ajungă la un acord privind numirea experților, aceștia vor fi desemnați de instanță printr-un sistem informatizat aleatoriu. Acest sistem va selecta experții dintre persoanele înscrise în evidența biroului local de expertiză și autorizate legal să efectueze expertize judiciare. Modificările intră în vigoare la un an de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

Normele metodologice care vor reglementa funcționarea acestui sistem, având în vedere încărcătura experților în ceea ce privește numărul de expertize judiciare alocate, se aprobă în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Opinia CECCAR

Această schimbare legislativă reprezintă un pas semnificativ către digitalizarea și eficientizarea sistemului judiciar din România. Prin utilizarea unui sistem informatizat pentru numirea experților judiciari se asigură o distribuție echitabilă a cazurilor între experți.

Mai mult, această măsură poate contribui la creșterea transparenței și a încrederii publicului în procesul judiciar, oferind un cadru mai clar și mai predictibil pentru părțile implicate în procese civile.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, a fost publicat OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifică OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, a fost eliminată scutirea de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, efectuate către unități spitalicești din rețeaua de stat, rămânând în vigoare doar scutirea de TVA prin restituire către entitățile nonprofit.

În acest context, prin noul act normativ au fost eliminate din formularul (300) următoarele rânduri:

 rândul 14.1 ”Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal”;

▪ rândul 14.2 ”Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal”.

Continuare

ECONOMIE

ANAF: Modificări în cuprinsul unor formulare de declarații de impunere

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin OPANAF nr. 779/2024, publicat în  Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024, o serie de acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

ANAF reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 s-a înființat, la nivelul instituției, Evidența operativă a veniturilor din digitalizare, care are drept scop evidențierea/urmărirea/ monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național (SIISN) și a modulelor de valorificare, precum și ca urmare a utilizării profilelor de risc.

Notificările de conformare cuprind riscurile fiscale identificate și se transmit de organele cu atribuții de control, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale.

În vederea identificării declarațiilor rectificative depuse de contribuabili ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, ANAF a stabilit, prin noul Ordin, ca, în cuprinsul formularelor de declarații de impunere, pentru care este prevăzută și posibilitatea de rectificare a datelor declarate inițial, să fie cuprinsă o căsuță distinctă pentru această situație.

Formularele de declarații fiscale vizate de această modificare sunt:

 formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;

▪ formularul 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;

▪ formularul (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

▪ formularul 710 „Declarație rectificativă”.

Tot ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Pentru a identifica această sursă de venituri, ANAF a modificat OPANAF nr.3604/2015, prin:  aprobarea unui nou formular, „Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată„, în care contribuabilul să poată menționa că solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare; ▪ completarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, astfel încât în formularul ”Decizie de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată” să se înscrie o mențiune referitoare la faptul că solicitarea de corectare a fost formulată ca urmare a unei notificări de conformare.

Continuare

Trending