Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 22 noiembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Comisia Europeană readuce Belgia în fața Curții de Justiție pentru impozitarea contribuabililor nerezidenți

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să trimită Belgia pentru a doua oară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea principiului din tratat privind libera circulație a lucrătorilor în ceea ce privește impozitarea contribuabililor nerezidenți cu venituri modeste. În hotărârea din 10 martie 2022 (Case C-60/21), Curtea a decis că Belgia a încălcat tratatul prin faptul că a refuzat contribuabililor nerezidenți care câștigă mai puțin de 75 % din venitul lor total în Belgia să își deducă plățile pensiilor de întreținere din venitul lor impozabil. Ca răspuns la hotărârea din 2022, Belgia a extins domeniul de aplicare personal al deducerii fiscale. Totuși, având în vedere că noua legislație introduce două condiții, aceasta nu a eliminat încălcarea în totalitate, potrivit Comisiei. În primul rând, deducerea nu poate fi transmisă în următorii ani fiscali în statul de reședință al contribuabilului. În al doilea rând, legislația de modificare refuză deducerea fiscală în cazul în care soțul contribuabilului ar putea beneficia de un avantaj similar într-un alt stat în perioadele viitoare. Potrivit Comisiei, aceste două condiții par să restricționeze în mod nejustificat disponibilitatea beneficiului pentru nerezidenții cu venituri modeste. În cazul în care Curtea constată că Belgia nu a respectat hotărârea anterioară, aceasta poate decide să impună sancțiuni financiare.

Negocierile progresează în ceea ce privește propunerea FASTER

Negocierile din cadrul Consiliului UE progresează în ceea ce privește propunerea pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția spaniolă a sugerat, potrivit surselor, scutirea țărilor care au un sistem cuprinzător de scutire la sursă pentru reținerea la sursă a impozitelor de la anumite prevederi ale propunerii. Unele state membre, care dispun deja de un sistem de ajutor la sursă funcțional și aplicabil la scară largă, ar considera că propunerea reprezintă pentru ele o sarcină suplimentară, fără a oferi nicio valoare adăugată. Prin urmare, se pare că președinția spaniolă propune ca sistemele cuprinzătoare de scutire de la reținerea la sursă să poată fi scutite dacă îndeplinesc următoarele cerințe: – să ofere în mod efectiv scutirile de impozit reținut la sursă în cazurile reglementate de directivă; – să nu acorde mai multe excluderi decât directiva; – să nu prevadă mai multe informații de la persoanele fizice sau juridice care solicită scutirea decât directiva; – să aibă un regim de răspundere pentru pierderea totală sau parțială a veniturilor fiscale reținute la sursă suportate de statul membru din cauza scutirii; și să dispună de sancțiuni eficace, proporționale și de un efect de descurajare în caz de încălcare. Comisia Europeană va avea sarcina să stabilească, prin acte de punere în aplicare, dacă un stat membru are sau nu un regim cuprinzător. Propunerea va fi discutată din nou la 23 noiembrie în cadrul unui Grup de lucru la nivel înalt pentru chestiuni fiscale, în vederea prezentării la reuniunea Ecofin din decembrie.

Proiectul de raport al Parlamentului European privind prețurile de transfer a fost publicat

Parlamentul European și-a început lucrările privind propunerea de directivă privind prețurile de transfer și a publicat marți, 14 noiembrie, proiectul său de opinie elaborat de deputatul european Kira Marie Peter-Hansen (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Danemarca). Raportorul sprijină obiectivele directivei, dar propune simplificarea și alinierea acesteia cât mai aproape posibil la cele mai recente orientări ale OCDE privind prețurile de transfer. În acest scop, ea sugerează, în special, reducerea termenului de intrare în vigoare a directivei la 1 ianuarie 2025 (în loc de 2026), deoarece majoritatea statelor membre au introdus deja principiul independenței în legislația internă. Kira Marie Peter-Hansen sprijină, de asemenea, ideea eliminării treptate a aplicării principiului concurenței depline și, în schimb, a introducerii consolidării la nivel de grup și la o formulă de repartizare. Prin urmare, ea propune includerea unei clauze de caducitate în directivă, precizând că directiva ar trebui să înceteze mai întâi să se aplice societăților care intră în domeniul de aplicare al Directivei privind BEFIT, începând cu 2035. În continuare, ea spune că directiva ar trebui să înceteze să existe pentru toate grupurile multinaționale care operează în UE începând cu 2040, cu excepția tranzacțiilor lor cu țări terțe. În final, raportorul apără un rol mai important pentru Parlamentul European, sugerând că acesta ar putea acționa ca observator în viitoarele negocieri privind prețurile de transfer la nivelul UE și OCDE. Votul în comisia ECON referitor la această propunere este programat pentru 22 februarie 2024.

Dezvăluiri „confidențiale” din Cipru

Marți, 14 noiembrie, Consorțiul internațional pentru jurnalism de investigație (ICIJ) a publicat noua sa investigație, „Cipru confidential”, dezvăluind modul în care firmele de servicii financiare din Cipru au ajutat oligarhii și miliardarii ruși să-și ascundă averea în străinătate pentru a evita sancțiunile UE, după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Analiza ICIJ a peste 3,6 milioane de documente descoperite în cadrul a aproape 800 de companii și trusturi înregistrate în jurisdicții secrete care au fost deținute sau controlate de ruși și care au fost sancționați de UE. Acestea conțin peste 650 de companii și trusturi din Cipru. Printre acestea se numără societățile-mamă ale unor proprietăți rusești, filiale ale conglomeratelor rusești și entități opace folosite pentru a ascunde investițiile în proprietăți, iahturi și opere de artă de renume mondial. În urma acestor dezvăluiri, deputații europeni vor discuta, în cadrul sesiunii lor plenare din 22 noiembrie, cu Consiliul și Comisia, cum să elimine urgent și eficient toate lacunele din sistemul financiar și să accelereze negocierile în desfășurare cu statele membre privind norme mai stricte de combatere a spălării banilor.

României și Slovaciei li s-a solicitat transpunerea corectă a Directivelor AML 4 și 5

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României (INFR(2023) 2152) și să trimită o scrisoare formală suplimentară Slovaciei (INFR(2020)2227) pentru transpunerea incorectă a Directivelor 4 și 5 privind combaterea spălării banilor (AML). Comisia a identificat mai multe situații în care nu au fost transpuse corect directivele în cadrul legislației naționale a celor două țări. În cazul României, Comisia consideră că țara nu a reușit să instituie un regim de sancțiuni eficace atunci când în registrul național al beneficiarilor reali se introduc date incorecte. În cazul Slovaciei, transpunerea incorectă ar viza registrul beneficiarilor reali și funcționarea unității de informații financiare. În lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare din partea României și a Slovaciei cu privire le aceste aspecte în termen de două luni, Comisia poate decide să continue procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.

Recomandarea Comisiei Europene privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe

Comisia Europeană a publicat miercuri, 15 noiembrie, o recomandare privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe.Comisia recomandă statelor membre un set de măsuri pentru simplificarea și accelerarea recunoașterii abilităților și calificărilor resortisanților țărilor terțe, pentru a contribui la combaterea deficitului forței de muncă din UE. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, principala recomandare este ca statele membre să faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale ale resortisanților țărilor terțe prin alinierea mai strânsă la procesele stabilite în Directiva 2005/36/EC pentru recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE, în special în ceea ce privește documentele necesare, titlurile de calificare formală și evaluarea cererilor. Într-o comunicare  separată, publicată în aceeași zi, Comisia a declarat că va explora în continuare posibilitatea unei reforme mai ample a sistemului UE privind recunoașterea calificărilor și validarea abilităților în viitor, pentru a se asigura că, cadrul juridic și instrumentele existente sunt „adaptate pentru viitor, ambițioase și contribuie la buna funcționare a pieței unice”.

Belgiei i s-a solicitat revizuirea transpunerii Directivei privind testul de proporționalitate

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Belgiei (INFR(2023)2155) pentru netranspunerea corectă a Directivei privind testul de proporționalitate (UE 2018/958), care solicită statelor membre să evalueze dacă regulamentul introdus pentru profesii este „necesar și echilibrat”. Comisia a declarat că a identificat numeroase probleme legate de transpunerea directivei de către Belgia, cum ar fi faptul că nu se asigură că inițiativele sau amendamentele care provin de la parlamente, precum și „normele emise de asociațiile profesionale sunt supuse efectiv unui test de proporționalitate, sau că nu a instituit un mecanism care să permită organismelor profesionale să efectueze evaluări independente”. Belgia are acum la dispoziție două luni pentru a trata aceste aspecte, în caz contrar Comisia poate decide să treacă la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.

48 de jurisdicții se angajează să implementeze Cadrul OCDE general de raportare privind criptoactivele până în 2027

Vineri, 10 noiembrie, 48 de țări și jurisdicții s-au angajat împreună, într-o declarație, să implementeze, până în 2027, Cadrul general de raportare privind cirptoactivele (CARF), un element-cheie al standardelor internaționale pentru schimbul automat de informații pentru chestiuni fiscale elaborate de OCDE în temeiul unui mandat  G20, până în 2027. CARF prevede schimbul automat de informații fiscale cu privire la criptoactive și a fost stabilit pe fondul adoptării rapide a utilizării criptoactivelor pentru o gamă largă de investiții și utilizări financiare. Anunțul a fost salutat de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, care a declarat că este „un pas înainte major care marchează un alt punct important în direcția abordării generalizate și coordonate de combatere a evaziunii fiscale printr-o mai mare transparență și schimb de informații”. De la finalizarea instrumentelor juridice și operaționale ale CARF din iunie 2023, Forumul global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale a stabilit un „grup CARF” dedicat pentru a continua activitatea. Problema raportării criptoactivelor va fi discutată în continuare la cea de-a 16- a reuniune plenară a Forumului Global de la Lisabona, în perioada 29 noiembrie-1 decembrie 2023.

Kuweit se alătură cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS

Kuweit s-a alăturat cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS, potrivit unui comunicat de presă publicat de OCDE miercuri, 15 noiembrie. În consecință, Kuweit va participa la implementarea celor 15 măsuri BEPS care privesc combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea coerenței normelor fiscale internaționale și asigurarea unui mediu fiscal mai transparent. De asemenea, țara s-a angajat să facă față provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei. În acest scop, Kuweitul și-a asigurat participarea la soluția pe doi piloni pentru a reforma normele fiscale internaționale. Odată cu publicarea, la 11 octombrie 2023, de către OCDE, a unei convenții multilaterale destinate să pună în aplicare Amount A a Pilonului 1, Kuweitul va depune eforturi, împreună cu cele 140 de țări membre ale cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS, pentru a finaliza rapid pașii necesari pentru semnare și ratificare, a spus OCDE.

Fiji devine cel de-al 169-lea membru al Forumului Global al OCDE privind transparența

Joi, 16 noiembrie, Fiji a devenit cel de-al 169-lea membru care s-a alăturat Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. Forumul Global este principalul organism multilateral responsabil pentru asigurarea faptului că jurisdicțiile din întreaga lume aderă și implementează în mod eficient standardul privind schimbul de informații la cerere și standardul privind schimbul automat de informații. Membrii Forumului Global includ toate statele G20, toți membrii OCDE, toate centrele financiare internaționale și un număr mare de țări în curs de dezvoltare. La fel ca toți ceilalți membri, Fiji va participa dintr-o poziție de egalitate la deciziile Forumului Global și se va dedica combaterii evaziunii fiscale prin implementarea standardelor convenite la nivel internațional privind schimbul de informații la cerere (EOIR) și schimbul automat de informații financiare aferente conturilor (AEOI).

Conferința ETAF din 29 noiembrie 2023

29 noiembrie 2023

Conferința ETAF

De la acord la implementare: în ce stadiu ne aflăm cu soluția pe doi piloni a OCDE?

15:00–17:00

@ Thon Hotel EU, Rue de la Loi, 1040 Bruxelles

La mai bine de doi ani de la acordul major al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei, unde ne aflăm din punct de vedere al implementării?

Alături de experți fiscali și reprezentanți UE, ETAF ar dori să cuantifice progresul recent realizat la nivelul OCDE referitor la implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze și care să implementeze în cele din urmă acordul.

Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru UE întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să facă parte din viitoarea generație de resurse proprii ale UE.

Totodată, conferința va reprezenta un prilej de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în statele UE, întrucât termenul-limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023, și de a aborda provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal din această privință.

15:00 – Înregistrarea participanților

15:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

15:40  – Discuție moderată de Rebecca Christie, editorialist pentru Reuters BreakingViews și expert la Bruegel:

  • Reinhard Biebel, director, Politică Fiscală și Cooperare Directă, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • David Bradbury, director adjunct, Centrul pentru politică și administrare fiscală, OCDE
  • Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, consilier financiar, Reprezentanța permanentă a Spaniei pe lângă UE
  • Mona Barake, cercetător postdoctoral, Observatorul fiscal al UE
  • Christoph Marchgraber, consilier fiscal, partener KPMG, membru al Grupului de lucru privind Pilonul II din cadrul Comitetului de profesional de experți în legislație socială și fiscală al KSW

16:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

17:00 – Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă live pe Zoom.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

eTAX, un nou serviciu pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Radio CECCAR FM

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024.

Serviciul eTAX:

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii utilizează serviciul «eTAX – comunicare AFM online» (eTAX), existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligatiile la Fondul de mediu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată.

Actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Prin intermediul eTAX se pot comunica de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații, altele decât cele prevăzute mai sus, în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezentul ordin.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii.

De reținut! Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX:

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” se poate realiza de către următoarele persoane autorizate:

a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu;

e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;

f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciul „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către Serviciul „eTAX – comunicare AFM online” și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 12 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare continuă, declară OCDE

Jurisdicțiile continuă să facă progrese în tratarea practicilor fiscale dăunătoare prin implementarea standardului internațional în cadrul acțiunii 5 a BEPS, a declarat OCDE marți, 6 februarie. OCDE a examinat 322 de regimuri fiscale preferențiale și a constatat că peste 40% dintre acestea au fost sau sunt în curs de a fi eliminate. În special, OCDE a constatat că rata de impozitare preferențială pentru birourile familiale din Hong Kong și zonele de liber schimb din Emiratele Arabe Unite nu mai este dăunătoare. OCDE a remarcat, de asemenea, că regimurile fiscale preferențiale din Albania și Armenia au fost eliminate. Aceste patru jurisdicții se află în prezent pe lista gri europeană a țărilor terțe cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Se preconizează că următoarea actualizare a listelor europene negre și gri ar urma să fie adoptată la 20 februarie 2024.

Comisia Europeană acordă Canadei echivalența pentru DAC7

Luni, 5 februarie, Comisia Europeană ar fi confirmat că informațiile care urmează să fie schimbate automat între Canada și cele 17 state membre semnatare ale Acordului multilateral al autorității componente al OCDE privind schimbul automat de informații cu privire la veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale sunt echivalente cu informațiile solicitate în temeiul celui de-al șaptelea amendament la Directiva privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC7). Prin această decizie, platformele canadiene care au obligații de raportare în temeiul DAC7 vor raporta informațiile către Canada, care va face apoi schimb de informații cu țările UE relevante, cu condiția ca legislația canadiană să intre în vigoare și ca relațiile de schimb dintre Canada și statele membre ale UE să fie activate. Cele 17 state membre care au semnat acordul multilateral sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Echivalența la DAC7 pentru Canada se va aplica începând cu anul 2024.

Comisia Europeană face apel la Germania să respecte normele europene în materie de TVA în ceea ce privește serviciile de învățământ privat

Miercuri, 7 februarie, Comisia Europeană a emis un aviz motivat Germaniei pentru neaplicarea corectă a normelor UE privind scutirea de TVA pentru serviciile de învățământ privat, astfel cum sunt prevăzute în Directiva TVA și clarificate de Curtea Europeană de Justiție. Această Directivă impune statelor membre să scutească de TVA taxele de școlarizare private care acoperă învățământul școlar sau universitar. Statele membre pot stabili condiții suplimentare numai pentru a asigura aplicarea corectă și directă a acestei derogări și pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală și abuzul. Statele membre trebuie să exercite această discreție astfel încât să se asigure că contribuabilul care are dreptul la scutirea de TVA poate beneficia în mod real de aceasta. În Germania, profesorii privați trebuie să prezinte un certificat pentru a beneficia de scutirea de TVA. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă a unui „Land” german și să ateste că serviciile didactice se pregătesc pentru exercitarea unei profesii sau pentru o examinare în fața unei persoane juridice de drept public. Potrivit Comisiei, această prevedere nu este conformă cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană de Justiție. Din acest motiv, se consideră că Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei TVA. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și a lua măsurile necesare. În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

Grecia a cerut să renunțe la scutirea de accize pentru magazinele duty-free de la frontierele terestre cu țările din afara UE

Comisia Europeană a decis miercuri, 7 februarie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori oficiale de notificare Greciei pentru nerespectarea normelor UE privind regimul general al accizelor. Grecia scutește de la plata accizelor bunurile furnizate de magazinele duty-free situate la granițele sale terestre cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Până în ianuarie 2017, Directiva a permis statelor membre care dețineau magazine duty-free situate în afara unui aeroport sau a unui port la 1 iulie 2008 să utilizeze o astfel de derogare. În ciuda faptului că acest lucru nu mai este permis în temeiul legislației UE, Grecia continuă să utilizeze această derogare. Prin urmare, Comisia trimite Greciei o scrisoare oficială de notificare, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Audiere FISC cu privire la obstacolele fiscale de pe piața unică

Subcomisia FISC a Parlamentului European va organiza marți, 13 februarie, o audiere publică pe tema Combaterea obstacolelor fiscale în cadrul pieței interne și rolul politicilor fiscale în promovarea creșterii economice. Experții își vor prezenta punctele de vedere și vor discuta cu membrii FISC cu privire la modul în care pot fi tratate obstacolele și distorsiunile fiscale rămase în cadrul pieței unice. Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, mandatat de Consiliul UE să pregătească un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE și să îl prezinte la summitul european din 20-21 martie 2024, va participa la audiere pentru a comenta aspectele fiscale ale activității sale cu privire la acest raport. Totodată, în aceeași zi, Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții va găzdui un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta un studiu cu tema Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în  semnalarea datelor. Pr. Arjan Lejour va prezenta raportul, care analizează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 5 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE au convenit asupra unei prelungiri a bugetului UE pentru 2021-2027

Ca urmare a ședinței lor din decembrie, liderii UE au discutat, joi, 1 februarie, în cadrul unui summit extraordinar, revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. În acest context, liderii au convenit să acorde fonduri suplimentare pentru un număr limitat de domenii prioritare printr-o combinație de fonduri noi și existente. Fondurile suplimentare acoperă sprijinul pentru Ucraina, migrația și dimensiunea externă, platforma Tehnologii strategice pentru Europa (STEP), plățile dobânzilor Next Generation EU, instrumentele speciale, noile resurse proprii și elementele care reduc impactul asupra bugetelor naționale. Din suma totală, 33 de miliarde de euro reprezintă împrumuturi, iar 10,6 miliarde de euro reprezintă realocări din finanțarea existentă. Fondurile suplimentare ar trebui să fie distribuite după cum urmează:  50 miliarde de euro pentru Facilitatea pentru Ucraina (17 miliarde de euro sub formă de granturi și 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi); 2 miliarde de euro pentru migrație și gestionarea frontierelor; 7,6 miliarde de euro pentru vecinătate și pentru lume; 1,5 miliarde de euro pentru Fondul european de apărare în cadrul noului instrument STEP; 2 miliarde de euro pentru instrumentul de flexibilitate; 1,5 miliarde de euro pentru rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență. În continuare, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să adopte revizuirea la jumătatea perioadei. În plus, în contextul cererilor fermierilor, care au protestat în aceeași zi la Bruxelles, liderii UE au discutat provocările din sectorul agricol și au decis să lanseze un proiect de simplificare a normelor Politicii Agricole Comune (PAC).

Parlamentul European și Consiliul organizează o audiere publică cu privire la viitorul sediu AMLA

Marți, 30 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul UE au organizat o audiere publică cu privire la selectarea viitorului sediu al Agenției de combatere a spălării banilor (AMLA). Cei nouă candidați (Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Madrid, Paris, Riga, Roma, Viena și Vilnius) pentru a găzdui viitorul AMLA și-au prezentat ofertele și au răspuns la întrebările eurodeputaților și reprezentanților Consiliului. A fost pentru prima dată când audierile publice fac parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții UE, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE care a acordat Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor-gazdă ale viitoarelor agenții. În continuare, decizia finală privind locația sediului AMLA va fi luată de co-legiuitori în cadrul unui vot comun la 22 februarie. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului legislativ. Parlamentul și Consiliul au ajuns la acorduri de prevedere cu privire la alte părți ale pachetului de măsuri împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Înainte ca pachetul să poată intra în vigoare, co-legiuitorii trebuie să adopte în mod oficial legile, pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile UE din iunie 2024.

Președinția belgiană propune un nou text de compromis privind propunerea FASTER

Președinția belgiană a Consiliului UE ar fi propus să excepteze doar piețele bursiere mici cu sisteme cuprinzătoare de reținere a impozitului la sursă de la prevederile conexe ale propunerii pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția belgiană pare să urmărească ideea de a scuti statele membre care au deja un sistem cuprinzător de reținere la sursă bazat pe Capitolul III din Directiva propusă. Se presupune că Președinția belgiană introduce un criteriu de eligibilitate cantitativ pe lângă cele patru criterii calitative sugerate de fosta Președinție spaniolă a Consiliului UE. În conformitate cu propunerea belgiană, care a fost prezentată statelor membre la 25 ianuarie, țările UE cu sisteme cuprinzătoare de reținere la sursă care au, în ultimii doi ani consecutivi, un raport de capitalizare a pieței egal cu sau mai mare de 1%, vor aplica în mod irevocabil Capitolul III. Președinția a definit rata de capitalizare a pieței ca fiind „raportul exprimat ca procent din capitalizarea de piață a unui stat membru la (31 decembrie) întreaga capitalizare a pieței Uniunii Europene” în aceeași zi. Conform propunerii, țările care nu dispun de un sistem cuprinzător de reținere la sursă ar trebui, de asemenea, să aplice Capitolul III, indiferent dacă capitalizarea lor de piață este sub, egală sau peste pragul de 1 la sută. Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord cu privire la propunerea FASTER în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, conform unui calendar orientativ.

Eurodeputații susțin un schimb mai bun de date și mai puțină birocrație pentru companii

Eurodeputații din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din Parlamentul European au adoptat luni, 29 ianuarie, poziția lor cu privire la propunerea Comisiei de modificare a mai multor reglementări financiare ale UE în ceea ce privește anumite dispoziții de raportare în domeniul serviciilor financiare și al sprijinului pentru investiții, publicată în octombrie 2023. Eurodeputații au subliniat că cererea tot mai mare de date face necesară colectarea acestora într-un mod consecvent și standardizat în toate jurisdicțiile. Aceștia propun extinderea domeniului de aplicare al propunerii inițiale a Comisiei și au decis că nu numai toate autoritățile europene de supraveghere (AES) responsabile cu supravegherea în sectorul financiar din UE, ci și Comitetul unic de rezoluție (SRB) responsabil cu soluționarea băncilor aflate în dificultate și Autoritatea europeană de combatere a spălării banilor (AMLA) ar fi obligate să respecte noile norme. Eurodeputații doresc ca aceste autorități să revizuiască în mod regulat dispozițiile de prezentare a informațiilor pentru a le elimina pe cele care sunt învechite, disproporționate sau duplicative. Acestea ar trebui, de asemenea, să ofere opinii cu privire la modul de abordare a inconsecvențelor, a redundanței și a posibilelor lacune în ceea ce privește solicitarea de raportare incluse în legislația din sectorul financiar, atât în vigoare, cât și în procedurile legislative în curs. Eurodeputații își doresc, de asemenea, ca autoritățile să depună eforturi pentru principiul „raportează o singură dată”, astfel încât informațiile de la instituțiile financiare sau alte entități raportoare să fie raportate o singură dată unei singure autorități. Autoritățile ar trebui să partajeze și să reutilizeze aceste informații, protejând în același timp protecția datelor, secretul profesional și proprietatea intelectuală, afirmă aceștia. Textul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și nicio abținere.

Markus Pieper a fost numit reprezentant al UE pentru IMM-uri

Miercuri, 31 ianuarie, Comisia Europeană l-a numit pe Markus Pieper în calitate de reprezentat al UE pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a oferi îndrumări și consiliere cu privire la aspectele legate de IMM-uri. Markus Pieper este membru al Parlamentului European din 2004, a făcut parte din Comisia pentru industrie, cercetare și energie și a fost raportor pe probleme cruciale legate de IMM-uri. Înainte de rolul său în Parlamentul European, Markus Pieper a fost director general al unei Camere de Comerț regionale din Germania. Markus Pieper va prelua funcția în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW). El va raporta direct președintelui Ursula von der Leyen și comisarului pentru Piața Internă cu privire la toate activitățile legate de IMM-uri. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va prezida, de asemenea, rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor. El va lucra în special în direcția reducerii sarcinilor birocratice pentru întreprinderi, filtrând viitoarea legislație a UE referitoare la IMM-uri și semnalând Comisiei pe cele care merită o atenție deosebită din perspectiva IMM-urilor. Data intrării în vigoare a numirii sale va fi stabilită ulterior, a declarat Comisia.

Comisia Europeană raportează probleme tehnice legate de sistemul registrului tranzitoriu CBAM

Luni, 29 ianuarie, Comisia Europeană a raportat probleme tehnice care au determinat unele întreprinderi să nu poată prezenta date și rapoarte referitoare la mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și la Sistemul de Control al importurilor (ICS2). Acest lucru se datorează unui incident care implică o componentă tehnică care afectează mai multe sisteme vamale ale UE, inclusiv ICS2, și funcționarea registrului CBAM, a declarat Comisia. Pentru a facilita raportarea, declaranții care s-au confruntat cu dificultăți în raportare și care nu și-au prezentat încă raportul trimestrial CBAM începând cu 1 februarie, a fost pusă la dispoziție o nouă funcționalitate privind registrul tranzitoriu, permițându-le să „solicite depunerea cu întârziere”, acordându-le 30 de zile suplimentare pentru a-și prezenta raportul CBAM. Nu se vor impune sancțiuni declaranților care au întâmpinat dificultăți în depunerea primului lor raport CBAM. Prezentarea întârziată a unui raport CBAM din cauza erorilor de sistem ar fi, prin definiție, considerată justificată atâta timp cât transmiterea are loc imediat după depășirea erorilor tehnice, a clarificat Comisia. Declaranții care nu se confruntă cu nicio problemă tehnică majoră sunt în continuare încurajați să își prezinte raportul CBAM până la sfârșitul perioadei de raportare.

CJUE afirmă că un angajat care utilizează detaliile angajatorului pentru a emite facturi false este răspunzător pentru valoarea impozitului implicat

Marți, 30 ianuarie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre ca răspuns la o cerere de hotărâre preliminară formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din partea Curții Supreme Administrative din Polonia privind facturile false emise de un angajat care utilizează datele angajatorului său fără știrea acestuia. Ca răspuns la întrebarea adresată de Curtea Supremă de Justiție cu privire la întrebarea care dintre compania ale cărei date au fost folosite în mod ilegal pe factură și angajatul care a emis factura este răspunzător pentru TVA, s-a hotărât că un angajat al unei companii care emite facturi false și folosește datele angajatorului său înregistrat în scopuri de TVA este răspunzător pentru valoarea impozitului înscris pe acestea. Acest lucru se poate întâmpla numai cu condiția ca angajatorul, care este supus TVA-ului, să fi exercitat diligența necesară în mod rezonabil pentru a controla comportamentul angajatului său, adaugă CJUE. CJUE consideră că TVA-ul nu poate fi datorat de către emitentul aparent al unei facturi false atunci când acționează cu bună-credință, iar autoritățile fiscale sunt conștiente de existența unei facturi false. O interpretare diferită ar fi contrară scopului Directivei TVA, care este de a preveni frauda și de a împiedica persoanele să se bazeze în mod fraudulos pe normele dreptului Uniunii Europene. Pentru a se considera că a acționat cu bună-credință, angajatorul trebuie să dovedească faptul că a exercitat grija necesară în mod rezonabil pentru a controla baza de impozitare, a concluzionat CJUE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending