Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 4 septembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Opinia Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea FASTER

La 8 august, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS) și-a publicat opinia referitoare la propunerea FASTER. EDPS precizează că propunerea ar impune procesarea datelor personale, în special datele personale legate de contribuabili ca persoane fizice care au dreptul la dividende sau venituri din dobânzi aferente titlurilor de valoare care fac obiectul impozitului reținut la sursă într-un stat membru. În plus, pe baza propunerii, statele membre ar trebui să pună la dispoziție un proces automat pentru a emite certificat digital european privind reședința fiscală (eTRC) în scopuri fiscale. EDPS salută efortul de a trata aspectele importante referitoare la protecția datelor precum limitarea scopului, minimizarea volumului de date și limitarea stocării. Totuși, potrivit EDPS, orice utilizare a eTRC pentru alt scop decât aplicarea procedurilor WHT ar necesita propria bază legală conform legislației Uniunii sau statului membru. Recomandarea EDPS este ștergerea Articolului 4 punctul (2) litera (g) sau specificarea diferitelor scopuri ale eTRC, precum și categoriile relevante de date personale. EDPS salută, totodată, circumscrierea măsurii în care drepturile subiecților pot fi restricționate. Ca recomandare, EDPS sugerează includerea frazei „în măsura în care exercitarea unor astfel de drepturi poate periclita investigațiile” în Articolul 20 punctul (1) pentru a garanta faptul că restricțiile propuse nu se extind mai mult decât este necesar și sunt aplicate doar în cazuri justificate.

Organismele de reglementare europene avertizează referitor la riscurile financiare generate de legăturile cu Andorra, Monaco și San Marino

Președinții a trei organisme de reglementare europene, care supraveghează băncile, piețele financiare și sectoarele de asigurări și pensii ale Europei, au avertizat într-o scrisoare adresată Comisiei Europene că legăturile mai strânse cu Andorra, Monaco și San Marino ar putea crea o fisură pentru banii ilegali și ar facilita acțiunea firmelor exploatatoare din domeniul financiar de a viza indivizii din UE întrucât cele trei state „au menținut reglementări financiare mai puțin riguroase de-a lungul timpului” și „pot fi predispuse la spălarea banilor și alte activități ilicite”. Companiile ar putea fi tentate să-și înființeze puncte de lucru în cele trei state pentru a beneficia de norme financiare mai permisive, ceea ce ar crea „riscuri semnificative pentru consumatori”. Acest lucru ar submina ani de eforturi de reglementare pentru stabilirea unei supravegheri mai stricte a firmelor din domeniul financiar și a statelor membre UE care au o reputație de facilitare a evitării obligațiilor fiscale, Monaco fiind considerat a fi un paradis fiscal. Paul Tang, eurodeputat și președinte al subcomisiei FISC a Parlamentului European a declarat că „verificarea și măsurile de protecție adecvate sunt esențiale pentru a asigura că nu permitem trecerea niciunul cal troian. Atunci când gardienii europeni emit o avertizare comună, am face bine să ascultăm.” Paul Tang este și raportorul celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor. Totuși, cele trei state se află în negocieri cu Comisia Europeană din 2015, iar crearea unei relații economice puternice a reprezentat prioritatea Comisiei. Eșecul de a încheia un acord înainte de alegerile europene din iunie 2024 ar putea pune capăt planurilor. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția a răspuns „la toate scrisorile în timp util”.

Comisia Europeană propune adăugarea statelor Camerun și Vietnam la lista AML

Potrivit Comisiei Europene, Camerun și Vietnam ar trebui adăugate la lista țărilor terțe cu risc ridicat în scopuri de combatere a spălării banilor. La 18 august, Comisia a publicat un Regulament delegat care modifică Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 pentru a adăuga cele două state pe listă. Acest pas vine ca urmare a unei decizii a Financial Action Task Force (FATF) din iunie de a monitoriza mai îndeaproape ambele state. Cele două națiuni au făcut eforturi pentru a-și trata deficiențele întrucât Camerun a fost de acord să coopereze cu FATF și Grupul de acțiune pentru combaterea spălării banilor din Africa Centrală. De asemenea, Vietnam a cooperat cu FATF și Grupul Asia-Pacific privind spălarea banilor. Totuși, în ciuda progreselor, niciunul dintre state nu și-a tratat încă toate problemele.

Comisia Europeană a adoptat norme de raportare detaliate pentru etapa de tranziție a CBAM

La 17 august, Comisia Europeană a adoptat normele care guvernează implementarea Mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) în timpul etapei de tranziție. Această etapă va începe la 1 octombrie și se va încheia la sfârșitul lui 2025. Regulamentul cuprinde obligațiile de raportare de tranziție pentru importatorii europeni de bunuri CBAM, precum și metodologia de tranziție pentru calcularea emisiilor integrate generate în timpul procesului de producție a bunurilor CBAM. În timpul etapei de tranziție a CBAM, comercianții vor trebui să-și raporteze doar emisiile aferente importurilor, dar nu vor trebui să plătească nicio ajustare financiară. Acest lucru va asigura un interval de timp adecvat pentru ca întreprinderile să se adapteze, permițând, totodată, ca metodologia definitivă să fie îmbunătățită până în 2026. Primul raport va trebui depus până la 31 ianuarie 2024. Pentru a-i ajuta atât pe importatori, cât și pe producătorii din statele terțe, Comisia a publicat și îndrumări pentru importatorii europeni și fabricile din afara UE privind implementarea practică a noilor norme. CBAM este instrumentul etalon al UE de combatere a scurgerilor de carbon și este unul dintre principalii piloni ai Agendei UE Fit for 55.

OECD: „Impozitarea muncii vs a veniturilor din capital: Concentrarea pe cei cu venituri mari”

La 28 august, OCDE a publicat documentul de lucru cu titlul „Impozitarea muncii vs a veniturilor din capital:Concentrarea pe cei cu venituri mari”. Acest document de lucru prezintă o analiză care compară tratamentul fiscal al muncii și al veniturilor din capital la nivelul țărilor OCDE, prin rate efective de impozitare stilizate (ETR-uri). Acest lucru demonstrează că veniturile din dividende și câștigurile de capital fac de obicei obiectul unor ETR-uri mai scăzute decât veniturile din salarii la nivel personal. Documentul subliniază faptul că în multe țări, veniturile din capital sunt, de asemenea, favorizate din punct de vedere al impozitării chiar și atunci se au în vedere impozitele plătite atât de firme, cât și de persoane. Totuși, decalajul dintre impozitarea muncii și a câștigurilor de capital tinde să fie mai mic decât atunci când se iau în considerare doar impozitele de la nivel personal. Potrivit documentului, decalajul dintre ETR-urile aferente muncii și veniturilor din câștiguri diferă între țări și crește odată cu nivelurile veniturilor în unele dintre acestea. Documentul arată că tratamentul fiscal diferit al muncii și al veniturilor din capital poate influența eficiența și echitatea sistemelor fiscale.

Sugestiile ONU pentru negocierile incluzive privind fiscalitatea globală

La 8 august, a fost publicat un proiect de raport needitat al Națiunilor Unite care precizează că „cea mai viabilă cale” de a asigura incluziunea și eficacitatea privind cooperarea fiscală internațională este de a îmbunătăți rolul ONU în domeniul fiscalității. ONU a dezvoltat trei sisteme diferite pentru a promova incluziunea pentru țările aflate în dezvoltare în cadrul cooperării fiscale internaționale. Cele trei opțiuni propuse sunt: o convenție multilaterală cu forță juridică în domeniul fiscal, o convenție cadru cu forță juridică în domeniul cooperării fiscale internaționale și un cadru general pentru cooperarea fiscală internațională. Prima opțiune, convenția multilaterală, ar constitui un tratat cu forță juridică care ar acoperi o gamă largă de aspecte fiscale și ar putea cuprinde elemente precum norme privind raportarea și schimbul de informații fiscale; un mecanism de monitorizare pentru a asigura că normele sunt aplicate în mod adecvat și proceduri de soluționare a litigiilor. Cea de-a doua opțiune – de asemenea, cu forță juridică – ar fi stabilirea unui sistem internațional de guvernanță fiscală și ar sublinia obiectivele, principiile și structura de guvernanță a cooperării fiscale. Cea de-a treia opțiune ar fi o agendă multilaterală fără forță juridică pentru acțiuni coordonate la nivel internațional, național și regional și ar trebui aplicată pentru problemele care impun o acțiune coezivă, dar o abordare diferită. După alegerea unei opțiuni, următorul pas ar fi înființarea unui grup consultativ interguvernamental ad-hoc de experți, condus de statele membre ONU sau un grup interguvernamental de negociere ad hoc.

IASB a aprobat revizuirile la standardul pentru IMM-uri ca urmare a Pilonului II

La 23 august, International Accounting Standards Board a aprobat revizuiri la standardul internațional de raportare pentru întreprinderi mici și mijlocii, acordând IMM-urilor o pauză temporară în ceea ce privește normele fiscale minime globale ale OCDE. Acele amendamente reprezintă un răspuns la Pilonul II al acordului de reformă fiscală pe doi piloni al OCDE. IASB a început să analizeze posibilitatea revizuirii standardului de contabilitate IFRS pentru IMM după ce părțile interesate au afirmat că normele GLOBE ar putea avea impact și asupra companiilor private și a filialelor multinaționalelor care utilizează standardul. După o consultare publică, IASB a făcut o serie de recomandări. Revizuirile ar acorda o pauză temporară de la recunoașterea creanțelor privind impozitul amânat care privesc Pilonul II (impozit pe profit) și de la prezentarea informațiilor care altfel ar fi necesare cu privire la acele creanțe privind impozitul amânat. Totuși, consiliul nu a specificat durata așa-zisei pauze. Excepția temporară și dispozițiile de prezentare a informațiilor vor intra în vigoare odată ce amendamentele finale sunt publicate, ceea ce probabil se va întâmpla la sfârșitului lui septembrie.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

Radio CECCAR FM

Organizată de CECCAR Filiala Suceava în colaborare cu Inspectoratul Școlar, faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă a reunit nouă elevi talentați de la trei licee de profil din județ: Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, ultimul menționat fiind gazda competiției.

La eveniment au participat reprezentanți ai Filialei CECCAR Suceava, printre care Ana-Maria Litvinchevici, membru în Consiliul superior, și Aurel Sauciuc, președintele Consiliului filialei, care i-au premiat pe elevii cu cele mai bune rezultate. Premiul I i-a revenit elevului Gabriel Boca de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava.

Premiul II a fost împărțit de Rafael Nerestiuc de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți și Denisa-Maria Aghiorghiesei de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, ambii obținând același punctaj. De asemenea, o mențiune a fost acordată elevei Maria Cristina Bejenariu de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni.

Galerie foto

CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă
CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă
Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

Radio CECCAR FM

Peste 180 de elevi și cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal din județul Neamț au luat parte la festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă, organizată marți, 23 aprilie.

Scopul acestui concurs este de a crește interesul tinerilor pentru domeniul financiar-contabil și de a-i încuraja să aleagă o carieră în acest domeniu, contribuind, astfel, la dezvoltarea unei baze solide de profesioniști pregătiți să răspundă provocărilor viitorului.  

Magdalena-Violeta Iftode, expert contabil, președintele CECCAR Filiala Neamț a reprezentat organismul profesional la eveniment, iar din partea Inspectoratului Școlar Județean au participat prof. Ionuț-Liviu Ciocoiu, inspector școlar general, Cristina Albu Iacob și Ionela Meda Știrbu, profesori și inspectori școlari. 

Faza pe județul Neamț a concursului s-a desfășurat la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamț. CECCAR Filiala Neamț a premiat performanța la nivel județean prin oferirea de diplome și premii în bani, astfel: Premiul I – 700 lei, Premiul II – 500 lei, Premiul III – 300 lei, Mențiune – 200 lei.

Câștigătorii, Ștefania Georgiana Onel (Locul I) și Ana Maria Popîrda (Locul II), vor participa la etapa națională, care va avea loc la finalul lunii mai, la București. Elevii Ionela Valentina Slavnicu și Cristina Maria Tanasă au obținut locul III, iar elevii Elena Sabina Calpac și Luca-Octavian Onu, mențiune.

Galerie foto

CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă
CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă
CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă
Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a

Radio CECCAR FM

Vineri, 19 aprilie a.c., Colegiul Economic „Ion Ghica” a găzduit Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, organizat de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, în colaborare cu Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România.

În această fază a concursului, elevi ai liceelor din județul Dâmbovița și-au etalat cunoștințele în domeniul financiar-contabil. Câștigătorii, Daniel-Ricardo Paraschiv (Locul I) și Diana-Elena Rădoiu (Locul II), vor participa la etapa națională, care va avea loc la finalul lunii mai.

„Ca președinte a CECCAR Dâmbovița, voi asigura Colegiului «Ion Ghica» din Târgoviște, continuarea colaborării în vederea atingerii obiectivelor comune! Cu atât mai mult cu cât sunt mândră absolventă a acestei instituții de învățământ și mă voi întoarce mereu cu drag «acasă»!”, a transmis președintele Filialei CECCAR Dâmbovița, Raluca Mihaela Mircea.

Galerie foto


CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a

CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a
CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a
Continuare
ECONOMIEacum 3 ore

A fost aprobată Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027

ECONOMIEacum 3 ore

MEAT: Finanțări de până la 200.000 euro pentru proiectele de investiții private din stațiunile balneare și balneoclimatice

ECONOMIEacum 3 ore

Au fost lansate consultările interministeriale ce vizează realizarea Cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

ECONOMIEacum o zi

AFIR: Finanțare de peste 35 milioane de euro pentru construirea de drumuri agricole și comunale

ECONOMIEacum o zi

CFA România: Indicele de Încredere Macroeconomică, în scădere accentuată în aprilie

ECONOMIEacum o zi

ANAF: Prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se instituie nicio taxă suplimentară pentru contribuabili

ECONOMIEacum o zi

Google și DNSC au lansat o campanie de prevenire a dezinformării în mediul online

ECONOMIEacum o zi

ACEA: Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut cu 12,6% în aprilie

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.05.2024

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a

Trending