Rețele sociale

ECONOMIE

CE a lansat Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene, ediția 2023

Radio CECCAR FM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) anunță lansarea, de către Comisia Europeană (CE), a „Premiilor pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, ediția 2023. „Prin această inițiativă, DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri dorește să răsplătească inițiativele care facilitează afacerile, în special prin recunoașterea importanței antreprenoriatului”, menționează MAT, într-un comunicat.

“Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” identifică și recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii și antreprenoriatului în Europa, expun cele mai bune politici și practici antreprenoriale, sporesc conștientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează și inspiră potențialii antreprenori.

Entitățile eligibile cuprind organizații naționale, localități, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriate public-private între autorități publice și întreprinzători, programe educaționale și organizații de afaceri. Pentru categoria antreprenoriatului responsabil și favorabil incluziunii, entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în definiția IMM-urilor (europa.eu), sunt eligibile să aplice, cu condiția ca proiectul, care urmărește să intre în concurență, să nu fie activitatea de bază a IMM-ului. Principalii factori care determină dacă o întreprindere este un IMM sunt: fie numărul de angajați, fie cifra de afaceri, fie totalul bilanțului.

Există șase categorii de premii:

  1. Promovarea spiritului antreprenorial: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor și al femeilor.
  2. Investiții în competențele antreprenoriale: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, manageriale și ale angajaților.
  3. Sprijinirea tranziției digitale: sprijinirea tranziției digitale a întreprinderilor care le permite să dezvolte, să comercializeze și să utilizeze tehnologii, produse și servicii digitale de orice fel.
  4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea internaționalizării întreprinderilor: recunoaște politicile și inițiativele inovatoare la nivel național, regional sau local, care fac din Europa cel mai atractiv loc pentru a începe o afacere, a o exploata, a o face să se dezvolte și a o extinde pe piața unică, pentru a simplifica procedurile legislative și administrative pentru întreprinderi și pentru a pune în aplicare principiul “a gândi mai întâi la scară mică” în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  5. Sprijinirea tranziției durabile: recunoaște politicile și inițiativele de la nivel național, regional sau local care sprijină tranziția durabilă și aspectele de mediu, cum ar fi economia circulară, neutralitatea climatică, energia curată, utilizarea eficientă a resurselor sau biodiversitatea, de exemplu prin dezvoltarea durabilă a competențelor și stabilirea de contacte, precum și prin finanțare.
  6. Premiul pentru antreprenoriat responsabil și global: recunoaște acțiunile naționale, regionale și locale ale autorităților sau parteneriatelor public-private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Această categorie de premii va recunoaște, de asemenea, eforturile de promovare a antreprenoriatului în cadrul grupurilor defavorizate, precum șomerii, în special șomerii pe termen lung, imigranții legali, persoanele cu handicap sau cele aparținând minorităților etnice.

Marele premiu al juriului poate fi ales din orice categorie și va fi acordat candidatului care prezintă inițiativa considerată cea mai creativă și plină de inspirație din Europa.

Concursul se adresează tuturor autorităților locale, regionale și naționale din UE sau țărilor asociate în cadrul Programului COSME. La acest concurs pot participa toate autoritățile la nivel de municipii, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriatele public-private între autorități publice și întreprinzători, programele educaționale, întreprinderile și organizațiile de afaceri.  Proiectele care provin exclusiv de la întreprinderi private sau persoane fizice sunt eligibile doar pentru categoria Antreprenoriat responsabil și favorabil incluziunii, în cazul în care entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum se prevede în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile să aplice și cu condiția ca proiectul, cu care aplică IMM-ul, să nu fie activitatea principală a societății sau ca obiectivul principal al întreprinderii să nu fie exclusiv în acest scop.

Se vor accepta și nominalizări comune din partea mai multor țări în cazul inițiativelor transfrontaliere, atât timp cât acestea sunt sprijinite de toate țările implicate.

Obiectivul Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene este acela de a răsplăti politicile care promovează antreprenoriatul la nivel local, regional sau național. Prin urmare, Premiile se adresează tuturor autorităților publice însărcinate cu elaborarea de politici.

Premiile se adresează și parteneriatului public-privat și anume „formelor de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat care vizează să asigure finanțarea, construcția, renovarea, gestionarea sau întreținerea unei infrastructuri sau furnizarea unui serviciu”.

Parteneriatul public-privat cuprinde următoarele:  un acord financiar prin care partenerul privat este însărcinat cu punerea în aplicare a unei politici elaborate de autoritatea publică; ▪ un acord între partenerul privat și autoritatea publică prin care partenerul privat este implicat – pe baza expertizei, cunoștințelor și resurselor sale – în procesul de elaborare de politici; ▪ sprijinul explicit, nu neapărat de natură financiară, acordat de autoritatea publică partenerului din sectorul privat în cadrul unui anumit proiect. În scopul acestor premii, sprijinul trebuie să fie explicit.

Entități private – IMM-uri care se încadrează în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile pentru a intra DOAR în categoria Antreprenoriat responsabil și incluziv.

Organizațiile care au intrat anterior în EEPA sunt eligibile să aplice cu un nou proiect/inițiativă sau cu proiectul care a fost introdus anterior în cazul în care proiectul nu a fost câștigător al categoriei și s-au adus modificări/îmbunătățiri semnificative proiectului.

Există două etape de selecție: candidații vor fi luați în considerare pentru Premiile Europene doar prin finalizarea unei selecții inițiale, la nivel național. Un juriu format din reprezentanți de înalt nivel va selecta câștigătorii finali, care vor fi anunțați cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2023.

Manualul operațional 2023, categoriile de premii și formularul de candidatură se găsesc pe site-ul MAT, www.imm.gov.ro și www.turism.gov.ro, la secțiunea Mediul de Afaceri, respectiv Media-Comunicate.

MAT subliniază că cei interesați să se înscrie la acest concurs trebuie să transmită formularul de candidatură coordonatorului național pentru a trece de selecția inițială care se desfășoară la nivel național.

„Termenul de depunere a solicitărilor de către candidații din România este 9 iunie 2023”, precizează MAT.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending