Rețele sociale

ECONOMIE

Noi demersuri pentru consolidarea competențelor digitale ale românilor

Radio CECCAR FM

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Asociația „Suport – Regiunea Centru“ și Asociația pentru Știință, Tehnologie și Întreprinzători Inovativi – ȘTII au semnat un acord de parteneriat pentru implementarea Agendei Digitale a României și dezvoltarea competențelor digitale pentru cetățenii români. Potrivit unui comunicat al ADR, parteneriatul are ca scop consolidara competențelor digitale pentru toate categoriile de cetățeni din România, în special ale copiilor și tinerilor, precum și creșterea capacității ADR pentru implementarea de politici publice în domeniul Agendei Digitale. Parteneriatul vizează activități de educație digitală prin intermediul bibliotecilor publice, crearea de resurse educaționale și platforme pentru diseminarea acestora, precum și alte proiecte privind dezvoltarea competențelor digitale și a resurselor educaționale pentru copii și tineri, ca parte a educației non-formale STEM.

„Competențele digitale sunt esențiale pentru tinerii care vor să se integreze în societatea modernă și economia globală. Prin urmare, dezvoltarea acestor competențe reprezintă o prioritate importantă pentru România, iar acest nou parteneriat ar putea juca un rol-cheie în îndeplinirea acestei priorități. Prin eforturile comune ale celor trei organizații vor fi create proiecte și inițiative care să promoveze educația digitală și să sprijine copiii și tinerii să învețe cum să utilizeze tehnologia în mod creativ și eficient. Aceste proiecte și inițiative vor fi adaptate nevoilor locale și vor viza atât mediul școlar, cât și comunitatea în ansamblu. Scopul final al acestui parteneriat este să ofere oportunități egale pentru dezvoltarea competențelor digitale, astfel încât tinerii din România să fie pregătiți pentru provocările viitorului și să aibă acces la oportunități într-o economie digitală în continuă dezvoltare“, a declarat Dragoș-Cristian Vlad, președintele ADR.

La rândul său, vicepreședintele ADR, Dragoș Tohanean, a menționat că parteneriatul are ca scop colaborarea în vederea identificării și dezvoltării de proiecte și inițiative care să aducă beneficii directe cetățenilor și comunităților din România. Acesta implică o abordare integrată, în care cele trei organizații vor combina experiențele și resursele lor pentru a maximiza impactul proiectelor dezvoltate. Scopul final este îmbunătățirea calității vieții românilor, prin implementarea de soluții inovative și adaptate nevoilor. Prin colaborare și angajament, partenerii speră să inspire și să motiveze și alte organizații să se implice în dezvoltarea comunităților din România.

Președintele Asociației „Suport – Regiunea Centru“, Silvia-Daniela Pohrib, a subliniat că „educația digitală și programarea sunt esențiale în lumea noastră modernă și devin din ce în ce mai importante pe măsură ce tehnologia avansează. Programele non-formale STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) joacă un rol cheie în educarea tinerilor în aceste domenii și dezvoltarea abilităților necesare pentru a face față provocărilor viitoare“.

„În ceea ce privește educația digitală, transferul de expertiză joacă un rol important. Acesta implică transmiterea cunoștințelor și competențelor digitale de la experți la indivizi sau grupuri mai puțin experimentați în utilizarea tehnologiei digitale. Transferul poate fi realizat în diferite contexte, inclusiv în școli și universități, organizații de afaceri sau comunități”, a declarat Bogdan Panait, vicepreședintele Asociației pentru Știință, Tehnologie și Întreprinzători Inovativi – ȘTII.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending