Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 4 septembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Opinia Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea FASTER

La 8 august, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS) și-a publicat opinia referitoare la propunerea FASTER. EDPS precizează că propunerea ar impune procesarea datelor personale, în special datele personale legate de contribuabili ca persoane fizice care au dreptul la dividende sau venituri din dobânzi aferente titlurilor de valoare care fac obiectul impozitului reținut la sursă într-un stat membru. În plus, pe baza propunerii, statele membre ar trebui să pună la dispoziție un proces automat pentru a emite certificat digital european privind reședința fiscală (eTRC) în scopuri fiscale. EDPS salută efortul de a trata aspectele importante referitoare la protecția datelor precum limitarea scopului, minimizarea volumului de date și limitarea stocării. Totuși, potrivit EDPS, orice utilizare a eTRC pentru alt scop decât aplicarea procedurilor WHT ar necesita propria bază legală conform legislației Uniunii sau statului membru. Recomandarea EDPS este ștergerea Articolului 4 punctul (2) litera (g) sau specificarea diferitelor scopuri ale eTRC, precum și categoriile relevante de date personale. EDPS salută, totodată, circumscrierea măsurii în care drepturile subiecților pot fi restricționate. Ca recomandare, EDPS sugerează includerea frazei „în măsura în care exercitarea unor astfel de drepturi poate periclita investigațiile” în Articolul 20 punctul (1) pentru a garanta faptul că restricțiile propuse nu se extind mai mult decât este necesar și sunt aplicate doar în cazuri justificate.

Organismele de reglementare europene avertizează referitor la riscurile financiare generate de legăturile cu Andorra, Monaco și San Marino

Președinții a trei organisme de reglementare europene, care supraveghează băncile, piețele financiare și sectoarele de asigurări și pensii ale Europei, au avertizat într-o scrisoare adresată Comisiei Europene că legăturile mai strânse cu Andorra, Monaco și San Marino ar putea crea o fisură pentru banii ilegali și ar facilita acțiunea firmelor exploatatoare din domeniul financiar de a viza indivizii din UE întrucât cele trei state „au menținut reglementări financiare mai puțin riguroase de-a lungul timpului” și „pot fi predispuse la spălarea banilor și alte activități ilicite”. Companiile ar putea fi tentate să-și înființeze puncte de lucru în cele trei state pentru a beneficia de norme financiare mai permisive, ceea ce ar crea „riscuri semnificative pentru consumatori”. Acest lucru ar submina ani de eforturi de reglementare pentru stabilirea unei supravegheri mai stricte a firmelor din domeniul financiar și a statelor membre UE care au o reputație de facilitare a evitării obligațiilor fiscale, Monaco fiind considerat a fi un paradis fiscal. Paul Tang, eurodeputat și președinte al subcomisiei FISC a Parlamentului European a declarat că „verificarea și măsurile de protecție adecvate sunt esențiale pentru a asigura că nu permitem trecerea niciunul cal troian. Atunci când gardienii europeni emit o avertizare comună, am face bine să ascultăm.” Paul Tang este și raportorul celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor. Totuși, cele trei state se află în negocieri cu Comisia Europeană din 2015, iar crearea unei relații economice puternice a reprezentat prioritatea Comisiei. Eșecul de a încheia un acord înainte de alegerile europene din iunie 2024 ar putea pune capăt planurilor. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția a răspuns „la toate scrisorile în timp util”.

Comisia Europeană propune adăugarea statelor Camerun și Vietnam la lista AML

Potrivit Comisiei Europene, Camerun și Vietnam ar trebui adăugate la lista țărilor terțe cu risc ridicat în scopuri de combatere a spălării banilor. La 18 august, Comisia a publicat un Regulament delegat care modifică Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 pentru a adăuga cele două state pe listă. Acest pas vine ca urmare a unei decizii a Financial Action Task Force (FATF) din iunie de a monitoriza mai îndeaproape ambele state. Cele două națiuni au făcut eforturi pentru a-și trata deficiențele întrucât Camerun a fost de acord să coopereze cu FATF și Grupul de acțiune pentru combaterea spălării banilor din Africa Centrală. De asemenea, Vietnam a cooperat cu FATF și Grupul Asia-Pacific privind spălarea banilor. Totuși, în ciuda progreselor, niciunul dintre state nu și-a tratat încă toate problemele.

