Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 3 iunie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Acordul de parteneriat ETAF cu Parlamentul European pentru alegerile europene

ETAF a semnat săptămâna trecută un acord de parteneriat cu Parlamentul European în perioada premergătoare alegerilor europene. Obiectivul acordului este de a amplifica impactul campaniilor de comunicare ale PE pentru a sprijini implicarea democratică în UE și de a încuraja cetățenii să meargă la urne în perioada 6-9 iunie. De ce este important să votăm la alegerile europene din 2024? Alegerile europene nu sunt doar un eveniment de rutină, ci sunt un moment esențial în care cetățenii aleg în mod direct eurodeputații care vor modela noi legi care ne vor afecta viața de zi cu zi și locurile de muncă. Votul este esențial pentru a consolida bazele democrației și pentru a asigura o Europă prosperă. Dacă nu votați, alții vor decide pentru dvs. Dacă doriți să vă asigurați că obțineți toate informațiile relevante pentru votul din țara dvs., utilizați funcția „Amintește-mi să votez”.

Reforma fiscală din Pilonul 1 al OCDE va fi amânată până în luna iunie

Într-o declarație publicată joi, 30 mai, după o întâlnire de trei zile la Paris, copreședinții Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS, Marlene Nembhard-Parker (Jamaica) și Tim Power (Marea Britanie), au declarat că acest cadru general incluziv este „aproape de finalizarea” negocierilor privind un pachet final referitor la Pilonul 1 [care include un text al Convenției multilaterale (MLC) pentru suma A și un cadru general pentru suma B] cu scopul de a ajunge la un acord final oportun pentru a deschide MLC pentru semnare până la sfârșitul lunii iunie. Franța și Brazilia și-au exprimat deja interesul de a găzdui o ceremonie de semnare cât mai curând posibil după ce MLC este deschis pentru semnare. În cadrul reuniunii G7 din 25 mai, ministrul italian de finanțe, Giancarlo Giorgetti ar fi declarat că, din cauza opoziției politice și tehnice din partea Indiei și Chinei față de suma B, termenul-limită din iunie ar putea fi ratat. În ciuda dificultăților din Cadrul general incluziv, miniștrii de finanțe ai G7 au declarat în comunicatul lor final că implementarea soluției pe doi piloni rămâne prioritatea lor principală. În cadrul reuniunii sale, Cadrul general incluziv a discutat, de asemenea, o serie de subiecte, inclusiv implementarea și impactul standardelor minime BEPS, oportunitățile de a extinde în continuare raza de acțiune a acestui impact prin asistență tehnică și consolidarea capacităților, statutul și experiența în ceea ce privește implementarea impozitului minim global, planurile de participare la ceremonia de semnare a Normei privind impozitarea, care va avea loc la Paris la 19 septembrie 2024, precum și lucrările în curs de desfășurare privind politica fiscală și la delegarea interesului pentru rolul impozitelor în tratarea inegalității.

OECD declară că este nevoie de eforturi suplimentare pentru soluționarea litigiilor din Pilonul doi

Țările ar trebui să continue să lucreze la abordări pentru soluționarea litigiilor legate de normele globale privind impozitul minim, a declarat OCDE în raportul său privind progresele înregistrate în 2024 despre cooperarea fiscală pentru secolul XXI, pregătit pentru reuniunea miniștrilor de finanțe din G7. În raport se arată că ar putea exista situații în care întreprinderile multinaționale să fie supuse impozitului minim global în mai multe jurisdicții în ceea ce privește același rezultat al impozitului redus, adăugând că administrațiile fiscale ar putea să nu fie de acord cu privire la modul de calculare a impozitului pentru aceeași entitate cu impozitare redusă din grupul întreprinderilor multinaționale. Acest lucru ar putea crea incertitudini în aplicarea și administrarea impozitului minim global. Un mecanism de soluționare a litigiilor ar trebui să definească în mod clar circumstanțele în care o incoerență în aplicarea normelor a dat naștere unui litigiu care a fost eligibil pentru a fi introdus în cadrul procedurii de soluționare a litigiilor. Este important să se stabilească un temei juridic pentru orice mecanism de soluționare a litigiilor, care ar putea lua forma unui instrument multilateral, a unui model de instrument bilateral sau a unei legislații interne bazate pe un model comun, a spus OCDE. OECD a declarat anterior că explorează posibile mecanisme de soluționare a litigiilor, GLOBE, inclusiv o convenție multilaterală și o abordare internă. Organizația a susținut că multe părți interesate externe și-au exprimat sprijinul pentru un instrument multilateral pe baza faptului că acesta ar oferi o mai mare securitate juridică. Alte două runde de îndrumări administrative ale OCDE privind normele GLOBE sunt așteptate în 2024 și ar putea acoperi această problemă.

OECD lansează îndrumări suplimentare privind CbCR

OCDE a publicat luni, 27 mai, îndrumări suplimentare privind implementarea raportării pentru fiecare țară în parte, pentru a clarifica tratamentul dividendelor primite de la alte entități constituente dintr-un grup multinațional de întreprinderi. Țările care participă la OCDE și G20 s-au angajat să implementeze raportarea CbC, care a fost prezentată în raportul de acțiune 13 al proiectului OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor. Acțiunea 13 impune întreprinderilor multinaționale mari să depună un raport CbC în fiecare an, care să furnizeze suma veniturilor, profitului înainte de impozitul pe profit și impozitului pe profit plătit și acumulat pentru fiecare jurisdicție fiscală în care își desfășoară activitatea. Cadrul general incluziv BEPS a clarificat cum se raportează în Tabelul 1 plățile primite de la alte entități constituente, asigurând un tratament consecvent al plăților între jurisdicții într-un raport CbC. La întocmirea rapoartelor CbC, grupurile de întreprinderi multinaționale ar trebui să se asigure că plățile tratate ca dividende în jurisdicția fiscală a plătitorului sunt excluse din totalul veniturilor și al profitului (pierderii) înainte de impozitul pe profit. În cazul în care o plată de la o entitate constitutivă este tratată ca orice altceva decât un dividend în jurisdicția fiscală a plătitorului, aceasta ar trebui să fie inclusă în totalul veniturilor și al profitului (pierderii) înainte de impozitul pe profit, conform îndrumărilor. OCDE a declarat că acest lucru este în concordanță cu îndrumările Pilonului doi publicate în decembrie 2023. Îndrumările recomandă ca membrii Cadrului general incluziv să pună în aplicare noile îndrumări cât mai curând posibil. Îndrumările se aplică pentru exercițiile fiscale de raportare ale grupurilor de întreprinderi multinaționale care încep la 1 ianuarie 2025 sau ulterior acestei date.

OCDE emite îndrumări pentru a elabora strategii naționale împotriva criminalității fiscale

Pe 29 mai, OCDE a publicat raportul Elaborarea unei strategii naționale împotriva infracționalității fiscale – elemente și considerente de bază. Scopul acestui raport este de a sprijini jurisdicțiile care doresc să pună în aplicare principiul 2 din Recomandarea OCDE a Consiliului privind cele zece principii globale pentru combaterea infracționalității fiscale. Principiul 2 recomandă ca jurisdicțiile să elaboreze o strategie de combatere a infracțiunilor fiscale, care să includă identificarea riscurilor și amenințărilor existente și emergente, precum și mecanisme de revizuire periodică și monitorizare a implementării și a eficacității strategiei. În special, raportul subliniază importanța înțelegerii riscurilor, care vor include amenințări și vulnerabilități, ca parte a elaborării sau revizuirii unei strategii naționale privind infracționalitate fiscală. De asemenea, subliniază importanța utilizării unei game largi de surse de informații și de contribuții de la alte părți interesate, atât din sectorul public, cât și din cel privat. În plus, acesta stabilește orientări pentru elaborarea strategiei în sine, pe baza rezultatelor evaluării riscurilor de infracționalitate fiscală, inclusiv stabilirea unor obiective măsurabile, stabilirea de priorități pentru riscuri, identificarea acțiunilor-cheie și comunicarea strategiei pe plan intern și extern. Raportul conține și trei studii de caz privind elaborarea strategiilor naționale de combatere a infracționalității fiscale din Chile, Statele Unite și Regatul Unit.

Fiji și Moldova se alătură Cadrului general incluziv OECD cu privire la BEPS

Fiji și Moldova s-au alăturat Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS), a anunțat OCDE, marți, 28 mai. Prin calitatea lor de membri, Fiji și Moldova s-au angajat, de asemenea, să trateze provocările fiscale ce decurg din digitalizarea economiei, participând la soluția pe doi piloni pentru a reforma normele internaționale de impozitare și pentru a se asigura că întreprinderile multinaționale (MNE) plătesc o cotă echitabilă de impozitare oriunde își desfășoară activitatea. Colaborând pe picior de egalitate cu ceilalți 145 membri ai Cadrului general incluziv, Fiji și Moldova vor participa la implementarea pachetului BEPS pentru combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea coerenței normelor fiscale internaționale și asigurarea unui mediu fiscal mai transparent.

Franța și Germania elaborează o agendă comună pentru a stimula competitivitatea și creșterea economică a UE

Marți, 28 mai, Franța și Germania au publicat o nouă agendă pentru stimularea competitivității și creșterii economice în Uniunea Europeană în următorii cinci ani și un aviz comun în Financial Times. Documentul propune, în special, o contribuție comună la Agenda strategică a UE, subliniind necesitatea menținerii statutului Europei de lider industrial și tehnologic, în tranziția ei spre o economie neutră din punct de vedere climatic. Printre numeroase propuneri, de la Acordul verde la mobilitate, cele două țări propun optimizarea pieței unice prin reducerea barierelor nejustificate din calea acesteia, pentru a spori integrarea economică, pentru a promova transformarea structurală și pentru a stimula creșterea productivității. Aceasta include abordarea fragmentării în telecomunicații, digitalizare și alte sectoare-cheie. Salutând recenta prezentare a raportului la nivel înalt al lui Enrico Letta privind piața unică, se subliniază necesitatea elaborării de către Comisia Europeană a unei noi strategii orizontale pentru o piață unică modernizată în acest sens. De asemenea, cele două țări așteaptă cu nerăbdare prezentarea viitorului raport al lui Mario Draghi privind competitivitatea și continuarea lucrărilor privind recomandările lor.

Pachetul AML traversează etapa finală a procedurii de adoptare

Consiliul UE a adoptat joi, 30 mai, pachetul de noi norme privind combaterea spălării banilor. Toate normele care se aplică sectorului privat vor fi transferate într-un nou regulament direct aplicabil, în timp ce o directivă va trata organizarea autorităților naționale competente care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului (combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ). Regulamentul armonizează normele privind combaterea spălării banilor pentru prima dată în întreaga UE. Acesta extinde normele privind combaterea spălării banilor la noile entități obligate, cum ar fi majoritatea sectorului cripto, comercianții de bunuri de lux, cluburile de fotbal și agenții acestora. Regulamentul stabilește, de asemenea, cerințe mai stricte de verificare prealabilă, reglementează beneficiarii reali și stabilește o limită de 10.000 EUR pentru plățile în numerar, printre altele. Aceasta este ultima etapă a procedurii de adoptare. Textele vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare. Regulamentul privind combaterea spălării banilor se va aplica la trei ani de la intrarea în vigoare. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune unele părți ale directivei privind combaterea spălării banilor și trei ani pentru altele. AMLA va avea sediul la Frankfurt și va începe operațiunile la jumătatea anului 2025.

ECJ AG spune despre comunicarea cu clienții că este protejată de DAC6 de privilegiul profesional legal al avocaților

Într-un aviz emis joi, 30 mai (cauza C-432/23), avocatul general al Curții Europene de Justiție, Juliane Kokott, a afirmat că autoritățile fiscale nu pot utiliza, în general, Directiva (UE) 2011/16 a Consiliului privind cooperarea administrativă în materie fiscală (DAC6) pentru a obliga firmele de avocatură să predea consilierea clienților. Dna Kokott a stabilit că privilegiul profesional legal are, în general, întâietate față de legislația națională și protejează o firmă de avocatură de prezentarea informațiilor privind consilierea pe care a furnizat-o unui client chiar și atunci când primește o solicitare de informații din partea autorităților fiscale. Legislația națională a fiecărui stat membru poate și trebuie să stipuleze condițiile, domeniul de aplicare și limitele obligației de cooperare a avocaților, în calitate de deținători de informații, în contextul schimbului de informații la cerere în temeiul Directivei 2011/16. În acest sens, dreptul intern trebuie, în special, să permită autorității competente să găsească un echilibru de la caz la caz între obiectivele de interes general, pe de o parte, și protecția conferită de privilegiul profesional legal, pe de altă parte, a concluzionat ea. Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii, iar Curtea va trebui să decidă dacă va respecta sau nu aceste recomandări.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

PULSAR 2024: Promovarea educației în raportarea sustenabilității

Radio CECCAR FM


În perioada 5-7 iunie 2024, Ulcinj, Muntenegru, a fost gazda celei de-a noua ediții a evenimentului organizat de Banca Mondială – Centre for Financial Reporting Reform, în cadrul programului PULSAR. Evenimentul, intitulat 9th Joint Education and Financial Reporting Communities of Practice Workshop, a reunit experți în educație și raportare financiară pentru a discuta și a explora cele mai recente tendințe și inovații în domeniu.

CECCAR, cel mai mare organism profesional din domeniul financiar-contabil din Sud-Estul Europei, cu peste 47.000 de membri, a fost reprezentat la eveniment prin conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, speaker în cadrul panelului Sustainability Reporting and Accountancy Education: Proposed revisions to the International Education Standards (IESs). Alături de Michelle Cardwell, reprezentant IFAC, Adriana Popa a prezentat perspectiva Panelului Internațional de Educație Contabilă (IPAE – UFAC), subliniind importanța adaptării standardelor educaționale pentru a răspunde cerințelor moderne de sustenabilitate.

Lansat în 2017, Programul PULSAR este o inițiativă regională și la nivel de țară destinată celor 13 țări beneficiare din Europa și Asia Centrală. Obiectivul său este de a sprijini îmbunătățirea contabilității sectorului public și a cadrelor de raportare financiară, aliniate la standardele internaționale, precum și a încuraja bunele practici pentru a crește responsabilitatea, transparența și performanța guvernamentală. Programul este susținut de Austria, Elveția și Banca Mondială, care oferă sprijin instituțional și mobilizează resursele necesare pentru implementarea activităților.

Într-un context global în care cererea pentru informații despre sustenabilitate este în creștere, competențele în raportarea și asigurarea sustenabilității devin esențiale pentru profesioniștii contabili. Aceste competențe includ o înțelegere profundă a principiilor de sustenabilitate, capacitatea de a colecta și analiza date relevante și abilitatea de a comunica eficient rezultatele către părțile interesate.

Participarea CECCAR la reuniunea PULSAR 2024 a subliniat angajamentul continuu al organismului profesional de a rămâne la curent cu cele mai recente dezvoltări în educația contabilă și raportarea sustenabilității, asigurându-ne că suntem pregătiți să răspundem cerințelor unui mediu de afaceri în continuă schimbare.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 10 iunie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Rezultatele provizorii ale alegerilor europene din 2024

Alegerea membrilor în Parlamentul European pentru anul 2024-2029 a avut loc de miercuri, 6 iunie, până duminică, 9 iunie, în toate statele membre ale UE. Pe baza ultimelor rezultate naționale provizorii sau finale disponibile, publicate de Parlamentul European luni, 10 iunie, la ora 10.38, componența provizorie a noului Parlament European este următoarea: Partidul Popular European (PPE): 184; Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D): 139; Renew Europe: 79; Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR): 73; Identitate și Democrație (ID): 58; Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană: 52; Grupul Stângii: 36; membri neafiliați: 45; membri nou-aleși care nu sunt aliați cu niciunul dintre grupurile politice înființate în Parlamentului care își încheie mandatul: 54. PPE a ieșit mai puternic decât înainte și va reprezenta acum 25,56% dintre locuri, în timp ce grupul S&D și-a consolidat poziția drept a doua familie politică europeană ca mărime. După cum s-a preconizat în sondaje, Renew Europe a pierdut un număr semnificativ de locuri (-23), dar ar putea să-și păstreze locul al treilea, în timp ce ECR este pe cale să devină a patra forță politică și ID a cincea. Pe locul șase, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a pierdut, de asemenea, un număr semnificativ de locuri (-19), în timp ce Grupul Stângii a pierdut doar un singur loc. Cifrele preliminare sugerează o prezență la vot estimată la nivel UE de 51%. Proiecția componenței Parlamentului se bazează pe structura Parlamentului care își încheie mandatul și a grupurilor sale politice, fără a aduce atingere componenței finale a următorului Parlament în cadrul sesiunii sale constitutive, care va avea loc între 16 și 19 iulie și în care deputații își vor alege președintele și vicepreședinții. Eurodeputații nou-aleși vor trebui acum să fie supuși unei verificări a eligibilității lor, și anume, că nu dețin o altă funcție incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European. Va începe și constituirea grupurilor politice. Rezultatele vor continua să fie actualizate și publicate aici, unde veți găsi, de asemenea, detalierea în funcție de țară.

Comisia Europeană pregătește o evaluare a Directivei ATAD

Luni, 3 iunie, Comisia Europeană a informat părțile interesate că pregătește o evaluare a Directivei privind combaterea evaziunii fiscale (ATAD) din 2016, care stabilește norme standard minime pentru abordarea celor mai comune forme de planificare fiscală agresivă și practici de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne. Evaluarea este prevăzută chiar de directivă, iar rezultatele sunt așteptate pentru al treilea trimestru al anului 2025. În contextul activității Comisiei privind raționalizarea dispozițiilor de raportare ale UE, ETAF a susținut că, odată cu introducerea pilonului doi, ar trebui să se renunțe la majoritatea informațiilor solicitate de ATAD 2016 pentru companiile multinaționale care ating pragurile pilonului doi pentru a evita duplicarea. În special, relația dintre pilonul doi și norma CFC ATAD ar trebui clarificată în opinia noastră, deoarece ambele urmăresc același obiectiv, și anume prevenirea transferului profitului în țările cu un nivel redus de impozitare, și se suprapun în aria lor de aplicare. De asemenea, ar trebui să se analizeze mai atent dovezile care trebuie furnizate în conformitate cu normele privind neconcordanțele antihibride stabilite în ATAD1 și ATAD2.

Comisia Europeană anunță o nouă platformă pentru buna guvernanță fiscală

Comisia Europeană a anunțat vineri, 7 iunie, că a hotărât să continue activitatea Platformei sale pentru buna guvernanță fiscală sub forma unui nou grup de experți. De la înființarea sa în 2013, Platforma pentru buna guvernanță fiscală reunește părțile interesate din sectorul neguvernamental și guvernamental și creează un cadru general pentru consultare și schimb de opinii. Acesta permite un dialog în domeniul bunei guvernanțe fiscale și în alte domenii conexe, de exemplu în domeniul impozitării transfrontaliere, al planificării fiscale agresive, al dublei impuneri și al dublei neimpozitări. Actualul mandat se încheie la 17 iunie 2024. Comisia susține că noua Platformă va continua să lucreze cu sarcini revizuite pentru a reflecta asupra evoluțiilor în materie de transparență fiscală și asupra agendei privind impozitarea echitabilă. Grupul va fi format din reprezentanți ai autorităților fiscale ale statelor membre, ai asociațiilor de întreprinderi, ai organizațiilor societății civile și ai mediului academic. Solicitarea de candidaturi pentru organizațiile neguvernamentale interesate va fi publicată în curând aici.

Comisia Europeană încearcă să relanseze negocierile UNSHELL cu o nouă abordare

Comisia Europeană se pare că va discuta cu statele membre o nouă abordare a propunerii sale de directivă privind utilizarea abuzivă a entităților fictive (UNSHELL) în cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru la nivel înalt privind chestiunile fiscale, care va avea loc marți, 11 iunie. Se pare că noua abordare nu mai include un test de substanță economică și ar limita obligațiile de raportare la entitățile care prezintă un risc ridicat de a fi utilizate în scheme fiscale abuzive. Propunerea ar include în continuare indicatori de risc în funcție de care entitățile ar trebui să se autoevalueze. Dacă sunt îndepliniți patru dintre acești indicatori sau dacă este îndeplinit indicatorul legat de persoana care deține funcția de conducere, care include faptul de a nu fi rezident fiscal în statul membru al entității, precum și alte două criterii, entitatea va fi considerată ca având risc ridicat. O entitate cu risc ridicat ar trebui să raporteze autorităților indicatorii pe care i-a întâlnit și informații despre acționarii și beneficiarii reali. De asemenea, noua abordare nu mai include consecințe fiscale comune. În schimb, aceasta ar crea obligația statelor membre de a utiliza informațiile schimbate și de a lua măsuri administrative, cum ar fi auditurile fiscale, pentru a identifica posibilele scheme de abuz și pentru a aplica normele naționale antiabuz în consecință.

Experții fiscali discută calea de urmat pentru resursele proprii ale UE

Miercuri, 5 iunie, în cadrul unui eveniment Bruegel, un grup de experți fiscali la nivel înalt, format din Gerassimos Thomas, directorul general al DG TAXUD al Comisiei Europene, Fabrizia Lapecorella, secretar general adjunct al OCDE, Pascal Saint-Amans, cercetător nerezident la Bruegel, și Edwin Visser, partener la PwC, a discutat despre modul în care UE poate îmbunătăți eficiența fiscală și poate stabili noi resurse pe fondul presiunilor pentru competitivitate, echitate fiscală și tranziție verde. Vorbitorii și-au exprimat opinia cu privire la pachetul ajustat de noi resurse proprii ale UE, prezentat de Comisie în 2021 și 2023. În 2021, Comisia a propus trei surse de venituri: – una bazată pe veniturile din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), una bazată pe resursele generate de mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și una bazată pe acordul OCDE/G20 privind pilonul 1. În 2023, Comisia a propus unele ajustări ale propunerilor privind resursele proprii bazate pe ETS și CBAM, precum și o nouă resursă proprie statistică și temporară bazată pe profiturile întreprinderilor, până când se va ajunge la un acord cu privire la propunerea BEFIT. În această privință, Saint-Amans regretă faptul că Comisia nu a considerat pilonul doi ca fiind un posibil candidat. Thomas a răspuns că Pilonul doi a fost considerat o ajustare unică, în timp ce Comisia căuta resurse proprii mai stabile. Comisia, a adăugat el, are „alte idei” pentru noi resurse proprii care ar putea fi lansate în contextul următoarei runde a procesului cadrului general financiar multianual al UE (CFM). Vorbitorii au analizat lista posibilelor surse candidate pentru resurse proprii ale UE, de la impozitarea averii, aviație și impozitarea transportului maritim până la taxele de ieșire. Mai mulți vorbitori au remarcat, de asemenea, că implementarea Pilonului doi reprezintă o oportunitate de a simplifica sistemul fiscal, de a evalua posibilele duplicări sau suprapuneri cu normele fiscale existente în UE și de a prezenta mai multe reglementări fiscale favorabile contribuabililor. Evenimentul poate fi vizionat aici.

Noul raport al Observatorului fiscal al UE privind transparența fiscală a întreprinderilor

Joi, 6 iunie, Observatorul fiscal al UE a publicat un nou raport, elaborat de Giulia Aliprandi și Kane Borders, privind promovarea transparenței fiscale a întreprinderilor prin raportare pentru fiecare țară în parte (CbCR). Cei doi cercetători au colectat rapoartele CbCR disponibile public și le-au compilat într-o singură bază de date, ceea ce arată că marile multinaționale, în special din Europa de Vest, sunt deschizătoare de drumuri ca editori primari ai unor astfel de rapoarte. Cu toate acestea, marile companii multinaționale care publică CbCR reprezintă mai puțin de 2% dintre companiile mari, rămânând astfel goluri mari, deoarece multinaționalele americane și firmele din economii majore precum China și Rusia au doar câteva prezentări de informații CbCR disponibile, au descoperit cercetătorii. Raportul subliniază că un pas important în promovarea transparenței fiscale a întreprinderilor este intrarea în vigoare la începutul anului 2024 a Directivei CbCR UE cu caracter de normă, care va face obligatorie publicarea CbCR-ului nu numai pentru multinaționalele europene, ci și pentru cele străine. Raportul estimează în special că aproape o treime dintre întreprinderile multinaționale mari din SUA vor fi obligate să publice mai multe informații financiare dezagregate decât au fost puse vreodată la dispoziția publicului până acum. Cu toate acestea, directiva are limitări serioase, potrivit celor doi cercetători, care sugerează o serie de îmbunătățiri. Aceștia pledează, în special, în favoarea unei prezentări complete de informații, pentru fiecare țară în parte, a unei extinderi a informațiilor care trebuie prezentate pentru a include cel puțin variabilele dispuse de standardul OCDE, a extinderii ariei de aplicare personale pentru a include toate întreprinderile multinaționale cu sediul în afara UE care au o reprezentanță în UE, indiferent de mărimea acestora, a creării unei baze de date centrale în toate statele membre și a eliminării „clauzei privind măsurile de protecție”, care în prezent acordă firmelor o anumită libertate de apreciere pentru a stabili dacă anumite informații sunt considerate dăunătoare, permițând astfel omiterea temporară a unor astfel de informații din rapoartele CbC.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Brăila: Întâlnire de lucru a profesioniștilor contabili cu specialiști ai AJFP – luni, 10 iunie, ora 15.00

Radio CECCAR FM

Luni, 10 iunie, sediul Filialei CECCAR Brăila va găzdui o întâlnire profesională a experților contabili și contabililor autorizați cu specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Reuniunea va avea loc începând cu ora 15.00.

Dezbaterile cu reprezentanții AJFP vor aborda noutățile legislative din domeniul fiscal aplicabile în activitatea agenților economici, precum și aspecte punctuale puse în discuție de participanți. „Întâlnirea are ca obiectiv dezbaterea unor aspecte cu care se confrunta în practică membrii CECCAR, a unor subiecte de interes din domeniul fiscal”, au transmis reprezentanții filialei.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Filialei CECCAR Brăila.

Continuare

Trending