Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 13 mai 2024

Radio CECCAR FM

etaf

ETAF pune întrebări eurodeputaților despre viziunea lor asupra viitorului alegerilor europene

Cu o lună înainte de alegerile europene, European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat miercuri, 8 mai, o ediție specială a buletinului informativ dedicat acestui eveniment. „Viitoarele alegeri europene, care vor avea loc între 6 și 9 iunie, vor contribui, fără îndoială, la profilul viitorului democrației în Europa. Acest eveniment va fi o ocazie excepțională pentru noi toți de a decide colectiv asupra direcției viitoare pe care dorim să o imprimăm Uniunii Europene. Philippe Arraou, președintele ETAF, a spus in discursul introductiv: „Deși este ceva comun acum, nu trebuie să uităm nicio clipă cât de prețioasă este democrația: este suma eforturilor colective și a unei responsabilități colective în care toți avem un rol de jucat”. Pentru a marca acest eveniment, ETAF le-a pus întrebări eurodeputaților Lídia Pereira (PPE, Portugalia), Alfred Sant (S&D, Malta), Dragoș Pîslaru (Renew Europe, România) și Kira Marie Peter-Hansen (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Danemarca) cu privire la viziunea lor asupra viitorului Parlamentului European și a politicii fiscale europene, precum și cu privire la valoarea pe care o acordă reglementării activității de consiliere fiscală în statele membre. Interviurile au fost realizate în scris și reproduse cu fidelitate. 

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind eficiența DAC2-6

Comisia Europeană a deschis marți, 7 mai, mult-așteptata consultare publică pentru a evalua eficacitatea și relevanța continuă a Directivei privind cooperarea administrativă în materie fiscală (DAC) și a amendamentelor sale ulterioare (de la DAC2 până la DAC6). Evaluarea, care este solicitată chiar de DAC la fiecare cinci ani, va evalua dacă domeniul de aplicare și scopul DAC sunt încă relevante. De asemenea, va evalua dacă schimbul de informații este utilizabil în ceea ce privește exhaustivitatea, calitatea și caracterul oportun. Se va acorda o atenție specială potențialelor propuneri de reducere a sarcinii de raportare în contextul DAC, în conformitate cu angajamentul Comisiei de a raționaliza și simplifica cerințele de raportare pentru întreprinderi și administrații. Evaluarea va acoperi anii 2018-2022, iar apoi modificările succesive care vor include schimbul de informații privind conturile financiare (DAC2); deciziile fiscale transfrontaliere și acordurile privind stabilirea prețului în avans (DAC3); rapoartele pentru fiecare țară în parte (DAC4), anumite informații privind combaterea spălării banilor (DAC5) și acordurile transfrontaliere raportabile (adică acelea care prezintă un indiciu privind un posibil risc de evitare a obligațiilor fiscale) (DAC6). Comisia a precizat că evaluarea va examina, în special, semnele distinctive pentru schimbul de informații privind acordurile transfrontaliere potențial dăunătoare introduse de DAC6. Rezultatele consultării publice vor sta la baza raportului final de evaluare, așteptat în T3 2024. Părțile interesate pot trimite feedback la Comisia Europeană până la 30 iulie 2024.

Planurile de administrare a direcțiilor generale ale Comisiei Europene pentru anul 2024

Direcțiile generale ale Comisiei Europene au publicat miercuri, 8 mai, planurile lor de administrare pentru 2024, care oferă o bună imagine de ansamblu a domeniilor de lucru în lunile următoare. Planul Direcției generale pentru Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) arată că, în 2024, se va concentra pe sprijinirea negocierii propunerilor aflate în discuție (și anume, BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, FASTER, ViDA). DG TAXUD va propune, în special, măsuri pentru a reflecta activitatea OCDE de standardizare a informațiilor și pentru ca o administrație fiscală să efectueze o evaluare adecvată a riscurilor (DAC9). De asemenea, Comisia va prezenta spre adoptare o propunere de modificare a cadrului general de cooperare administrativă în domeniul TVA pentru a consolida capacitatea Eurofisc de a lupta împotriva fraudei în domeniul TVA și de a înlătura barierele din calea schimbului de informații privind TVA cu alte autorități (și anume, Europol, OLAF și EPPO). Planul arată că DG TAXUD va rămâne în strânsă legătură cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a discuta posibilele modalități de tratare sau de atenuare a implicațiilor fiscale ale muncii transfrontaliere de la distanță și ale muncii mobile și va continua să studieze politica fiscală în sectorul financiar. În ceea ce privește DG pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri (GROW), se va concentra și pe implementarea inițiativelor în curs. În plus, DG GROW va acorda o atenție deosebită propunerilor care vizează reducerea sarcinilor pentru cetățeni și întreprinderi, în special raționalizarea obligațiilor de raportare, cu un accent puternic pe IMM-uri, potrivit planului

Miniștrii de finanțe din UE vor încerca să ajungă la acorduri privind ViDA și FASTER la 14 mai

Miniștrii de finanțe ai UE se vor reuni marți, 14 mai, la Bruxelles, cu scopul de a încerca să ajungă la un acord privind două dosare fiscale: propunerea de a face scutirea de impozite reținute la sursă mai rapidă și mai sigură (FASTER) și pachetul privind TVA-ul în era digitală (ViDA). În ceea ce privește propunerea FASTER, este foarte probabil să se ajungă la un acord cu privire la ultimul text de compromis, deoarece principala problemă deschisă este acum rata de capitalizare a pieței care ar permite statelor membre să nu aplice anumite dispoziții ale propunerii, un număr mic de state membre având încă rezerve, potrivit unei note a Președinției belgiene a Consiliului UE. În ceea ce privește pachetul ViDA, un acord este puțin mai incert, deoarece, în cursul reuniunii lor de miercuri, 8 mai, ambasadorii statelor membre la UE nu ar fi ajuns la o concluzie, iar Estonia își menține îngrijorările cu privire la regimul de furnizori presupus pentru platforme. Cea mai recentă propunere de compromis privind directiva poate fi consultată aici, iar regulamentul poate fi consultat aici. Propunerile de compromis sunt însoțite de o notă a Președinției belgiene și de o declarație a Comisiei Europene. La 14 mai, miniștrii vor face un schimb de opinii cu privire la situația actuală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), vor discuta situația actuală a impactului economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și vor aproba concluziile privind provocările legate de sustenabilitatea fiscală ce decurg din îmbătrânirea populației și concluziile privind educația financiară care au ca scop să contribuie la realizarea uniunii piețelor de capital.

Acordul privind sancțiunile impuse de UE asupra activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Ambasadorii statelor membre la UE ar fi ajuns miercuri, 8 mai, la un acord de principiu privind propunerea legislativă de mobilizare a profiturilor generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Concret, statele membre cu depozitari centrali de titluri de valoare care dețin mai mult de un milion de active în Banca Rusiei vor trebui să aloce aceste profituri, estimate la un total de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, după cum urmează: 90% din sumele colectate vor fi direcționate către European Peace Facility (EPF) și 10% către Ukraine Facility prin intermediul bugetului UE. Acordul trebuie aprobat oficial în cadrul reuniunii Ecofin din data de 14 mai.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

PULSAR 2024: Promovarea educației în raportarea sustenabilității

Radio CECCAR FM


În perioada 5-7 iunie 2024, Ulcinj, Muntenegru, a fost gazda celei de-a noua ediții a evenimentului organizat de Banca Mondială – Centre for Financial Reporting Reform, în cadrul programului PULSAR. Evenimentul, intitulat 9th Joint Education and Financial Reporting Communities of Practice Workshop, a reunit experți în educație și raportare financiară pentru a discuta și a explora cele mai recente tendințe și inovații în domeniu.

CECCAR, cel mai mare organism profesional din domeniul financiar-contabil din Sud-Estul Europei, cu peste 47.000 de membri, a fost reprezentat la eveniment prin conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, speaker în cadrul panelului Sustainability Reporting and Accountancy Education: Proposed revisions to the International Education Standards (IESs). Alături de Michelle Cardwell, reprezentant IFAC, Adriana Popa a prezentat perspectiva Panelului Internațional de Educație Contabilă (IPAE – UFAC), subliniind importanța adaptării standardelor educaționale pentru a răspunde cerințelor moderne de sustenabilitate.

Lansat în 2017, Programul PULSAR este o inițiativă regională și la nivel de țară destinată celor 13 țări beneficiare din Europa și Asia Centrală. Obiectivul său este de a sprijini îmbunătățirea contabilității sectorului public și a cadrelor de raportare financiară, aliniate la standardele internaționale, precum și a încuraja bunele practici pentru a crește responsabilitatea, transparența și performanța guvernamentală. Programul este susținut de Austria, Elveția și Banca Mondială, care oferă sprijin instituțional și mobilizează resursele necesare pentru implementarea activităților.

Într-un context global în care cererea pentru informații despre sustenabilitate este în creștere, competențele în raportarea și asigurarea sustenabilității devin esențiale pentru profesioniștii contabili. Aceste competențe includ o înțelegere profundă a principiilor de sustenabilitate, capacitatea de a colecta și analiza date relevante și abilitatea de a comunica eficient rezultatele către părțile interesate.

Participarea CECCAR la reuniunea PULSAR 2024 a subliniat angajamentul continuu al organismului profesional de a rămâne la curent cu cele mai recente dezvoltări în educația contabilă și raportarea sustenabilității, asigurându-ne că suntem pregătiți să răspundem cerințelor unui mediu de afaceri în continuă schimbare.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 10 iunie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Rezultatele provizorii ale alegerilor europene din 2024

Alegerea membrilor în Parlamentul European pentru anul 2024-2029 a avut loc de miercuri, 6 iunie, până duminică, 9 iunie, în toate statele membre ale UE. Pe baza ultimelor rezultate naționale provizorii sau finale disponibile, publicate de Parlamentul European luni, 10 iunie, la ora 10.38, componența provizorie a noului Parlament European este următoarea: Partidul Popular European (PPE): 184; Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D): 139; Renew Europe: 79; Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR): 73; Identitate și Democrație (ID): 58; Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană: 52; Grupul Stângii: 36; membri neafiliați: 45; membri nou-aleși care nu sunt aliați cu niciunul dintre grupurile politice înființate în Parlamentului care își încheie mandatul: 54. PPE a ieșit mai puternic decât înainte și va reprezenta acum 25,56% dintre locuri, în timp ce grupul S&D și-a consolidat poziția drept a doua familie politică europeană ca mărime. După cum s-a preconizat în sondaje, Renew Europe a pierdut un număr semnificativ de locuri (-23), dar ar putea să-și păstreze locul al treilea, în timp ce ECR este pe cale să devină a patra forță politică și ID a cincea. Pe locul șase, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a pierdut, de asemenea, un număr semnificativ de locuri (-19), în timp ce Grupul Stângii a pierdut doar un singur loc. Cifrele preliminare sugerează o prezență la vot estimată la nivel UE de 51%. Proiecția componenței Parlamentului se bazează pe structura Parlamentului care își încheie mandatul și a grupurilor sale politice, fără a aduce atingere componenței finale a următorului Parlament în cadrul sesiunii sale constitutive, care va avea loc între 16 și 19 iulie și în care deputații își vor alege președintele și vicepreședinții. Eurodeputații nou-aleși vor trebui acum să fie supuși unei verificări a eligibilității lor, și anume, că nu dețin o altă funcție incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European. Va începe și constituirea grupurilor politice. Rezultatele vor continua să fie actualizate și publicate aici, unde veți găsi, de asemenea, detalierea în funcție de țară.

Comisia Europeană pregătește o evaluare a Directivei ATAD

Luni, 3 iunie, Comisia Europeană a informat părțile interesate că pregătește o evaluare a Directivei privind combaterea evaziunii fiscale (ATAD) din 2016, care stabilește norme standard minime pentru abordarea celor mai comune forme de planificare fiscală agresivă și practici de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne. Evaluarea este prevăzută chiar de directivă, iar rezultatele sunt așteptate pentru al treilea trimestru al anului 2025. În contextul activității Comisiei privind raționalizarea dispozițiilor de raportare ale UE, ETAF a susținut că, odată cu introducerea pilonului doi, ar trebui să se renunțe la majoritatea informațiilor solicitate de ATAD 2016 pentru companiile multinaționale care ating pragurile pilonului doi pentru a evita duplicarea. În special, relația dintre pilonul doi și norma CFC ATAD ar trebui clarificată în opinia noastră, deoarece ambele urmăresc același obiectiv, și anume prevenirea transferului profitului în țările cu un nivel redus de impozitare, și se suprapun în aria lor de aplicare. De asemenea, ar trebui să se analizeze mai atent dovezile care trebuie furnizate în conformitate cu normele privind neconcordanțele antihibride stabilite în ATAD1 și ATAD2.

Comisia Europeană anunță o nouă platformă pentru buna guvernanță fiscală

Comisia Europeană a anunțat vineri, 7 iunie, că a hotărât să continue activitatea Platformei sale pentru buna guvernanță fiscală sub forma unui nou grup de experți. De la înființarea sa în 2013, Platforma pentru buna guvernanță fiscală reunește părțile interesate din sectorul neguvernamental și guvernamental și creează un cadru general pentru consultare și schimb de opinii. Acesta permite un dialog în domeniul bunei guvernanțe fiscale și în alte domenii conexe, de exemplu în domeniul impozitării transfrontaliere, al planificării fiscale agresive, al dublei impuneri și al dublei neimpozitări. Actualul mandat se încheie la 17 iunie 2024. Comisia susține că noua Platformă va continua să lucreze cu sarcini revizuite pentru a reflecta asupra evoluțiilor în materie de transparență fiscală și asupra agendei privind impozitarea echitabilă. Grupul va fi format din reprezentanți ai autorităților fiscale ale statelor membre, ai asociațiilor de întreprinderi, ai organizațiilor societății civile și ai mediului academic. Solicitarea de candidaturi pentru organizațiile neguvernamentale interesate va fi publicată în curând aici.

Comisia Europeană încearcă să relanseze negocierile UNSHELL cu o nouă abordare

Comisia Europeană se pare că va discuta cu statele membre o nouă abordare a propunerii sale de directivă privind utilizarea abuzivă a entităților fictive (UNSHELL) în cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru la nivel înalt privind chestiunile fiscale, care va avea loc marți, 11 iunie. Se pare că noua abordare nu mai include un test de substanță economică și ar limita obligațiile de raportare la entitățile care prezintă un risc ridicat de a fi utilizate în scheme fiscale abuzive. Propunerea ar include în continuare indicatori de risc în funcție de care entitățile ar trebui să se autoevalueze. Dacă sunt îndepliniți patru dintre acești indicatori sau dacă este îndeplinit indicatorul legat de persoana care deține funcția de conducere, care include faptul de a nu fi rezident fiscal în statul membru al entității, precum și alte două criterii, entitatea va fi considerată ca având risc ridicat. O entitate cu risc ridicat ar trebui să raporteze autorităților indicatorii pe care i-a întâlnit și informații despre acționarii și beneficiarii reali. De asemenea, noua abordare nu mai include consecințe fiscale comune. În schimb, aceasta ar crea obligația statelor membre de a utiliza informațiile schimbate și de a lua măsuri administrative, cum ar fi auditurile fiscale, pentru a identifica posibilele scheme de abuz și pentru a aplica normele naționale antiabuz în consecință.

Experții fiscali discută calea de urmat pentru resursele proprii ale UE

Miercuri, 5 iunie, în cadrul unui eveniment Bruegel, un grup de experți fiscali la nivel înalt, format din Gerassimos Thomas, directorul general al DG TAXUD al Comisiei Europene, Fabrizia Lapecorella, secretar general adjunct al OCDE, Pascal Saint-Amans, cercetător nerezident la Bruegel, și Edwin Visser, partener la PwC, a discutat despre modul în care UE poate îmbunătăți eficiența fiscală și poate stabili noi resurse pe fondul presiunilor pentru competitivitate, echitate fiscală și tranziție verde. Vorbitorii și-au exprimat opinia cu privire la pachetul ajustat de noi resurse proprii ale UE, prezentat de Comisie în 2021 și 2023. În 2021, Comisia a propus trei surse de venituri: – una bazată pe veniturile din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), una bazată pe resursele generate de mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și una bazată pe acordul OCDE/G20 privind pilonul 1. În 2023, Comisia a propus unele ajustări ale propunerilor privind resursele proprii bazate pe ETS și CBAM, precum și o nouă resursă proprie statistică și temporară bazată pe profiturile întreprinderilor, până când se va ajunge la un acord cu privire la propunerea BEFIT. În această privință, Saint-Amans regretă faptul că Comisia nu a considerat pilonul doi ca fiind un posibil candidat. Thomas a răspuns că Pilonul doi a fost considerat o ajustare unică, în timp ce Comisia căuta resurse proprii mai stabile. Comisia, a adăugat el, are „alte idei” pentru noi resurse proprii care ar putea fi lansate în contextul următoarei runde a procesului cadrului general financiar multianual al UE (CFM). Vorbitorii au analizat lista posibilelor surse candidate pentru resurse proprii ale UE, de la impozitarea averii, aviație și impozitarea transportului maritim până la taxele de ieșire. Mai mulți vorbitori au remarcat, de asemenea, că implementarea Pilonului doi reprezintă o oportunitate de a simplifica sistemul fiscal, de a evalua posibilele duplicări sau suprapuneri cu normele fiscale existente în UE și de a prezenta mai multe reglementări fiscale favorabile contribuabililor. Evenimentul poate fi vizionat aici.

Noul raport al Observatorului fiscal al UE privind transparența fiscală a întreprinderilor

Joi, 6 iunie, Observatorul fiscal al UE a publicat un nou raport, elaborat de Giulia Aliprandi și Kane Borders, privind promovarea transparenței fiscale a întreprinderilor prin raportare pentru fiecare țară în parte (CbCR). Cei doi cercetători au colectat rapoartele CbCR disponibile public și le-au compilat într-o singură bază de date, ceea ce arată că marile multinaționale, în special din Europa de Vest, sunt deschizătoare de drumuri ca editori primari ai unor astfel de rapoarte. Cu toate acestea, marile companii multinaționale care publică CbCR reprezintă mai puțin de 2% dintre companiile mari, rămânând astfel goluri mari, deoarece multinaționalele americane și firmele din economii majore precum China și Rusia au doar câteva prezentări de informații CbCR disponibile, au descoperit cercetătorii. Raportul subliniază că un pas important în promovarea transparenței fiscale a întreprinderilor este intrarea în vigoare la începutul anului 2024 a Directivei CbCR UE cu caracter de normă, care va face obligatorie publicarea CbCR-ului nu numai pentru multinaționalele europene, ci și pentru cele străine. Raportul estimează în special că aproape o treime dintre întreprinderile multinaționale mari din SUA vor fi obligate să publice mai multe informații financiare dezagregate decât au fost puse vreodată la dispoziția publicului până acum. Cu toate acestea, directiva are limitări serioase, potrivit celor doi cercetători, care sugerează o serie de îmbunătățiri. Aceștia pledează, în special, în favoarea unei prezentări complete de informații, pentru fiecare țară în parte, a unei extinderi a informațiilor care trebuie prezentate pentru a include cel puțin variabilele dispuse de standardul OCDE, a extinderii ariei de aplicare personale pentru a include toate întreprinderile multinaționale cu sediul în afara UE care au o reprezentanță în UE, indiferent de mărimea acestora, a creării unei baze de date centrale în toate statele membre și a eliminării „clauzei privind măsurile de protecție”, care în prezent acordă firmelor o anumită libertate de apreciere pentru a stabili dacă anumite informații sunt considerate dăunătoare, permițând astfel omiterea temporară a unor astfel de informații din rapoartele CbC.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Brăila: Întâlnire de lucru a profesioniștilor contabili cu specialiști ai AJFP – luni, 10 iunie, ora 15.00

Radio CECCAR FM

Luni, 10 iunie, sediul Filialei CECCAR Brăila va găzdui o întâlnire profesională a experților contabili și contabililor autorizați cu specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Reuniunea va avea loc începând cu ora 15.00.

Dezbaterile cu reprezentanții AJFP vor aborda noutățile legislative din domeniul fiscal aplicabile în activitatea agenților economici, precum și aspecte punctuale puse în discuție de participanți. „Întâlnirea are ca obiectiv dezbaterea unor aspecte cu care se confrunta în practică membrii CECCAR, a unor subiecte de interes din domeniul fiscal”, au transmis reprezentanții filialei.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Filialei CECCAR Brăila.

Continuare

Trending