Rețele sociale

ECONOMIE

CE a lansat Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene, ediția 2023

Radio CECCAR FM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) anunță lansarea, de către Comisia Europeană (CE), a „Premiilor pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, ediția 2023. „Prin această inițiativă, DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri dorește să răsplătească inițiativele care facilitează afacerile, în special prin recunoașterea importanței antreprenoriatului”, menționează MAT, într-un comunicat.

“Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” identifică și recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii și antreprenoriatului în Europa, expun cele mai bune politici și practici antreprenoriale, sporesc conștientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează și inspiră potențialii antreprenori.

Entitățile eligibile cuprind organizații naționale, localități, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriate public-private între autorități publice și întreprinzători, programe educaționale și organizații de afaceri. Pentru categoria antreprenoriatului responsabil și favorabil incluziunii, entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în definiția IMM-urilor (europa.eu), sunt eligibile să aplice, cu condiția ca proiectul, care urmărește să intre în concurență, să nu fie activitatea de bază a IMM-ului. Principalii factori care determină dacă o întreprindere este un IMM sunt: fie numărul de angajați, fie cifra de afaceri, fie totalul bilanțului.

Există șase categorii de premii:

  1. Promovarea spiritului antreprenorial: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor și al femeilor.
  2. Investiții în competențele antreprenoriale: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, manageriale și ale angajaților.
  3. Sprijinirea tranziției digitale: sprijinirea tranziției digitale a întreprinderilor care le permite să dezvolte, să comercializeze și să utilizeze tehnologii, produse și servicii digitale de orice fel.
  4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea internaționalizării întreprinderilor: recunoaște politicile și inițiativele inovatoare la nivel național, regional sau local, care fac din Europa cel mai atractiv loc pentru a începe o afacere, a o exploata, a o face să se dezvolte și a o extinde pe piața unică, pentru a simplifica procedurile legislative și administrative pentru întreprinderi și pentru a pune în aplicare principiul “a gândi mai întâi la scară mică” în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  5. Sprijinirea tranziției durabile: recunoaște politicile și inițiativele de la nivel național, regional sau local care sprijină tranziția durabilă și aspectele de mediu, cum ar fi economia circulară, neutralitatea climatică, energia curată, utilizarea eficientă a resurselor sau biodiversitatea, de exemplu prin dezvoltarea durabilă a competențelor și stabilirea de contacte, precum și prin finanțare.
  6. Premiul pentru antreprenoriat responsabil și global: recunoaște acțiunile naționale, regionale și locale ale autorităților sau parteneriatelor public-private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Această categorie de premii va recunoaște, de asemenea, eforturile de promovare a antreprenoriatului în cadrul grupurilor defavorizate, precum șomerii, în special șomerii pe termen lung, imigranții legali, persoanele cu handicap sau cele aparținând minorităților etnice.

Marele premiu al juriului poate fi ales din orice categorie și va fi acordat candidatului care prezintă inițiativa considerată cea mai creativă și plină de inspirație din Europa.

Concursul se adresează tuturor autorităților locale, regionale și naționale din UE sau țărilor asociate în cadrul Programului COSME. La acest concurs pot participa toate autoritățile la nivel de municipii, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriatele public-private între autorități publice și întreprinzători, programele educaționale, întreprinderile și organizațiile de afaceri.  Proiectele care provin exclusiv de la întreprinderi private sau persoane fizice sunt eligibile doar pentru categoria Antreprenoriat responsabil și favorabil incluziunii, în cazul în care entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum se prevede în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile să aplice și cu condiția ca proiectul, cu care aplică IMM-ul, să nu fie activitatea principală a societății sau ca obiectivul principal al întreprinderii să nu fie exclusiv în acest scop.

Se vor accepta și nominalizări comune din partea mai multor țări în cazul inițiativelor transfrontaliere, atât timp cât acestea sunt sprijinite de toate țările implicate.

Obiectivul Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene este acela de a răsplăti politicile care promovează antreprenoriatul la nivel local, regional sau național. Prin urmare, Premiile se adresează tuturor autorităților publice însărcinate cu elaborarea de politici.

Premiile se adresează și parteneriatului public-privat și anume „formelor de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat care vizează să asigure finanțarea, construcția, renovarea, gestionarea sau întreținerea unei infrastructuri sau furnizarea unui serviciu”.

Parteneriatul public-privat cuprinde următoarele:  un acord financiar prin care partenerul privat este însărcinat cu punerea în aplicare a unei politici elaborate de autoritatea publică; ▪ un acord între partenerul privat și autoritatea publică prin care partenerul privat este implicat – pe baza expertizei, cunoștințelor și resurselor sale – în procesul de elaborare de politici; ▪ sprijinul explicit, nu neapărat de natură financiară, acordat de autoritatea publică partenerului din sectorul privat în cadrul unui anumit proiect. În scopul acestor premii, sprijinul trebuie să fie explicit.

Entități private – IMM-uri care se încadrează în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile pentru a intra DOAR în categoria Antreprenoriat responsabil și incluziv.

Organizațiile care au intrat anterior în EEPA sunt eligibile să aplice cu un nou proiect/inițiativă sau cu proiectul care a fost introdus anterior în cazul în care proiectul nu a fost câștigător al categoriei și s-au adus modificări/îmbunătățiri semnificative proiectului.

Există două etape de selecție: candidații vor fi luați în considerare pentru Premiile Europene doar prin finalizarea unei selecții inițiale, la nivel național. Un juriu format din reprezentanți de înalt nivel va selecta câștigătorii finali, care vor fi anunțați cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2023.

Manualul operațional 2023, categoriile de premii și formularul de candidatură se găsesc pe site-ul MAT, www.imm.gov.ro și www.turism.gov.ro, la secțiunea Mediul de Afaceri, respectiv Media-Comunicate.

MAT subliniază că cei interesați să se înscrie la acest concurs trebuie să transmită formularul de candidatură coordonatorului național pentru a trece de selecția inițială care se desfășoară la nivel național.

„Termenul de depunere a solicitărilor de către candidații din România este 9 iunie 2023”, precizează MAT.

ECONOMIE

România, cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE în luna ianuarie

Radio CECCAR FM

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut în luna ianuarie până la 3,1%, de la 3,4% în decembrie, însă în România rata anuală a inflației a fost de două ori mai mare decât media din blocul comunitar și în creștere față de luna decembrie a anului trecut, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres.

În prima lună a acestui an, țările membre ale UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (7,3%), Estonia (5%) și Croația (4,8%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Danemarca și Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania și Finlanda (toate cu o inflație de 1,1%).

Comparativ cu luna decembrie 2023, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 11 state, inclusiv în România de la 7%, până la 7,3%.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut de la 2,9% în luna decembrie, până la 2,8% în luna ianuarie. De asemenea, Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 3,6%, de la 3,9% în decembrie. Un alt indicator care, pe lângă prețurile la energie și alimente, exclude și prețurile la țigări și alcool, a crescut până la 3,3%, de la 3,4% în luna decembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de către BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Continuare

ECONOMIE

O nouă schemă de ajutor de stat pentru susținerea producției de cartofi

Radio CECCAR FM

Executivul a aprobat schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăți agricole și producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Verificările în teren se realizează de către DAJ și APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanților ajutorului de minimis.

Continuare

ECONOMIE

Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor

Radio CECCAR FM

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571.180 lei.

În urma actului aprobat de Executiv, speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine vor beneficia de 120,7 milioane lei, iar pentru speciile ovine și caprine va fi prevăzută suma de 269 milioane de lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Fondurile vor fi asigurate de la bugetul MADR, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

Continuare

Trending