Rețele sociale

ECONOMIE

11 state membre ale UE se unesc pentru a promova energia nucleară

Radio CECCAR FM

11 state membre ale UE, între care România și Franța, și-au reafirmat marți voința de a „consolida cooperarea europeană” în domeniul energiei nucleare pentru a dezvolta „noi proiecte”, insistând asupra rolului energiei atomice în decarbonizarea economiei, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Energia nucleară este unul dintre numeroasele instrumente care permit atingerea obiectivelor noastre climatice, să producem electricitate și să garantăm securitatea aprovizionării”, afirmă cele 11 state într-o declarație comună semnată cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei, organizată la Stockholm.

Cele 11 țări (Franța, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Țările de Jos și Ungaria) s-au declarat de acord să își unească forțele pentru „a susține noi proiecte nucleare, bazate în special pe tehnologiile inovatoare” precum și „exploatarea centralelor existente”.

Textul acordului prevede proiecte comune de pregătire, „posibilități de cooperare științifică extinsă” și „introducerea coordonată a celor mai bune practici în materie de securitate”.

Înainte de reuniunea de marți, ministrul francez al Energiei, Agnes Pannier-Runacher, și-a anunțat obiectivul de „a crea o alianță în domeniul energiei nucleare și a trimite un semnal puternic diferiților negociatori europeni”.

Parisul intenționează să recurgă în special la energia atomică pentru a-și atinge obiectivele climatice, însă această idee se lovește de opoziția fermă a mai multor state precum Germania și Spania.

În cadrul reformei pieței europene de electricitate, Franța preconizează, de asemenea, contracte pe termen lung cu prețuri garantate, inclusiv în beneficiul producției de electricitate în centralele nucleare, lucru refuzat de Berlin.

„Energia nucleară reprezintă 25% din producția europeană de electricitate, emite mai puțin carbon decât energia eoliană și fotovoltaică”, a insistat, Agnes Pannier-Runacher, potrivit căreia energia nucleară reprezintă un instrument „complementar” al energiilor regenerabile pentru a atinge neutralitatea emisiilor de cabon vizată de UE pentru anul 2050. „Trebuie să ne unim forțele pentru a inova și a dezvolta noi instalații”, a pledat ministrul francez.

„SUA, Marea Britanie, Coreea de Sud, China, India și chiar și Japonia au în vedere energia nucleară ca un mijloc important pentru a-și decarboniza economiile lor. Ar trebui să fim pe picior de egalitate cu ele”, a subliniat Agnes Pannier-Runacher.

Autoritățile de la Varșovia și Praga au salutat încă de la începutul acestei săptămâni acest proiect de „alianță”, chiar dacă acest termen nu a fost inclus în declarația finală semnată marți.

„Energiile regenerabile se pot dovedi instabile. Avem nevoie de o energie stabilă și durabilă, cu emisii reduse de carbon: nu cunoaștem decât o singură astfel de energie, cea nucleară”, a observat ministrul ceh al Industriei și Comerțului, Jozef Sikela.

Pentru un proces de decarbonizare de durată avem nevoie de cât mai multe surse de producere a energiei cu emisii scăzute de CO2, iar decarbonizare fără energie nucleară nu se poate face, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Președinția suedeză a UE a vrut să dea dovadă de o atitudine conciliantă: „respectăm faptul că statele vor alege soluții diferite pentru tranziția lor, obiectivul fiind renunțarea la energiile fosile”, a comentat ministrul Energiei, Ebba Busch.

În schimb, Germania, Austria și Luxemburg și-au reafirmat marți, la Stockholm, ostilitatea lor față de extinderea energiei atomice în Europa. „Pentru a câștiga cursa contra cronometru cu schimbările climatice trebuie să fim rapizi. Noi centrale nucleare înseamnă 15 ani pentru construcție, de două și trei ori mai scumpe decât energia eoliană și fotovoltaică. Asta este ideologie, nu pragmatism”, a comentat, la începutul acestei săptămâni, ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes.

ECONOMIE

Noi modificări în Codul de procedură civilă: numirea experților judiciari, digitalizată

Radio CECCAR FM

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 139/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, care modifică articolul 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, digitalizând procesul de numire a experților pentru efectuarea de expertize judiciare.

Potrivit noii legi, dacă părțile implicate într-un proces nu reușesc să ajungă la un acord privind numirea experților, aceștia vor fi desemnați de instanță printr-un sistem informatizat aleatoriu. Acest sistem va selecta experții dintre persoanele înscrise în evidența biroului local de expertiză și autorizate legal să efectueze expertize judiciare. Modificările intră în vigoare la un an de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

Normele metodologice care vor reglementa funcționarea acestui sistem, având în vedere încărcătura experților în ceea ce privește numărul de expertize judiciare alocate, se aprobă în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Opinia CECCAR

Această schimbare legislativă reprezintă un pas semnificativ către digitalizarea și eficientizarea sistemului judiciar din România. Prin utilizarea unui sistem informatizat pentru numirea experților judiciari se asigură o distribuție echitabilă a cazurilor între experți.

Mai mult, această măsură poate contribui la creșterea transparenței și a încrederii publicului în procesul judiciar, oferind un cadru mai clar și mai predictibil pentru părțile implicate în procese civile.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024, a fost publicat OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifică OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, a fost eliminată scutirea de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, efectuate către unități spitalicești din rețeaua de stat, rămânând în vigoare doar scutirea de TVA prin restituire către entitățile nonprofit.

În acest context, prin noul act normativ au fost eliminate din formularul (300) următoarele rânduri:

 rândul 14.1 ”Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal”;

▪ rândul 14.2 ”Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal”.

Continuare

ECONOMIE

ANAF: Modificări în cuprinsul unor formulare de declarații de impunere

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin OPANAF nr. 779/2024, publicat în  Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024, o serie de acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

ANAF reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 s-a înființat, la nivelul instituției, Evidența operativă a veniturilor din digitalizare, care are drept scop evidențierea/urmărirea/ monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național (SIISN) și a modulelor de valorificare, precum și ca urmare a utilizării profilelor de risc.

Notificările de conformare cuprind riscurile fiscale identificate și se transmit de organele cu atribuții de control, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale.

În vederea identificării declarațiilor rectificative depuse de contribuabili ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, ANAF a stabilit, prin noul Ordin, ca, în cuprinsul formularelor de declarații de impunere, pentru care este prevăzută și posibilitatea de rectificare a datelor declarate inițial, să fie cuprinsă o căsuță distinctă pentru această situație.

Formularele de declarații fiscale vizate de această modificare sunt:

 formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;

▪ formularul 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;

▪ formularul (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

▪ formularul (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

▪ formularul 710 „Declarație rectificativă”.

Tot ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Pentru a identifica această sursă de venituri, ANAF a modificat OPANAF nr.3604/2015, prin:  aprobarea unui nou formular, „Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată„, în care contribuabilul să poată menționa că solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare; ▪ completarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, astfel încât în formularul ”Decizie de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată” să se înscrie o mențiune referitoare la faptul că solicitarea de corectare a fost formulată ca urmare a unei notificări de conformare.

Continuare

Trending