Rețele sociale

ECONOMIE

Noi demersuri pentru consolidarea competențelor digitale ale românilor

Radio CECCAR FM

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Asociația „Suport – Regiunea Centru“ și Asociația pentru Știință, Tehnologie și Întreprinzători Inovativi – ȘTII au semnat un acord de parteneriat pentru implementarea Agendei Digitale a României și dezvoltarea competențelor digitale pentru cetățenii români. Potrivit unui comunicat al ADR, parteneriatul are ca scop consolidara competențelor digitale pentru toate categoriile de cetățeni din România, în special ale copiilor și tinerilor, precum și creșterea capacității ADR pentru implementarea de politici publice în domeniul Agendei Digitale. Parteneriatul vizează activități de educație digitală prin intermediul bibliotecilor publice, crearea de resurse educaționale și platforme pentru diseminarea acestora, precum și alte proiecte privind dezvoltarea competențelor digitale și a resurselor educaționale pentru copii și tineri, ca parte a educației non-formale STEM.

„Competențele digitale sunt esențiale pentru tinerii care vor să se integreze în societatea modernă și economia globală. Prin urmare, dezvoltarea acestor competențe reprezintă o prioritate importantă pentru România, iar acest nou parteneriat ar putea juca un rol-cheie în îndeplinirea acestei priorități. Prin eforturile comune ale celor trei organizații vor fi create proiecte și inițiative care să promoveze educația digitală și să sprijine copiii și tinerii să învețe cum să utilizeze tehnologia în mod creativ și eficient. Aceste proiecte și inițiative vor fi adaptate nevoilor locale și vor viza atât mediul școlar, cât și comunitatea în ansamblu. Scopul final al acestui parteneriat este să ofere oportunități egale pentru dezvoltarea competențelor digitale, astfel încât tinerii din România să fie pregătiți pentru provocările viitorului și să aibă acces la oportunități într-o economie digitală în continuă dezvoltare“, a declarat Dragoș-Cristian Vlad, președintele ADR.

La rândul său, vicepreședintele ADR, Dragoș Tohanean, a menționat că parteneriatul are ca scop colaborarea în vederea identificării și dezvoltării de proiecte și inițiative care să aducă beneficii directe cetățenilor și comunităților din România. Acesta implică o abordare integrată, în care cele trei organizații vor combina experiențele și resursele lor pentru a maximiza impactul proiectelor dezvoltate. Scopul final este îmbunătățirea calității vieții românilor, prin implementarea de soluții inovative și adaptate nevoilor. Prin colaborare și angajament, partenerii speră să inspire și să motiveze și alte organizații să se implice în dezvoltarea comunităților din România.

Președintele Asociației „Suport – Regiunea Centru“, Silvia-Daniela Pohrib, a subliniat că „educația digitală și programarea sunt esențiale în lumea noastră modernă și devin din ce în ce mai importante pe măsură ce tehnologia avansează. Programele non-formale STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) joacă un rol cheie în educarea tinerilor în aceste domenii și dezvoltarea abilităților necesare pentru a face față provocărilor viitoare“.

„În ceea ce privește educația digitală, transferul de expertiză joacă un rol important. Acesta implică transmiterea cunoștințelor și competențelor digitale de la experți la indivizi sau grupuri mai puțin experimentați în utilizarea tehnologiei digitale. Transferul poate fi realizat în diferite contexte, inclusiv în școli și universități, organizații de afaceri sau comunități”, a declarat Bogdan Panait, vicepreședintele Asociației pentru Știință, Tehnologie și Întreprinzători Inovativi – ȘTII.

ECONOMIE

Noi reglementări privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024 a fost publicat OPANAF nr. 665/2024 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în vederea creșterii eficienței activității de administrare a contribuabililor, a  îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, precum și pentru întărirea relației de parteneriat cu contribuabilii a fost necesară reorganizarea activității de administrare a contribuabililor. Una dintre acțiunile de aducere la îndeplinire a măsurii de îmbunătățire a colectării o constituie administrarea și monitorizarea distinctă a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selecție, respectiv contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii. În acest sens, au fost aprobate două ordine:  OPANAF nr. 1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili; ▪ OPANAF nr. 3610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii.

În cadrul agenției s-a realizat o analiză privind activitatea fiscală a contribuabililor mari, din perspectiva identificării cât mai corecte a eșantionului  agenților economici cu cea mai mare importanță fiscală. Astfel, în urma acestei analize s-a constatat necesitatea diminuării numărului de mari contribuabili, în funcție de criteriul de bază agregat, raportat la ponderea acestora în veniturile bugetare declarate.

În acest context, prin noul act normativ se reglementează predarea de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili către administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv către Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, a unui număr de 1000 de contribuabili, având în vedere criteriul de bază agregat. Aferent acestor contribuabili, există 64 de contribuabili selectați în baza criteriului de grup fiscal unic. 

Drept urmare, numărul de contribuabili ce nu se vor mai afla în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2024, este de 1064, din care Administrațiile județene ale finanțelor publice vor primi în administrare un număr de 676 contribuabili mijlocii, iar Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București va primi 388 contribuabili mijlocii.

Sumele declarate în anul 2022 de către contribuabilii ce se află în administrarea DGAMC începând cu 1 ianuarie 2024, reprezintă 51,22% din sumele declarate la nivel național. „Totuși, cei mai mari 1424 de mari contribuabili dețin o pondere de 46,42% din sumele declarate la nivel național, iar cei 1064 care nu vor mai avea calitatea de mare contribuabil reprezintă doar 4,8% din aceste sume. În acest context, cei 1064 contribuabili ce nu vor mai avea calitatea de mare contribuabil au o pondere redusă a sumelor declarate bugetului general consolidat. Eliminarea acestor contribuabili din categoria marilor contribuabili permite DGAMC să își orienteze eforturile pentru  susținerea categoriei de contribuabili cu cel mai mare aport fiscal, oferind acestora servicii publice de o înată calitate. Nu trebuie neglijată nici reducerea sarcinilor ce revin contribuabililor, în sensul în care pentru cei 676 de contribuabili ce vor fi adminstrați drept contribuabili mijlocii, deplasarea la sediul organului fiscal (Administrațiile județene ale finanțelor publice) este mai facilă decât deplasarea acestora la sediul DGAMC din București”, menționează ANAF în Referatul de aprobare.

Diminuarea pachetului de mari contribuabil de la data de 1 iulie 2024 cu 1064 de societăți presupune majorarea corespunzătoare a numărului de contribuabili mijlocii ce vor fi administrați cu aceeași dată, de la maximum 20.000 contribuabili mijlocii la maximum 25.000 contribuabili mijlocii, astfel că se impune și modificarea OPANAF nr. 3610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar în valoare de peste 51 milioane lei pentru crescătorii de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, efectuează plata aferentă ajutorului de stat în sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, aprobat de Guvern sub formă de grant în valoare de 100 euro/cap de animal.

Potrivit unui comunicat al instituției, suma plătită este în valoare de 51.027.656 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru un număr de 3.945 beneficiari care au accesat această formă de ajutor de stat și un efectiv de 103.433 capete bovine de carne și bubaline.

Grantul se acordă beneficiarilor cererilor de plată depuse și aprobate în baza OG nr.13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina.

Continuare

ECONOMIE

InvestEU și FEI sprijină investițiile agroalimentare durabile

Radio CECCAR FM

Fondul European de Investiții (FEI), susținut de Programul InvestEU, se angajează să acorde 40 milioane euro unui fond de investiții gestionat de Inoks Capital pentru sisteme alimentare durabile, inclusiv în România, a anunțat Comisia Europeană, citată de Agerpres. Obiectivul fondului este de a ajunge la o dimensiune țintă între 150 milioane euro și 300 milioane euro.

Acesta vizează consumul și producția alimentară durabilă, în special în statele membre ale UE din est și sud, inclusiv România, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania. Fondul sprijină IMM-urile și micile întreprinderi din sectoarele agricol și alimentar. Companiile beneficiare vor viza aceste obiective de-a lungul întregului lanț valoric agroalimentar (agri-food), de la aprovizionare, producție și logistică la procesare, distribuție și reutilizarea deșeurilor.

„Programul InvestEU sprijină investițiile în întreaga Europă care vor stimula tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și mai durabilă. Mă bucur că acordul de astăzi va canaliza finanțarea către IMM-uri și micile întreprinderi, în sprijinul acestor obiective ale UE. Acesta este un exemplu foarte bun al modului în care InvestEU ajută afacerile mici și mijlocii să facă Europa mai verde și mai echitabilă, contribuind în același timp la creșterea durabilă și la securitatea alimentară”, a afirmat comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni.

Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanțare crucială pe termen lung, valorificând fonduri private și publice substanțiale pentru a sprijini o redresare durabilă. De asemenea, ajută la mobilizarea de investiții private pentru prioritățile de politică ale UE, precum Pactul verde european și tranziția digitală.

Programul are trei componente: Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU.

Fondul InvestEU este implementat prin intermediul unor parteneri financiari care vor investi în proiecte folosind garanția UE de 26,2 miliarde euro. Întreaga garanție bugetară va susține proiectele de investiții ale partenerilor de implementare, le va crește capacitatea de suportare a riscurilor și, astfel, va mobiliza investiții suplimentare de cel puțin 372 miliarde euro.

Continuare

Trending