Suntem și pe

PROFESIA CONTABILĂ

50 de ani de la înființarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova

CECCAR FM

Publicat

pe

Președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, împreună cu directorul general, lect. univ. dr. Florin Dobre, a participat, săptămâna trecută, la jubileul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova.

Sala Albastră a Universității din Craiova a fost gazda unor renumiți academicieni, profesori și oameni din domeniul economic.

Manifestările dedicate aniversării au avut loc pe parcursul a trei zile. Cu ocazia conferinței plenare desfășurate în cea de-a doua zi, președintele CECCAR s-a referit, în discursul său, la cooperarea organismului profesional cu mediul universitar, subliniind totodată bunele relații de colaborare existente între Filiala CECCAR Dolj și facultatea aniversată. Menționăm că, în continuarea conferinței, Universitatea din Craiova i-a acordat prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu, titlul de Doctor Honoris Causa.

Cu ocazia evenimentelor mai sus amintite, președintele CECCAR, Robert Aurelian Șova, a fost invitat la postul Alege TV, la emisiunea Educație pe scurt, unde a acordat un interviu în care s-a referit, pe larg, la activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, insistând asupra faptului că profesioniștii contabili reprezintă factorul de echilibru între antreprenori și instituțiile de reglementare. În acest sens a menționat modalitățile prin care profesioniștii contabili receptează stările de fapt din economie, răspund la provocările acestora, exercitând o funcție publică de primă importanță.

În conformitate cu parteneriatul pe care CECCAR îl are cu ANAF se acționează reciproc pentru îmbunătățirea legislației, astfel încât și profesia contabilă să se exercite mai bine, în sprijinul întreprinzătorilor, al economiei naționale în general. Remarca a vizat și clarificarea prevederilor referitoare la semnarea situațiilor financiare de la sfârșitul anului.

În exercitarea atribuțiilor lor, experții contabili au o serie de obligații printre care și aceea de a participa la cursurile de formare continuă, ceea ce le permite să aibă cunoștințele și competențele necesare pentru a face față cerințelor pieței. Tot în legătură cu legislația, președintele CECCAR a considerat că, în momentul de față, expertul contabil nu este suficient protejat. Este vorba, printre altele, despre faptul că în anumite împrejurări expertul contabil este tras la răspundere pentru înregistrarea unor documente a căror valabilitate este confirmată de reprezentanții firmei. În această situație, evident răspunderea le revine celor care au întocmit respectivul document. De aici și propunerea CECCAR de a se stabili, prin lege, responsabilitatea celui care a efectuat tranzacția în legătură cu veridicitatea acesteia. Precizările în materie vor fi introduse și în standardele cu care operează profesioniștii contabili.

Un spațiu amplu în interviu l-au ocupat prezentarea efectelor noilor tehnologii asupra profesiei contabile și măsurile luate pentru a se răspunde adecvat provocărilor, dar și oportunităților erei digitale. Contabilul nu mai exercită o funcție-suport, ci el devine participant activ la actul decizional.

După ce a trecut în evidență progresele tehnice și tehnologice, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a abordat tema complexă a inteligenței artificiale din perspectiva evoluțiilor profesiei contabile. Cu toate acestea, procesul de creștere a rolului inteligenței artificiale nu poate înlocui omul, profesionistul, pe scurt, raționamentul profesionistului. Tot factorul uman este cel care inovează, inclusiv în sfera profesiei contabile.

În ceea ce privește relația dintre expertul contabil și antreprenor, situația actuală arată că se cere să se acționeze în două direcții convergente: contabilul să-și demonstreze capacitatea de a oferi soluții în vederea adoptării deciziilor, iar antreprenorul să manifeste suficientă deschidere față de serviciile oferite de partenerul său de neînlocuit, profesionistul contabil. Acest proces contribuie și la educarea mediului de afaceri.

De asemenea, a fost abordată tema participării profesioniștilor contabili la expertizele solicitate de justiție. Pentru clarificarea numeroaselor aspecte pe care le ridică această temă s-a constituit un grup de lucru din reprezentanți ai CECCAR și ai Ministerului Justiției.

În încheiere, în calitate de profesor universitar, președintele CECCAR a scos în evidență interesul tinerilor de a deveni contabili, devenind membri ai organismului profesional.

PROFESIA CONTABILĂ

Recomandările Grupului Operativ pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice

CECCAR FM

Publicat

pe

În calitate de membru al Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor și tuturor părților interesate traducerea în limba română a Ghidului de implementare elaborat de Grupul Operativ pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice (TCFD). Ghidul furnizează îndrumări pentru îmbunătățirea prezentărilor de informații financiare cu privire la schimbările climatice în raportarea generală prin utilizarea standardelor SASB și Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

Prin punerea la dispoziție a acestor îndrumări, concentrate pe patru elemente principale – guvernanță, strategie, gestionarea riscului, parametri și obiective –, publicația își propune să ajute companiile să își îmbunătățească soliditatea, consecvența, comparabilitatea și utilitatea implementării și raportării informațiilor privind schimbările climatice prin intermediul cadrelor generale, standardelor și resurselor SASB și CDSB testate pe piață.

Indiferent dacă organizația are o abordare complexă cu privire la gestionarea riscurilor și a oportunităților climatice sau este doar la început, aceasta poate folosi îndrumările cuprinse în Ghid pentru a sprijini îmbunătățirea procesului decizional, o mai bună reziliență a pieței și o creștere economică mai sustenabilă.

Îndrumările de implementare a recomandărilor TCFD sunt structurate astfel:

– Prezentare generală;

– Demararea procesului;

– Bune practici de prezentare a informațiilor;

– Perspective pentru viitor.

CDSB și SASB sunt organisme cu tradiție în piață, cu un istoric de sprijinire a prezentărilor de informații eficace legate de climă și mediu, și prezintă împreună o soluție clară la implementarea TCFD pentru multe companii din multe jurisdicții, industrii și sectoare de activitate.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19

Documentul „Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19”, disponibil în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați traducerea în limba română a documentului Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19, elaborat de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Publicația are scopul de a oferi îndrumări profesioniștilor contabili, atât angajați (PAIB), cât și practicieni (PAPP), care să îi ajute să determine momentul în care ar putea fi nevoie de utilizarea serviciilor unui specialist care să ofere suport în efectuarea unor sarcini specifice și a altor activități profesionale în cadrul organizațiilor lor angajatoare, precum și în a răspunde cerințelor clienților lor în circumstanțele create de COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a generat provocări fără precedent pentru companii și alte organizații la nivel mondial, inclusiv pentru profesia contabilă. Modificările mediului pot avea ca rezultat solicitări pentru profesioniștii contabili de a desfășura activități și servicii diferite de cele cu care au fost obișnuiți anterior. În acest context, documentul oferă îndrumări cu privire la modalitățile de soluționare a dilemelor etice care ar putea să apară în circumstanțele pandemiei și de conformare cu principiile fundamentale descrise în Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența).

Documentul în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional

Conferința online „Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional”: strategii privind libera circulație a serviciilor și rolul profesioniștilor în perioade de criză

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Federală a Consilierilor Fiscali din Germania (Bundessteuerberaterkammer KdöR) și Asociația Germană a Consilierilor Fiscali (Deutscher Steuerberaterverband) organizează joi, 29 octombrie 2020, începând cu ora 14.30, evenimentul online Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional.

Conferința virtuală va dura o oră și va aborda subiecte precum modalitățile prin care poate fi consolidată piața internă fără a neglija protecția consumatorilor, lupta împotriva evaziunii fiscale, strategiile privind libera circulație a serviciilor care să contribuie la buna funcționare a unei piețe interne reziliente și rolul consilierilor fiscali în perioada de criză.

Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă în Europa face parte din stilul de viață european și reprezintă o condiție prealabilă pentru buna funcționare a pieței interne. Restricțiile privind libertatea de furnizare a serviciilor și libertatea de mișcare, ca urmare a măsurilor de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2, au fost un șoc pentru mulți europeni și au reprezentat un impas economic pentru mulți prestatori de servicii transfrontaliere. Consilierii fiscali se numără printre cele mai importante persoane de contact ale clienților lor, deoarece asigură conformitatea fiscală și furnizează servicii relevante pentru menținerea stabilității economice în perioade de criză. Conferința pune în discuție toate aceste aspecte, în contextul crizei economice determinate de pandemia de COVID-19.

Evenimentul va fi deschis de europarlamentarul Marion Walsmann și prof. dr. Hartmut Schwab, consilier fiscal și președintele Camerei Federale a Consilierilor Fiscali din Germania, care vor vorbi despre libertatea de furnizare a serviciilor pe o piață internă puternică. Va lua cuvântul și europarlamentarul Anna Cavazzini, care va aborda, împreună cu Harald Elster, consilier fiscal, auditor și președintele Asociației Germane a Consilierilor Fiscali, rolul consilierilor fiscali în criza economică.

Conferința se va desfășura în limba germană, participanții având posibilitatea de a accesa interpretare simultană în limba engleză.

Pentru a participa la eveniment accesați acest link. Linkul pentru live stream va fi furnizat în timp util.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending