Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Congresul al XXII-lea al Profesiei Contabile: Panelul internațional Fiscalitatea în economia digitală

Radio CECCAR FM

În continuarea sintezelor privind lucrările Congresului profesiei contabile – care s-au desfășurat la Palatul Parlamentului, în zilele de 28-29 septembrie a.c. –  prezentăm principalele aspecte examinate în Panelul internațional, organizat în cooperare cu ETAF, cu tema Fiscalitatea în economia digitală.

În cuvântul introductiv, moderatorul dezbaterii, președintele Consiliului Superior (CS) al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, s-a referit la sfera de preocupări legate de tema Congresului, și anume partea de tehnologie, avându-se în vedere modificările de paradigmă și de modele de afaceri, cu implicațiile lor asupra autorităților de reglementare care doresc să se adapteze la aceste evoluții. „La nivel european există o efervescență în procesul de modificare a reglementărilor fiscale, fapt confirmat și de cea mai recentă  Directivă cu impact, aceea a raportării schemelor fiscale. De asemenea, un nou proiect de Directivă vizează o integrare mai bună, la nivel european, în privința mobilității; practic, o firmă se va putea muta dintr-un stat membru în alt stat membru pe o procedură similară cu una națională, fără să mai fie nevoie de lichidarea respectivei firme în statul-gazdă. Lucrurile evoluează, iar noi, ca profesie, suntem responsabili, iată, și de partea aceasta fiscală. Trebuie să fim la curent cu aceste modificări, astfel încât să știm ce ne va aștepta în viitor”. Președintele CS al CECCAR a precizat că, la dezbateri, participă  Philippe Arraou, membru în Consiliul IFAC, președinte de onoare Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) Franța, prim-vicepreședinte Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA) și președinte European Tax Adviser Federation (ETAF), implicat direct în dialogul cu Comisia Europeană, în componenta de reglementare, inclusiv în proiectul de reglementare a fiscalității, a taxării în economia digitală. În acest context, Philippe Arraou a fost invitat să prezinte o sinteză a situației actuale, propunerile existente în momentul de față pentru această reglementare, astfel încât să se discute despre soluția optimă din punctul de vedere al interesului  public.

În ampla sa intervenție, Philippe Arraou a precizat că ETAF a fost înființată la 1 ianuarie 2016, moment prefațat – când era președintele Corpului francez – de discuții cu reprezentanții altor țări, mai ales sub impactul cazului Panama Papers. Atunci, Comisia Europeană s-a gândit să facă ceva pentru evitarea unor asemenea situații. În aceste condiții, s-a pus accentul pe necesitatea elaborării, cu participarea activă a contabililor, a unor reglementări la nivel comunitar, inclusiv cu contribuția contabililor români. „Până acum, impozitarea nu era un subiect pentru Uniunea Europeană deoarece nu se dorea promovarea unei politici comune și în legătură cu fiscalitatea. (…) Noi, în calitate de contabili, sperăm că vom avea o politică europeană pe fiscalitate. Trebuie să avem o regulă comună. Aceasta este poziția noastră și ETAF trebuie să participe la această dezbatere”. În continuare, referindu-se la economia digitală, Philippe Arraou a remarcat că și economia tradițională migrează către internet, devenind din ce în ce mai digitală. Companiile tradiționale migrează către economia digitală. „Valoarea de piață a GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon – cei patru mari jucători digitali, este de 1,5 ori mai mare decât întreaga piață financiară din Franța. Aceste companii au devenit o economie în sine. Doar compania Apple, la 2 august a.c., a fost evaluată la 1.000 de miliarde dolari, cel mai înalt nivel la care a ajuns o companie vreodată. Dacă ne referim la activitatea Google, anul trecut era de 110 miliarde dolari. Serviciile Google sunt complet gratuite pentru toți, dar, în spatele acestui fapt, există foarte mulți bani. Apoi, avem cele patru start-up-uri, toate vin din Silicon Valley: Netflix, Airbnb, Tesla și Uber. Nu uitați însă ce se întâmplă în China. Este o țară atât de mare încât și-a dezvoltat propria economie pe internet și acum încearcă să se deschidă către restul lumii. Avem și aici companii similare cu GAFA, foarte puternice, foarte bogate, au foarte mulți bani. Cum de fac atât de mulți bani? Se bazează pe transferul de date, pe publicitate folosind date”. Referindu-se la asemenea companii, a menționat și cazul Uber, care activează și în România. Asemenea companii au rețele internaționale foarte extinse, bazându-se în foarte mare măsură pe avantajele fiscale din unele țări. În general, regula de bază în materie de fiscalitate se referă la sediul permanent. „Dacă ai un sediu permanent într-o țară, acolo plătești impozite. Dumneavoastră sunteți consultanți în contabilitate și știți cum stau lucrurile. Însă pentru o companie pe internet nu este nevoie să existe un sediu fizic într-o țară. E vorba despre o platformă, iar platforma e în programul cloud. Deci, nu o țară, nu ai adresă cu număr, cu stradă, și poți să îți desfășori afacerile de unde dorești. (…) Astăzi, întrebarea este: «Cum să fie impozitată economia digitală?», pentru că această economie intră în concurență acerbă cu economia din lumea reală. E foarte simplu să zici: «Gata! De acum înainte impozităm Google din România». Nu merg lucrurile așa. Și să vrei, nu poți pentru că trebuie să existe un cadru legal. Există deja un Tratat care ar trebui modificat. Deocamdată, cadrul existent trebuie respectat. Singura modalitate de a ajunge la impunerea unui impozit este să fie schimbate regulile la nivel internațional. Nu la nivel național. Și asta e problema. Subiectul este dezbătut intens în grupul G20. Se caută un consens. Nu e foarte ușor. (…) G20 a dat mandat OCDE, care a venit cu idei menite să contureze noi reguli. În urmă cu câteva luni, a fost produs un raport interimar de către mai multe țări și, pentru că lucrurile se doresc a fi mai stabile și mai sigure, trebuie să existe o înțelegere la nivel global, un consens la nivel global, iar raportul final se așteaptă a fi publicat în anul 2020”. În Uniunea Europeană, se află în atenție proiecte care menționează două etape: una ar fi să se introducă imediat impozitarea pe venituri, iar într-o a doua etapă să fie impozitate beneficiile. „Aici ar trebui introduse noi reguli. Deci, într-un prim moment, primul proiect de Directivă spune că trebuie introdus un impozit pe serviciile digitale, pe venituri, calculându-se spațiul de publicitate virtual și impozitându-se activitățile intermediare, de genul Google și Apple. (…) În UE, în cazul regulilor de impozitare, ai nevoie de unanimitate. Comisarul Moscovici a spus că trebuie schimbate regulile de impozitare. Deocamdată, nu s-a făcut nimic, iar trei țări sunt total împotrivă – Irlanda, Luxemburg și Malta. Ele obțin profituri din faptul că au o legislație foarte simplă și nu vor să introducă alte impozite. Alte state nu sunt împotrivă, dar vor să fie impozitate doar profiturile. În urmă cu trei săptămâni, a mai venit o propunere de la președinția Consiliului, din partea Austriei – să fie introdusă impozitarea de 3% imediat, dar cu o clauză numită «clauza apusului». Aceasta este un fel de evoluție, adică atunci când va fi făcut public raportul OCDE, impozitarea se va face pe beneficii și nu pe cifra de afaceri. Atunci va înceta plata aceasta de 3%, pentru că țările se tem că atunci când vor fi introduse noi reguli, ele vor fi pentru veșnicie”. ETAF participă la dezbateri, discută regulat cu Comisia Europeană, organizează conferințe la care invită reprezentanții Comisiei, iar aceasta invită, la rândul ei, ETAF, la evenimente de profil pe care le organizează. „Încercăm să găsim o soluție. Cea mai recentă conferință a avut loc în mai, legat de fiscalitatea corectă într-o lume digitală, iar următoarea conferință va fi la 20 noiembrie. Subiectul este «Digitalizarea va face fiscalitatea mai ușoară?»”.

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova l-a rugat pe Philippe Arraou să expună, în continuare, considerațiile sale privind Directiva care instituie obligația declarării schemelor fiscale. Președintele ETAF a precizat că, în acest sens, se pregătește un proiect. „Mulți sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Știți, însă, cum se petrec lucrurile în viața reală. Știți cât de «creatoare» sunt mințile respectivilor. Chiar dacă te ocupi de astfel de cazuri – și asta și facem acum – putem să ne imaginăm că noi cazuri și noi scheme vor fi inventate ca să facă lucrurile altfel. Legile vin din urmă, nu țin pasul cu realitățile din economie”.  În acest sens, moderatorul panelului a propus să se dezbată impactul taxării digitale prin prisma provocărilor acesteia asupra profesiei contabile.

Adrian Groșanu, președintele Filialei CECCAR Cluj, a subliniat impactul extraordinar pe care digitalizarea îl are în lumea în care trăim, în special asupra profesiei contabile. „Este evident că impactul taxării economiei digitale va fi unul profund, deoarece 8 din 10 companii cotate sunt din domeniul tehnologiei. Pe de altă parte, economia digitală și-a pus amprenta foarte mult și continuă să «intre» în toate profesiile, ceea ce va crea un cadru de dezvoltare mai puternic. De aceea, taxarea economiei digitale va crea și condiții de echitate față de economia tradițională, care ar putea să se dezvolte prin scăderea potențială a presiunii fiscale, dar și prin beneficiile care vor fi aduse în momentul în care veniturile bugetelor publice vor crește. Demersurile la nivel internațional sunt îndreptate spre taxarea economiei digitale, însă va fi un proces care va dura ceva timp, atât din pricina puterii companiilor din acest domeniu, care fac un lobby important, cât și din pricina statelor care sunt paradisuri fiscale. (…) Toate acestea vor genera pentru noi provocări pe care, probabil, le vom rezolva prin aplicarea raționamentului profesional. De fapt, acesta va deveni componenta de bază a profesiei contabile – aplicarea obiectivă a raționamentului profesional –, astfel încât să răspundem cât mai bine nevoii de informații a utilizatorilor informației contabile”.

La rândul său, Maria-Iulia Sobolevschi-David, vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, a relevat conexiunea dintre economia digitală și cea tradițională, aceasta din urmă având alte caracteristici decât cele clasice. Impactul economiei digitale este regăsit și la firmele mici, locale, nu numai la multinaționale, iar toate modificările care vin de sus, de la acești coloși, se vor răsfrânge, într-o formă sau alta, asupra fiscalității pentru firmele mici, naționale. Dacă discutăm despre firmele multinaționale, firmele mari, cu putere, atunci principala modificare va fi generată de ceea ce înseamnă sediul permanent, de recunoaștere a sediului permanent. La ora actuală, sediul permanent înseamnă locul unde se desfășoară o activitate, dar, așa cum s-a spus, în viitor trebuie să vedem sediul permanent ca pe un loc generator de venituri, fără a fi nevoie de o prezență efectivă în acel loc. Modificările trebuie să aibă loc într-un timp scurt, pentru că, în prezent, nu ținem pasul cu evoluția tehnologică. Nu cred că va fi o fiscalitate mai ușoară. Cred că va fi o fiscalitate mai interesantă. Și cred că va fi o mai bună relație între contabilitate și fiscalitate. Fiscalitatea va avea nevoie de mai multe informații din contabilitate pentru a asigura stabilirea sarcinii fiscale”.

Moderatorul dezbaterii a constatat, pe de-o parte, interesul statelor de a dezvolta domeniul IT, uneori chiar, așa cum este și cazul României, cu stabilirea de facilități fiscale, iar, pe de altă parte, în contradicție, intenția de a dezvolta domeniul, dar existând problema impozitării economiei digitale. În acest sens, a adresat următoarele întrebări: „Considerați că reglementările contabil-fiscale la acest moment – cazul României, și de ce nu, al Franței și al altor țări din Europa – sunt suficiente? Către ce direcție ar trebui să mergem și ce propuneri ar trebui să susținem către reglementatorul european și cel al profesiei contabile, care emite standarde naționale și internaționale?”.

Maria-Iulia Sobolevschi-David a subliniat că, în opinia sa, toate reglementările contabile generează, până la urmă, dimensiunea sarcinii fiscale. De asemenea, pornind de la un exemplu oferit de realitățile economice, a remarcat necesitatea adaptării regulilor la evoluția schimburilor internaționale. În ceea ce privește situația actuală, a precizat că „avem facilități fiscale, avem o scutire de impozit pe veniturile salariilor pentru persoanele care lucrează în domeniul IT, avem o scutire pe profit pentru firmele care desfășoară activitate de cercetare. Există facilități. Urmează să vedem și cum înregistrăm tranzacțiile internaționale și cum le impozităm”.

A intervenit în dezbatere Philippe Arraou, care a subliniat că „acum, cu digitalizarea, nu mai există frontiere. Impozitarea a devenit un subiect internațional. Activitățile comerciale sunt acum diferite și trebuie să avem noi reguli privind fiscalitatea. Noi suntem între piață și autoritățile fiscale. Rolul nostru este ca aceste companii pentru care lucrăm să se conformeze cu obligațiile fiscale și trebuie să ne educăm clienții ca ei să accepte să plătească impozite. Una dintre responsabilitățile noastre este de a ajuta societatea în colectarea de impozite. Avem nevoie de bani pentru serviciile publice și contabilii trebuie să-și desfășoare activitățile în interesul public. Nu este ușor, în anumite cazuri, dar este rolul nostru”.

În continuare, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova s-a referit la noua modalitate de a gândi un business, și anume gândirea integrată, condiție în care companiile nu mai trebuie să se concentreze doar pe remunerarea capitalului financiar, adică pe dividendele pentru acționari. 

Philippe Arraou a precizat că „gândirea integrată ține de capitalul social. Trebuie, într-un fel, prin gândirea integrată, să ne asumăm responsabilitatea de a ne integra în societate, nu numai să facem profit. Ca patron, angajezi oameni, faci afaceri cu alte părți implicate, cu clienți, cu furnizori, ai o relație cu tot mediul economic și trebuie să plătești impozite. Asta face parte din procesul integrat și impozitele fac parte din activitatea comercială. Trebuie să acceptăm asta”.

În aceeași ordine de idei, Adrian Groșanu a subliniat că firmele din domeniul tehnologiei și comunicațiilor au o caracteristică specială, mobilitatea, iar aceasta face foarte greu de impus sisteme de taxare asupra lor. „Statele fac tot posibilul să le atragă ca să încaseze contribuțiile sociale, în special. (…) În România, programatorii și cei care lucrează în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt scutiți de impozit pe venit, însă lucrurile s-au schimbat un pic, cel puțin în țara noastră, de când cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Prin scăderea cotei de impozit de la 16% la 10%, programatorii au pierdut. Statul a venit apoi, în februarie, cu o măsură reparatorie, prin Ordonanța 3 din 2018, prin care s-au reglat puțin lucrurile cu condiția să se majoreze salariul brut cu 20%. Însă, din discuțiile pe care le-am avut cu diverși proprietari ai companiilor de soft din Cluj – care este un pol al informaticii din țară – acest efect a fost limitat. Presiunea este atât de mare încât trebuie majorate salariile. În ceea ce privește impozitarea companiilor, în România nu există diferențe față de companiile tradiționale. Cota de impozitare este aceeași, atât timp cât au sediul permanent la noi. Problema este cu celelalte companii, care operează la nivel internațional, care nu au un sediu permanent sau îl au în paradisuri fiscale”.

În calitatea sa de cadru didactic, Maria-Iulia Sobolevschi-David a precizat că formează anual peste 300 de tineri în domeniul financiar-contabil. „Vorbesc cu ei, îi pregătesc, facem împreună proiecte. Noua generație vrea o lege clară, pe care să o respecte. Ei vor să plătească impozite, dar impozite corecte”.

În această ordine de idei, moderatorul dezbaterii a remarcat: „Sperăm să fie o veste bună pentru bugetul de stat, în viitor, dacă tinerii sunt mai implicați. Credeți că, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, vom reuși să găsim o schemă de impozitare a acestor tranzacții care să fie echitabilă pentru toată lumea?”.

Philippe Arraou a subliniat: „Nu este deloc ușor de răspuns la o astfel de întrebare deoarece fiscalitatea nu este încă un subiect internațional. Devine unul internațional, dar aceasta este o abordare nouă. Statele nu vor ca acest subiect să devină internațional pentru că apreciază fiscalitatea drept un privilegiu. (…) O structură care să împace pe toată lumea ar fi minunată, dar este ca un fel de vis. Trebuie să existe o nouă mentalitate, o mentalitate globală”. După ce s-a referit la unele procese și fenomene la scară europeană și mondială, Philippe Arraou a pledat pentru intensificarea eforturilor îndreptate spre armonizarea pozițiilor, spre realizarea unui consens, fie el chiar unul minimal.

Continuând ideea, Adrian Groșanu a spus că „în orice domeniu este greu să mulțumești pe toată lumea și, cu siguranță, nici nu poți, chiar dacă încerci. Cu atât mai mult în domeniul fiscalității, al sistemelor fiscale, unde cotele de impunere variază de la zero la 40%. Tendința, probabil, va fi de diminuare a diferențelor, dar, în opinia mea, sub nicio formă nu vom putea ajunge la o echitate absolută în acest domeniu”.

În ceea ce privește impozitarea economiei digitale, Maria-Iulia Sobolevschi-David a relevat că există două propuneri: „Inițial s-a discutat despre plata unui impozit pe profit după care, avându-se în vedere timpul îndelungat necesar pentru stabilirea regulilor, s-a trecut la cea de-a doua propunere, la plata unui impozit pe veniturile realizate, o cotă de 3%. Indiferent de sistemul aplicat, nu o să fie mulțumiți toți contribuabilii. De ce? Cota de impozit pe profit normal că va fi facilă celor care practică marje comerciale mici, iar o cotă de impozit pe veniturile microîntreprinderilor va fi bineînțeles facilă celor care au marje mari. Unii vor câștiga, alții vor pierde. Dar, cu siguranță, vom asista la creșterea costurilor, indiferent de sistemul aplicat”.

În concluzie, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a spus: „Eu sper să câștigăm noi, cetățenii Europei, din această taxare. Sper ca discuțiile noastre să fi conturat un cadru general de evoluție a ceea ce înseamnă sistemul fiscal și modul în care el va fi influențat de evoluția societății noastre, de globalizare și de digitalizare. Ca profesie, ne vom implica cu tot ceea ce putem în a gândi acest sistem și pentru a influența mediul de afaceri și – de ce nu? – și autoritățile de reglementare pentru a conștientiza necesitatea realizării unui sistem fiscal echitabil”

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 19 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat prelungirea acordului DTS cu cinci țări

Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat joi, 15 februarie, prelungirea acordului din 2021 încheiat cu Austria, Franța, Italia, Spania și Regatul Unit privind impozitele pe serviciile digitale (DTS-uri) până la 30 iunie 2024. Conform acordului, cele cinci țări vor acorda credite fiscale companiilor americane care fac obiectul DTS-urilor lor împotriva oricăror obligații viitoare privind impozitul pe profit în conformitate cu normele privind suma A din Pilonul 1, odată ce acestea vor intra în vigoare.

În schimb, Statele Unite, care consideră că DTS-urile sunt discriminatorii față de companiile americane, au fost de acord să retragă tarifele de răzbunare propuse pentru unele importuri americane de bunuri din cele cinci țări. Extinderea acestui acord vine în contextul în care OCDE lucrează la finalizarea textului unei convenții multilaterale (MLC) pentru punerea în aplicare a Pilonului 1, cu scopul de a organiza o ceremonie de semnare până la sfârșitul lunii iunie.

Patru jurisdicții au fost eliminate de pe lista neagră a UE

Reprezentanții permanenți ai statelor membre ale UE ar fi convenit miercuri, 14 februarie, să elimine Bahamas, Belize, Seychelles și Insulele Turks și Caicos de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (așa-numita listă neagră a UE). Insulele Bahamas, Turks și Caicos au fost adăugate pe lista jurisdicțiilor fiscale necooperante în octombrie 2022, în timp ce Belize și Seychelles au fost adăugate în octombrie 2023. Acordul urmează să fie aprobat oficial la nivel ministerial la 20 februarie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale. Lista revizuită este disponibilă aici.

Programul Grupului de lucru privind Codul de conduită sub președinția belgiană

Grupul de lucru privind Codul de conduită al Consiliului UE privind impozitarea întreprinderilor a convenit și a publicat recent programul său de lucru pe durata Președinției belgiene a Consiliului. Grupul va finaliza revizuirea măsurilor fiscale notificate de statele membre în cadrul procesului de înghețare și de eliminare. Notificarea actuală este prima dată când statele membre vor notifica, dacă este cazul, caracteristicile fiscale cu aplicare generală, astfel cum sunt definite în Codul de conduită revizuit. Grupul va continua, de asemenea, să monitorizeze jurisdicțiile acoperite de domeniul de aplicare geografic și punerea în aplicare a angajamentelor asumate de jurisdicțiile cooperante. În plus, Grupul va începe procesul de examinare a celor trei noi jurisdicții (Brunei Darussalam, Kuweit și Noua Zeelandă) incluse în domeniul de aplicare geografic. Grupul va lucra, de asemenea, la viitorul criteriu 1.4 pentru a include beneficiarii reali ca un al patrulea criteriu al listei UE privind transparența fiscală, pregătirea pentru evaluarea, în al doilea semestru al anului 2024, a criteriului 3.2 privind raportarea pentru fiecare țară în parte (CbCR) a jurisdicțiilor relevante care au aderat la Cadrul general incluziv după 31 decembrie 2021, posibilul exercițiu de examinare a fiduciilor și a altor construcții juridice similare în 2.2 de jurisdicții; precum și interacțiunea dintre normele GLOBE ale Carului general incluziv al OCDE/G20 privind BEPS în temeiul pilonului doi și criteriul 2.2 in lista UE privind impozitarea justă. Trei ședințe ale grupului sunt programate în cadrul Președinției belgiene la 7 februarie, 24 aprilie și 10 iunie 2024.

Eurodeputații consultă experții cu privire la obstacolele fiscale rămase în cadrul pieței unice

Marți, 13 februarie, experții și-au prezentat punctele de vedere și au discutat cu eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European despre modul de abordare a obstacolelor și distorsiunilor fiscale rămase în cadrul pieței unice. în special în contextul mandatului lui Enrico Letta de a pregăti un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE. Enrico Letta a anunțat că raportul nu va fi prezentat la sfârșitul lunii martie, așa cum era de așteptat, ci la 17 aprilie 2024, pentru a-i permite să-și finalizeze consultările în Europa. El a identificat trei domenii cheie de îngrijorare. Prima este o aplicare slabă a Directivelor UE, ceea ce creează fragmentare. Al doilea este faptul că țările utilizează rate de impozitare scăzute și stimulente pentru a concura. Cel de-al treilea domeniu de îngrijorare este faptul că IMM-urile se confruntă cu 27 de sisteme fiscale diferite, a spus el, adăugând că UE ar putea fi nevoită să inventeze, într-un mod creativ, ceva de genul unui al 28-lea regim pentru IMM-uri, dar poate și pentru alte întreprinderi, atât la nivelul legislației corporatiste, cât și al impozitării. Alți experți invitați au fost Christian Kaeser, șeful departamentului de taxe și impozite la Siemens, Dominika Langemayr, profesor de economie la Universitatea Catolică din Eichstätt-Ingolstadt, și Jost Heckemeyer, profesor la Universitatea Kiel și cercetător asociat la Centrul Leibniz pentru Cercetări economice Europene din Mannheim. În aceeași zi, Departamentul pentru politici economice, științifice și legate de calitatea vieții a organizat un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta și discuta studiul privind „Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în semnalarea datelor”.

Enrico Letta își va prezenta primele constatări privind viitorul pieței unice la 22 februarie

Joi, 22 februarie 2024, eurodeputații din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European vor avea un al doilea schimb de idei cu Enrico Letta, fost șef al guvernului italian și președinte al Institutului Jacques Delors. Concluziile Consiliului European din 29 și 30 iunie 2023 au solicitat elaborarea unui raport independent la nivel înalt privind viitorul pieței unice și l-au însărcinat pe Enrico Letta cu redactarea acestui raport. Un prim schimb de opinii între eurodeputații IMCO și Enrico Letta a avut loc la 19 septembrie 2023, permițând o discuție a punctelor lor de vedere și a priorităților privind viitorul pieței unice. În cadrul acestui al doilea schimb de idei, înainte de prezentarea raportului final către Consiliul European din aprilie, Enrico Letta va prezenta eurodeputaților, în prezența reprezentanților organismelor de standardizare, BEUC și BusinessEurope, primele sale constatări și recomandări în vederea finalizării raportului său. Sesiunea poate fi urmărită live aici.

Ultima întâlnire FISC a eurodeputatului Paul Tang

Eurodeputatul socialist olandez Paul Tang a prezidat ultima sa ședință a subcomisiei FISC la Parlamentul European marți, 13 februarie, deoarece nu va candida la alegerile europene din iunie. Ultima ședință a mandatului FISC va avea loc la 19 martie, dar Paul Tang nu va putea să prezideze mandatul, deoarece va călători în acea zi. Paul Tang a prezidat subcomisia FISC încă de la crearea sa în septembrie 2020. „Cred că este foarte bine că cel puțin un parlament din Europa este informat cu privire la discuțiile privind impozitarea europeană și internațională”, a declarat acesta. Paul Tang speră, de asemenea, că Parlamentul European va continua să fie activ în acest domeniu și în viitor. „Cred că impozitarea va fi pe primul loc în anii următori, având în vedere cererea de echitate în general, dar și stresul asupra sectorului public”, a concluzionat acesta.

Camerun se angajează să înceapă schimbul automat de informații financiare aferente conturilor în 2026

Camerun s-a angajat să implementeze Standardul internațional pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în chestiuni fiscale (AEOI) până în septembrie 2026, a anunțat OCDE miercuri, 14 februarie. Țara este membră a Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale din 2012. Forumul Global va însoți progresele înregistrate de Camerun în îndeplinirea angajamentului său de a începe schimbul automat până în septembrie 2026, iar membrii Forumului Global și G20 vor primi actualizări. O sută douăzeci și cinci dintre cei 171 de membri ai Forumului Global se angajează acum să înceapă AEOI până la o anumită dată, 12 între 2024 și 2026, iar marea majoritate au început schimburile, a declarat OCDE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

eTAX, un nou serviciu pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Radio CECCAR FM

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024.

Serviciul eTAX:

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii utilizează serviciul «eTAX – comunicare AFM online» (eTAX), existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligatiile la Fondul de mediu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată.

Actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Prin intermediul eTAX se pot comunica de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații, altele decât cele prevăzute mai sus, în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezentul ordin.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii.

De reținut! Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX:

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” se poate realiza de către următoarele persoane autorizate:

a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu;

e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;

f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciul „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către Serviciul „eTAX – comunicare AFM online” și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 12 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare continuă, declară OCDE

Jurisdicțiile continuă să facă progrese în tratarea practicilor fiscale dăunătoare prin implementarea standardului internațional în cadrul acțiunii 5 a BEPS, a declarat OCDE marți, 6 februarie. OCDE a examinat 322 de regimuri fiscale preferențiale și a constatat că peste 40% dintre acestea au fost sau sunt în curs de a fi eliminate. În special, OCDE a constatat că rata de impozitare preferențială pentru birourile familiale din Hong Kong și zonele de liber schimb din Emiratele Arabe Unite nu mai este dăunătoare. OCDE a remarcat, de asemenea, că regimurile fiscale preferențiale din Albania și Armenia au fost eliminate. Aceste patru jurisdicții se află în prezent pe lista gri europeană a țărilor terțe cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Se preconizează că următoarea actualizare a listelor europene negre și gri ar urma să fie adoptată la 20 februarie 2024.

Comisia Europeană acordă Canadei echivalența pentru DAC7

Luni, 5 februarie, Comisia Europeană ar fi confirmat că informațiile care urmează să fie schimbate automat între Canada și cele 17 state membre semnatare ale Acordului multilateral al autorității componente al OCDE privind schimbul automat de informații cu privire la veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale sunt echivalente cu informațiile solicitate în temeiul celui de-al șaptelea amendament la Directiva privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC7). Prin această decizie, platformele canadiene care au obligații de raportare în temeiul DAC7 vor raporta informațiile către Canada, care va face apoi schimb de informații cu țările UE relevante, cu condiția ca legislația canadiană să intre în vigoare și ca relațiile de schimb dintre Canada și statele membre ale UE să fie activate. Cele 17 state membre care au semnat acordul multilateral sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Echivalența la DAC7 pentru Canada se va aplica începând cu anul 2024.

Comisia Europeană face apel la Germania să respecte normele europene în materie de TVA în ceea ce privește serviciile de învățământ privat

Miercuri, 7 februarie, Comisia Europeană a emis un aviz motivat Germaniei pentru neaplicarea corectă a normelor UE privind scutirea de TVA pentru serviciile de învățământ privat, astfel cum sunt prevăzute în Directiva TVA și clarificate de Curtea Europeană de Justiție. Această Directivă impune statelor membre să scutească de TVA taxele de școlarizare private care acoperă învățământul școlar sau universitar. Statele membre pot stabili condiții suplimentare numai pentru a asigura aplicarea corectă și directă a acestei derogări și pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală și abuzul. Statele membre trebuie să exercite această discreție astfel încât să se asigure că contribuabilul care are dreptul la scutirea de TVA poate beneficia în mod real de aceasta. În Germania, profesorii privați trebuie să prezinte un certificat pentru a beneficia de scutirea de TVA. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă a unui „Land” german și să ateste că serviciile didactice se pregătesc pentru exercitarea unei profesii sau pentru o examinare în fața unei persoane juridice de drept public. Potrivit Comisiei, această prevedere nu este conformă cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană de Justiție. Din acest motiv, se consideră că Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei TVA. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și a lua măsurile necesare. În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

Grecia a cerut să renunțe la scutirea de accize pentru magazinele duty-free de la frontierele terestre cu țările din afara UE

Comisia Europeană a decis miercuri, 7 februarie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori oficiale de notificare Greciei pentru nerespectarea normelor UE privind regimul general al accizelor. Grecia scutește de la plata accizelor bunurile furnizate de magazinele duty-free situate la granițele sale terestre cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Până în ianuarie 2017, Directiva a permis statelor membre care dețineau magazine duty-free situate în afara unui aeroport sau a unui port la 1 iulie 2008 să utilizeze o astfel de derogare. În ciuda faptului că acest lucru nu mai este permis în temeiul legislației UE, Grecia continuă să utilizeze această derogare. Prin urmare, Comisia trimite Greciei o scrisoare oficială de notificare, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Audiere FISC cu privire la obstacolele fiscale de pe piața unică

Subcomisia FISC a Parlamentului European va organiza marți, 13 februarie, o audiere publică pe tema Combaterea obstacolelor fiscale în cadrul pieței interne și rolul politicilor fiscale în promovarea creșterii economice. Experții își vor prezenta punctele de vedere și vor discuta cu membrii FISC cu privire la modul în care pot fi tratate obstacolele și distorsiunile fiscale rămase în cadrul pieței unice. Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, mandatat de Consiliul UE să pregătească un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE și să îl prezinte la summitul european din 20-21 martie 2024, va participa la audiere pentru a comenta aspectele fiscale ale activității sale cu privire la acest raport. Totodată, în aceeași zi, Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții va găzdui un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta un studiu cu tema Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în  semnalarea datelor. Pr. Arjan Lejour va prezenta raportul, care analizează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending