Rețele sociale

ECONOMIE

UE adoptă norme mai stricte pentru a spori eficiența energetică

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană (CE) a anunțat că salută acordul provizoriu la care s-a ajuns cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la reformarea și consolidarea Directivei UE privind eficiența energetică. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, acest acord marchează un nou pas către finalizarea pachetului „Pregătiți pentru 55” care vizează concretizarea Pactului verde european și a planului REPowerEU. „El demonstrează încă o dată hotărârea UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050”, se menționează în comunicat.

Atingerea unor obiective mai ambițioase cu instrumente mai bune 

Pentru prima dată, principiul „eficiența energetică înainte de toate” este dotat cu forță juridică, însoțit de o cerință clară ca țările UE să ia în considerare eficiența energetică în deciziile lor de politică, de planificare și de investiții majore în sectorul energetic și în afara acestuia.

Acordul stabilește un obiectiv de eficiență energetică al UE de 11,7% pentru 2030, depășind propunerea inițială a Comisiei din pachetul „Pregătiți pentru 55”. Acordul impune statelor membre ale UE să asigure în mod colectiv o reducere suplimentară a consumului final de energie și a consumului de energie primară, în comparație cu previziunile din 2020 privind consumul de energie.

În temeiul acordului provizoriu, obligația privind economiile anuale de energieaproape se dublează pentru a asigura progrese continue. În perioada 2024-2030, țările UE vor trebui să realizeze în fiecare an, în medie, noi economii de 1,49% din consumul final de energie, în creștere față de nivelul actual de 0,8%. Economiile respective vor trebui să ajungă treptat la 1,9% până la sfârșitul anului 2030. Acordul este un instrument important de stimulare a economiilor de energie în sectoarele de utilizare finală, cum ar fi construcțiile, industria și transporturile.

Normele revizuite acordă, de asemenea, o mai mare responsabilitate sectorului public în ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Organismele publice vor trebui să țină seama în mod sistematic de cerințele în materie de eficiență energetică în cadrul achizițiilor publice de produse, de servicii, de clădiri și de lucrări. Se introduce un nou obiectiv anual de reducere cu 1,9% a consumului de energie pentru sectorul public. Obligația țărilor UE de a renova anual cel puțin 3% din suprafața totală a clădirilor deținute de administrația publică se aplică de acum înainte și la nivelul regional și local.

Întreprinderile vor fi încurajate să fie mai eficiente din punct de vedere energetic în temeiul directivei revizuite. În primul rând, sistemele de gestionare a energiei vor deveni o obligație implicită pentru marii consumatori de energie. Toate întreprinderile, inclusiv IMM-urile care depășesc 85 TJ din consumul anual de energie, vor trebui să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei. În caz contrar, acestea vor face obiectul unui audit energetic (dacă consumul lor anual depășește 10 TJ). Pentru prima dată, se introduce, de asemenea, un sistem de raportare privind performanța energetică a marilor centre de date.

În conformitate cu normele convenite, țările UE vor trebui, de asemenea, să promoveze planurile locale în materie de încălzire și răcire în localitățile mari cu populații de peste 45.000 de locuitori. De asemenea, odată cu definiția revizuită a unui sistem de termoficare și răcire centralizat, cerințele minime vor fi modificate treptat pentru a asigura, până în 2050, o alimentare complet decarbonizată a sistemului de termoficare și răcire centralizat. Sprijinul acordat noilor unități de cogenerare cu randament ridicat care utilizează gaze naturale și care sunt racordate la un sistem de termoficare centralizat în cadrul unor sisteme de termoficare și răcire centralizate eficiente va fi posibil numai până în 2030, în timp ce orice altă utilizare a altor combustibili fosili va fi interzisă pentru noile capacități de generare a căldurii în astfel de sisteme.

Acordul consolidează și mai mult dispozițiile privind finanțarea eficienței energetice pentru a facilita mobilizarea investițiilor. În conformitate cu noile dispoziții, țările UE vor trebui să promoveze scheme de finanțare inovatoare și produse de creditare verzi în favoarea eficienței energetice, asigurându-se că instituțiile financiare le oferă aceste dispozitive de manieră amplă și nediscriminatorie. Țările UE vor trebui să raporteze cu privire la volumul investițiilor în eficiența energetică.

Atenuarea sărăciei energetice și capacitarea consumatorilor

Acordul conține, pentru prima dată în istorieo definiție UE a sărăciei energetice. Statele membre vor trebui de acum înainte să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, cu prioritate în rândul persoanelor afectate de sărăcie energetică, al clienților vulnerabili, al gospodăriilor cu venituri mici și, acolo unde este cazul, al persoanelor care trăiesc în locuințe sociale. Normele revizuite au pus un accent mai puternic pe atenuarea sărăciei energetice și pe capacitarea consumatorilor, inclusiv pe crearea de ghișee unice pentru asistență tehnică și financiară și de mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor.

Acordul provizoriu încheiat la finalul săptămânii trecute necesită în continuare adoptarea formală de către Parlamentul European și Consiliu. Odată finalizat procesul, noua legislație va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare.

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 871/28.09.2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 150/21.085/2023 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrul cercetării, inovării și digitalizării privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Actul normativ se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”. Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile. Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro. Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare. Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității. Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator. Odată parcursă procedura, contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura aferentă sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP. Odată parcursă procedura, utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar de peste 83 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 83,11 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, a anunțat APIA, citată de Agerpres. Fondurile totale autorizate la plată se acordă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat.

Astfel, din suma totală autorizată la plată, peste 20,73 milioane de lei vor fi alocate în sesiunea II pentru un număr de 3.867 beneficiari, iar cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap vacă adultă. De asemenea, o tranșă suplimentară sesiunea I + II se acordă pentru un număr de 16.246 beneficiari și este în valoare totală de 62,37 milioane lei, respectiv 37 euro/cap vacă adultă.

Potrivit APIA, valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2023.

Sumele primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe Secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 56, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene, se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/beneficiar.

Continuare

ECONOMIE

Guvernul intenționează să prelungească până la finalul anului plafonarea prețurilor polițelor RCA

Radio CECCAR FM

Executivul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie. Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin HG nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

Continuare

Trending