Comisia Europeană a adoptat norme de raportare detaliate pentru etapa de tranziție a CBAM

La 17 august, Comisia Europeană a adoptat normele care guvernează implementarea Mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) în timpul etapei de tranziție. Această etapă va începe la 1 octombrie și se va încheia la sfârșitul lui 2025. Regulamentul cuprinde obligațiile de raportare de tranziție pentru importatorii europeni de bunuri CBAM, precum și metodologia de tranziție pentru calcularea emisiilor integrate generate în timpul procesului de producție a bunurilor CBAM. În timpul etapei de tranziție a CBAM, comercianții vor trebui să-și raporteze doar emisiile aferente importurilor, dar nu vor trebui să plătească nicio ajustare financiară. Acest lucru va asigura un interval de timp adecvat pentru ca întreprinderile să se adapteze, permițând, totodată, ca metodologia definitivă să fie îmbunătățită până în 2026. Primul raport va trebui depus până la 31 ianuarie 2024. Pentru a-i ajuta atât pe importatori, cât și pe producătorii din statele terțe, Comisia a publicat și îndrumări pentru importatorii europeni și fabricile din afara UE privind implementarea practică a noilor norme. CBAM este instrumentul etalon al UE de combatere a scurgerilor de carbon și este unul dintre principalii piloni ai Agendei UE Fit for 55.

OECD: „Impozitarea muncii vs a veniturilor din capital: Concentrarea pe cei cu venituri mari”

La 28 august, OCDE a publicat documentul de lucru cu titlul „Impozitarea muncii vs a veniturilor din capital:Concentrarea pe cei cu venituri mari”. Acest document de lucru prezintă o analiză care compară tratamentul fiscal al muncii și al veniturilor din capital la nivelul țărilor OCDE, prin rate efective de impozitare stilizate (ETR-uri). Acest lucru demonstrează că veniturile din dividende și câștigurile de capital fac de obicei obiectul unor ETR-uri mai scăzute decât veniturile din salarii la nivel personal. Documentul subliniază faptul că în multe țări, veniturile din capital sunt, de asemenea, favorizate din punct de vedere al impozitării chiar și atunci se au în vedere impozitele plătite atât de firme, cât și de persoane. Totuși, decalajul dintre impozitarea muncii și a câștigurilor de capital tinde să fie mai mic decât atunci când se iau în considerare doar impozitele de la nivel personal. Potrivit documentului, decalajul dintre ETR-urile aferente muncii și veniturilor din câștiguri diferă între țări și crește odată cu nivelurile veniturilor în unele dintre acestea. Documentul arată că tratamentul fiscal diferit al muncii și al veniturilor din capital poate influența eficiența și echitatea sistemelor fiscale.

Sugestiile ONU pentru negocierile incluzive privind fiscalitatea globală

La 8 august, a fost publicat un proiect de raport needitat al Națiunilor Unite care precizează că „cea mai viabilă cale” de a asigura incluziunea și eficacitatea privind cooperarea fiscală internațională este de a îmbunătăți rolul ONU în domeniul fiscalității. ONU a dezvoltat trei sisteme diferite pentru a promova incluziunea pentru țările aflate în dezvoltare în cadrul cooperării fiscale internaționale. Cele trei opțiuni propuse sunt: o convenție multilaterală cu forță juridică în domeniul fiscal, o convenție cadru cu forță juridică în domeniul cooperării fiscale internaționale și un cadru general pentru cooperarea fiscală internațională. Prima opțiune, convenția multilaterală, ar constitui un tratat cu forță juridică care ar acoperi o gamă largă de aspecte fiscale și ar putea cuprinde elemente precum norme privind raportarea și schimbul de informații fiscale; un mecanism de monitorizare pentru a asigura că normele sunt aplicate în mod adecvat și proceduri de soluționare a litigiilor. Cea de-a doua opțiune – de asemenea, cu forță juridică – ar fi stabilirea unui sistem internațional de guvernanță fiscală și ar sublinia obiectivele, principiile și structura de guvernanță a cooperării fiscale. Cea de-a treia opțiune ar fi o agendă multilaterală fără forță juridică pentru acțiuni coordonate la nivel internațional, național și regional și ar trebui aplicată pentru problemele care impun o acțiune coezivă, dar o abordare diferită. După alegerea unei opțiuni, următorul pas ar fi înființarea unui grup consultativ interguvernamental ad-hoc de experți, condus de statele membre ONU sau un grup interguvernamental de negociere ad hoc.

IASB a aprobat revizuirile la standardul pentru IMM-uri ca urmare a Pilonului II

La 23 august, International Accounting Standards Board a aprobat revizuiri la standardul internațional de raportare pentru întreprinderi mici și mijlocii, acordând IMM-urilor o pauză temporară în ceea ce privește normele fiscale minime globale ale OCDE. Acele amendamente reprezintă un răspuns la Pilonul II al acordului de reformă fiscală pe doi piloni al OCDE. IASB a început să analizeze posibilitatea revizuirii standardului de contabilitate IFRS pentru IMM după ce părțile interesate au afirmat că normele GLOBE ar putea avea impact și asupra companiilor private și a filialelor multinaționalelor care utilizează standardul. După o consultare publică, IASB a făcut o serie de recomandări. Revizuirile ar acorda o pauză temporară de la recunoașterea creanțelor privind impozitul amânat care privesc Pilonul II (impozit pe profit) și de la prezentarea informațiilor care altfel ar fi necesare cu privire la acele creanțe privind impozitul amânat. Totuși, consiliul nu a specificat durata așa-zisei pauze. Excepția temporară și dispozițiile de prezentare a informațiilor vor intra în vigoare odată ce amendamentele finale sunt publicate, ceea ce probabil se va întâmpla la sfârșitului lui septembrie.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

#FutureReadyProfessionals – Evoluție sau Revoluție? Ediție aniversară a Congresului profesiei contabile din România

Radio CECCAR FM

Distrugerea creativă și tsunamiul digital din economie aduc schimbări fundamentale și provocări importante la nivelul mediului de afaceri, remodelează profesiile. Profesioniștii contabili sunt, cu siguranță, parte a soluției. Într-o perioadă a schimbărilor drastice, #futurereadyprofessionals sunt cei care moștenesc viitorul, iar momentul pentru schimbare este, fără dubii, prezentul. Evoluție sau Revoluție? Aceasta este întrebarea la care vom căuta răspunsuri, alături de specialiști de la nivel național și internațional.

#FutureReadyProfessionals – Evoluție sau Revoluție? este tema celei de-a XXIV-a ediții a Congresului profesiei contabile ce va avea loc la București, în perioada 3-4 octombrie, în contextul împlinirii a 100 de ani de la primul Congres al profesiei contabile din România, organizat de organismul profesional la București, în perioada 27-28 mai 1923.

Cel mai important eveniment de contabilitate, fiscalitate și business din România organizat la Palatul Parlamentului de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) va reuni, alături de elita financiar-contabilă de la nivel mondial, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților de reglementare, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și specialiști din domenii conexe. Într-o eră în care pregătirea pentru viitor reprezintă un factor-cheie al succesului, Congresul aduce în prim-plan nevoia de a înțelege și de a accepta schimbarea.

Cu acest prilej vor fi dezbătute direcții strategice esențiale în ceea ce privește viitorul profesiei contabile, în îndeplinirea obiectivelor unei economii globale sustenabile.

Într-o lume în continuă schimbare, în care inovațiile tehnologice și transformările economice redefinesc regulile jocului, profesioniștii sunt nevoiți să privească cu încredere și deschidere către viitor. Evoluție sau Revoluție? Această întrebare, cu răspunsuri multiple și perspective variate, devine punctul de pornire pentru discuțiile, dezbaterile și ideile din cadrul celor trei paneluri: ESG: o nouă paradigmă de creare a valoriiFiscalitatea, adaptată pentru transformarea digitalăContabilitatea criminalistică pentru o mai bună guvernanță.

Despre noi

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este unul dintre cele mai mari organisme profesionale europene din domeniul financiar-contabil. Cu o istorie ce a început să se scrie acum mai bine de o sută de ani, CECCAR reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, fiind, totodată, unul dintre cei mai importanți furnizori de formare profesională în domeniul financiar-contabil din țara noastră, dezvoltând permanent atât programe de educație inițială – pentru cei care se pregătesc să devină experți contabili și contabili autorizați –, precum și programe de dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi – experți contabili și contabili autorizați. CECCAR, singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat, are peste 35.000 de membri și colaborează permanent cu instituțiile și autoritățile de reglementare pentru dezvoltarea profesiei contabile, în interes public.

Pentru mai multe informații accesați site-ul evenimentului, congres.ceccar.ro, și pagina oficială de Facebook.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Conferința ETAF: De la acord la implementare – care este stadiul implementării soluției pe doi piloni a OCDE?

Radio CECCAR FM

La mai bine de doi ani de la acordul decisiv al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale care apar în urma digitalizării economiei, în ce stadiu ne aflăm din punct de vedere al implementării?

Alături de experți fiscali și reprezentanți ai Uniunii Europene, ETAF dorește să cuantifice progresele recente realizate la nivelul OCDE privind implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze acordul și în cele din urmă, să-l implementeze.

Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru Uniunea Europeană întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să devină parte a următoarei generații de resurse proprii ale UE.

Conferința va reprezenta, totodată, o ocazie de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în țările UE, întrucât termenul-limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023, și de a trata provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal în acest sens.

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, la 29 noiembrie, între orele 15:00-17:00. Vorbitorii din cadrul conferinței vor fi anunțați în curând. Conferința va fi transmisă live și va include traducere simultană în engleză, franceză, germană și română.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 26 septembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Punctul de vedere al ETAF privind propunerea FASTER

Luni, 18 septembrie, ETAF și-a transmis punctul de vedere Comisie Europene cu privire la propunerea referitoare la o Directivă pentru Scutirea mai rapidă și mai sigură de la reținerea la sursă a impozitelor (FASTER). „Suntem de acord cu necesitatea unei inițiative UE pentru simplificarea și standardizarea scutirii de la reținerea la sursă a impozitelor și prin urmare, am salutat această propunere. Am susținut în mod special extinderea domeniului de aplicare pentru a include toate plățile care fac obiectul impozitelor reținute la sursă și nu doar impozitele excedentare pe dividende reținute la sursă din acțiuni tranzacționate public și dobânzi de la obligațiuni tranzacționate public”, susține ETAF. De asemenea, ETAF a recunoscut cele două noi proceduri rapide propuse de Comisia Europeană. Totuși, întrucât sistemul de scutire de la reținerea la sursă a impozitelor ar furniza cele mai bune rezultate, adică, scutire anticipată pentru investitori și o sarcină limitată pentru intermediari, ETAF este de părere că acesta ar trebui să fie sistemul obligatoriu implicit, iar sistemul de rambursare rapidă ar trebui utilizat doar ca soluție de rezervă atunci când scutirea de la reținerea la sursă nu este posibilă. În final, ETAF a susținut introducerea propusă a unui certificat fiscal de reședință la nivelul UE (eTRC), care va permite investitorilor să depună cererea de rambursare a impozitelor reținute la sursă digital printr-un portal online, dar a avertizat că ar trebui incluse doar informațiile strict necesare. Propunerea FASTER a fost, de asemenea, discutată de eurodeputați și experți în timpul unei audieri organizate de subcomisia FISC a Parlamentului European marți, 19 septembrie. Vorbitorii au făcut schimb de idei cu privire la potențialul impact al acestei inițiative asupra scandalurilor „cum-cum” și „cum-ex”; definiția beneficiarilor reali, interacțiunea cu țările terțe și costul registrelor, printre alte subiecte.

Eurodeputații îl consultă pe comisarul european pe probleme fiscale referitor la ultimele propuneri în domeniul fiscal

Marți, 19 septembrie, eurodeputații subcomisiei FISC a Parlamentului European au organizat un schimb de idei cu comisarul european pe probleme fiscale, Paolo Gentiloni. Comisarul a introdus numeroasele acțiuni întreprinse în prezent de Comisie în ceea ce privește politica fiscală, inclusiv propunerile FASTER și BEFIT. În ceea ce privește implementarea Pilonului I al soluției pe doi piloni a OCDE, acesta a declarat că finalizarea Convenției multilaterale până la sfârșitul anului este un obiectiv „realizabil”. Referitor la Pilonul 2, comisarul a transmis că statele membre ar trebui să continue să lucreze intens pentru a transpune directiva până la finalul anului, iar Comisia furnizează toată susținerea pentru a respecta acest termen. Întrebat despre progresul directivei UNSHELL, comisarul s-a arătat încrezător că se poate ajunge la un acord în acest dosar, cu ajutorul președinției spaniole care a făcut din acesta o prioritate. În final, referitor la impozitarea câștigurilor de capital, Paolo Gentiloni a declarat că Comisia este deschisă pentru discutarea chestiunii, întrucât a fost înregistrată inițiativa cetățenească europeană (ECI) cu privire la acest subiect, dar totuși, potrivit acestuia, chestiunea rămâne de competența statelor membre.

Tax Justice Network recomandă o taxă europeană pe avere pe modelul spaniol

Un studiu desfășurat de Tax Justice Network și comandat de grupul Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană din Parlamentul European a concluzionat că este necesar să se introducă o taxă pe averile mari pentru a finanța tranziția ecologică și socială. Studiul, publicat miercuri, 20 septembrie, explorează posibilitatea introducerii unei taxe progresive pe avere la nivelul UE bazată pe modelul taxei de solidaritate adoptată în Spania la începutul lui 2023. Autorii recomandă implementarea unei taxe pe avere moderată și progresivă și transparență completă referitoare la beneficiarii reali pentru toate tipurile de companii și active. Taxa ar avea ca scop obținerea unei contribuții de la 0,5% dintre cei mai bogați oameni din Uniunea Europeană. Aceasta ar reprezenta între 1,7% și 3,5% din capitalul total al acestor persoane. Studiul estimează că prin implementarea unei astfel de taxe, statele membre UE ar putea genera venituri de până la 213,3 miliarde de euro.

Tribunalul European: Regimul privind profitul excedentar din Belgia încalcă normele europene privind ajutorul de stat

Tribunalul European a decis  miercuri, 20 septembrie, că decizia Comisiei din 2016 potrivit căreia schema fiscală a Belgiei privind profitul excedentar încalcă normele europene privind ajutorul de stat. Din 2005, Belgia a aplicat într-adevăr o schemă fiscală care scutește de la impozitare anumite profituri „excedentare” ale entităților belgiene care fac parte din grupuri corporative multinaționale. Acele entități pot obține o decizie anticipată de la administrația fiscală belgiană, în special dacă centralizează activități, creează locuri de muncă sau realizează investiții în Belgia. În acel context, profiturile „excedentare”, adică profiturile care depășesc profitul pe care l-ar fi realizat entitățile comparabile de sine-stătătoare care activează în circumstanțe similare, sunt scutite de la impozitul de profit. Potrivit Tribunalului General, Comisia a demonstrat că schema în cauză acorda avantaje fiscale beneficiarilor. De asemenea, a decis că concluzia Comisiei potrivit căreia schema era selectivă prin faptul că făcea diferență între operatorii care erau într-o situație faptică și juridică comparabilă era corectă. Totodată, Tribunalul General a confirmat constatarea Comisiei potrivit căreia schema în cauză era selectivă deoarece nu era deschisă pentru companiile care decideau să nu realizeze investiții, să centralizeze activități sau să creeze locuri de muncă în Belgia. Schema era selectivă și din cauza faptului că nu era deschisă pentru întreprinderile care făceau parte dintr-un grup mic.

Apel la probe privind noile măsuri europene referitoare la recunoașterea calificărilor cetățenilor din țările terțe

La 14 septembrie, Comisia Europeană a deschis o consultare publică  referitoare la pachetul de noi măsuri privind recunoașterea calificărilor cetățenilor din țările terțe, a cărei publicare este preconizată pentru sfârșitul anului. Pachetul ar include: o comunicare privind maximizarea potențialului mobilității talentelor ca parte a Anului European al Abilităților, o recomandare privind recunoașterea calificărilor cetățenilor din țările terțe, o propunere legislativă pentru o Rezervă de talente a UE  și o propunere pentru o recomandare a Consiliului privind un cadru general pentru mobilitatea în domeniul educației. Comisia ia în considerare să recomande statelor membre să-și alinieze mai bine procesele de recunoaștere a calificărilor cetățenilor din afara UE cu sistemul stabilit de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, să simplifice procedurile, să reducă duratele de procesare și să permită accesul la procedurile electronice pentru reducerea sarcinile pentru solicitanți. În special, Comisia dorește să se concentreze pe facilitarea recunoașterii în vederea accesului în profesiile reglementate, îndeosebi pentru „sectoarele de activitate foarte populare”. Părțile interesate pot trimite comentarii la Comisia Europeană până la 12 octombrie 2023.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending