Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 noiembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Statele membre solicită mai multă consecvență cu îndrumările administrative ale OCDE la aplicarea Directivei de implementare a Pilonului II

 Joi, 9 noiembrie 2023, miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta mai multe subiecte economice și financiare. Cu acest prilej, au adoptat, fără dezbatere, o declarație care accentuează necesitatea de a asigura consecvența cu îndrumările administrative ale OCDE la aplicarea Directivei de implementare a Pilonului II, pentru a evita aplicabilitatea standardelor divergente. În această privință, Consiliul a salutat acordul încheiat de Cadrul Incluziv privind clarificările referitoare la aplicarea Pilonului II cuprinse în îndrumările administrative aprobate în decembrie 2022, februarie 2023 și iulie 2023. Considerentele Directivei privind Pilonul II se referă la utilizarea îndrumărilor elaborate de Cadrul Incluziv ca sursă de ilustrare sau interpretare și menționează intenția statelor membre UE de a urma aceste îndrumări atunci când transpun Directiva de implementare a Pilonului II în legislația națională. Într-o declarație, Comisia Europeană afirmă că îndrumările administrative menționate anterior sunt compatibile cu Directiva de implementare a Pilonului II.

Parlamentul European a adoptat opinia cu privire la noile resurse proprii ale UE și solicită Consiliului să facă la fel

Parlamentul European a adoptat joi, 9 noiembrie, opinia cu privire la un amendament al legii care reglementează veniturile UE, așa-numita „Decizie privind resursele proprii” (ORD). Acest amendament, dacă va fi adoptat de Consiliu printr-o decizie unanimă și ratificat de toate statele membre, va introduce trei noi surse de venit pentru bugetul UE: – venituri din comercializarea certificatelor de emisii (ETS); – resursele generate de mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM); și – o resursă statistică proprie temporară bazată pe profiturile întreprinderilor. La sfârșitul anului 2021, Comisia a propus trei noi resurse proprii, actualizate în iunie 2023, care, totuși, nu au fost încă adoptate de statele membre ale UE. Eurodeputații cer statelor membre să adopte noile fluxuri de venituri ale UE înainte de alegerile europene din 2024.

Eurodeputații își doresc un cadru FASTER mai ambițios

Marți, 7 noiembrie, Comisia ECON a Parlamentului European s-a întâlnit pentru a discuta proiectul de raport privind propunerea pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER), întocmit de eurodeputatul Herbert Dorfmann (Partidul Popular European, Italia).  În timpul ședinței, Dorfmann a declarat că propunerea Comisiei este un bun punct de plecare, dar regretă că nu este suficient de ambițioasă. În raportul său, el a propus anumite îmbunătățiri, cum ar fi asigurarea faptului că administrațiile fiscale dispun de instrumentele și uneltele necesare. Este de asemenea important, potrivit acestuia, să se asigure o mai mare claritate în ceea ce privește înregistrarea intermediarilor financiari din țări terțe. El a recunoscut că, pe termen lung, certificatele digitale ar fi o idee bună, totuşi, în opinia sa, calendarul stabilit pentru implementare este foarte scurt. El a mai adăugat că o revizuire a directivei ar trebui să aibă loc în trei ani. Per total, Dorfmann a fost sceptic în privința progreselor înregistrate în timpul președinției spaniole, dar speră că vor fi înregistrate progrese suplimentare în timpul celei belgiene. Un vot în Comisia ECON se preconizează că va avea loc la 23 ianuarie 2024.

Opiniile AEPD privind Directiva BEFIT, HOT și TP

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a publicat marți, 7 noiembrie, opiniile cu privire la trei propuneri fiscale recente: propunerea pentru o Directivă privind Întreprinderile din Europa: Cadru de impozitare a veniturilor (BEFIT), propunerea pentru o Directivă a Consiliului care stabilește un Sistem fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social și propunerea pentru o Directivă privind prețurile de transfer. Pentru aceste trei dosare, AEPD a salutat includerea în propuneri a unor prevederi specifice privind protecția datelor. Totuși, pentru a spori securitatea juridică și previzibilitatea, AEPD a recomandat clarificarea suplimentară a scopurilor specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal în contextul propunerilor. În plus, AEPD a recomandat clarificarea datei de începere a perioadei propuse de păstrare a datelor și asigurarea faptului că perioada maximă de păstrare rămâne limitată la ceea ce este strict necesar.

Avocatul general Pitruzzella recomandă o nouă hotărâre privind normele fiscale ale Irlandei în cazul Apple

Joi, 9 noiembrie, Avocatul general al Curții Europene de Justiție (CJUE), Giovanni Pitruzzella, a emis opinia sa fără caracter obligatoriu cu privire la un caz de ajutor de stat fiscal din partea Irlandei pentru Apple din perioada 1991-2007 și considerat ilegal de Comisia Europeană. La acel moment, Irlanda, prin emiterea a două norme fiscale, a aprobat metoda prin care două societăți din grupul Apple (ASI și AOE) au propus să își stabilească profiturile impozabile din Irlanda generate de activitatea sucursalelor irlandeze. În 2016, Comisia Europeană a considerat că aceste norme fiscale sunt ajutoare de stat ilegale, incompatibile cu piața internă, dar această decizie a fost revocată de Tribunalul European, care a constatat că Comisia nu a reușit să demonstreze existența unui avantaj obținut prin adoptarea normelor fiscale. Comisia a contestat această decizie la CJUE, iar Avocatul general Pitruzzella propune acum respingerea hotărârii, argumentând că Tribunalul de Primă Instanță nu a evaluat în mod corect fondul și consecințele anumitor erori metodologice care ar fi putut vicia normele fiscale. CJUE, cea mai înaltă instanță a UE, la care Comisia Europeană a făcut apel, trebuie acum să decidă. Taxele restante de 13 miliarde de euro pe care UE le solicită de la Apple și care trebuie rambursate Irlandei sunt în prezent în escrow, în așteptarea procedurilor legale.

OCDE solicită comentarii cu privire la setul de instrumente pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să trateze riscurile erodării bazei impozabile și ale transferului profiturilor în ceea ce privește prețurile la minerale

Ca parte a activității curente a Parteneriatului OCDE/Forumul interguvernamental privind mineritul, mineralele, metalele și dezvoltarea sustenabilă (IGF) cu privire la BEPS în cadrul programului minier, OCDE a lansat luni, 6 noiembrie, o consultare publică cu privire la un set de instrumente suplimentare concepute pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să abordeze provocările legate de prețurile de transfer cu care se confruntă atunci când stabilesc prețurile pentru minerale. Pentru multe țări în curs de dezvoltare bogate în resurse, resursele minerale reprezintă o oportunitate economică semnificativă de a crește veniturile guvernamentale. Conform OCDE, eroziunea bazei fiscale și transferul profiturilor (BEPS), combinate cu lacunele capacității autorităților fiscale din țările în curs de dezvoltare, amenință această perspectivă. Documentul de consultare publică oferă un cadru pentru identificarea factorilor economici principali care pot influența prețurile mineralelor utilizând principiile prețurilor de transfer. Acesta arată modul în care cadrul poate fi aplicat pentru litiu. Pe măsură ce sunt dezvoltate, vor fi lansate și alte seturi de instrumente care aplică cadrul pentru alte mărfuri. Părțile interesate pot trimite comentarii până la 2 februarie 2024,  prin e-mail, la adresa CTP.BEPS@oecd.org.

Filipine s-a alăturat Cadrului incluziv OECD cu privire la BEPS

Filipine a devenit membru al Cadrului Incluziv cu privire la Eroziunea Bazei Fiscale și Transferul Profiturilor (BEPS) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare economică (OCDE)/G20, potrivit unui comunicat de presă publicat joi, 9 noiembrie. În cadrul unei reuniuni din 8 noiembrie 2023 cu directorul Centrului OCDE pentru politică și administrare fiscală, Manal Corwin, secretarul de finanțe, Benjamin Diokno, a prezentat scrisoarea de angajament a Departamentului de Finanțe (DOF), în care a declarat sprijinul acordat Republicii Filipine pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune BEPS și interesul său de a se alătura Declarației de rezultat privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocările fiscale care decurg din digitalizarea economiei din 11 iulie 2023. Din 2016, DOF și Biroul pentru venituri interne (BIR) au lucrat la alinierea cadrului juridic intern al Republicii Filipine cu standardele minime BEPS, cu sprijinul OCDE, Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB) și alți parteneri de dezvoltare.

ETAF, la Congresul ITAA

Vineri, 10 noiembrie, ETAF a participat la Congresul Institutului belgian pentru consilieri fiscali și contabili (ITAA). De-a lungul zilei, au fost organizate mai multe mini-conferințe pe diferite teme, cum ar fi raportarea și sustenabilitatea, facturarea electronică, utilizarea inteligenței artificiale și modul de creștere a atractivității profesiei. În cadrul unei sesiuni dedicate știrilor privind politica fiscală europeană și internațională, Michael Schick, Head of Office ETAF, a prezentat profesioniștilor belgieni din domeniul fiscal măsurile recente de sprijin pentru IMM-uri propuse de Comisia Europeană, inclusiv un sistem fiscal bazat pe sediul social pentru IMM-uri. De asemenea, el a informat publicul cu privire la planurile de raționalizare ale Comisiei Europene pentru 2024 și la intenția de a reduce cu 25% sarcina administrativă care pune presiune pe întreprinderi și care derivă din legislația UE. Mai mult, dl Schick a oferit câteva informații despre noile norme UE privind combaterea spălării banilor, aflate momentan în stadiul de negociere între Consiliul UE și Parlamentul European, precum și despre impactul acestora asupra profesioniștilor din domeniul fiscal. În final, el a  oferit o scurtă prezentare a stadiului în care se află viitoarea propunere Securing the Activity Framework for Enablers (SAFE), a cărui soartă este legată de o altă propunere: Directiva UNSHELL, care stabilește norme de combatere a utilizării abuzive a entităților fictive.

Conferința ETAF din 29 noiembrie 2023

29 noiembrie 2023

Conferința ETAF

De la acord la implementare: în ce stadiu ne aflăm cu soluția pe doi piloni a OCDE?

15:00–17:00

@ Thon Hotel EU, Rue de la Loi, 1040 Bruxelles

La mai bine de doi ani de la acordul major al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei, unde ne aflăm din punct de vedere al implementării?

Alături de experți fiscali și reprezentanți UE, ETAF ar dori să cuantifice progresul recent realizat la nivelul OCDE referitor la implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze și care să implementeze în cele din urmă acordul.

Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru UE întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să facă parte din viitoarea generație de resurse proprii ale UE.

Totodată, conferința va reprezenta un prilej de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în statele UE, întrucât termenul-limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023, și de a aborda provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal din această privință.

15:00 – Înregistrarea participanților

15:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

15:40  – Discuție moderată de Rebecca Christie, editorialist pentru Reuters BreakingViews și expert la Bruegel:

  • Reinhard Biebel, director, Politică Fiscală și Cooperare Directă, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • David Bradbury, director adjunct, Centrul pentru politică și administrare fiscală, OCDE
  • Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, consilier financiar, Reprezentanța permanentă a Spaniei pe lângă UE
  • Mona Barake, cercetător postdoctoral, Observatorul fiscal al UE
  • Christoph Marchgraber, consilier fiscal, partener KPMG, membru al Grupului de lucru privind Pilonul II din cadrul Comitetului de profesional de experți în legislație socială și fiscală al KSW

16:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

17:00 – Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă live pe Zoom.

Înregistrați-vă aici: https://sweapevent.com/etafconferenceontheoecdtwopillarsolution.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

Radio CECCAR FM

Pe 13 și 14 mai 2024, CECCAR a organizat la București întâlnirea Panelului Internațional de Educație Contabilă sub egida IFAC, ce a reunit specialiști de marcă de la nivel mondial în educația financiar-contabilă. Delegații au reprezentat profesia contabilă reglementată din țări cu tradiție și influență în domeniu, precum Australia, Brazilia, Canada, Germania, India, Marea Britanie, Pakistan, România, Singapore și SUA. Reuniunea a reiterat importanța adaptării continue a educației financiar-contabile pentru a ține pasul cu inovațiile în tehnologie și cu cerințele de sustenabilitate. Întâlnirea Panelului Internațional de Educație Contabilă de la București a facilitat schimbul de idei și bune practici între profesioniștii contabili la nivel internațional, consolidând angajamentul comun al profesiei pentru un viitor sustenabil în domeniul contabilității.

CECCAR, cel mai mare organism profesional din domeniul financiar-contabil din Sud-Estul Europei, cu peste 47.000 de membri, este reprezentat în cadrul  Panelului Internațional de Educație Contabilă de conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, care a participat la eveniment.

Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil, a adresat cuvântul de deschidere al reuniunii profesionale din partea conducerii Corpului.

Dezbaterile au pus pe tapet necesitatea dezvoltării soft skills în cazul profesioniștilor contabili, relevanța, aspectele practice și provocările specifice acestor competențe fiind analizate în contextul includerii în programele de studii financiar-contabile. În plus, impactul tehnologiilor emergente precum inteligența artificială a fost larg dezbătut. Inteligența artificială este văzută ca un instrument ce poate revoluționa practicile contabile prin automatizarea proceselor și îmbunătățirea preciziei analizelor financiare. Totodată, această evoluție tehnologică presupune o schimbare în setul de competențe necesare profesioniștilor contabililor, accentul mutându-se tot mai mult spre analiza datelor și interpretarea rezultatelor generate de algoritmi.

De asemenea, au fost abordate diverse alte teme esențiale pentru viitorul profesiei, între care pregătirea profesioniștilor contabili pentru a răspunde cerințelor de sustenabilitate și necesitatea revizuirii standardele educaționale pentru a fi „la zi” cu tendințele globale. În cadrul întâlnirii, s-a discutat și despre atractivitatea profesiei contabile în rândul tinerilor, un aspect esențial în contextul unei piețe de muncă dinamice, în continuă schimbare. Îmbunătățirea percepției asupra profesiei prin sublinierea rolului consultativ și strategic pe care profesioniștii contabili îl pot juca în cadrul organizațiilor a fost identificată ca o prioritate.

Un moment-cheie al întâlnirii a fost IFAC Accountancy Education Update, o sesiune informativă despre cele mai recente activități de educație contabilă ale IFAC. Un studiu de caz despre educația contabilă din Brazilia a oferit o perspectivă comparativă valoroasă, evidențiind diferite abordări și practici de succes la nivel global.

Concluziile întâlnirii au subliniat nevoia imperativă de adaptare continuă a educației financiar-contabile pentru a face față provocărilor emergente ale pieței și pentru a asigura că profesioniștii contabili sunt bine pregătiți pentru a naviga în peisajul economic actual, complex și tehnologizat. CECCAR și IFAC continuă să fie în fruntea acestor eforturi, promovând inovația și excelența în educația financiar-contabilă la nivel mondial.

Galerie foto

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei
CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei
CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 13 mai 2024

Radio CECCAR FM

etaf

ETAF pune întrebări eurodeputaților despre viziunea lor asupra viitorului alegerilor europene

Cu o lună înainte de alegerile europene, European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat miercuri, 8 mai, o ediție specială a buletinului informativ dedicat acestui eveniment. „Viitoarele alegeri europene, care vor avea loc între 6 și 9 iunie, vor contribui, fără îndoială, la profilul viitorului democrației în Europa. Acest eveniment va fi o ocazie excepțională pentru noi toți de a decide colectiv asupra direcției viitoare pe care dorim să o imprimăm Uniunii Europene. Philippe Arraou, președintele ETAF, a spus in discursul introductiv: „Deși este ceva comun acum, nu trebuie să uităm nicio clipă cât de prețioasă este democrația: este suma eforturilor colective și a unei responsabilități colective în care toți avem un rol de jucat”. Pentru a marca acest eveniment, ETAF le-a pus întrebări eurodeputaților Lídia Pereira (PPE, Portugalia), Alfred Sant (S&D, Malta), Dragoș Pîslaru (Renew Europe, România) și Kira Marie Peter-Hansen (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Danemarca) cu privire la viziunea lor asupra viitorului Parlamentului European și a politicii fiscale europene, precum și cu privire la valoarea pe care o acordă reglementării activității de consiliere fiscală în statele membre. Interviurile au fost realizate în scris și reproduse cu fidelitate. 

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind eficiența DAC2-6

Comisia Europeană a deschis marți, 7 mai, mult-așteptata consultare publică pentru a evalua eficacitatea și relevanța continuă a Directivei privind cooperarea administrativă în materie fiscală (DAC) și a amendamentelor sale ulterioare (de la DAC2 până la DAC6). Evaluarea, care este solicitată chiar de DAC la fiecare cinci ani, va evalua dacă domeniul de aplicare și scopul DAC sunt încă relevante. De asemenea, va evalua dacă schimbul de informații este utilizabil în ceea ce privește exhaustivitatea, calitatea și caracterul oportun. Se va acorda o atenție specială potențialelor propuneri de reducere a sarcinii de raportare în contextul DAC, în conformitate cu angajamentul Comisiei de a raționaliza și simplifica cerințele de raportare pentru întreprinderi și administrații. Evaluarea va acoperi anii 2018-2022, iar apoi modificările succesive care vor include schimbul de informații privind conturile financiare (DAC2); deciziile fiscale transfrontaliere și acordurile privind stabilirea prețului în avans (DAC3); rapoartele pentru fiecare țară în parte (DAC4), anumite informații privind combaterea spălării banilor (DAC5) și acordurile transfrontaliere raportabile (adică acelea care prezintă un indiciu privind un posibil risc de evitare a obligațiilor fiscale) (DAC6). Comisia a precizat că evaluarea va examina, în special, semnele distinctive pentru schimbul de informații privind acordurile transfrontaliere potențial dăunătoare introduse de DAC6. Rezultatele consultării publice vor sta la baza raportului final de evaluare, așteptat în T3 2024. Părțile interesate pot trimite feedback la Comisia Europeană până la 30 iulie 2024.

Planurile de administrare a direcțiilor generale ale Comisiei Europene pentru anul 2024

Direcțiile generale ale Comisiei Europene au publicat miercuri, 8 mai, planurile lor de administrare pentru 2024, care oferă o bună imagine de ansamblu a domeniilor de lucru în lunile următoare. Planul Direcției generale pentru Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) arată că, în 2024, se va concentra pe sprijinirea negocierii propunerilor aflate în discuție (și anume, BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, FASTER, ViDA). DG TAXUD va propune, în special, măsuri pentru a reflecta activitatea OCDE de standardizare a informațiilor și pentru ca o administrație fiscală să efectueze o evaluare adecvată a riscurilor (DAC9). De asemenea, Comisia va prezenta spre adoptare o propunere de modificare a cadrului general de cooperare administrativă în domeniul TVA pentru a consolida capacitatea Eurofisc de a lupta împotriva fraudei în domeniul TVA și de a înlătura barierele din calea schimbului de informații privind TVA cu alte autorități (și anume, Europol, OLAF și EPPO). Planul arată că DG TAXUD va rămâne în strânsă legătură cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a discuta posibilele modalități de tratare sau de atenuare a implicațiilor fiscale ale muncii transfrontaliere de la distanță și ale muncii mobile și va continua să studieze politica fiscală în sectorul financiar. În ceea ce privește DG pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri (GROW), se va concentra și pe implementarea inițiativelor în curs. În plus, DG GROW va acorda o atenție deosebită propunerilor care vizează reducerea sarcinilor pentru cetățeni și întreprinderi, în special raționalizarea obligațiilor de raportare, cu un accent puternic pe IMM-uri, potrivit planului

Miniștrii de finanțe din UE vor încerca să ajungă la acorduri privind ViDA și FASTER la 14 mai

Miniștrii de finanțe ai UE se vor reuni marți, 14 mai, la Bruxelles, cu scopul de a încerca să ajungă la un acord privind două dosare fiscale: propunerea de a face scutirea de impozite reținute la sursă mai rapidă și mai sigură (FASTER) și pachetul privind TVA-ul în era digitală (ViDA). În ceea ce privește propunerea FASTER, este foarte probabil să se ajungă la un acord cu privire la ultimul text de compromis, deoarece principala problemă deschisă este acum rata de capitalizare a pieței care ar permite statelor membre să nu aplice anumite dispoziții ale propunerii, un număr mic de state membre având încă rezerve, potrivit unei note a Președinției belgiene a Consiliului UE. În ceea ce privește pachetul ViDA, un acord este puțin mai incert, deoarece, în cursul reuniunii lor de miercuri, 8 mai, ambasadorii statelor membre la UE nu ar fi ajuns la o concluzie, iar Estonia își menține îngrijorările cu privire la regimul de furnizori presupus pentru platforme. Cea mai recentă propunere de compromis privind directiva poate fi consultată aici, iar regulamentul poate fi consultat aici. Propunerile de compromis sunt însoțite de o notă a Președinției belgiene și de o declarație a Comisiei Europene. La 14 mai, miniștrii vor face un schimb de opinii cu privire la situația actuală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), vor discuta situația actuală a impactului economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și vor aproba concluziile privind provocările legate de sustenabilitatea fiscală ce decurg din îmbătrânirea populației și concluziile privind educația financiară care au ca scop să contribuie la realizarea uniunii piețelor de capital.

Acordul privind sancțiunile impuse de UE asupra activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Ambasadorii statelor membre la UE ar fi ajuns miercuri, 8 mai, la un acord de principiu privind propunerea legislativă de mobilizare a profiturilor generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Concret, statele membre cu depozitari centrali de titluri de valoare care dețin mai mult de un milion de active în Banca Rusiei vor trebui să aloce aceste profituri, estimate la un total de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, după cum urmează: 90% din sumele colectate vor fi direcționate către European Peace Facility (EPF) și 10% către Ukraine Facility prin intermediul bugetului UE. Acordul trebuie aprobat oficial în cadrul reuniunii Ecofin din data de 14 mai.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Cariera ta începe cu noi! Be a next-generation accountant fit for smart accounting! Pregătește-te pentru examen cu Ghidul de acces!

Radio CECCAR FM

Te-ai pregătit să treci la nivelul următor în carieră? Acum ai șansa să devii Next-Generation Accountant!

CECCAR îți pune la dispoziție Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a XIII-a, revizuită, în format electronic. Lucrarea este singurul ghid avizat de organismul profesionalpentru pregătirea în vederea susținerii examenului care îți oferă șansa de a urma stagiul CECCAR, singurul program profesional care oferă un nivel complet de pregătire postuniversitară specifică domeniului financiar-contabil, la standarde internaționale.

Vei găsi în ghid toate informațiile necesare care te ajută să te pregătești pentru susținerea  examenului, structurate în studii de caz și întrebări acoperind cele șapte discipline de examen: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă. Te poți familiariza cu modele de subiecte de examen (sunt prezentate, totodată, baza legală și modalitățile de rezolvare a acestora) și, în același timp, să îți reîmprospătezi cunoștințele esențiale pentru a accede în etapa următoare a carierei tale: pregătirea pentru a deveni expert contabil sau contabil autorizat, specialistul de a cărui expertiză depinde succesul oricărei companii. Noua ediție a Ghidului, revizuită, a fost actualizată cu modificările legislative relevante în domeniile de studiu și adaptată cerințelor de lectură ale unui cititor modern.

Indiferent dacă vrei să fii angajat sau dacă te gândești chiar să deții propria afacere în domeniu, calificările profesionale oferite de CECCAR dau start călătoriei tale spre succes! Alătură-te CECCAR și fă parte dintr-o comunitate de business de elită! Examenul de admitere la stagiul CECCAR are loc în zilele de 26 și 27 septembrie 2024. Detalii găsești pe site-ul nostru.

„M-am pregătit pentru examen studiind intens Ghidul editat de CECCAR, pe care l-am parcurs de patru ori și care m-a ajutat să clarific și să îmi însușesc mai bine informațiile dobândite în timpul facultății. Cu pregătirea adecvată, șansele de reușită la examen sunt foarte mari”. (Ionuț Bogdan Țocu, stagiar CECCAR în anul II)

Ghidul este disponibil spre vânzare în platforma librarie.ceccar.ro, la prețul de 60 lei cu TVA. Pentru a cumpăra cartea trebuie să-ți faci cont în librărie și să plasezi comanda. Plata publicației se poate realiza doar prin transfer bancar în contul CECCAR (conform informațiilor pe care le vei primi prin e-mail după plasarea comenzii) sau în numerar la filialele CECCAR. Atât la plata prin transfer bancar, cât și la plata în numerar la filiala CECCAR este necesar să precizezi numărul comenzii pentru identificarea comenzii din librărie. Ulterior confirmării plății prin transfer bancar sau numerar vei primi în contul din librărie publicația achiziționată.

Continuare

Trending