Rețele sociale

ECONOMIE

Aviz pentru prima Organizație de Management al Destinației dezvoltată la nivel județean

Radio CECCAR FM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a emis avizul pentru înființarea primei Organizații de Management al Destinației (OMD) din România, dezvoltată la nivel județean. Este vorba despre „Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș”, a anunțat MAT, într-un comunicat.

„România turistică are nevoie de fiecare dintre noi pentru a deveni tot mai competitivă! Dacă ne dăm mâna și, împreună, construim parteneriate durabile, garantat șansele de a transpune acest deziderat comun în realitate sunt infinit mai mari. Drept urmare, inițiativa Maramureșului de a înființa primul OMD județean din țara noastră este una mai mult decât lăudabilă. Felicitările mele merg și către cele mai noi OMD-uri locale, care au primit în cursul acestui an avizul din partea instituției noastre: Țara Dornelor și Mamaia-Constanța. Încurajez, pe această cale, toate destinațiile autohtone să urmeze aceste exemple de bună practică și, prin asocierile public-private, să contribuie la reforma turismului românesc!”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

„Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș”, reprezentată de președintele Ionel Ovidiu Bogdan, este formată din următorii membri fondatori: Consiliul Județean Maramureș, Saorsa Turism SRL, Turist Suior SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Pentru înființarea OMD-ului județean, în structurile de primire turistice clasificate din destinație trebuie să există cel puțin 1.000 de locuri de cazare. Mai mult, în structura organizatorică trebuie prevăzut cel puțin un post de manager de destinație turistică. Referitor la strategia de dezvoltare și marketing turistic, precum și la planul de acțiune, acestea pot fi elaborate și adoptate în cel mult un an de zile de la primirea avizului.

Reforma privind turismul din România prinde tot mai mult contur și pe plan local, menționează reprezentanții MAT. După înființarea, în luna decembrie a anului trecut, a „Organizației de Management al Destinației Suceava – Orașul Cetății de Scaun”, alte două entități au primit avizul din partea MAT: „Organizația de Management al Destinației Țara Dornelor” și „Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”.

♦ „Organizația de Management al Destinației Țara Dornelor, dezvoltată pe plan local, a primit avizul de înființare din partea MAT pe data de 20 ianuarie a.c., asociația fiind alcătuită din următorii membri fondatori: Primăria Municipiului Vatra Dornei, primăriile comunelor Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Crucea, Iacobeni, Șaru Dornei, Broșteni, Ciocănești, Dorna Arini, precum și Dorna Turism SA, Bucura Com SRL, Expert Business Consulting SRL, Angel Recreativ SRL, RO Util Instal SRL, Bucovina Travel SRL, Kaban-HRS SRL, Telescaun Negrești SRL, Orient Montana SRL, Vera-Mar Bucovina SRL, Rotur SRL, Studio Chiriluș SRL, Gimil Serv SRL și Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montantă „Romontana”. Președintele desemnat al noii entități este Ilie Boncheș;

♦ „Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”, dezvoltată pe plan local, a primit avizul de înființare din partea MAT la 14 februarie a.c., asociația fiind alcătuită din următorii membri fondatori: Consiliul Local al Municipiului Constanța, Organizația Patronală Mamaia-Constanța, Asociația Patronală Resto și Patronatul Marea Mamaia-Constanța. Președintele desemnat al noii entități este Gheorghe Măndilă.

În scopul informării asupra importanței reformei OMD-urilor pentru sectorul turistic românesc, precum și pentru o prezentare detaliată a mecanismelor de înființare a acestor entități, MAT va organiza, la 24 februarie a.c., în cadrul Târgului de Turism al României, o conferință la care sunt invitați să participe reprezentați ai unităților administrativ-teritoriale, precum și ai mediului privat din întreaga țară. Evenimentul va avea loc la Romexpo, Pavilionul B3, Sala Madgearu, în intervalul 10:00-12:00. Discuțiile vor fi prezidate de secretarul de stat Tudorița Lungu. Intențiile de participare pot fi comunicate pe adresa de e-mail promovare@mturism.ro.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending