Rețele sociale

ECONOMIE

Din ianuarie 2024, solicitările de autorizare în domeniul turismului vor putea fi depuse online

Radio CECCAR FM

Solicitările de autorizare în domeniul turismului vor putea fi depuse online, prin intermediul noului sistem informatic – SITUR.GOV.RO, din luna ianuarie 2024, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT). Potrivit unui comunicat al instituției, MEAT a organizat conferința de închidere a proiectului „Eficientizarea activităților de autorizare și control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare și ai mediului asociativ de profil, precum și partenerii privați ai proiectului, în scopul diseminării rezultatelor obținute și prezentării platformei SITUR.GOV.RO.

„SITUR.GOV.RO nu este doar un simplu instrument tehnologic, ci reprezentă angajamentul MEAT pentru eficiență, transparență și progres. Noul sistem informatic înlocuiește, astfel, tradiționalele proceduri de depunere fizică a documentelor pentru obținerea autorizațiilor în domeniul turismului, permițând un acces facil la toate etapele acestui proces. Pe scurt, vorbim despre o reducere semnificativă a birocrației, care implică o creștere a calității serviciilor oferite, și mai ales despre o experiență îmbunătățită pentru cetățeni și mediul de afaceri. De un real ajutor ne-a fost și industria de profil care, prin reprezentanții ei, a răspuns pozitiv tuturor apelurilor noastre, în vederea consultărilor și schimbului de know-how. În încheiere, alături de o echipă bine pregătită pentru această reformă digitală, doresc să anunț public că lansarea SITUR.GOV.RO pe piață va avea loc la începutul anului viitor, în a doua jumătate a lunii ianuarie”, a declarat Lucian Ioan Rus, secretar de stat în cadrul MEAT, coordonator al activităților de turism.

Simplificarea procedurilor administrative și optimizarea proceselor decizionale pentru activitățile de autorizare și control în turism au fost, astfel, două dintre motivele stringente, identificate la nivelul autorității publice centrale responsabile de domeniul turismului, care au stat la baza realizării proiectului SIPOCA 595, finanțat în proporție de 84% din fonduri nerambursabile europene.

„SITUR.GOV.RO este nucleul reformei digitale din industria turismului, din perspectiva activităților de autorizare, dar și a celor de control. De altfel, acest sistem informatic integrat va permite realizarea tuturor proceselor specifice exclusiv online. Mai mult decât atât, vom spune adio și bazelor de date care, până în prezent, le-am afișat public în format Excel. Astfel, SITUR.GOV.RO va centraliza și valida informațiile referitoare la registrele structurilor de primire turistică, ale agenților de turism, ghizi de turism și așa mai departe. Fiecare utilizator va putea accesa și filtra online toate aceste date, în funcție de o serie de criterii de interes, fapt ce va facilita procesul decizional atât pentru potențialii turiști, care vor putea evalua și compara opțiunile disponibile, cât și pentru operatorii economici, care vor pot identifica parteneriate sau oportunități de dezvoltare”, a declarat George Bogdan Borună, director al Direcției Control/Direcția Generală Turism/ MEAT și managerul proiectului SIPOCA 595.

Toată documentația necesară pentru obținerea clasificării pentru structurile de primire turistice, licențelor pentru agențiile de turism, atestatului de ghid sau orice altă autorizație acordată de MEAT va putea fi depusă online, pe SITUR.GOV.RO.

SITUR.GOV.RO va fi interconectat cu alte sisteme naționale, gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, Oficiul Național pentru Registrul Comerțului, Inspecția Muncii și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, fapt ce va permite obținerea documentelor direct de la autoritățile emitente, la doar un click distanță. Mai mult, experții în autorizare și inspectorii de control vor putea consulta o serie de documente și de informații din portofoliul instituțiilor patenere, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române, accesul la bazele de date digitale ale acestora fiind permis datorită protocoalelor de colaborare încheiate.

Potrivit MEAT, cetățenii și operatorii economici vor avea posibilitatea de a urmări stadiul solicitărilor lor în timp real. Această caracteristică facilitează obținerea informațiilor și le permite utilizatorilor să fie mereu la curent cu etapele prin care trece documentația și/sau solicitarea depusă. De asemenea, utilizatorii vor putea transmite întrebări, solicitări de clarificări și/sau de informații suplimentare prin intermediul unui sistem de chat integrat, care va putea fi accesat pe SITUR.GOV.RO. Utilizatorii vor avea posibilitatea de a accesa în timp real date despre structurile autorizate, căutările fiind adaptate la cerințele lor specifice.

ECONOMIE

Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că a publicat, pe site-ul instituției (www.afir.ro), versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Potrivit unui comunicat al instituției, în baza ghidului și a anexelor aferente, beneficiarii eligibili (Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, înființate în conformitate cu legislația în vigoare) pot demara întocmirea proiectului prin care se va solicita finanțare în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare. Perioada în care se va derula sesiunea va fi comunicată la o dată ulterioară.

Valoarea maximă a finanțării care se poate obține pentru modernizarea sistemelor de irigații prin intermediul DR-25 este de 1,5 milioane euro/ beneficiar, iar sprijinul public este de 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, precum și montarea sistemelor de contorizare a apei. Sunt eligibile și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/ 741 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și legislația națională în domeniu.

De asemenea, prin proiect se poate obține decontarea cheltuielilor privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului„, precizează AFIR. Pentru elaborarea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și anexele aferente intervenției DR-25 (Detalii și Anexe DR 25 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online).

Continuare

ECONOMIE

Sprijin pentru firmele care angajează tineri

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) derulează, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), o serie de măsuri de sprijin pentru angajatorii care încadrează tineri, în contextul în care creșterea gradului de ocupare a forței de muncă reprezintă un obiectiv prioritar pentru instituție. Potrivit unui comunicat al MMSS, aceste măsuri sunt următoarele:

 Subvenții

Acestea se acordă angajatorilor care angajează:

 tineri absolvenți de învățământ – 2.250lei/lună, timp de 12 luni;

▪ tineri NEET – 2.250lei/lună, timp de 12 luni („tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, n.r.);

▪ tineri cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate – 2.392 de lei (4xISR/Indicatorul Social de Referință; ISR este, în momentul de față, 598 de lei. Potrivit legii, valoarea indicatorului se actualizează din oficiu la data de 1 martie a fiecărui an cu rata medie anuală a inflației din anul precedent). Sprijinul se acordă pentru minimum 1 an și maximum 3 ani.

♦ Ucenicia la locul de muncă

Suma acordată angajatorilor este 2.250 lei/lună. Banii se acordă pe durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare.

♦ Stagiile profesionale

Se acordă 2.250 lei/lună pe durata contractului de stagiu de 6 luni pentru absolvenții de învățământ superior. De asemenea, se acordă sprijin pentru angajatori și pentru stimularea încadrării elevilor și studenților pe perioada vacanțelor. Subvenția este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru maximum 60 de zile.

„În următorii cinci ani, numărul de locuri disponibile pentru învățământul dual ar putea crește de cinci ori, ajungând la 50.000. Educația și formarea pot oferi tinerilor competențele adecvate pentru a-i pregăti pentru câmpul muncii. Programele de ucenicie, de exemplu, au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Studiile arată că aceste programe sunt unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene”, a declarat ministrul de resort Simona Bucura-Oprescu.

Continuare

ECONOMIE

Rata creditelor neperformante a coborât la 2,33%, în decembrie 2023

Radio CECCAR FM

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, față de 2,61% în septembrie 2023 și 2,65% în decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR), citate de Agerpres.

În decembrie 2023, în România erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 803,4 miliarde lei, cu 102,4 miliarde lei mai mari comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,3% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 65,6%.

De asemenea, indicatorul de solvabilitate era, în decembrie 2023, de 22,51%, față de 23,4% la finele lunii decembrie 2022.

Continuare

Trending