Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 ianuarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Poziția ETAF privind Întreprinderile din Europa: Propunere privind cadrul general pentru impozitarea veniturilor

Miercuri, 24 ianuarie, ETAF a trimis Comisiei Europene feedbackul său cu privire la propunerea Întreprinderi în Europa: Cadru general pentru impozitarea veniturilor (BEFIT), publicat la 12 septembrie 2023. „Deși suntem de acord, în principiu, că un cadru general comun de impozitare a veniturilor întreprinderilor are potențialul de a reduce semnificativ costurile de conformitate fiscală, ne-am exprimat îndoieli serioase că propunerea referitoare la BEFIT, în forma sa actuală, va face într-adevăr acest lucru. În opinia noastră, lipsa unei alinieri suficiente a propunerii la Directiva Pilonului II va genera complexități suplimentare care ar depăși posibilele reduceri ale costurilor de conformitate. Așa cum am susținut deja în timpul primei etape de consultare din ianuarie 2023, ar trebui să așteptăm mai întâi să învățăm lecțiile din implementarea Pilonului II înainte de a lua o decizie cu privire la orice altă măsură de implementare a unui cadru general comun aferent impozitării întreprinderilor în UE. În cazul în care BEFIT nu este amânat, susținem cel puțin, o aplicare voluntară a BEFIT pentru grupurile de companii cu o cifră de afaceri anuală consolidată de 750 milioane de euro sau mai mult în perioada de tranziție cuprinsă între 1 iulie 2028 și 30 iunie 2035. Acest lucru ar oferi întreprinderilor în cauză suficient timp pentru a trata în primul rând implementarea și aplicarea Directivei Pilonului II și apoi implementarea normelor BEFIT. Mai mult, în absența armonizării celor 27 de legi procedurale ale statelor membre, am exprimat unele preocupări cu privire la modul în care ar funcționa în practică ghișeul unic propus.  În cele din urmă, am subliniat, de asemenea, că, din motive de securitate juridică, prezenta propunere de Directivă nu ar trebui să lase complet deschis modul în care ar arăta o formulă de repartizare finală”, a menționat ETAF.

Eurodeputații ECON îl audiază pe ministrul belgian de finanțe Vincent Van Peteghem

Luni, 22 ianuarie, eurodeputații din cadrul Comisiei ECON a Parlamentului European au organizat un schimb de idei cu prim-ministrul și ministrul de finanțe al Belgiei, Vincent Van Peteghem, în calitatea sa de președinte al Consiliului ECOFIN, în timpul Președinției belgiene. Cu această ocazie, Vincent Van Peteghem a prezentat prioritățile Președinției belgiene în domeniile guvernanței economice, serviciilor financiare și impozitării. Dezbaterea cu eurodeputații a abordat o gamă largă de subiecte, inclusiv necesitatea de a face progrese în ceea ce privește Uniunea bancară, Uniunea pieței de capital, reformele fiscale și de guvernanță economică. În special, Vincent Van Peteghem a fost întrebat despre intențiile Belgiei cu privire la Directiva UNSHELL, blocată în prezent în Consiliu. În această privință, el a subliniat că regula privind unanimitatea complică negocierile dintre statele membre, dintre care unele și-au exprimat de fapt îngrijorarea cu privire la costurile administrative pe care le-ar implica această propunere. El a mai spus că problemele juridice și tehnice trebuie rezolvate. Întrebat despre progresele lente înregistrate în cadrul OCDE în ceea ce privește Pilonul I, Vincent Van Peteghem speră că UE va prelua conducerea. De asemenea, acesta și-a exprimat opinia că activitatea la nivelul ONU nu ar trebui să submineze activitatea deja desfășurată în cadrul OCDE.

Eurodeputații adoptă opinia cu privire la propunerea FASTER

Marți, 23 ianuarie, Comisia ECON a Parlamentului European a adoptat o opinie fără caracter obligatoriu cu privire la o propunere de Directivă pentru scutirea mai rapidă și mai sigură de la reținerea la sursă a impozitelor (FASTER). În cadrul documentului de poziție, se presupune că eurodeputații au propus o serie de modificări ale certificatului fiscal de reședință (eTRC), inclusiv acordarea de timp suplimentar statelor membre pentru a emite eTRC și pentru a informa solicitantul cu privire la certificat în cazul verificării reședinței fiscale a unui contribuabil. Eurodeputații își doresc, de asemenea, să consolideze controalele și schimbul de informații. Aceștia sugerează că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE) monitorizează în mod regulat riscul practicilor de optimizare a „cum-cum” și „cum-ex” în UE. Eurodeputații propun, de asemenea, ca statele membre să stabilească o cooperare coordonată și asistență reciprocă între autoritățile naționale competente, autoritățile fiscale și alte organisme de aplicare a legii, cum ar fi Parchetul European (EPPO), în vederea detectării și urmăririi penale a schemelor ilegale de recuperare a impozitului reținut la sursă. Eurodeputații se așteaptă ca, în cele din urmă, Comisia Europeană, în evaluarea sa privind funcționarea Directivei după transpunere, să examineze mult mai multe criterii decât s-a preconizat și, în special, dacă un sistem de scutire la sursă ar putea fi luat în considerare drept o procedură pentru toate statele membre. În opinia acestora, Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a se asigura că toate dividendele, dobânzile, câștigurile de capital, redevențele, plățile pentru servicii profesionale și plățile aferente contractelor generate în UE sunt impozitate cel puțin o dată la o rată efectivă.

Audierea FISC privind impozitarea câștigurilor de capital în UE

Marți, 23 ianuarie, subcomisia FISC a Parlamentului European a găzduit o audiere publică pe tema impozitării câștigurilor de capital în UE. Scopul acestei audieri a fost de a explora măsurile potențiale la nivelul UE pentru a trata aspectul diversității impozitării câștigurilor de capital în statele membre ale UE și a liberei circulații a capitalului, care poate genera riscuri de planificare fiscală agresivă și de evaziune fiscală. Sub supravegherea președintelui subcomitetului, eurodeputatul Paul Tang, au avut loc discuții și au fost prezentate punctele de vedere ale fiecărui vorbitor. Subcomisia FISC le-a urat „Bun venit!” lui Sean Bray, director al politicii europene la Tax Foundation, Chiara Putaturo, Deputy Head of Oxfam’s EU Office și EU Inequality and Tax Policy Advisor și Sarah Perret, Head of the Personal and Property Taxes Unit, Divizia de Politici Fiscale și Statistică a Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE. S-a propus, în mod special, să se evalueze dacă anumite regimuri de impozitare a capitalului sunt considerate dăunătoare în conformitate cu cadrul general al Grupului de lucru privind Codul de Conduită în domeniul impozitării întreprinderilor. O altă abordare discutată de vorbitori a fost extinderea domeniului de aplicare al schimbului automat de informații la câștigurile de capital legate de activele imobiliare și financiare. Toate prezentările vorbitorilor pot fi găsite aici.

CESE solicită colaborarea pentru implementarea eficientă a sistemului de impozitare a sediului central

În avizul său consultativ referitor la propunerea privind sistemul fiscal bazat pe sediul social (HOT), adoptat recent și publicat marți, 23 ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) pledează pentru măsuri suplimentare și subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse între Comisie, statele membre și reprezentanții microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (MSME-uri) pentru o implementare eficientă. Raportorul CESE, Katrīna Zariņa, accentuează urgența adoptării sistemului HOT pentru a cataliza creșterea MSME-urilor. În timp ce sprijină concentrarea inițială a propunerii asupra MSME-urilor independente, CESE solicită o evaluare a posibilității de a extinde sistemul HOT pentru a include IMM-urile care își desfășoară activitatea prin intermediul filialelor în cursul evaluării ex și post planificate la cinci ani de la intrarea în vigoare a Directivei. CESE recunoaște, de asemenea, natura complementară a sistemului HOT și a propunerii privind Întreprinderile din Europa: Cadrul general pentru impozitarea veniturilor (BEFIT). Cu toate acestea, CESE subliniază necesitatea unei vigilențe în ceea ce privește coexistența diferitelor cadre generale legislative, îndemnând Comisia Europeană să monitorizeze și să abordeze potențialele fragmentări și discrepanțe care pot apărea.

9 state membre au întârziat la transpunerea Directivei Pilonului II

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a anunțat că 9 state membre – Estonia, Grecia, Spania, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Portugalia – nu au comunicat încă măsurile naționale de transpunere a Directivei Pilonului II până la termenul-limită de 31 decembrie 2023. Directiva introduce o rată minimă de impozitare efectivă de 15 % pentru întreprinderile multinaționale care își desfășoară activitatea în statele membre ale UE. Estonia, Letonia, Lituania și Malta au notificat Comisiei intenția lor de a alege o aplicare întârziată a normei de includere a veniturilor (IIR) și a normei profitului insuficient impozitat (UTPR). Articolul 50 din Directivă prevede opțiunea de a amâna, timp de șase ani fiscali consecutivi, aplicarea IIR și a UTPR pentru statele membre în care se află cel mult douăsprezece entități mamă finale ale grupurilor care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive. Cu toate acestea, un stat membru care face alegerile trebuie să transpună la timp toate celelalte dispoziții relevante din Directiva Pilonului II. În consecință, Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestor 9 state membre pentru netranspunerea Directivei Pilonului II. Statele membre vizate au două luni la dispoziție să răspundă acestor scrisori oficiale de notificare și să finalizeze transpunerea, ori Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Comisia Europeană deschide o serie de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul fiscal

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a decis să deschidă mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor fiscale. Irlandei, Ciprului și României li se solicită în special să transpună Directiva (UE) 2020/284 prin care se introduc noi norme de transparență care să valorifice informațiile colectate de furnizorii de servicii de plată (PSP) pentru a ajuta statele membre ale UE să combată frauda privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Termenul-limită pentru transpunere a fost 31 decembrie 2023. În plus, Comisia Europeană a solicitat Germaniei și Poloniei să transpună integral Directiva (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7). Această Directivă introduce noi norme privind transparența fiscală pentru tranzacțiile efectuate pe platformele digitale, astfel încât statele membre să poată identifica mai bine situațiile în care ar trebui plătite taxele. În plus, DAC7 a introdus norme consolidate pentru auditurile comune, în general între statele membre în domeniul fiscalității. Toate statele membre trebuiau să notifice transpunerea completă a acestor noi norme privind auditurile comune în legislația lor națională și să informeze Comisia înainte de sfârșitul anului 2023. Statele membre vizate au două luni la dispoziție să răspundă acestor scrisori oficiale de notificare și să finalizeze transpunerea ori Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Candidații care intentionează să găzduiască AMLA își vor prezenta ofertele la 30 ianuarie 2024

Marți, 30 ianuarie, cei nouă candidați la dreptul de a găzdui viitoarea Autoritate de combatere a spălării banilor (AMLA) își vor prezenta ofertele în cadrul unei audieri publice organizate în comun de Parlamentul European și de Consiliul UE. Pentru prima dată și ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE, care a conferit Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor gazdă ale viitoarelor agenții, audierile publice vor face parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții a UE. Sediul agenției va fi stabilit printr-un vot comun al Parlamentului și al Consiliului. Până la acest eveniment și înainte de intrarea în vigoare a pachetului de măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, Parlamentul și Consiliul trebuie să adopte în mod oficial legile pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile europene din iunie 2024. Mai multe informații despre întregul proces de selecție pot fi găsite aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

eTAX, un nou serviciu pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Radio CECCAR FM

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024.

Serviciul eTAX:

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii utilizează serviciul «eTAX – comunicare AFM online» (eTAX), existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligatiile la Fondul de mediu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată.

Actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Prin intermediul eTAX se pot comunica de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații, altele decât cele prevăzute mai sus, în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezentul ordin.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii.

De reținut! Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX:

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” se poate realiza de către următoarele persoane autorizate:

a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu;

e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;

f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciul „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către Serviciul „eTAX – comunicare AFM online” și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 12 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare continuă, declară OCDE

Jurisdicțiile continuă să facă progrese în tratarea practicilor fiscale dăunătoare prin implementarea standardului internațional în cadrul acțiunii 5 a BEPS, a declarat OCDE marți, 6 februarie. OCDE a examinat 322 de regimuri fiscale preferențiale și a constatat că peste 40% dintre acestea au fost sau sunt în curs de a fi eliminate. În special, OCDE a constatat că rata de impozitare preferențială pentru birourile familiale din Hong Kong și zonele de liber schimb din Emiratele Arabe Unite nu mai este dăunătoare. OCDE a remarcat, de asemenea, că regimurile fiscale preferențiale din Albania și Armenia au fost eliminate. Aceste patru jurisdicții se află în prezent pe lista gri europeană a țărilor terțe cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Se preconizează că următoarea actualizare a listelor europene negre și gri ar urma să fie adoptată la 20 februarie 2024.

Comisia Europeană acordă Canadei echivalența pentru DAC7

Luni, 5 februarie, Comisia Europeană ar fi confirmat că informațiile care urmează să fie schimbate automat între Canada și cele 17 state membre semnatare ale Acordului multilateral al autorității componente al OCDE privind schimbul automat de informații cu privire la veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale sunt echivalente cu informațiile solicitate în temeiul celui de-al șaptelea amendament la Directiva privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC7). Prin această decizie, platformele canadiene care au obligații de raportare în temeiul DAC7 vor raporta informațiile către Canada, care va face apoi schimb de informații cu țările UE relevante, cu condiția ca legislația canadiană să intre în vigoare și ca relațiile de schimb dintre Canada și statele membre ale UE să fie activate. Cele 17 state membre care au semnat acordul multilateral sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Echivalența la DAC7 pentru Canada se va aplica începând cu anul 2024.

Comisia Europeană face apel la Germania să respecte normele europene în materie de TVA în ceea ce privește serviciile de învățământ privat

Miercuri, 7 februarie, Comisia Europeană a emis un aviz motivat Germaniei pentru neaplicarea corectă a normelor UE privind scutirea de TVA pentru serviciile de învățământ privat, astfel cum sunt prevăzute în Directiva TVA și clarificate de Curtea Europeană de Justiție. Această Directivă impune statelor membre să scutească de TVA taxele de școlarizare private care acoperă învățământul școlar sau universitar. Statele membre pot stabili condiții suplimentare numai pentru a asigura aplicarea corectă și directă a acestei derogări și pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală și abuzul. Statele membre trebuie să exercite această discreție astfel încât să se asigure că contribuabilul care are dreptul la scutirea de TVA poate beneficia în mod real de aceasta. În Germania, profesorii privați trebuie să prezinte un certificat pentru a beneficia de scutirea de TVA. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă a unui „Land” german și să ateste că serviciile didactice se pregătesc pentru exercitarea unei profesii sau pentru o examinare în fața unei persoane juridice de drept public. Potrivit Comisiei, această prevedere nu este conformă cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană de Justiție. Din acest motiv, se consideră că Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei TVA. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și a lua măsurile necesare. În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

Grecia a cerut să renunțe la scutirea de accize pentru magazinele duty-free de la frontierele terestre cu țările din afara UE

Comisia Europeană a decis miercuri, 7 februarie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori oficiale de notificare Greciei pentru nerespectarea normelor UE privind regimul general al accizelor. Grecia scutește de la plata accizelor bunurile furnizate de magazinele duty-free situate la granițele sale terestre cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Până în ianuarie 2017, Directiva a permis statelor membre care dețineau magazine duty-free situate în afara unui aeroport sau a unui port la 1 iulie 2008 să utilizeze o astfel de derogare. În ciuda faptului că acest lucru nu mai este permis în temeiul legislației UE, Grecia continuă să utilizeze această derogare. Prin urmare, Comisia trimite Greciei o scrisoare oficială de notificare, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Audiere FISC cu privire la obstacolele fiscale de pe piața unică

Subcomisia FISC a Parlamentului European va organiza marți, 13 februarie, o audiere publică pe tema Combaterea obstacolelor fiscale în cadrul pieței interne și rolul politicilor fiscale în promovarea creșterii economice. Experții își vor prezenta punctele de vedere și vor discuta cu membrii FISC cu privire la modul în care pot fi tratate obstacolele și distorsiunile fiscale rămase în cadrul pieței unice. Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, mandatat de Consiliul UE să pregătească un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE și să îl prezinte la summitul european din 20-21 martie 2024, va participa la audiere pentru a comenta aspectele fiscale ale activității sale cu privire la acest raport. Totodată, în aceeași zi, Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții va găzdui un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta un studiu cu tema Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în  semnalarea datelor. Pr. Arjan Lejour va prezenta raportul, care analizează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 5 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE au convenit asupra unei prelungiri a bugetului UE pentru 2021-2027

Ca urmare a ședinței lor din decembrie, liderii UE au discutat, joi, 1 februarie, în cadrul unui summit extraordinar, revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. În acest context, liderii au convenit să acorde fonduri suplimentare pentru un număr limitat de domenii prioritare printr-o combinație de fonduri noi și existente. Fondurile suplimentare acoperă sprijinul pentru Ucraina, migrația și dimensiunea externă, platforma Tehnologii strategice pentru Europa (STEP), plățile dobânzilor Next Generation EU, instrumentele speciale, noile resurse proprii și elementele care reduc impactul asupra bugetelor naționale. Din suma totală, 33 de miliarde de euro reprezintă împrumuturi, iar 10,6 miliarde de euro reprezintă realocări din finanțarea existentă. Fondurile suplimentare ar trebui să fie distribuite după cum urmează:  50 miliarde de euro pentru Facilitatea pentru Ucraina (17 miliarde de euro sub formă de granturi și 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi); 2 miliarde de euro pentru migrație și gestionarea frontierelor; 7,6 miliarde de euro pentru vecinătate și pentru lume; 1,5 miliarde de euro pentru Fondul european de apărare în cadrul noului instrument STEP; 2 miliarde de euro pentru instrumentul de flexibilitate; 1,5 miliarde de euro pentru rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență. În continuare, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să adopte revizuirea la jumătatea perioadei. În plus, în contextul cererilor fermierilor, care au protestat în aceeași zi la Bruxelles, liderii UE au discutat provocările din sectorul agricol și au decis să lanseze un proiect de simplificare a normelor Politicii Agricole Comune (PAC).

Parlamentul European și Consiliul organizează o audiere publică cu privire la viitorul sediu AMLA

Marți, 30 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul UE au organizat o audiere publică cu privire la selectarea viitorului sediu al Agenției de combatere a spălării banilor (AMLA). Cei nouă candidați (Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Madrid, Paris, Riga, Roma, Viena și Vilnius) pentru a găzdui viitorul AMLA și-au prezentat ofertele și au răspuns la întrebările eurodeputaților și reprezentanților Consiliului. A fost pentru prima dată când audierile publice fac parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții UE, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE care a acordat Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor-gazdă ale viitoarelor agenții. În continuare, decizia finală privind locația sediului AMLA va fi luată de co-legiuitori în cadrul unui vot comun la 22 februarie. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului legislativ. Parlamentul și Consiliul au ajuns la acorduri de prevedere cu privire la alte părți ale pachetului de măsuri împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Înainte ca pachetul să poată intra în vigoare, co-legiuitorii trebuie să adopte în mod oficial legile, pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile UE din iunie 2024.

Președinția belgiană propune un nou text de compromis privind propunerea FASTER

Președinția belgiană a Consiliului UE ar fi propus să excepteze doar piețele bursiere mici cu sisteme cuprinzătoare de reținere a impozitului la sursă de la prevederile conexe ale propunerii pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția belgiană pare să urmărească ideea de a scuti statele membre care au deja un sistem cuprinzător de reținere la sursă bazat pe Capitolul III din Directiva propusă. Se presupune că Președinția belgiană introduce un criteriu de eligibilitate cantitativ pe lângă cele patru criterii calitative sugerate de fosta Președinție spaniolă a Consiliului UE. În conformitate cu propunerea belgiană, care a fost prezentată statelor membre la 25 ianuarie, țările UE cu sisteme cuprinzătoare de reținere la sursă care au, în ultimii doi ani consecutivi, un raport de capitalizare a pieței egal cu sau mai mare de 1%, vor aplica în mod irevocabil Capitolul III. Președinția a definit rata de capitalizare a pieței ca fiind „raportul exprimat ca procent din capitalizarea de piață a unui stat membru la (31 decembrie) întreaga capitalizare a pieței Uniunii Europene” în aceeași zi. Conform propunerii, țările care nu dispun de un sistem cuprinzător de reținere la sursă ar trebui, de asemenea, să aplice Capitolul III, indiferent dacă capitalizarea lor de piață este sub, egală sau peste pragul de 1 la sută. Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord cu privire la propunerea FASTER în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, conform unui calendar orientativ.

Eurodeputații susțin un schimb mai bun de date și mai puțină birocrație pentru companii

Eurodeputații din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din Parlamentul European au adoptat luni, 29 ianuarie, poziția lor cu privire la propunerea Comisiei de modificare a mai multor reglementări financiare ale UE în ceea ce privește anumite dispoziții de raportare în domeniul serviciilor financiare și al sprijinului pentru investiții, publicată în octombrie 2023. Eurodeputații au subliniat că cererea tot mai mare de date face necesară colectarea acestora într-un mod consecvent și standardizat în toate jurisdicțiile. Aceștia propun extinderea domeniului de aplicare al propunerii inițiale a Comisiei și au decis că nu numai toate autoritățile europene de supraveghere (AES) responsabile cu supravegherea în sectorul financiar din UE, ci și Comitetul unic de rezoluție (SRB) responsabil cu soluționarea băncilor aflate în dificultate și Autoritatea europeană de combatere a spălării banilor (AMLA) ar fi obligate să respecte noile norme. Eurodeputații doresc ca aceste autorități să revizuiască în mod regulat dispozițiile de prezentare a informațiilor pentru a le elimina pe cele care sunt învechite, disproporționate sau duplicative. Acestea ar trebui, de asemenea, să ofere opinii cu privire la modul de abordare a inconsecvențelor, a redundanței și a posibilelor lacune în ceea ce privește solicitarea de raportare incluse în legislația din sectorul financiar, atât în vigoare, cât și în procedurile legislative în curs. Eurodeputații își doresc, de asemenea, ca autoritățile să depună eforturi pentru principiul „raportează o singură dată”, astfel încât informațiile de la instituțiile financiare sau alte entități raportoare să fie raportate o singură dată unei singure autorități. Autoritățile ar trebui să partajeze și să reutilizeze aceste informații, protejând în același timp protecția datelor, secretul profesional și proprietatea intelectuală, afirmă aceștia. Textul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și nicio abținere.

Markus Pieper a fost numit reprezentant al UE pentru IMM-uri

Miercuri, 31 ianuarie, Comisia Europeană l-a numit pe Markus Pieper în calitate de reprezentat al UE pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a oferi îndrumări și consiliere cu privire la aspectele legate de IMM-uri. Markus Pieper este membru al Parlamentului European din 2004, a făcut parte din Comisia pentru industrie, cercetare și energie și a fost raportor pe probleme cruciale legate de IMM-uri. Înainte de rolul său în Parlamentul European, Markus Pieper a fost director general al unei Camere de Comerț regionale din Germania. Markus Pieper va prelua funcția în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW). El va raporta direct președintelui Ursula von der Leyen și comisarului pentru Piața Internă cu privire la toate activitățile legate de IMM-uri. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va prezida, de asemenea, rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor. El va lucra în special în direcția reducerii sarcinilor birocratice pentru întreprinderi, filtrând viitoarea legislație a UE referitoare la IMM-uri și semnalând Comisiei pe cele care merită o atenție deosebită din perspectiva IMM-urilor. Data intrării în vigoare a numirii sale va fi stabilită ulterior, a declarat Comisia.

Comisia Europeană raportează probleme tehnice legate de sistemul registrului tranzitoriu CBAM

Luni, 29 ianuarie, Comisia Europeană a raportat probleme tehnice care au determinat unele întreprinderi să nu poată prezenta date și rapoarte referitoare la mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și la Sistemul de Control al importurilor (ICS2). Acest lucru se datorează unui incident care implică o componentă tehnică care afectează mai multe sisteme vamale ale UE, inclusiv ICS2, și funcționarea registrului CBAM, a declarat Comisia. Pentru a facilita raportarea, declaranții care s-au confruntat cu dificultăți în raportare și care nu și-au prezentat încă raportul trimestrial CBAM începând cu 1 februarie, a fost pusă la dispoziție o nouă funcționalitate privind registrul tranzitoriu, permițându-le să „solicite depunerea cu întârziere”, acordându-le 30 de zile suplimentare pentru a-și prezenta raportul CBAM. Nu se vor impune sancțiuni declaranților care au întâmpinat dificultăți în depunerea primului lor raport CBAM. Prezentarea întârziată a unui raport CBAM din cauza erorilor de sistem ar fi, prin definiție, considerată justificată atâta timp cât transmiterea are loc imediat după depășirea erorilor tehnice, a clarificat Comisia. Declaranții care nu se confruntă cu nicio problemă tehnică majoră sunt în continuare încurajați să își prezinte raportul CBAM până la sfârșitul perioadei de raportare.

CJUE afirmă că un angajat care utilizează detaliile angajatorului pentru a emite facturi false este răspunzător pentru valoarea impozitului implicat

Marți, 30 ianuarie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre ca răspuns la o cerere de hotărâre preliminară formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din partea Curții Supreme Administrative din Polonia privind facturile false emise de un angajat care utilizează datele angajatorului său fără știrea acestuia. Ca răspuns la întrebarea adresată de Curtea Supremă de Justiție cu privire la întrebarea care dintre compania ale cărei date au fost folosite în mod ilegal pe factură și angajatul care a emis factura este răspunzător pentru TVA, s-a hotărât că un angajat al unei companii care emite facturi false și folosește datele angajatorului său înregistrat în scopuri de TVA este răspunzător pentru valoarea impozitului înscris pe acestea. Acest lucru se poate întâmpla numai cu condiția ca angajatorul, care este supus TVA-ului, să fi exercitat diligența necesară în mod rezonabil pentru a controla comportamentul angajatului său, adaugă CJUE. CJUE consideră că TVA-ul nu poate fi datorat de către emitentul aparent al unei facturi false atunci când acționează cu bună-credință, iar autoritățile fiscale sunt conștiente de existența unei facturi false. O interpretare diferită ar fi contrară scopului Directivei TVA, care este de a preveni frauda și de a împiedica persoanele să se bazeze în mod fraudulos pe normele dreptului Uniunii Europene. Pentru a se considera că a acționat cu bună-credință, angajatorul trebuie să dovedească faptul că a exercitat grija necesară în mod rezonabil pentru a controla baza de impozitare, a concluzionat CJUE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending